Aktualności w Dzielnicy Ursus

XXVIII RAJD„SZLAKIEM NASZEJ HISTORII" imienia por. hm. Jana Cierlińskiego

2013-04-20 - 2013-04-20

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Nr.6 „Helenów", Koło Nr 6 „Piechocin" i Koło Nr 7 „Jaworzyn" oraz pozostałe organizacje i instytucje wchodzące w skład Zespołów Terenowych Rajdu: Środowisko Kombatantów 7 pp. AK „Garłuch", Związek Sybiraków, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych - Koła: Ursus, Włochy i Okęcie, Koło Nr 4 Związku Oficerów Rezerwy RP im Obrońców Radiostacji w Starych Babicach, Harcerskie Kręgi Seniorów i Starszyzny Harcerskiej oraz Komendy Hufców ZHP: Ursus, Piastów, Pruszków i Ożarów Maz., a także Wydziały Oświaty, Kultury i Sportu - Dzielnicy Ursus i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i miasto Pruszków oraz Miejskie i Gminne Ośrodki Kultury z Piastowa, Raszyna, Lesznowoli, Ożarowa Maz. i Starych Babic organizują w dniu 20 kwietnia (sobota) 2013 roku w godz. 09:00 – 15:30 XXVIII RAJD„SZLAKIEM NASZEJ HISTORII" imienia por. hm. Jana Cierlińskiego
Tegoroczny Rajd odbywa się pod hasłem: Porucznik hm. Jan Cierliński - Żołnierz Armii Krajowej - Twórca i organizator Rajdu "Szlakiem Naszej Historii" - Propagator wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej.
Pan Jan Cierliński pozostawił po sobie wiele publikacji, w których utrwalał pamięć historyczną, gdyż uważał że pamięć historyczna pozwala budować lepszą przyszłość. Dlatego był współinicjatorem budowy w Ursusie kilku pomników i organizatorem rajdów „Szlakiem Naszej Historii”, w których licznie uczestniczyła nasza młodzież. Za swoje zasługi odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, medalem „Pro Memoria” oraz wyróżniony został godnością Honorowego Komandora Rajdów Pamięci.
Pan Jan Cierliński zmarł 07.12.2012 r. Cześć Jego Pamięci!

Rajdy „Szlakiem Naszej Historii" stały się wielką imprezą historyczno - turystyczną, dedykowaną nie tylko dla młodzieży szkolnej. Z każdym rokiem zwiększa się udział rodziców i opiekunów oraz młodzieży starszej pełniącej rolę opiekunów miejsc pamięci w trakcie trwania rajdu i przekazującej swą wiedzę uczestnikom imprezy. W ciągu ostatnich kilku lat obszar objęty rajdem bardzo się powiększył. W tym roku, tak jak w roku ubiegłym, oprócz tras pieszych i rowerowych, opracowane zostaną trasy samochodowe, dla tak zwanych patroli rodzinnych. W czasie naszych marszów odżywa cała prawda historyczna, odżywają pomniki, odżywają ludzie, którzy swoje życie poświęcili dla Niepodległości Ojczyzny.
Na tę wędrówkę do najważniejszych miejsc pamięci idziemy, aby oddać hołd nie tylko poległym i pomordowanym, ale również wszystkim prześladowanym i poniżanym rodakom. Zapraszamy do udziału w Rajdzie młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Szczególnie serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów młodzieży.

Organizatorzy
 
© Copyright 2004-2007, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!