Aktualności
„Uwolnij książkę” w Ursusie
1 marca 2015 niedziela
grafika

Akcja „Uwolnij książkę” jest adresowana do mieszkańców dzielnicy, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. W holu Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy od marca 2015 r. będzie działała półka bookcrossingowa.
Prawie każdy z nas ma w domu przeczytane już książki dlatego podarujmy im drugie życie. Przyjdź, przynieś książkę którą chcesz polecić.
„Bookcrossing to społeczna forma popularyzowania czytelnictwa, ruchoma wirtualna biblioteka, bez własnej siedziby, regałów i kart bibliotecznych. Idea Bookcrossingu zrodziła się w 2001 r. w Stanach Zjednoczonych i swoim zasięgiem obiegła cały świat. W Polsce funkcjonuje od 2003 r. wzbudzając duże zainteresowanie i popularność. Bookcrossing, czyli krążąca książka ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa i spopularyzowanie samego faktu czytania. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych (park, pociąg, ulubiony pub, wybrany sklep, teatr, kawiarnia, galeria, kino), jak również w miejscach w tym celu przygotowanych - półkach, stolikach, regałach po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej”. Właśnie taka półka od początku marca znajdzie się w holu budynku urzędu przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1 w Warszawie.
Zapraszamy!

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich 2015
26 lutego 2015 -
31 sierpnia 2015
grafika

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Ursus podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2015r. Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert do dnia 28 kwietnia 2015 do godz. 15:00 w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976r nr 1, 02-494 Warszawa lub przesłanie ofert pod w/w/ adres pocztą.
Uchwała.

POWSTAJE DZIELNICOWA RADA SENIORÓW URSUSA
24 lutego 2015 wtorek
grafika

Zgodnie z Uchwałą Nr 181/XLII/2014 Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Ursus ogłasza przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do ursuskiej Rady Seniorów.
Celem Rady Seniorów Dzielnicy Ursus jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie dzielnicy. Do zadań Rady będzie należało: monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy, pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy, współpraca z warszawską Radą Seniorów, tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych, przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.
W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym 12 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy.
Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania.
Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursus, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.
Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Zarząd Dzielnicy.
Praca w Radzie ma charakter społeczny.
Zgłoszenie kandydata zawiera w szczególności:

 • Krótką notkę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działalności na rzecz seniorów,
 • Zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
 • Zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne,
 • Listę poparcia, co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursus zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.
Zgłoszenia kandydatów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
16 marca 2015 roku (poniedziałek)
w wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1.

Konkurs plastyczny "Jestem Europejczykiem. Pomagam!"
23 lutego 2015 poniedziałek
grafika

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa, prowadzony przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, zaprasza uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Jestem Europejczykiem. Pomagam!”.
Tematyka konkursu związana jest bezpośrednio z hasłem przewodnim Europejskiego Roku Rozwoju - "Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość". Prace mogą dotyczyć zarówno globalnej roli Unii Europejskiej, jak również pomocy w kontekście lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy rozwojowej, przekazywanej biedniejszym państwom. Uczestnicy w swoich pracach mogą przedstawić np. w jaki sposób Unia Europejska i Europejczycy angażują się w walkę z ubóstwem, poprawę sytuacji osób wymagających pomocy, a także w przeciwdziałanie zmianom klimatu i ochronę zasobów naturalnych Ziemi. Więcej informacji na temat Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju dostępnych jest na stronie europedirect.um.warszawa.pl.
Pełna informacja do pobrania ulotka.

Masz wątpliwości podatkowe? Wejdź na www.szybkipit.pl
23 lutego 2015 -
30 marca 2015
grafika

Jeżeli masz wątpliwości przy rozliczaniu podatku za rok 2014 wejdź na stronę www.szybkipit.pl , skorzystaj z aplikacji pytaniowej i zapytaj ekspertów z Krajowej Informacji Podatkowej.
Każdy, kto wypełniając PIT, chce uzyskać istotne dla niego informacje nt. rozliczeń, ma problemy czy wątpliwości, może je rozwiać z pomocą materiałów zawartych na stronie. Znajdują się tam między innymi wszystkie potrzebne formularze i broszury oraz kalkulatory podatkowe. Za jej pośrednictwem można też wysłać do swojego urzędu skarbowego roczne zeznania podatkowe przez aplikację e-Deklaracje Desktop.
A co najważniejsze strona www.szybkipit.pl ułatwia kontakt z ekspertami podatkowymi z Krajowej Informacji Podatkowej, którym można zadać bezpośrednio pytanie przez aplikację pytaniową. Każdy internauta może też swobodnie przeglądać wszystkie zadane pytania poprzez aplikację, np. po kategoriach tematycznych, za pomocą tagów lub najciekawszych czy najczęściej zadawanych pytań. Zadanie pytania przez użytkownika wymaga jedynie podania jego adresu e-mail, na który otrzyma on ID pytania, powalające później odnaleźć dane pytanie w aplikacji.
W ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej "Szybki PIT", przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, izby i urzędy skarbowe, zaplanowano również dyżury telefoniczne w Ministerstwie Finansów, dzień otwarty w urzędach skarbowych (7 marca), punkty rozliczeń w galeriach handlowych (13 - 15 marca) oraz wydłużone godziny pracy w ostatnich dniach rozliczenia (29 i 30 kwietnia).

Oszczędzaj energię, chroń środowisko i klimat z „Energosztuczkami”
16 lutego 2015 poniedziałek
grafika

Zgodnie z badaniem ankietowym „Zachowanie proekologiczne w warszawskich gospodarstwach domowych” prowadzonym przez Urząd m.st. Warszawy z grudnia 2013 roku, 85% mieszkańców Warszawy oszczędza energię elektryczną, 78% ciepło a 60% ogranicza zużycie bieżącej wody. Powodem oszczędzania mediów jest głównie chęć obniżenia opłat za rachunki.
Przygotowane przez Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy krótkie filmy - „Energosztuczki” pokazują, jak w łatwy sposób przy codziennych czynnościach optymalizować zużycie mediów. Przypomną o gaszeniu światła w nieużywanych pomieszczeniach, zakręcaniu kranów z wodą podczas mycia zębów, pokażą zalety energooszczędnego oświetlenia. Podpowiedzą, czym się kierować wybierając sprzęt gospodarstwa domowego jak również zachęcą do ekologicznego podróżowania.
„Energosztuczki” są elementem kampanii informacyjno-edukacyjnej „Planu Działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r.” – dokumentu przyjętego przez Radę m.st. Warszawy w 2011 roku, a wynikającego z inicjatywy Komisji Europejskiej „Porozumienie między Burmistrzami”, do której Warszawa przystąpiła w 2009 roku.
Zgodnie z ideą inicjatywy, Warszawa zadeklarowała ograniczenie do 2020 roku zużycia energii o 20% i zredukowanie o 20% emisji dwutlenku węgla.
Zachęcamy do obejrzenia filmów:

 1. AGD
 2. Gotowanie
 3. Oświetlenie
 4. Woda
 5. Żarówka
 6. Ogrzewanie
 7. Podróżowanie

Energo sztuczki  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2007, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!