Aktualności
Warszawa2030 Spotkanie podsumowujące wydarzenia kwietniowe
11 maja 2016 środa
grafika

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące kwietniową dyskusję z mieszkańcami, które odbędzie się 11 maja (środa) w Centrum Nauki Kopernik (sala konferencyjna na I piętrze w Centrum Konferencyjnym Kopernik – wejście od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20). Spotkanie zacznie się o 17:30. Otworzy je Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Szczegóły będą znajdowały się pod linkiem: http://2030.um.warszawa.pl/?event=spotkanie-podsumowujace-kwietniowa-dyskusje-z-mieszkancami&event_date=2016-05-11

Zachęcamy również do uczestniczenia w trzech wydarzeniach z serii Warszawska Burza Mózgów:

VIII Międzyprzedszkolny Turniej Tańca im. A. Zajączkowskiej
28 kwietnia 2016 czwartek
grafika

W sali widowiskowej Ośrodka Kultury „Arsus” odbył się Miedzyprzedszkolny Turniej Tańca im. A. Zajączkowskiej, w którym wzięły udział grupy przedszkolaków z palcówek działających na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień przypomniał, że „to już ósma edycja turnieju, który najmłodszym przynosi wiele radości, a ich rodzicom i dziadkom dostarcza wielu wzruszeń”.

W zawodach tanecznych uczestniczyły m.in. następujące placówki: Przedszkole „Biedroneczka”, Przedszkole nr 194 im. W. Sławka; Przedszkole nr 168 im. „Misiowa Gromadka”; Centrum Twórczej Edukacji Dzieci; Przedszkole „Słoneczko”; Przedszkole „Bajeczka”; Przedszkole „Iskierka”; Przedszkole „Leśna Kraina”, Przedszkole „Delfinem” oraz Przedszkole nr 112 „Leśne Skrzaty”.

Europejski koncert w Multimedialnym Parku Fontann
28 kwietnia 2016 czwartek
grafika

W sobotę, 7 maja Warszawa świętuje Dzień Europy. Ulicami stolicy przejdzie Parada Schumana, a w Multimedialnym Parku Fontann na Koncercie Europejskim wystąpią gwiazdy polskiej estrady – Edyta Górniak i Mietek Szcześniak.

Koncert Europejski w Multimedialnym Parku Fontann otworzą: prezydent Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz i burmistrz Berlina - Thomas Müller, goszczący w stolicy z okazji 25-lecia podpisania porozumienia pomiędzy obiema stolicami.

Widowisko muzyczne przygotowane przez Stołeczną Estradę rozpocznie się o godzinie 20.00. Zagra orkiestra i chór Filharmonii Narodowej pod batutą Krzesimira Dębskiego, która towarzyszyć będzie solistom: Edycie Górniak, Mietkowi Szcześniakowi i Natalii Szroeder. Mieszkańcy będą mogli wysłuchać fragmentów kantaty scenicznej „Carmina Burana” Carla Orffa, „Suity Warszawskiej” – kompilacji utworów Krzesimira Dębskiego pochodzących z filmów „Ogniem i mieczem” i „1920. Bitwa warszawska”. Na zakończenie zostanie wykonana „Oda do radości” - finałowa kantata z IX Symfonii op. 125 d-moll Ludwiga van Beethovena, która jest oficjalnym hymnem Unii Europejskiej.

Organizatorzy przewidzieli około 2 tysięcy miejsc siedzących. Wejście na teren imprezy od godziny 19.00. Wejścia zaplanowane są od ulic: Sanguszki, Boleść i Wisłostrady.

W związku masowym charakterem wydarzenia obowiązywać będzie regulamin imprez masowych. Zaplanowane jest także zamknięcie ulicy Wybrzeże Gdańskie - od ul. Sanguszki do ul. Boleść w dniu imprezy w godzinach 18:00 – 22.30. Dodatkowe miejsca parkingowe zorganizowane zostaną na ul. Wybrzeże Gdańskie od ul. Krasińskiego do ul. Sanguszki (w godzinach 18:00 – 22.30).

WSTĘP WOLNY. Zapraszamy.

Dzień Europy upamiętnia tzw. deklarację Schumana. 9 maja 1950 r. ówczesny minister spraw zagranicznych Francji zaproponował utworzenie ponadnarodowej instytucji kontrolującej produkcję węgla i stali. Powstała rok później Europejska Wspólnota Węgla i Stali była pierwszą w historii ponadnarodową instytucją, która zapoczątkowała procesy integracyjne i przyczyniła się do powstania Unii Europejskiej. Jest obchodzony od 1985 roku.

Informacja o dostępnych funduszach wsparcia inwestycji ekologicznych
4 kwietnia 2016 poniedziałek
grafika

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji kotłowni oraz zakupu i montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w ramach wsparcia ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem realizacji Programów jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie różnego rodzaju zanieczyszczeń będących skutkiem narastającego zjawiska niskiej emisji, w tym pyłów PM2,5 i PM10, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi, oraz dwutlenku węgla, a także upowszechnianie technologii służących ograniczeniu niskiej emisji.
Pomoc finansowa udzielana będzie na zadania polegające na:

  • wymianie kotłowni lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel lub eko-groszek),
  • zakupie i montażu kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej.

Pomoc finansowa udzielana będzie w formie pożyczki, a w przypadku zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych w formie dotacji.
Wnioski składać można w terminie od dnia 4 kwietnia 2016 roku do wyczerpania alokacji, jednak nie później niż do dnia 30 września 2016 roku, a w przypadku posiadania umowy z wykonawcą zadania, nie później niż do dnia 31 października 2016 roku.

Programy skierowane są do osób fizycznych.

Więcej informacji na stronie Biura Infrastruktury m.st. Warszawy:
https://infrastruktura.um.warszawa.pl/aktualnosci/efektywne-wykorzystanie-energii/informacja-o-dost-pnych-funduszach-wsparcia-inwestycji-e

Realizacja świadczenia wychowawczego 500+.
27 kwietnia 2016 środa
grafika

Jak ustaliliśmy, do dnia 22 kwietnia Urząd przyjął ogółem 2871 wniosków, 1885 w formie elektronicznej oraz 1086 w formie papierowej (w tym 931 w Urzędzie Dzielnicy w stanowiskach Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia). Wnioski są na bieżąco weryfikowane. Większość to wnioski na drugie dziecko, zdarzają się wnioski na trzecie i kolejne dzieci. Niestety, liczne wnioski elektroniczne zawierają błędy, które muszą być poprawione przez wnioskodawców.

Najczęściej występuje brak pełnego składu rodziny we wniosku, błędy w adresach zamieszkania oraz niepoprawne określenie stopnia pokrewieństwa. Ponad 50% wniosków zawiera błędy wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie. Sami na bieżąco kontaktujemy się, mailowo lub telefonicznie, z wnioskodawcami w celu poprawy wniosków, kiedy to niezbędne będziemy wysyłać wezwania za pośrednictwem poczty, jest to niestety czasochłonne.

„Zależy nam na jak najszybszej i skutecznej realizacji wniosków, w razie potrzeby sami dotrzemy do każdego wnioskodawcy, prosimy o cierpliwość. Urząd już wydaje decyzje do poprawnie złożonych wniosków, począwszy od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dotacji na wypłaty. Wypłaty będą dokonywane sukcesywnie od końca kwietnia, zgodnie z terminami wskazanymi w decyzjach – zapewnił zastępca burmistrza dzielnicy Ursus Kazimierz Sternik.

Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „Kwiaty Integracji”
25 kwietnia 2016 poniedziałek
grafika

Ośrodek kultury „Arsus” w poranny poniedziałek gościł niezwykłych artystów. Od rana swoje przedstawienia prezentowali przedszkolaki w ramach Przeglądu Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „Kwiaty Integracji”. Imprezie uczestniczyły cztery przedszkola z terenu Ursusa, a także grupy dzieci z Woli, Mokotowa oraz Piastowa.

Taki festiwal to okazja do zaprezentowania, jak dużo potrafią nasze przedszkolaki na polu sztuki. To także czas zabawy. I nie przejmujcie się dzieci tremą, bo każdy ją ma kto występuje publicznie – pocieszał przedszkolaków na początku Przeglądu zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień.

Gośćmi imprezy byli także: zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik, oraz Wanda Kopcińska - radna Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, a także Robert Faliszewski, radny dzielnicy Ursus m.st. Warszawy i Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD.

Zapraszamy do galerii - Przegląd Dziecięcych Prezentacji Artystycznych „Kwiaty Integracji”  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2007, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!