Aktualności
Nieruchomość na sprzedaż - Prawnicza 73
21 października 2015 środa
grafika

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Ursus, przy ul. Prawniczej 73
ogłoszenie

Rodzinne budowanie z klocków Lego
27 sierpnia 2015 czwartek
grafika

W dniu 27 sierpnia 2015 roku, na terenie Parku Hassów, odbędzie się piknik Rodzinne budowanie z kloców Lego. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do parku od godziny 17:00 do 20:00 na twórcze budowanie. Piknik, jest częścią projektu prowadzonego we wszystkich dzielnicach Warszawy, polegającego na integracji społecznej mieszkańców dzielnicy, rozwijaniu kreatywności i pasji budowania. W ramach projektu, w trakcie trwania pikników, uczestnicy budują charakterystyczne budowle związane z dzielnicą.

Ogłoszenie
27 sierpnia 2015 czwartek
grafika

Uprzejmie informujemy, że wnioski w sprawie uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt Rezydenta Długoterminowego Unii Europejskiej można również składać w Ogólnomiejskim Punkcie Obsługi Mieszkańców na Placu Starynkiewicza 7/9 w pokoju nr 33.
Ogólnomiejski Punkt Obsługi Mieszkańców jest czynny:
Poniedziałek 8:00-17:30
Wtorek – Piątek 8:00-15:30
Dokumenty można składać bez wcześniejszego umówienia się, jak również można zapisać się na konkretną godzinę za pomocą strony internetowej: www.rezerwacje.um.warszawa.pl

We kindly inform you that the requests concerning the obtaining the permit for temporary residence, for permanent residence and Long-term EU Residence can be submitted in the General Municipal Resident Service Point at Plac Starynkiewicza 7/9 in room no.33.
The General Municipal Resident Service Point is open:
Monday 8:00 AM – 5:30 PM
Tuesday - Friday 8:00 AM – 3:30 PM
Documents can be submitted without prior appointment, or you can make an appointment for a specific time via the website: www.rezerwacje.um.warszawa.pl

Jaka ma być ul. Miodowa? Zaczynamy konsultacje!
24 sierpnia 2015 -
16 września 2015
grafika

W przyszłym roku planowany jest generalny remont ul. Miodowej. Ma ona szansę stać się elegancką ulicą, z równą jezdnią i chodnikami. O to, jak dokładnie ma wyglądać, pytamy mieszkańców – na uwagi czekamy do 16 września.
Remont ul. Miodowej miał się odbyć jeszcze w 2015 r. Zarząd Dróg Miejskich na wniosek organizacji społecznych zadecydował o zwiększeniu zakresu prac i poprzedzeniu ich konsultacjami społecznymi.
Co się zmieni?
Przygotowaliśmy dwa warianty możliwych rozwiązań. Nie są to gotowe projekty, ale raczej zestaw propozycji, które chcemy poddać opinii mieszkańców. Poniżej krótkie podsumowanie najważniejszych zmian:

wariant 1: zakłada wprowadzenie niewielkich korekt podziału przestrzeni w stosunku do stanu obecnego. Jezdnia zostanie nieznacznie zwężona (do 9 m), zachowane będą po 1 pasie ruchu ogólnego i 1 pasie rowerowym w każdym kierunku. Dzięki zawężeniu jezdni oraz ograniczeniu parkowania (o około kilkanaście miejsc) poszerzone zostaną chodniki. Znajdzie się też miejsce dla zieleni ulicznej, w tym niewielkich drzew. Rozważana będzie także likwidacja sygnalizacji świetlnej na ul. Kapitulnej.

wariant 2: wiąże się z nieco większymi zmianami organizacji ruchu. W tym wariancie jezdnia zostaje zwężona do 6 m, zaś istniejące pasy dla rowerów są zlikwidowane. Dzięki temu możliwe jest znaczne poszerzenie chodników bez wyraźnego ograniczania liczby miejsc parkingowych. Jest też więcej miejsca na zieleń lub małą architekturę. Aby uspokoić ruch i zapewnić bezpieczeństwo rowerzystom, planowane są wyniesienia tarcz skrzyżowań do poziomu chodnika, progi wyspowe oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h. Planowane jest także wyznaczenie dodatkowych przejść dla pieszych: na pl. Krasińskich i przy posesji nr 18.

Oba warianty zakładają wymianę nawierzchni jezdni – możliwe jest zastosowanie nawierzchni asfaltowej, kamiennej lub innej. Wyremontowane zostaną chodniki (zyskają nawierzchnię z płyt kamiennych jak na Krakowskim Przedmieściu), pojawią się też nowe latarnie (zabytkowe pastorały). Oprócz Miodowej, zmiany mogą objąć także sąsiednie ulice: Długą i Podwale. Jedną z propozycji jest odwrócenie kierunku ruchu na ul. Podwale i ul. Kilińskiego – wjazd w nie odbywałby się od strony ul. Długiej. Rozważane jest także wprowadzenie ograniczeń w parkowaniu pojazdów na tych ulicach do 2 godzin (nie dotyczy mieszkańców). Na ul. Długiej możliwe jest wyznaczenie postoju dla autokarów turystycznych.
Jak wziąć udział?
Konsultacje trwają od 24 sierpnia do 16 września 2015 r. W ramach konsultacji odbędą się spacery połączone ze spotkaniem dyskusyjnym. Spacery rozpoczynamy spod kolumny Zygmunta, spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Muzeum Ordynariatu Polowego (wejście przez Katedrę od ul. Długiej 13/15).
Do wyboru są dwa terminy:
  • sobota, 5 września
    spacer o godz. 10:00
    spotkanie w godz. 11:00-13:00
  • środa, 9 września
    spacer o godz. 17:00
    spotkanie w godz. 18:00-20:00
Uwagi do planowanych rozwiązań można składać w terenowym punkcie konsultacyjnym na skwerze nad tunelem Trasy W-Z: 27 sierpnia (czwartek) lub 7 września (poniedziałek), w godz. 15:00-18:00.
Na uwagi czekamy również do 16 września 2015 r. pod adresem miodowa@zdm.waw.pl
Z dwoma wariantami można zapoznać się na stronach:
www.zdm.waw.pl i www.konsultacje.um.warszawa.pl
Wszystkie informacje o konsultacjach znajdują się na www.konsultacje.um.warszawa.pl
Więcej informacji:
Mikołaj Pieńkos
Zarząd Dróg Miejskich
tel. 225589336

Nowe zasady odbioru odpadów zielonych na terenie m.st. Warszawy
27 sierpnia 2015 czwartek
grafika

Informujemy mieszkańców Ursusa, że od 1 września 2015 roku nastąpi zmiana częstotliwości odbioru odpadów zielonych.
Rada Miasta Stołecznego Warszawy wydłużyła okres odbioru odpadów zielonych oraz zwiększyła częstotliwość ich odbierania. Zmieniony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy stanowi, że odbiór odpadów zielonych w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie prowadzony od kwietnia do listopada.
W okresie od kwietnia do października odpady zielone odbierane będą raz w tygodniu w zabudowie wielolokalowej oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Jedynie w listopadzie odpady zielone zostaną odebrane raz na cztery tygodnie.
Zbiórka odpadów zielonych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej następuje bezpośrednio sprzed posesji, a z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej sprzed altan śmietnikowych.
Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej powinny być umieszczane w półprzezroczystych workach o pojemności maksymalnie 120 litrów. Zapewnienie worków należy do właściciela nieruchomości.
Zaktualizowane harmonogramy dla dzielnicy Ursus zamieszczone zostaną na stronie internetowej MPO
Ulotka

Remont nawierzchni ul. H. Brodatego i ul. Zagłoby
21 sierpnia 2015 piątek
grafika

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy informuje, że w dniach 24 – 26 sierpnia 2015 r. nie będzie możliwy przejazd ulica H. Brodatego na odcinku od ul. Warszawskiej do budynku Nr 7 przy ul. Magnackiej w związku z układaniem warstw bitumicznych jezdni w/w ulicy.
W związku z powyższym prosimy o korzystanie w tych dniach z alternatywnego wyjazdu poprzez ul. Zaczarowanej Dorożki i Królów Polskich. Natomiast wjazd na osiedle będzie odbywał się ulicami: Bony i Zaczarowanej Dorożki.
W tym samym okresie nie będzie możliwy przejazd ulicą Zagłoby na odcinku od ul. Keniga do budynku nr 35 przy ul. Zagłoby w związku z układaniem warstw bitumicznych jezdni w/w ulicy.
W związku z powyższym prosimy o nie parkowanie w zatokach parkingowych na tym odcinku jak również po przeciwnej stronie na chodniku.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2007, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!