Aktualności
Nieruchomość na sprzedaż - Prawnicza 73
21 października 2015 środa
grafika

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ursus, przy ul. Prawniczej 73
ogłoszenie

Święto Straży Miejskiej
28 sierpnia 2015 piątek
grafika

28 sierpnia warszawscy strażnicy uroczyście obchodzili swoje święto. Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wręczyła wyróżnienia i odznaczenia, a burmistrzowie dzielnic wręczali nagrody dla strażników, których pracę docenili przełożeni w poszczególnych oddziałach terenowych. Burmistrz Urszula Kierzkowska uhonorowała strażników z Ursusa, którym podziękowała za pełnioną służbę na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy.

Ogłoszenie
27 sierpnia 2015 czwartek
grafika

Uprzejmie informujemy, że wnioski w sprawie uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt Rezydenta Długoterminowego Unii Europejskiej można również składać w Ogólnomiejskim Punkcie Obsługi Mieszkańców na Placu Starynkiewicza 7/9 w pokoju nr 33.
Ogólnomiejski Punkt Obsługi Mieszkańców jest czynny:
Poniedziałek 8:00-17:30
Wtorek – Piątek 8:00-15:30
Dokumenty można składać bez wcześniejszego umówienia się, jak również można zapisać się na konkretną godzinę za pomocą strony internetowej: www.rezerwacje.um.warszawa.pl

We kindly inform you that the requests concerning the obtaining the permit for temporary residence, for permanent residence and Long-term EU Residence can be submitted in the General Municipal Resident Service Point at Plac Starynkiewicza 7/9 in room no.33.
The General Municipal Resident Service Point is open:
Monday 8:00 AM – 5:30 PM
Tuesday - Friday 8:00 AM – 3:30 PM
Documents can be submitted without prior appointment, or you can make an appointment for a specific time via the website: www.rezerwacje.um.warszawa.pl

Jaka ma być ul. Miodowa? Zaczynamy konsultacje!
24 sierpnia 2015 -
16 września 2015
grafika

W przyszłym roku planowany jest generalny remont ul. Miodowej. Ma ona szansę stać się elegancką ulicą, z równą jezdnią i chodnikami. O to, jak dokładnie ma wyglądać, pytamy mieszkańców – na uwagi czekamy do 16 września.
Remont ul. Miodowej miał się odbyć jeszcze w 2015 r. Zarząd Dróg Miejskich na wniosek organizacji społecznych zadecydował o zwiększeniu zakresu prac i poprzedzeniu ich konsultacjami społecznymi.
Co się zmieni?
Przygotowaliśmy dwa warianty możliwych rozwiązań. Nie są to gotowe projekty, ale raczej zestaw propozycji, które chcemy poddać opinii mieszkańców. Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych zmian:

wariant 1: zakłada wprowadzenie niewielkich korekt podziału przestrzeni w stosunku do stanu obecnego. Jezdnia zostanie nieznacznie zwężona (do 9 m), zachowane będą po 1 pasie ruchu ogólnego i 1 pasie rowerowym w każdym kierunku. Dzięki zawężeniu jezdni oraz ograniczeniu parkowania (o około kilkanaście miejsc) poszerzone zostaną chodniki. Znajdzie się też miejsce dla zieleni ulicznej, w tym niewielkich drzew. Rozważana będzie także likwidacja sygnalizacji świetlnej na ul. Kapitulnej.

wariant 2: wiąże się z nieco większymi zmianami organizacji ruchu. W tym wariancie jezdnia zostaje zwężona do 6 m, zaś istniejące pasy dla rowerów są zlikwidowane. Dzięki temu możliwe jest znaczne poszerzenie chodników bez wyraźnego ograniczania liczby miejsc parkingowych. Jest też więcej miejsca na zieleń lub małą architekturę. Aby uspokoić ruch i zapewnić bezpieczeństwo rowerzystom, planowane są wyniesienia tarcz skrzyżowań do poziomu chodnika, progi wyspowe oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Planowane jest także wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych: na pl. Krasińskich i przy posesji nr 18.

Oba warianty zakładają wymianę nawierzchni jezdni – możliwe jest zastosowanie nawierzchni asfaltowej, kamiennej lub innej. Wyremontowane zostaną chodniki (zyskają nawierzchnię z płyt kamiennych jak na Krakowskim Przedmieściu), pojawią się też nowe latarnie (zabytkowe pastorały). Oprócz Miodowej, zmiany mogą objąć także sąsiednie ulice: Długą i Podwale. Jedną z propozycji jest odwrócenie kierunku ruchu na ul. Podwale i ul. Kilińskiego – wjazd w nie odbywałby się od strony ul. Długiej. Rozważane jest także wprowadzenie ograniczeń w parkowaniu pojazdów na tych ulicach do 2 godzin (nie dotyczy mieszkańców). Na ul. Długiej możliwe jest wyznaczenie postoju dla autokarów turystycznych.
Jak wziąć udział?
Konsultacje trwają od 24 sierpnia do 16 września 2015 r. W ramach konsultacji odbędą się spacery połączone ze spotkaniem dyskusyjnym. Spacery rozpoczynamy spod kolumny Zygmunta, spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Muzeum Ordynariatu Polowego (wejście przez Katedrę od ul. Długiej 13/15).
Do wyboru są dwa terminy:
 • sobota, 5 września
  spacer o godz. 10:00
  spotkanie w godz. 11:00-13:00
 • środa, 9 września
  spacer o godz. 17:00
  spotkanie w godz. 18:00-20:00
Uwagi do planowanych rozwiązań można składać w terenowym punkcie konsultacyjnym na skwerze nad tunelem Trasy W-Z: 27 sierpnia (czwartek) lub 7 września (poniedziałek), w godz. 15:00-18:00.
Na uwagi czekamy również do 16 września 2015 r. pod adresem miodowa@zdm.waw.pl
Z dwoma wariantami można zapoznać się na stronach:
www.zdm.waw.pl i www.konsultacje.um.warszawa.pl
Wszystkie informacje o konsultacjach znajdują się na www.konsultacje.um.warszawa.pl
Więcej informacji:
Mikołaj Pieńkos
Zarząd Dróg Miejskich
tel. 225589336

Nowe zasady odbioru odpadów zielonych na terenie m.st. Warszawy
27 sierpnia 2015 czwartek
grafika

Informujemy mieszkańców Ursusa, że od 1 września 2015 roku nastąpi zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych.
Rada Miasta Stołecznego Warszawy wydłużyła okres odbioru odpadów zielonych oraz zwiększyła częstotliwość ich odbierania. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy stanowi, że odbiór odpadów zielonych w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie prowadzony od kwietnia do listopada.
W okresie od kwietnia do października odpady zielone odbierane będą raz w tygodniu w zabudowie wielolokalowej oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Jedynie w listopadzie odpady zielone zostaną odebrane raz na cztery tygodnie.
Zbiórka odpadów zielonych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej następuje bezpośrednio sprzed posesji, a z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej sprzed altan śmietnikowych.
Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej powinny być umieszczane w półprzezroczystych workach o pojemności maksymalnie 120 litrów. Zapewnienie worków należy do właściciela nieruchomości.
Zaktualizowane harmonogramy dla dzielnicy Ursus zamieszczone zostaną na stronie internetowej MPO
Ulotka

76 rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września 2015 wtorek
grafika

W związku z przypadającą w dniu, 1 września 2015 r., 76. rocznicą wybuchu II wojny światowej Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska zapraszają do udziału w uroczystościach, która odbędą się w Ursusie.
w programie:

 • godz. 17:00 - cmentarz ul. Rakuszanki - złożenie kwiatów;
 • godz. 17:30 - pomnik przy ul. Cierlickiej (uroczystość główna) - złożenie kwiatów przez przedstawicieli organizacji kombatanckich oraz władze Dzielnicy Ursus, okolicznościowe przemówienia;
 • godz. 18:00 - kościół św. Józefa Oblubieńca NMP ul. Sosnkowskiego 34 - uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2007, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!