Aktualności
Konkurs ofert w OSIR Ursus
31 lipca 2015 piątek
grafika

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na: Wynajem powierzchni użytkowej wraz z zabudowanym barkiem gastronomicznym w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie. Powierzchnia wynajmu: 13 m2. Proponowany okres wynajmu: do 3 lat.
Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3, e-mail: osir@osirursus.pl
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 19 sierpnia 2015 r.
Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę i adres firmy.
  2. Telefon kontaktowy.
  3. Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca / dzierżawca jest skłonny płacić wynajmującemu.
  4. Okres wynajmu.
  5. Zakres proponowanych usług.
  6. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.
Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Małgorzata Dubińska, tel.: 222501901.

Miejsce dla matek karmiących w Urzędzie Dzielnicy Ursus
31 lipca 2015 piątek
grafika

W Urzędzie Dzielnicy Ursus utworzono specjalne miejsce dla matek karmiących piersią, które przychodzą załatwiać sprawy do Wydziału Obsługi Mieszkańców. Obok znajduje się przewijak dla dzieci.
Z taką propozycją zwróciła się do nas jedna z mieszkanek. Postanowiliśmy szybko zrealizować tę propozycję, by matki odwiedzające Urząd nie czuły dyskomfortu w trakcie karmienia – podkreśliła Burmistrz Dzielnicy Urszula Kierzkowska.
Miejsce do karmienia znajduje się w Wydziale Obsługi Mieszkańców – pomieszczenie nr 10.

1 sierpnia, o godz. 17:00, w Warszawie zostaną uruchomione syreny alarmowe
1 sierpnia 2015 sobota
grafika

„Zwracamy się do mieszkańców Warszawy aby, jak co roku, 1 sierpnia w godzinę „W”, uczcili minutą ciszy pamięć o wydarzeniach sprzed 71 lat”

Miasto st. Warszawa informuje, że dla upamiętnienia 71. rocznicy Powstania Warszawskiego w sobotę, 1 sierpnia, o godz. 17:00, w Warszawie zostaną uruchomione syreny alarmowe wojewódzkiego i miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania mieszkańców. Syreny będą emitowały sygnał ciągły przez 1 minutę.
Systemy zostaną uruchomione w ramach treningu przeprowadzanego na podstawie zarządzenia wojewody mazowieckiego nr 326 z dnia 26 czerwca 2015 r.
Zostaną włączone syreny w punktach wojewódzkiego systemu alarmowania i ostrzegania oraz syreny systemu miejskiego.
W ratuszu przedstawiciele Związku Powstańców Warszawskich i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz zastępca prezydent m.st. Warszawy podpisali „Apel do mieszkańców stolicy” o godne uczczenie 71. rocznicy Powstania Warszawskiego.
Zwracamy się do mieszkańców Warszawy, aby jak co roku, 1 sierpnia w godzinęW”, uczcili minutą ciszy pamięć o wydarzeniach sprzed 71 lat”.

Kolejny etap przebudowy rowu U-1 rozpoczęty
29 lipca 2015 środa
grafika

Rozpoczęły się prace nad kolejnym etapem inwestycji, czyli budową suchego zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka o pojemności 47,98 tys. m³ wraz z rurociągiem przerzutowym doprowadzającym wody opadowe do zbiornika.
Wcześniej zakończono kolejny etap tej inwestycji, czyli przebudowę rowu U-1 na odcinku od ul. Przeciętnej w Pruszkowie do ul. Królewskiej w Regułach.
Planowane zakończenie całej inwestycji - 2017 r. Koszt całej inwestycji to 30,0 mln zł, która jest wspólna inwestycją Dzielnicy Ursus, Gminy Michałowice oraz Pruszkowa i Piastowa, przy finansowym zaangażowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (zarządcy Dróg).
Zrealizowanie tego zadania inwestycyjnego zapewni ochronę przeciwpowodziową i możliwość prawidłowego zagospodarowania wód opadowych części terenów Dzielnic m.st. Warszawy - Włochy i Ursus, gminy Michałowice, Piastowa i Pruszkowa, na których postępuje systematyczna urbanizacja. Nastąpi znaczna poprawa stanu technicznego rowu U-1 i budowli z nim związanych.

Zakończenie międzynarodowego Workcampu w ramach „Lata w mieście”
29 lipca 2015 środa
grafika

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus, przy ul. Prawniczej 54 odbył się festyn, podczas którego pożegnano wolontariuszy z Hiszpanii, Czech, Austrii, Niemiec, Ukrainy i Polski, którzy w ramach Workcampu przez dwa tygodnie pomagali przy organizacji czasu wolnego dzieci z dzielnicy Ursus. W trakcie warsztatów dzieci poznawały kulturę i język gości z zagranicy.
W spotkaniu uczestniczyli zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus – Wiesław Krzemień oraz Kazimierz Sternik, którzy wręczyli uczestnikom pamiątkowe dyplomy.
Workcamp został zorganizowany dzięki współpracy Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży „Stokrotka” z poznańską filią międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI) Jeden Świat. Więcej informacji o możliwościach wyjazdów na europejski wolontariat można znaleźć na stronie: http://jedenswiat.org.pl/
Zapraszamy do galerii - www.ursus.warszawa.pl/galerie

Zamknięta ul. Henryka Brodatego
27 lipca 2015 poniedziałek
grafika

Od dzisiaj, 27 lipca wyłączona z ruchu będzie ul. Henryka Brodatego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Magnackiej.
Objazd będzie możliwy ulicami Warszawska – Orłów Piastowskich – Królowej Bony. Utrudnienia związane są z remontem ulicy i potrwają do końca sierpnia.
Ulica Henryka Brodatego będzie remontowana na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Magnackiej, gdzie zostanie położona nowa nakładka asfaltowa. Zakres prac obejmuje również ustawienie nowych krawężników i elementów odprowadzających wodę deszczową. Remontowana jest również ul. Henryka Brodatego na odcinkach: rów Konotopa – ul. Królowej Bony oraz ul. Królowej Bony – ul. Henryka Pobożnego. Wszystkie prace mają zostać zrealizowane do końca sierpnia.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2007, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!