Aktualności
Podpisanie aktu notarialnego – przekazanie działek z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza parafialnego
21 marca 2019 czwartek
grafika

21 marca 2019r. został podpisany akt notarialny – umowa darowizny nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Ryżowej, stanowiących działki ew. nr 4/6 i 4/3 o łącznej powierzchni 0,1286 ha i nr 6/1 o powierzchni 0,1887 ha z obrębu 2-11-16 z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza parafialnego, zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXIII/1708/2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Ryżowej oraz zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1962/2018 z dnia 27.12.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Ryżowej.

Stronami aktu w imieniu Miasta Stołecznego Warszawy był Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, a w imieniu Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie Ursusie - Ksiądz Kanonik Zbigniew Jan Sajnóg.

Zapraszamy do galerii - Podpisanie aktu notarialnego – przekazanie działek z przeznaczeniem na poszerzenie cmentarza parafialnego

Uroczystości 150. rocznicy urodzin Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
15 marca 2019 piątek
grafika

15 marca pod pomnikiem przy ulicy Wojciechowskiego odbyły się uroczystości poświęcone 150. rocznicy urodzin Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Pamięć o Prezydencie została uczczona przez przedstawicieli samorządu, mieszkańców oraz dzieci i młodzież ze szkół, które wystawiły poczty sztandarowe. W czasie uroczystości głos zabrał Burmistrz Dzielnicy Ursus Bogdan Olesiński, który podkreślił, że „Prezydent Wojciechowski był aktywnym politykiem, angażującym się w prace rządu. Za priorytet uznawał szukanie kompromisów między zwaśnionymi stronami polskiej sceny politycznej”. Zebrani odmówili wspólnie modlitwę. Pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. W imieniu Rady i Zarządu kwiaty złożyli radna Anna Lewandowska, burmistrz Bogdan Olesiński i zastępca burmistrza Kazimierz Sternik.

Zapraszamy do galerii - Uroczystości 150. rocznicy urodzin Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Dzieci Warszawy
13 marca 2019 środa
grafika

W związku z prowadzoną budową przyłącza kanalizacji, w terminie od 14 marca do 2 kwietnia zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ulicy Dzieci Warszawy. Utrudnienia będą polegały na czasowym zwężeniu chodnika i drogi w trzech następujących etapach:

ETAP 1
Nastąpi zawężenie odcinka drogi między wjazdami na osiedle Harmonia do 3 m po południowej stronie. Dodatkowo zawężony będzie chodnik pozostawiając przejście dla pieszych o szerokości 1,5 m. W tym etapie zostanie wykonane jedno przyłącze. Czas trwania: 14.03 - 17.03.

ETAP 2
Zawężony zostanie odcinek drogi do 3m od wjazdu na osiedle Harmonia do posesji nr 7 po południowej stronie. Dodatkowo zawężony będzie chodnik pozostawiając przejście dla pieszych o szerokości 1,5 m. W tym etapie zostaną wykonane dwa przyłącza. Czas trwania: 18.03. - 26.03.

ETAP 3
Zawężenie jezdni w postaci trzech wygrodzeń na odcinku od wjazdu na osiedle Harmonia do posesji nr 7 po północnej stronie ulicy. Czas trwania 27.03. - 2.04.

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego
12 marca 2019 wtorek
grafika

Zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 4 - placówki, w której indywidualizuje się proces nauczania i wychowania. Takie podejście do ucznia zapewnia mu rzetelną wiedzę, rozwijanie zainteresowań, a także merytoryczne przygotowanie do egzaminów końcowych. Obecnie w szkole trwa nabór do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych oraz czwartych.

W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest utworzenie klasy czwartej z rozszerzonym poziomem nauczania matematyki, w której matematyka będzie realizowana w wymiarze sześciu godzin tygodniowo. Pozwoli to dzieciom na głębsze poznanie treści programowych, przewidzianych dla danego poziomu edukacji, a także na rozwiązywanie większej liczby zadań niestandardowych, o podwyższonym stopniu trudności. Oprócz podręcznika i zeszytu ćwiczeń uczniowie będą pracować obowiązkowo w oparciu o zbiór zadań i dodatkowe materiały przygotowane przez nauczyciela. Warunkiem przyjęcia uczniów do klasy matematycznej jest posiadanie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub pozytywny wynik sprawdzianu badającego kompetencje matematyczne, przeprowadzonego przez nauczyciela naszej szkoły.

W imieniu dyrekcji szkoły, zapraszamy także do klasy czwartej sportowej, w której pod fachowym okiem doświadczonych nauczycieli prowadzone będzie szkolenie w dwóch dyscyplinach: koszykówka dla dziewcząt i siatkówka dla chłopców. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy: posiadają dobre wyniki w nauce, bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim oraz uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Dzięki doświadczonej kadrze trenerskiej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 od lat osiągają duże sukcesy sportowe. W bieżącym roku szkolnym zdobyli I miejsce w piłce siatkowej chłopców oraz II miejsce w mini koszykówce dziewcząt w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży.

Kadra pedagogiczna dokłada wszelkich starań, aby wspierać uczniów w ich rozwoju. Realizowane są innowacyjne sposoby poznawania i zdobywania wiedzy a dzieci uczą się pracowitości, obowiązkowości i systematyczności. Wszystkich uczniów klas trzecich zainteresowanych rozpoczęciem swojej przygody z matematyką lub sportem zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 4.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.sp4.warszawa.pl , tel. (22) 662 67 80

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
11 marca 2019 poniedziałek

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora niżej wymienionych placówek:

  1. Przedszkola nr 112 „Leśne Skrzaty”;
  2. Przedszkola nr 168 „Misiowa Gromadka”;
  3. Przedszkola nr 219 „Niezapominajka”;
  4. Przedszkola nr 413;
  5. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy.

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1 w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Do pobrania:
- Ogłoszenie 1
- Ogłoszenie 2

Ursus wczoraj i dziś
26 marca 2019 wtorek
grafika

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie poświęcone prezentacji albumu fotograficznego „Ursus wczoraj i dziś” w obiektywie Ireneusza Barskiego. Spotkanie odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16.

W programie:
- spotkanie z autorem Ireneuszem Barskim
- rozmowa z Robertem Gawkowski – doktorem historii, autorem publikacji naukowych

Wstęp wolny!

Warszawska Złota Rączka dla seniora 75+
22 stycznia 2019 wtorek
grafika

Seniorze! Skończyłeś 75 lat? Masz problem z cieknącym kranem, nieszczelnym oknem lub inną drobną usterką?
Urząd miasta uruchomił program Warszawskiej Złotej Rączki dla seniora 75+. Program kierowany jest do osób w wieku 75+, szczególnie tych mieszkających samotnie, dysponujących niskimi dochodami, a które potrzebują bezpłatnej pomocy przy drobnych domowych usterkach. Katalog napraw świadczonych w ramach usługi obejmuje między innymi:  wymianę/naprawę kranów w kuchni i łazience, udrażnianie zatkanych odpływów, naprawę nieszczelnych rur, naprawę spłuczki, montaż/wymiana deski sedesowej, podłączenie pralki/zmywarki, wymianę żarówki czy naprawę/wymianę gniazdka elektrycznego. Realizatorami usługi są Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Fundacja Pomoc Potrzebującym. Więcej informacji w regulaminie na stronie: Warszawska Złota Rączka dla seniora 75+  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!