Aktualności
Spotkanie Sieci Współpracy Logopedów w P439
13 grudnia 2019 piątek
grafika

Sieć Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus odbyła 11 grudnia spotkanie w Przedszkolu nr 439. Po otwarciu zebrania Dyrektor Agnieszka Jackowska podziękowała zgromadzonym za podejmowane na rzecz środowiska lokalnego działania.
W części merytorycznej uczestnicy opracowywali pierwszą część plakatów mających propagować wiedzę na temat diagnozy i terapii logopedycznej w związku z realizowanym projektem „Kocham mówić – konsultacje neurologopedyczne” w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Bierzemy udział w akcji „Wymiana ciepła”
10 grudnia 2019 wtorek
grafika

Dołączyliśmy do akcji "Wymiana ciepła" Przed wejściem głównym do Urzędu Dzielnicy Ursus po prawej stronie stoi wieszak, na którym mieszkańcy mogą zostawić ubrania dla potrzebujących. Prosimy o pozostawianie wierzchniej odzieży zimowej. Potrzebujesz ciepła? Weź sobie ubranie. Chcesz pomóc? Zostaw coś na wieszaku.

Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej
9 grudnia 2019 poniedziałek
grafika

W dniu 5 grudnia w RSM Ursus przy ul. Gen. Sosnkowskiego 11 o godz. 17:30 odbyła się debata społeczna dot. bezpieczeństwa w Ursusie.

Debatę zorganizowała Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. W spotkaniu uczestniczyli: Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus – Pan Wiesław Krzemień oraz Pan Kazimierz Sternik, Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Pan Jacek Mąka, Zastępca Komendanta Rejonowego Policji Warszawa III mł. insp. Renata Skotnicka, Naczelnik III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej - Pan Arkadiusz Fatyga, Zastępca Naczelnika III Oddziału Trenowego Straży Miejskiej – Pan Jerzy Andruchów, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursus – Pan nadkom. Waldemar Przydatek, dzielnicowi z Komisariatu Policji Warszawa Ursus oraz przedstawiciele Grup Osiedlowych uczestniczący w programie Bezpieczne Osiedle. Debata stanowiła okazję do podsumowania efektów współpracy służb i mieszkańców Ursusa dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Na podstawie zgłoszeń członków grup osiedlowych oraz informacji pochodzących od spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, dyslokowane są patrole ponadnormatywne Policji.

Kierownik Delegatury BBiZK Ursus podsumował roczną działalność grup osiedlowych oraz przedstawił statystyki dotyczące różnych rodzajów przestępstw i wykroczeń w odniesieniu do poszczególnych osiedli Dzielnicy Ursus wraz z analizą zdarzeń w stosunku do lat ubiegłych. Przedstawił też działania Delegatury w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa. W dalszej części spotkania przedstawiciele służb przedstawili statystki dotyczące przestępstw oraz wykroczeń, z których wynika, że Ursus w porównaniu do pozostałych dzielnic (Ochota i Włochy) będących w obszarze działań Komendy Rejonowej Policji Warszawa III oraz III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, wypada bardzo pozytywnie.

W kolejnej części debaty przedstawiciele grup osiedlowych mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania wniosków oraz opisywania problemów związanych z kwestiami bezpieczeństwa, z którymi mają do czynienia na swoich osiedlach. Wśród podnoszonych tematów znalazły się m.in.: brak miejsc parkingowych, problemy natury technicznej dotyczące odbioru odpadów komunalnych, zwiększenie zapotrzebowania na patrole służb ponadnormatywnych Policji w piątki i soboty ze względu na nasilające się w te dni negatywne zjawiska i aspołeczne zachowania.

Zastępca Burmistrza - Pan Wiesław Krzemień zachęcił do dalszego zgłaszania tematów wymagających uporządkowania. Zasugerował również, aby część problemów starać się rozwiązać poprzez zgłaszanie pomysłów/projektów do Budżetu Obywatelskiego oraz żeby głosować w celu realizacji wybranego projektu.

Oprócz zgłaszanych uwag oraz problemów padły również słowa podziękowania za dotychczasowe działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa (wybudowanie ronda, doświetlenie ulic oraz przystanków autobusowych).

Obecny na spotkaniu Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Pan Jacek Mąka w ramach podsumowania debaty potwierdził dobry dialog pomiędzy mieszkańcami, służbami oraz władzami dzielnicy. Pokreślił również rolę wsparcia finansowego Miasta mającego na celu utrzymanie dodatkowych patroli ponadnormatywnych.

Zapraszamy do galerii - Bezpieczeństwo w Ursusie tematem debaty społecznej

Konkurs plastyczny „112 – ten numer ratuje życie”
18 listopada 2019 poniedziałek
grafika

M.st. Warszawa ogłasza konkurs plastyczny pn. „112 – ten numer ratuje życie”, skierowany do uczniów klas I-VI warszawskich szkół podstawowych.

Jak co roku, 11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji promujemy wśród najmłodszych mieszkańców Warszawy wiedzę o tym, że numer 112 wybieramy tylko w przypadku, gdy potrzebujemy pomocy, w sytuacji nagłego, realnego niebezpieczeństwa utraty zdrowia czy życia, zagrożenia dla mienia lub środowiska.

W codziennych sytuacjach numer alarmowy 112, to nie tylko zgłaszanie zagrożeń i rozmowa z operatorem, ale również zwiększenie świadomości społecznej wśród dzieci na skutki blokowania linii alarmowej oraz związanych z tym zagrożeń dla życia i zdrowia innych osób potrzebujących pomocy. Zapraszając dzieci z warszawskich szkół do konkursu plastycznego chcemy z jednej strony rozwijać aktywność twórczą dzieci, a z drugiej – propagować wiedzę na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112, co bezpośrednio przyczyni się do kształtowania prawidłowych postaw i właściwych zachowań podczas udzielania pomocy.

Liczymy na kreatywność i pomysłowość młodych warszawiaków! Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, połączone z wręczeniem nagród i dyplomów oraz prezentacją wyróżnionych prac, odbędzie się 11 lutego 2020 roku, podczas obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 w siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45.

Pliki do pobrania:
- Plakat konkursu plastycznego pn. „112 – ten numer ratuje życie"
- Regulamin konkursu plastycznego pn. „112 – ten numer ratuje życie"

Monitoring wizyjny na terenie Urzędu Dzielnicy
29 maja 2019 środa

Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przetwarzania takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz Kodeksie Pracy, Prezydent m.st. Warszawy jako Administrator prowadzi monitoring wizyjny budynku i terenu wokół niego, który obejmuje:

  • teren przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy al. Czerwca 1976 nr 1,
  • parking Urzędu od zaplecza budynku Urzędu,
  • drzwi wejściowe do budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy al. Czerwca 1976 nr 1,
  • sale obsługi interesantów w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
  • korytarze w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
  • piętra nr 1, 2, 3 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
  • windę w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku), z poszanowaniem praw i wolności osób, których dane dotyczą. Nagrania są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i są przechowywany przez okres niezbędny do ich realizacji, czyli przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Zapis z monitoringu może zostać udostępniony na podstawie pisemnego wniosku (wzór dostępny tutaj lub bezpośrednio w kancelarii Urzędu Dzielnicy) właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie obowiązków (np. Policja, Sąd) lub osobom fizycznym.

Składając przedmiotowy dokument wnioskodawca winien zapoznać się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego zainstalowanego w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (dostępna tutaj lub bezpośrednio w kancelarii).  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!