Aktualności
Bezpieczeństwo w Ursusie - debata społeczna
5 grudnia 2018 środa
grafika

W dniu 5 grudnia w RSM Ursus przy ul. Gen. Sosnkowskiego 11 o godz. 18:00 odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa w Ursusie. Debatę zorganizowała Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus. Spotkanie stanowiło okazję do podsumowania efektów współpracy służb i mieszkańców Ursusa dotyczących bezpieczeństwa publicznego. Na podstawie zgłoszeń członków grup osiedlowych oraz informacji pochodzących od spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, dyslokowane są patrole ponadnormatywne Policji.

Obecny na spotkaniu Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński podziękował społecznikom za aktywne zaangażowanie w prace na rzecz naszego dobra wspólnego, czyli bezpieczeństwa mieszkańców oraz służbom za ciekawe i rzetelne przygotowanie podsumowania ich całorocznej pracy.

Kierownik Delegatury BBiZK Ursus Aleksander Zblewski Ursus podsumował roczną działalność grup osiedlowych oraz przedstawił statystyki dotyczące rożnych rodzajów przestępstw i wykroczeń w odniesieniu do poszczególnych osiedli dzielnicy Ursus. Przedstawił też działania delegatury w zakresie edukacji na rzecz bezpieczeństwa.

W dalszej części spotkania przedstawiciele służb zaprezentowali statystki dotyczące przestępstw oraz wykroczeń, z których wynika, że Ursus w porównaniu do pozostałych dzielnic (Ochota i Włochy) będących w obszarze działań Komendy Rejonowej Policji Warszawa III oraz III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej, wypada bardzo pozytywnie.

W kolejnej części debaty przedstawiciele grup osiedlowych mieli możliwość zadawania pytań, zgłaszania wniosków oraz opisywania problemów związanych z kwestiami bezpieczeństwa z którymi mają do czynienia na swoich osiedlach. Wśród podnoszonych tematów znalazły się m.in.: brak miejsc parkingowych, zbyt mała liczba kamer monitoringu miejskiego, zwiększenie zapotrzebowania na patrole służb ponadnormatywnych Policji w piątki i soboty ze względu na nasilające się w te dni negatywne zjawiska i aspołeczne zachowania. Wielu uczestników spotkania zgłosiło również swój niepokój związany z budową nowego osiedla mieszkaniowego na terenie byłej fabryki ZPC Ursus, która z pewnością wywoła utrudnienia komunikacyjne. Wiązać się to będzie z większą liczbą samochodów na ulicach Ursusa.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński, Komendant Komendy Rejonowej Policji Warszawa III mł. insp. Albin Bartosiak, Zastępca Naczelnika III Oddziału Trenowego Straży Miejskiej Jerzy Andruchów, Komendant Komisariatu Policji Warszawa Ursus nadkom. Waldemar Przydatek, dzielnicowi z Komisariatu Policji Warszawa Ursus oraz przedstawiciele grup osiedlowych uczestniczący w programie Bezpieczne Osiedle.

Zapraszamy do galerii - Bezpieczeństwo w Ursusie - debata społeczna

Wernisaż Zofii Grabskiej w DK „Miś”
5 grudnia 2018 środa
grafika

We wtorek 4 grudnia 2018 r. w Domu Kultury „Miś” odbył się wernisaż malarstwa Zofii Grabskiej z domu Wojciechowskiej. W wydarzeniu udział wzięli: Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Kazimierz Sternik oraz Radna Dzielnicy Ursus Maria Miszkiewicz.
Zofia Grabska była absolwentką Warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uprawiała malarstwo portretowe i ścienne, ale głównym nurtem jej pracy było tradycyjne malarstwo religijne. Pozostawiła około 100, z zasady niesygnowanych, obrazów w kościołach polskich, w tym ponad dwadzieścia w kościołach warszawskich. Rysowała też liczne portrety węglem.
Wystawę można oglądać w dni powszednie do 20 grudnia 2018 r. w Domu Kultury „Miś” przy ul. Traktorzystów 20 w godzinach od 8:00 do 19.00.

Zapraszamy do galerii - Wernisaż Zofii Grabskiej w DK „Miś”

„Ciepło dla stóp, świąteczny duch”
29 listopada 2018 czwartek
grafika

„Ciepło dla stóp, świąteczny duch” jest akcją organizowaną przez Stowarzyszenie SIMUL we współpracy z Pomocą Społeczną w Ursusie. Do udziału zapraszamy rodziny z dziećmi i wszystkich chętnych, którzy czują ducha Świąt Bożego Narodzenia i mają otwarte gorące serca.
Celem akcji jest zbieranie ciepłych skarpet dla osób bezdomnych i samotnych.
Podarujmy na święta odrobinę ciepła. Miłe w dotyku skarpetki wraz z kartkami i życzeniami od Was sprawią potrzebującym wiele radości. Być może będą to pierwsze od bardzo dawna życzenia, które otrzymają. Zostań wraz z nami dobrym duchem Świąt Bożego Narodzenia.
Naszą akcją chcemy objąć bezdomnych z Pogotowie Interwencji Społecznej z Warszawy.
Prosimy o dostarczenie ciepłego podarunku wraz z życzeniami do fili Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus ul. Prawnicza 54 do dnia 19.12.2018r.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich
27 listopada 2018 wtorek
grafika

W środę, 28 listopada rozpoczną się prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Warszawskiej, Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich. Wprowadzone zostaną zmiany w ruchu.

Dzielnica Ursus przebuduje skrzyżowanie ulic Warszawskiej, Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich na rondo. W czasie prac budowlanych ruch w ciągu ul. Warszawskiej będzie odbywał się wahadłowo. Jezdnia zostanie zwężona o połowę szerokości. Natomiast ul. Orląt Lwowskich będzie zamknięta dla ruchu od stacji paliw do ul. Warszawskiej. Objazd będzie prowadził ul. Zagłoby do ul. M. Keniga. Niemożliwy będzie również wyjazd z ul. Henryka Brodatego na ul. Warszawską. Objazd dla tej relacji zostanie poprowadzony ul. Królowej Bony do ul. Orląt Piastowskich.

Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca roku.

Komunikacja:
Autobusy linii 187 zakończą swoją trasę na ul. Orląt Lwowskich. Autobusy linii 194 i nocnej N35 zawrócą na ul. K. Keniga na wysokości ul. Orląt Lwowskich. Linia nocna N85 będzie kursowała prosto ul. Warszawską.

Link - http://infoulice.um.warszawa.pl/node/123207

Nowe władze dzielnicy Ursus w komplecie
21 listopada 2018 środa
grafika

Podczas II sesji nowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy 21 listopada br. został wybrany nowy Zarząd Dzielnicy. Burmistrzem Ursusa w VIII kadencji samorządu został Bogdan Olesiński z Platformy Obywatelskiej, zastępcami burmistrza ponownie wybrano Wiesława Krzemienia i Kazimierza Sternika – członków Stowarzyszenia Obywatelskiego Ursus.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 18:00, tym razem mieszkańcy mieli możliwość oglądania posiedzenia na żywo w Internecie. Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Dariusz Pastor przeprowadził glosowania w sprawie wyboru burmistrza oraz jego zastępców. W imieniu radnych podziękował także za pracę ustępującej burmistrz Urszuli Kierzkowskiej.

Nowy burmistrz Ursusa po wyborze zadeklarował gotowość do współpracy ze wszystkimi środowiskami w Ursusie. Przypomniał, że problemy i wyzwania Ursusa są mu znane. Bogdan Olesiński to doświadczony samorządowiec, burmistrz dzielnicy Mokotów w latach 2010–2018, był także burmistrzem Ursusa w latach 2006–2010. W skład zarządu wszedł także Wiesław Krzemień – siedmiokrotny radny i były burmistrz dzielnicy oraz Kazimierz Sternik - radny dzielnicy w latach 2002–2010 oraz w kadencji 2014–2018 – zastępca burmistrza. W związku z wyborem na stanowiska burmistrzów, Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik złożyli oświadczenia o zrzeczeniu się mandatu radnego.

Tym samym wybory nowych władz Ursusa dobiegły końca. Wcześniej, w dniu 13 listopada br. – podczas I sesji nowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – radni dokonali wyboru Prezydium Rady Dzielnicy, w składzie: Dariusz Pastor (Klub Koalicja Obywatelska) – przewodniczący Rady, Paweł Piotr Dilis (Klub Stowarzyszenie Obywatelskie) – wiceprzewodniczący Rady, Anna Hanna Lewandowska (Klub Stowarzyszenie Obywatelskie) – wiceprzewodnicząca Rady, Maria Małgorzata Miszkiewicz (Klub Koalicja Obywatelska) – wiceprzewodnicząca Rady.

Zapraszamy do galerii - Nowe władze dzielnicy Ursus w komplecie

Czad atakuje głównie jesienno-zimową porą
15 listopada 2018 czwartek
grafika

Gdy temperatura za oknem spada, w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla.

Bardzo często dochodzi do nich z powodu niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym okresie wzrasta również liczna zatruć tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem.

Tlenek węgla, zwanym potocznie czadem jest niewidoczny, nie ma smaku, ani zapachu. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla umiera kilkadziesiąt osób, a ponad dwa tysiące ulega zatruciu.

W większości przypadków przyczyną zatrucia czadem są niedrożna wentylacja pomieszczeń, niesprawne przewody kominowe w budynków, a także niesprawne lub wadliwe urządzenia grzewcze i ich niewłaściwa eksploatacja. Aby zminimalizować ryzyko zatrucia czadem należy przeprowadzać regularne kontrole szczelności przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Warto również samemu systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do kratki wentylacyjnej. Pod żadnym pozorem nie wolno ich zaklejać lub zasłaniać. W przypadku urządzeń grzewczych, kuchenek i piecyków gazowych warto sprawdzić, czy są sprawne i używane zgodnie z instrukcją.

Warto także często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w piecyki gazowe). Jeśli jest to możliwe, warto również zapewnić w mieszkaniu nawet niewielki dopływ świeżego powietrza np. poprzez rozszczelnienie okien. Aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje i pozostałych domowników można zainstalować czujniki alarmowe wykrywające tlenek węgla w pomieszczeniach, w których odbywa się proces spalania.

Gdyby jednak, mimo zastosowania się do powyższych zasad bezpieczeństwa, doszło do zaobserwowania objawów zatrucia czadem takich jak bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie oraz zasięgnąć porady lekarskiej.

Więcej informacji: http://warszawa-straz.pl/index.php/aktualnosci/6145-kampania-spoleczna-czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa

"Jak długa jest drabina strażacka?”
25 października 2018 czwartek
grafika

"Jak długa jest drabina strażacka?”, „Czy wąż strażacki jest ciężki”, „Do czego służy sygnalizator bezruchu?” Uczniowie klas pierwszych ze szkół podstawowych Nr 4, Nr 11 oraz Nr 14 w JRG 16 w Ursusie mogli poznać odpowiedzi na powyższe pytania w ramach realizacji programu edukacyjnego "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy".

Podczas spotkania przedstawiciele Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz w ramach realizacji programu edukacyjnego "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy" rozmawiali z dziećmi na temat zagrożeń. Uczniowie zadawali mnóstwo bardzo ciekawych pytań.
Dzieci zostały zapoznane z zasadami postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnej w bezpośrednim otoczeniu. Uczniowie powtórzyli numery alarmowe oraz kolejność i sposób zgłaszania informacji o darzeniu. Zostali też zapoznani z różnicami w umundurowaniu służb. Podobnie jak podczas każdego spotkania, policjantka przypomniała dzieciom zasady przechodzenia przez jezdnię, sposób postępowania w przypadku pozostania w domu bez opieki osoby dorosłej oraz w sytuacji zagubienia się.
Najciekawszą częścią spotkania była wizyta w garażu strażackim – strażacy pokazywali elementy ekwipunku służącego do działań w trakcie walki z pożarem. Przestawili i omówili zawartość torby służącej do niesienia pomocy przedmedycznej. Wszystkie dzieci miały możliwość przekonania się, jak ciężki jest wąż strażacki. Miały też przymierzane kołnierze ortopedyczne.
Takie spotkania służą nie tylko edukacji na temat pracy służb, ale także przygotowują do potencjalnej sytuacji zagrożenia, aby dzieci były bardziej świadome pracy służb i nie obawiały się na widok sprzętów czy akcesoriów niezbędnych do ratowania życia.
W trakcie spotkania dzieci miały możliwość przekonania się, w jaki sposób strażacy są wzywani do prawdziwej akcji: zobaczyły sygnał świetlny i usłyszały sygnał dźwiękowy – w niespełna 30 sekund na własne oczy zobaczyły przez okno, że strażacy wyjechali do akcji!
Wszystkie dzieci otrzymały do wypełnienia ankiety oraz odblaski, a wraz z nimi pracę domową: aby przyczepić odblaski do plecków oraz nauczyć się numerów telefonów do własnych rodziców.

Zapraszamy do galerii - Jak długa jest drabina strażacka?  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!