Aktualności
MIKOŁAJKI W URSUSIE
11 grudnia 2017 poniedziałek
grafika

Z uśmiechem i ciepłym uczuciem w sercu wspominamy Imprezę Mikołajkową, którą 9 grudnia zorganizowaliśmy dla naszych Mieszkańców. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością burmistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska wraz z zastępcami Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem oraz radni dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wanda Kopcińska, Maria Miszkiewicz, Irena Anna Jarzębak i Adam Chmielewski. Wszyscy Goście bawili się wyśmienicie, korzystając z licznych i niecodziennych atrakcji. Było świątecznie i magicznie. Dzieci miały okazję pogłaskać zwierzątka, które zagościły w specjalnie przygotowanej świątecznej zagrodzie, jak również spotkać Świętego Mikołaja. Było coś dla duszy i coś dla ciała. Specjalnie dla dzieci przybył teatrzyk, który przedstawił wzruszającą opowieść wigilijną, odbyły się także warsztaty plastyczne. Dzieci mogły rozładować swoje niespożyte pokłady energii na zamkach dmuchanych i zjeżdżalniach. Świąteczny i radosny nastrój można było uwiecznić na wspólnym zdjęciu wykonanym w foto budce. Każdy milusiński otrzymał słodki upominek, a energię do dalszej zabawy można było zatankować w kawiarence Świętego Mikołaja. Było wesoło i smacznie. Wspomnienie tej wyjątkowej Imprezy będzie jeszcze długo gościło w naszych sercach, a lodowisko, którego uroczyste otwarcie nastąpiło podczas wydarzenia, będzie miejscem spotkań i aktywności Mieszkańców przez całą zimę.

Zapraszamy do galerii: MIKOŁAJKI W URSUSIE

Zima w mieście 2018
15 stycznia 2018 -
26 stycznia 2018
grafika

W roku szkolnym 2017/2018 ferie zimowe w Województwie Mazowieckim zaplanowane są od 15 stycznia 2018 r. do 26 stycznia 2018 r. Uczniowie, w tym czasie, będą mogli skorzystać z bardzo bogatej oferty Warszawskiego Programu „Zima w Mieście 2018”.

Wolny czas podczas ferii w naszej dzielnicy dzieci i młodzież mogą spędzić na zajęciach:
- w czterech szkołach podstawowych w tzw. Feryjnych Placówkach Edukacyjnych funkcjonujących od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 17:00 lub w godzinach dostosowanych do potrzeb środowiskowych – harmonogram - plik pdf
Program w placówkach edukacyjnych opracowywany jest indywidualnie w każdej placówce.
Warunki uczestniczenia ucznia w FPE to: posiadanie legitymacji szkolnej z warszawskiej szkoły lub stałe zamieszkanie (zameldowanie) w Warszawie, złożenie Karty Uczestnika, uiszczenie opłaty za wyżywienie w wysokości 7 zł dziennie – ciepły posiłek. Z opłat za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

- oraz na zajęciach w domach kultury: DK Kolorowa, DK Miś; Bibliotekach przy ul. Keniga, ul. Skoroszewskiej, ul. Plutonu Torpedy, ul. Czerwona Droga, Swietlicach: Stokrotce i Klubie u Edmunda, oraz na dwóch basenach i filmach w kinie Ursus w OK Arsus,

Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież. Każde dziecko znajdzie coś dla siebie i nie będzie się nudzić. Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach programu są bezpłatne.

Kontakt do osób odpowiedzialnych za organizację Programu : Barbara Dudzińska 22 4436048
bdudzinska@um.warszawa.pl i Norbert Pyza 22 443 6073 npyza@um.warszawa.pl

Szczegóły dot. Warszawskiego Programu „Zima w mieście 2018” znajdują się na stronie: http://edukacja.um.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/warszawski-program-zima-w-miescie

Projekty bp zgłaszamy od 1 grudnia do 22 stycznia
13 grudnia 2017 środa
grafika

Przypominamy, że termin zgłaszania projektów w V edycji budżetu partycypacyjnego w Ursusie i całej Warszawie upływa z dniem 22 stycznia 2018 r. Pamiętajmy, że projekty mogą dotyczyć tylko tych zadań, którymi na co dzień zajmuje się urząd dzielnicy lub jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich czy Zarząd Oczyszczania Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.
Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz. Można to zrobić przez internet, na stronie: app.twojbudzet.um.warszawa.pl . Możesz również wypełnić formularz w formie papierowej, który należy – wraz z wszystkimi załącznikami – przekazać do urzędu dzielnicy: osobiście albo listownie, na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”, decyduje data wpływu formularza do urzędu. Każdy autor projektu może otrzymać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych lub oszacowania kosztów realizacji. Pracownicy urzędu są dostępni telefonicznie i mailowo w godzinach pracy. Zapraszamy także do urzędu dzielnicy Ursus na:
- dyżury konsultacyjne w czwartek 11 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00 i w piątek 19 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00,
- maraton pisania projektów we wtorek 16 stycznia 2018 r. w godz. 16:00-19:00.

Jak wypełnić formularz zgłoszenia?
1. Wpisz swoje dane kontaktowe.
2. Wymyśl nazwę projektu, która będzie oddawała jego istotę, będzie atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie głosowania ta nazwa znajdzie się na karcie do głosowania.
3. Wybierz dzielnicę i obszar, w którym chcesz zgłosić swój projekt.
4. W Ursusie musi to być projekt lokalny, odpowiadający na potrzeby mieszkańców tego konkretnego obszaru.
5. Określ jego lokalizację. Projekty powinny być zgłaszane na terenach należących do m.st. Warszawy. Niektóre dzielnice dopuszczają możliwość realizacji projektów na innych terenach. Wtedy do formularza zgłoszeniowego musisz dołączyć zgodę właściciela terenu. Mapę z informacjami, do kogo należy dany teren, znajdziesz na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce Własność.
6. Zaznacz kategorie i grupy osób, do których kierujesz swój projekt.
7. Opisz zasady ogólnodostępności, na jakich mieszkańcy będą korzystali z efektów realizacji projektu.
8. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój projekt i z jakich działań będzie się składał.
9. Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego projektu. Napisz, dlaczego jest wart zrealizować i jakie ma znaczenie dla dzielnicy i społeczności.
10. Oszacuj koszt realizacji pomysłu. Możesz skorzystać z przykładu cennika działań na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto. Podaj szacunkowe kwoty. Ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu dzielnicy i jednostek miejskich.
11. W Ursusie koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 500 000 zł.
12. Oszacuj i podaj koszt utrzymania projektu w kolejnym roku. Te koszty będzie dodatkowo ponosiło Miasto.
13. Dołącz listę poparcia. O projekcie porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi. Zbierz na specjalnym formularzu poparcia 30 podpisów od osób, które popierają realizację Twojego projektu. Co najmniej 15 osób spośród nich musi być mieszkańcami danego obszaru: Ursus Północny lub Ursus Południowy. Formularz możesz pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.
14. Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które ciekawie zaprezentują Twój projekt.
15. Nie wskazuj potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.
16. Projekt możesz zgłosić samodzielnie lub z maksymalnie 2 osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie 1 osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu.
17. Możesz zgłosić projekt, nawet jeśli nie skończyłaś(eś) jeszcze 18 lat. Wystarczy, aby Twój rodzic lub opiekun wyraził na to zgodę, podpisując specjalny formularz – do pobrania ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub w urzędzie dzielnicy).
18. Możesz zgłosić projekt, nawet jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa, jeśli pochodzisz z innego kraju, nie posiadasz polskiego obywatelstwa i numeru PESEL - ale mieszkasz w Warszawie. Wystarczy, że dopełnisz formalności w Wydziale Obsługi Mieszkańców dowolnego urzędu dzielnicy.
19. Uzupełnienie formularza. Pracownicy urzędu sprawdzą czy Twój projekt został zgłoszony prawidłowo – czy formularz został dostarczony w terminie, czy został wypełniony poprawnie i czy dokumentacja jest kompletna. Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie braków lub poprawienie błędów - pracownicy urzędu skontaktują się z Tobą, poproszą o uzupełnienie formularza i wprowadzenie niezbędnych poprawek w ciągu trzech dni roboczych. Ale jeśli nie skorzystasz z tej możliwości, Twój projekt nie będzie dalej rozpatrywany.
20. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów dla dowolnej dzielnicy; niekoniecznie musisz w niej mieszkać.

Iluminacja świetlna i koncert bożonarodzeniowy w Ursusie
13 grudnia 2017 środa
grafika

Symbolicznym momentem, poprzedzającym włączenie iluminacji świątecznej w Ursusie było uroczyste zapalenie pierwszej świeczki na choince przed urzędem dzielnicy. Wydarzenie odbyło się 8 grudnia o godzinie 16:00 przy pl. Czerwca 1976 roku uświetnił je występ Zespołu Wokalnego Pracowników Urzędu Dzielnicy pod kierunkiem artystki Sary May. Po zapaleniu pierwszej świeczki na choince, rozbłysła przygotowana dekoracja świetlna zainstalowana na ulicach dzielnicy. W tym roku nową oprawę zyskał Plac Tysiąclecia, a w Parku Czechowickim stanęła wolnostojąca, świąteczna instalacja świetlna z nazwą dzielnicy, przy której będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Po zakończeniu uroczystości przed urzędem w Ośrodku Kultury „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14 odbył się bożonarodzeniowy koncert z cyklu Mali Maleńkiemu, który w tym roku nosił nazwę „Nie tylko Mali Maleńkiemu”. Zgromadzona publiczność wysłuchała piosenek i kolęd w wykonaniu Zespołu Young Ursus Voices pod dyrekcją Krzysztofa Matuszaka oraz Zespołu Wokalnego ze Szkoły Podstawowej STO i Zespołu Szkoły Podstawowej nr 382. Na zakończenie wieczoru wystąpił Zespół Wokalny Pracowników Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, a w foyer można było obejrzeć wystawę prac plastycznych przygotowaną przez Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego pn. „Kolorowy, pomysłowy łańcuch choinkowy”.
W uroczystości udział wzięli burmistrz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska wraz z zastępcami Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem oraz radni dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Maria Miszkiewicz oraz Anna Lewandowska.

Zapraszamy do galerii: Iluminacja świetlna i koncert bożonarodzeniowy w Ursusie

Wigilijne spotkania z NSZZ „Solidarność” i członkami OPS
12 grudnia 2017 wtorek
grafika

We wtorek, 12 grudnia Zarząd Dzielnicy Ursus m.st Warszawy, w składzie burmistrz Urszula Kierzkowska, zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, spotkali się z członkami ursuskiej „Solidarności” na tradycyjnej Wigilii, która została poprzedzona modlitwą koncelebrowaną przez księdza prałata Zbigniewa Sajnóga. W spotkaniu wzięli udział m.in. radny Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Dariusz Grylak oraz przewodniczący Organizacji Terenowej Nr 1 Ursus NSZZ „Solidarność” Andrzej Kierzkowski.

Zapraszamy do galerii: Wigilijne spotkanie z NSZZ „Solidarność”

Tego samego dnia odbyło się świąteczne spotkanie wigilijne podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus. W spotkaniu obok burmistrz Urszuli Kierzkowskiej i zastępców burmistrza Wiesława Krzemienia i Kazimierza Sternika uczestniczyły radne Dzielnicy Ursus Wanda Kopcińska i Marianna Jaguścik.

Zapraszamy do galerii: Wigilijne spotkanie z członkami OPS

Prezentacja dla seniorów dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym
12 grudnia 2017 wtorek
grafika

W czwartek, 14 grudnia br. w O.K. „Arsus” przy ul. Traktorzystów 14 odbędą się zajęcia dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia odbędą się w godz. 11: 00-13:00 w sali widowiskowej Ośrodka. Poprowadzą je instruktorzy z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Następnie seniorzy zapoznają się zasadami, jakich należy przestrzegać by unikać oszustów.

Organizatorem zajęć jest Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. Zapraszamy.

Zastrzeganie dokumentów tożsamości
12 grudnia 2017 wtorek
grafika

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:
1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Więcej wiadomości znajdą Państwo na stronie: http://www.dokumentyzastrzezone.pl"  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!