Aktualności
Spotkania dyskusyjne z autorami projektów IV edycji Budżetu Partycypacyjnego.
27 lutego 2017 -
27 grudnia 2017
grafika

Zapraszamy na cztery spotkania w Dzielnicy Ursus, podczas których autorzy projektów będą prezentować swoje pomysły, a pracownicy urzędu i członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego odpowiedzą na wszelkie pytania i wyjaśnią wątpliwości związane z dalszym procedowaniem zgłoszonych projektów. Spotkania będą okazją do wymiany opinii mieszkańców oraz szansą na dopracowanie projektów i przygotowanie ich do etapu weryfikacji.
Terminy spotkań:

3.03 oraz 10.03 w D.K. „Kolorowa”, ul. Sosnkowskiego 16, w godz. 17:00-20:00, I pietro-pok.133 (obszar: Ursus Południowy)
13.03 oraz 15.03. w D.K. „Miś”, ul. Zagłoby 14, w godz. 17:00-20:00 (obszar: Ursus Północny)

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
21 lutego 2017 wtorek
grafika

Już po raz VII. w dniu 1 marca br., obchodzimy święto państwowe - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który jest wyrazem męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu zamordowani zostali przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, którzy kontynuowali po 1945 r. dzieło Armii Krajowej.

Żołnierze wyklęci to bohaterowie polski powojennej, niezłomni w działaniu na rzecz polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, czynnie sprzeciwiali się wobec systemu sowietyzacji narodu polskiego tocząc walkę partyzancką ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Liczba żołnierzy w ramach organizacji i grup konspiracyjnych związanych z „Żołnierzami Wyklętymi” i działających w ostatnich dniach wojny na terenie Polski szacowana jest na 80 tysięcy partyzantów antykomunistycznych z czego w walkach podziemia z władzą komunistyczną zginęło około 15 tys. ludzi. Dlatego podobnie jak w ubiegłym roku z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w imieniu Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapraszamy mieszkańców Ursusa w dniu 1 marca br. o godzinie 11:00 na uroczyste złożenie przed Pomnikiem przy ul. Cierlickiej wiązanek kwiatów, zapalenie zniczy oraz wspólną modlitwę.

Warszawiacy otrzymają dofinansowanie do wymiany pieców
12 stycznia 2017 czwartek
grafika

Informujemy, że 12 stycznia 2017 r. Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9) rozpocznie nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni. Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2017 r.

Modernizacja domowych pieców i kotłowni jest bardzo kosztowna. Dlatego, aby zachęcić mieszkańców do przeprowadzenia takich prac Warszawa wprowadza dotację na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni. Tego typu działania są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem niskiej emisji w stolicy.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Opiniowania Wniosków Ekologicznych Biura Ochrony Środowiska.(pl. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404, tel. 22 443 25 73 - 77) oraz 12 stycznia informacje będą także dostępne na stronie internetowej BOŚ w zakładce "dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej" - Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy
Od 12 stycznia br. wnioski będą także dostępne w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na stanowisku nr 2.

Jak możemy przeczytać w projekcie uchwały warszawiacy będą mogli otrzymać dopłaty od 7 000 do nawet 20 000 złotych. Udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na:

1. Likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym. Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową będzie mógł uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości:

a. 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
b. 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

2. Likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Maksymalna wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć:

a. 10 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
b. 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obok niedawno przekazanych specjalistycznych radiowozów straży miejskiej służących pomiarom jakości powietrza to właśnie dotacje na wymianę pieców wpłyną na obniżenie niskiej emisji na obszarach stolicy najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem.

Dotacje będą udzielane ze środków budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W budżecie na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę ponad 23 milionów złotych. Jeśli zaistnieje konieczność sfinansowania dodatkowych działań środki te będą mogły zostać zwiększone.

Wciąż można ubiegać się o dofinansowanie innych przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na:

• likwidację zbiorników bezodpływowych z budową przyłącza kanalizacyjnego;
• usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest oraz
• wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej.

W 2016 roku dotacje z budżetu m.st. Warszawy w ten sposób uzyskało 579 projektów na łączną kwotę ponad 7,3 miliona złotych.

Podstawa prawna: Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/975/2016 w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Ursusie
1 marca 2017 środa
grafika

Po raz 7, 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji w Ursusie przy pomniku położonym przy ul. Cierlickiej odbyła się uroczystość, podczas której upamiętniono Żołnierzy Niezłomnych, którzy od zakończenia II wojny światowej toczyli walkę partyzancką ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

- Przez lata władze komunistycznej Polski chciały, by Ci żołnierze zostali zapomniani. Dopiero po dziesięcioleciach Niezłomni Żołnierze antykomunistycznego podziemia odzyskują należny im szacunek, czego wymownym symbolem jest wybudowany w 2016 roku Panteon – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych na warszawskich Powązkach. – przypomniała podczas uroczystości burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska.

Data święta - 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu zamordowani zostali przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, którzy kontynuowali po 1945 r. dzieło Armii Krajowej.
Zapraszamy do galerii - link

II posiedzenie Rady Seniorów w tym roku.
27 lutego 2017 poniedziałek
grafika

W Urzędzie Dzielnicy Ursus odbyło się drugie posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus, organu doradczego Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, w tym roku. Spotkanie poprowadził jej przewodniczący Bolesław Staniszewski. W takcie spotkania na pytania radnych odpowiadali burmistrz Urszula Kierzkowska oraz zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. Dotyczyły one m.in. planowanych inwestycji w 2017 r. konsekwencjach obowiązującej ustawy o ochronie przyrody, a także potrzebnych drobnych napraw na terenie „Acherówki”.

Zapraszamy do galerii - link

Świadczenie usług edukacyjnych – dodatkowe zajęcia wyrównawcze
27 lutego 2017 -
6 marca 2017
grafika

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z zakresu j. angielskiego, j. niemieckiego, matematyki dla uczniów LVI Liceum w Dzielnicy Ursus.

Szczegóły w załączonym zapytaniu.
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!