Aktualności
Bal Karnawałowy dla dzieci
19 stycznia 2017 czwartek
grafika

Za oknami śnieg. Dzieci korzystając z warunków pogodowych mogą się bawić np. lepiąc bałwana. Już niedługo najmłodsi będą mogli przenieść się w gorące latynoskie rytmy.

Okazją będzie bal karnawałowy „Egzotyczna podróż na Kubę”, który odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia 2017 r. Początek o godzinie 12.30. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci wraz z rodzicami na zabawę, która odbędzie się w Ośrodku Kultury Arsus przy ul. Traktorzystów 14.

Chcemy zapewnić najmłodszym świetną rozrywkę, przybliżyć wartości i walory innej kultury i zwyczajów w formie zabawy. Wspólne muzykowanie, poznawanie instrumentów perkusyjnych i rytmów kubańskich, nauka tańca i gra w domino, która jest narodowa grą kubańczyków będzie z pewnością niezapomniana przygodą dla naszych milusińskich.

WSTĘP WOLNY.

Na imprezę zapraszają przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski oraz burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska.

Zima w mieście 2017
19 stycznia 2017 czwartek
grafika

Zbliża się „Zima w mieście”. Wolny czas podczas ferii (13.02. – 24.02.2017r.) dzieci i młodzież mogą spędzić na różnych zajęciach: w szkołach podstawowych.

Feryjne placówki edukacyjne funkcjonują od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00 lub w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiskowych. Warunki uczestniczenia ucznia w FPE: posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie, złożenie Karty Uczestnika, uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie – ciepły posiłek. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły. Programy w placówkach edukacyjnych opracowywane są indywidualnie w każdej placówce;

Jednocześnie dzieci i młodzież będą mogły wziąć udział w zajęciach w domach kultury: DK Kolorowa, DK Miś; Bibliotekach przy ul. Keniga, ul. Skoroszewskiej, ul. Plutonu Torpedy, ul. Czerwona Droga, Świetlicy „Stokrotce” ul. Prawnicza i sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 131 oraz na dwóch lodowiskach i filmach w kinie Ursus w OK Arsus,

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież. Każde dziecko znajdzie coś dla siebie i nie będzie się nudzić. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach programu są bezpłatne.

W załączeniu Program „Zima w mieście 2017” w Dzielnicy Ursus (plik xls)

Warszawiacy otrzymają dofinansowanie do wymiany pieców
12 stycznia 2017 czwartek
grafika

Informujemy, że 12 stycznia 2017 r. Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy (pl. Starynkiewicza 7/9) rozpocznie nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni. Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2017 r.

Modernizacja domowych pieców i kotłowni jest bardzo kosztowna. Dlatego, aby zachęcić mieszkańców do przeprowadzenia takich prac Warszawa wprowadza dotację na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni. Tego typu działania są bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem niskiej emisji w stolicy.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Opiniowania Wniosków Ekologicznych Biura Ochrony Środowiska.(pl. Starynkiewicza 7/9, piętro IV, pokój 404, tel. 22 443 25 73 - 77) oraz 12 stycznia informacje będą także dostępne na stronie internetowej BOŚ w zakładce "dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej" - Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy
Od 12 stycznia br. wnioski będą także dostępne w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na stanowisku nr 2.

Jak możemy przeczytać w projekcie uchwały warszawiacy będą mogli otrzymać dopłaty od 7 000 do nawet 20 000 złotych. Udzielone wsparcie nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na:

1. Likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym. Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową będzie mógł uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości:

a. 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
b. 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

2. Likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Maksymalna wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć:

a. 10 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
b. 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Obok niedawno przekazanych specjalistycznych radiowozów straży miejskiej służących pomiarom jakości powietrza to właśnie dotacje na wymianę pieców wpłyną na obniżenie niskiej emisji na obszarach stolicy najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem.

Dotacje będą udzielane ze środków budżetu m.st. Warszawy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W budżecie na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę ponad 23 milionów złotych. Jeśli zaistnieje konieczność sfinansowania dodatkowych działań środki te będą mogły zostać zwiększone.

Wciąż można ubiegać się o dofinansowanie innych przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na:

• likwidację zbiorników bezodpływowych z budową przyłącza kanalizacyjnego;
• usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest oraz
• wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej.

W 2016 roku dotacje z budżetu m.st. Warszawy w ten sposób uzyskało 579 projektów na łączną kwotę ponad 7,3 miliona złotych.

Podstawa prawna: Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/975/2016 w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Powstanie książka o sporcie w Ursusie – apel do mieszkańców
2 listopada 2016 środa
grafika

W związku rozpoczęciem prac nad publikacją opowiadającą historię sportu w naszej dzielnicy, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o udostępnianie zdjęć, notatek, wspomnień związanych ze sportem w Ursusie. Materiały można przekazać do Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy osobiście, drogą pocztową lub e-mailem. Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 nr 1,02-496 Warszawa, Zespół Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na adres mailowy ursus.sport@um.warszawa.pl, dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 443 61 71.

Materiały po przegraniu na nośniki cyfrowe zostaną zwrócone mieszkańcom. Tak mało mieszkańców wie, jaką bogatą historię sportu ma Ursus, pomóżmy to zmienić, przyłącz się do akcji gromadzenia historii sportu w Ursusie.

Fotografia - Narodowe Archiwum Cyfrowe - Drużynowe mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym na Bielanach w Warszawie w sierpniu 1938 r. Drużyna kolarska klubu Ursus na trasie.

ZTM pyta o lokalizacje dla kolejnych automatów biletowych w mieście
20 stycznia 2017 piątek
grafika

Do Państwa dyspozycji Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił ponad 650 stacjonarnych automatów biletowych, ponad 1800 automatów mobilnych, 21 Punktów Obsługi Pasażerów ZTM, zakup biletów możliwy jest też w ponad 1 500 punktach sprzedaży typu Kiosk. Mając na względzie rozwój Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego widzi potrzebę szerszego rozwoju infrastruktury sprzedażowej, dlatego też prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Uzyskane tą drogą informacje będą mogły zostać wykorzystane w dalszych pracach prowadzonych przez ZTM. Ankieta będzie dostępna do 18 lutego br.

Ankieta dostępna pod adresem - https://www.survio.com/survey/d/automaty-biletowe

Nabory wniosków w Programie „Europa dla Obywateli” w 2017 r.
31 stycznia 2017 wtorek
grafika

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza na Europejski Wykład Otwarty pn. Nabory wniosków w Programie „Europa dla obywateli” w 2017, który odbędzie się we wtorek 31 stycznia br. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Spotkanie poprowadzi Pani Marta Jagura, przedstawicielka Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli”.

Program „Europa dla obywateli” 2014-2020 ma na celu wspieranie aktywności obywateli krajów Europejskich oraz pomoc w realizacji międzynarodowych projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Program adresowany jest przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych lub pożytku publicznego, którzy rozumiejąc potrzeby społeczności lokalnej, potrafią najbardziej efektywnie odpowiadać na jej oczekiwania i angażować do działania jej członków.

Więcej informacji ; do pobrania plik pdf">  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!