Aktualności
„Uwolnij książkę” w Ursusie
1 marca 2015 niedziela
grafika

Akcja „Uwolnij książkę” jest adresowana do mieszkańców dzielnicy, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. W holu Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy od marca 2015 r. będzie działała półka bookcrossingowa.
Prawie każdy z nas ma w domu przeczytane już książki dlatego podarujmy im drugie życie. Przyjdź, przynieś książkę którą chcesz polecić.
„Bookcrossing to społeczna forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma wirtualna biblioteka, bez własnej siedziby, regałów i kart bibliotecznych. Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 r. wzbudzając duże zainteresowanie i popularność. Bookcrossing, czyli krążąca książka ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych (park, pociąg, ulubiony pub, wybrany sklep, teatr, kawiarnia, galeria, kino), jak również w miejscach w tym celu przygotowanych - półkach, stolikach, regałach po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej”. Właśnie taka półka od początku marca znajdzie się w holu budynku urzędu przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1 w Warszawie.
Zapraszamy!

TRWA PRZEBUDOWA ROWU U1
28 lutego 2015 sobota
grafika

Zadanie inwestycyjne: Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U - 1 wraz z przebudową rowu U - 1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka to inwestycja kilkuletnia, która zakończy się w 2017. Teren budowy wizytowali zastępcy burmistrza: Wiesław Krzemień, Kazimierz Sternik oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Ursus, którzy nadzorują inwestycję.
Pierwsze 2 etapy przedsięwzięcia (do rzeki Utraty, pod stadionem Znicza Pruszków do Al. Jerozolimskich w Pruszkowie) zostały zrealizowane w latach 2009-2010. Obecnie trwają prace ramach III etapu, na odcinku od ul. Przeciętnej w Pruszkowie do ul. Królewskiej w Regułach. Planowany termin zakończenia – maj 2015. W tym roku rozpocznie się również budowa suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka o pojemności 47,98 tys. m³ wraz z rurociągiem przerzutowym doprowadzającym wody opadowe do zbiornika.
Łączny koszt przedsięwzięcia to kwota 30 000 000,00 zł, którą pokrywają 4 gminy: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicę Ursus, Gminę Michałowice, Miasto Piastów i Miasto Pruszków oraz zarządców dróg: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Zrealizowanie tego zadania inwestycyjnego zapewni ochronę przeciwpowodziową i możliwość prawidłowego zagospodarowania wód opadowych części terenów Dzielnic m.st. Warszawy - Włochy i Ursus, gminy Michałowice, Piastowa i Pruszkowa, na których postępuje systematyczna urbanizacja. Nastąpi znaczna poprawa stanu technicznego rowu U-1 i budowli z nim związanych.

POWSTAJE DZIELNICOWA RADA SENIORÓW URSUSA
24 lutego 2015 wtorek
grafika

Zgodnie z Uchwałą Nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Ursus ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do ursuskiej Rady Seniorów.
Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ursus jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy. Do zadań Rady będzie należało: monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy, pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy, współpraca z warszawską Radą Seniorów, tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych, przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.
W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym 12 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy.
Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania.
Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.
Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Dzielnicy.
Praca w Radzie ma charakter społeczny.
Zgłoszenie kandydata zawiera w szczególności:

  • Krótką notkę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działalności na rzecz seniorów,
  • Zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
  • Zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,
  • Listę poparcia, co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursus zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.
Zgłoszenia kandydatów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
16 marca 2015 roku (poniedziałek)
w wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1.

Konkurs plastyczny "Jestem Europejczykiem. Pomagam!"
23 lutego 2015 poniedziałek
grafika

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Jestem Europejczykiem. Pomagam!”.
Tematyka konkursu związana jest bezpośrednio z hasłem przewodnim Europejskiego Roku Rozwoju - "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość". Prace mogą dotyczyć zarówno globalnej roli Unii Europejskiej, jak również pomocy w kontekście lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy rozwojowej, przekazywanej biedniejszym państwom. Uczestnicy w swoich pracach mogą przedstawić np. w jaki sposób Unia Europejska i Europejczycy angażują się w walkę z ubóstwem, poprawę sytuacji osób wymagających pomocy, a także w przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochronę zasobów naturalnych Ziemi. Więcej informacji na temat Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju dostępnych jest na stronie https://europa.eu/eyd2015/pl.

V sesja MRDU
20 lutego 2015 piątek
grafika

W dniu 20 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus (MRDU). Podczas sesji wybrano kilka propozycji nowego logo MRDU, spośród których do 25.02.2015 r. zostanie wyłoniony zwycięski projekt. Radni przedstawili i omówili także przebieg szkolenia dla MRDU pt. „Aktywuj Warszawę”, które odbyło się 12.02.2015 r. w siedzibie Urzędu. W ramach punktu „Wolne wnioski” Wiceprzewodniczący Rady, Bartosz Sobieski, zgłosił problem małej aktywności radnych na fanpage’u MRDU – w kolejnym miesiącu będą wspomagały go dwie radne, które zgłosiły chęć pomocy w promocji strony. Ustalono również, że kolejna sesja MRDU odbędzie się 19.03.2015 r. o godz. 14:00.
Była to piąta sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus w roku szkolnym 2014/2015, a trzydziesta od momentu powołania MRDU.

Masz wątpliwości podatkowe? Wejdź na www.szybkipit.pl
23 lutego 2015 -
30 marca 2015
grafika

Jeżeli masz wątpliwości przy rozliczaniu podatku za rok 2014 wejdź na stronę www.szybkipit.pl , skorzystaj z aplikacji pytaniowej i zapytaj ekspertów z Krajowej Informacji Podatkowej.
Każdy, kto wypełniając PIT, chce uzyskać istotne dla niego informacje nt. rozliczeń, ma problemy czy wątpliwości, może je rozwiać z pomocą materiałów zawartych na stronie. Znajdują się tam między innymi wszystkie potrzebne formularze i broszury oraz kalkulatory podatkowe. Za jej pośrednictwem można też wysłać do swojego urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop.
A co najważniejsze strona www.szybkipit.pl ułatwia kontakt z ekspertami podatkowymi z Krajowej Informacji Podatkowej, którym można zadać bezpośrednio pytanie przez aplikację pytaniową. Każdy internauta może też swobodnie przeglądać wszystkie zadane pytania poprzez aplikację, np. po kategoriach tematycznych, za pomocą tagów lub najciekawszych czy najczęściej zadawanych pytań. Zadanie pytania przez użytkownika wymaga jedynie podania jego adresu e-mail, na który otrzyma on ID pytania, powalające później odnaleźć dane pytanie w aplikacji.
W ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej "Szybki PIT", przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, izby i urzędy skarbowe, zaplanowano również dyżury telefoniczne w Ministerstwie Finansów, dzień otwarty w urzędach skarbowych (7 marca), punkty rozliczeń w galeriach handlowych (13 - 15 marca) oraz wydłużone godziny pracy w ostatnich dniach rozliczenia (29 i 30 kwietnia).  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2007, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!