Aktualności
Godziny pracy urzędu w Wigilię i Sylwestra
3 grudnia 2018 poniedziałek
grafika

Uprzejmie informujemy, że w poniedziałki: 24 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia 2018 r. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy będzie czynny w godzinach 8:00 – 16.00.

Spotkanie świąteczne z kard. Kazimierzem Nyczem
18 grudnia 2018 wtorek
grafika

W poniedziałek 17 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe władz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z ks. kardynałem Kazimierzem Nyczem, który udzielił błogosławieństwa władzom i mieszkańcom Ursusa. W spotkaniu wzięli udział burmistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński, zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Dariusz Pastor oraz radni dzielnicy Wanda Kopcińska, Anna Lewandowska, Anna Kałużna, Marianna Jaguścik, Marek Mucha, Paweł Dilis, Piotr Adamus, Rafał Chmielewski, Kazimierz Marcinkowski, Stanisław Dratkiewicz, Stanisław Jasiński, Dawid Kacprzyk, Łukasz Nejman, Maciej Jakaczyński i Grzegorz Puchalski.

Tego samego dnia zarząd dzielnicy Ursus spotkał się przy świątecznym stole z członkami Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Zorza.Zapraszamy do galerii - Spotkanie świąteczne z kard. Kazimierzem Nyczem

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
18 grudnia 2018 wtorek

Szanowni mieszkańcy, od nowego roku stopniowo będą wprowadzane nowe, bardziej wymagające zasady segregacji odpadów. Właśnie rusza kampania w nowym formacie komunikacyjnym, która zachęca do segregowania odpadów i podpowiada jak należy to robić właściwie.

Liczby pokazują, że w naszym mieście jest problem świadomości segregacji odpadów, bo 80% tych, które są odbierane w Warszawie to odpady zmieszane, stąd ogromne znaczenie edukacji w tym zakresie. Nowy system odbioru odpadów, który będzie w Warszawie obowiązywał od 1 stycznia 2019 roku jest wymagający.

Mieszkańcy stolicy od 1 stycznia 2019 r. mają zagwarantowany odbiór odpadów.

Priorytetem dla stołecznego ratusza jest zapewnienie ciągłości odbioru odpadów. Od 1 stycznia wchodzi w życie system 5-frakcyjny. Nowe zasady segregacji odpadów w Warszawie będą wdrażane stopniowo. Pojemniki w altankach będą pojawiać się sukcesywnie. Pierwsze pojawią się w grudniu. Dopóki w altanach będą trzy pojemniki, mieszkańcy będą segregować według starego systemu. Przejście na nowy system może potrwać parę tygodni. Wprowadzenie nowego systemu będzie monitorowane.

Nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w Warszawie będzie wprowadzany stopniowo.

Od 1 stycznia 2019 r. segregujemy odpady do pięciu pojemników - jeżeli w altanie stoi 5 pojemników, jeśli 3 – segregujemy według dotychczasowego systemu.

Więcej informacji: https://czysta.um.warszawa.pl/czysta/-/blogs/nowe-zasady-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych

Wigilijne spotkanie w DK „Miś”
18 grudnia 2018 wtorek
grafika

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy spotkał się w niedzielę 16 grudnia z seniorami zrzeszonymi przy Domu Kultury „Miś”. Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński życzył wszystkim zebranym, aby zbliżające się Boże Narodzenie było pełne rodzinnego ciepła i radości. Do życzeń przyłączyli się zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik. W spotkaniu udział wzięły radne Dzielnicy Wanda Kopcińska, Anna Kałużna i Anna Lewandowska.

Zapraszamy do galerii - Wigilijne spotkanie w DK „Miś”

Umowa na realizację II etapu budowy EKOparku
17 grudnia 2018 poniedziałek
grafika

Startuje II etap budowy EKOparku - nowatorskiej, wielostrefowej, ekologicznej przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej w Ursusie przy ul. Gierdziejewskiego. Umowę z wykonawcą, firmą SORTED Sp. z o.o., na realizację tego zadania inwestycyjnego podpisali 14 grudnia br. burmistrz Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński oraz zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik.
Kolejny fragment obszaru parku, pomiędzy ulicami Czerwonej Drogi i Warszawską, wybudowany zostanie do 30 sierpnia 2019 roku. W tym miejscu powstaną m.in. wybieg dla psów, plac do ćwiczeń na drążkach w przestrzeni miejskiej (street workout), liczne elementy małej architektury, ścieżki parkowe, a także parking dla gości. Zakres prac obejmuje wybudowanie nowych nawierzchni terenu (mineralna, drewniana, z betonu szczotkowanego i kostki bazaltowej) i nowych instalacji: elektroenergetyczna, oświetlenia parkowego i fotowoltaiczna (12 modułów), a także szeroki zakres prac gospodarki drzewostanem (w tym nasadzenia drzew i krzewów, założenie trawnika z siewu i łąki kwietnej) oraz wykonanie remontu istniejących nawierzchni i elementów małej architektury.
Koszt tego etapu inwestycji wyniesie 3 milionów 870 tysięcy złotych. Inwestycja jest realizowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz ze środków unijnych w ramach Programu „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.

Zapraszamy do galerii - Umowa na realizację II etapu budowy EKOparku

Koncert Świąteczny w Szkole Podstawowej nr 4
17 grudnia 2018 poniedziałek
grafika

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego przy ulicy Walerego Sławka 9 zorganizowała 12 grudnia doroczny Koncert Świąteczny. Dzieci wprowadziły gości w świąteczny nastrój, grając i śpiewając kolędy oraz pastorałki przy akompaniamencie szkolnego zespołu muzycznego.
W uroczystości wzięli udział m.in. zastępca burmistrza dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień, przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wanda Kopcińska, dyrektor szkoły Ewa Gerełło oraz jej zastępcy Ewa Koszowska i Janusz Gutkowski przewodnicząca Rady Rodziców i Rady Szkoły Izabela Limanowska i wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Joanna Butkowska.
Po uroczystym koncercie odbył się kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez wychowanków świetlicy. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na cele charytatywne.

Zapraszamy do galerii - Koncert Świąteczny w Szkole Podstawowej nr 4

Przetarg na najem nieruchomości
17 grudnia 2018 poniedziałek

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zawiadamia, że z dniem 06.12.2018 r. otwiera przetarg na najem nieruchomości wg Wykazu Nr 8/P/2018. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest:

-złożenie oferty- na druku Ankiety Przetargowej (w przypadku wybrania więcej niż jednego usytuowania powierzchni najmu wymagane są odrębne oferty na każdą lokalizację w oddzielnych kopertach) —w zamkniętej kopercie,
-wpłacenie stosownego wadium na konto Nr 02 1030 1508 0000 0005 5004 0085
- złożenie dokumentów identyfikujących oferenta wraz z kopią wpłaty wadium -w otwartej kopercie(po jednym komplecie do każdej oferty).

1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa ul. Prosta 69 w Kancelarii na V piętrze.
2.Termin składania ofert upływa w dniu 27.12.2018 r. o qodz. 16.00
3. Warunki dopuszczenia oferty do przetargu są zawarte w „Regulaminie przetargu na wynajem lokali użytkowych/garaży/powierzchni pod reklamę stanowiących własność Skarbu Państwa powierzonych w zarządzanie ZMSP”.
4. Oferty nie spełniające ww. wymogów lub złożone poza obowiązującym trybem lub po terminie składanianie bedą rozpatrywane.
5. Do czasu rozstrzygnięcia przetargu nie będą udzielane żadne informacje dotyczące złożonych ofert.
6. Umowę najmu zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata.
7. Przed podpisaniem umowy najmu, oferent zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości trzymiesięcznych należności czynszowych.
8. Po wygraniu przetargu, oferentowi (najemcy) nie przysługuje prawo ubiegania się o obniżkę stawki czynszu zaproponowanej w przetargu, a remont lokalu najemca wykonuje na własny koszt.
9. Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części.
10. Zainteresowani oferenci mogą wziąć udział w części otwartej Komisji Przetargowej, która odbędzie się w dniu 07.01.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie ZMSP przy ul. Prostej 69.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa, ul. Prosta 69 pod numerem telefonu 22 551-21-46 lub 22 551-21-47 i na stronie internetowej: zmsp.bip.um.warszawa.pl i www.zmsp.warszawa.pl .

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA
Zarząd Mienia Skarb Państwa
Ewa Morawska-Sochacka

Do pobrania:
- Zawiadomienie o przetargu - do pobrania plik .pdf
- Wykaz Nr 8/P/2018 - do pobrania plik .pdf  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!