Aktualności
Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego
14 listopada 2016 poniedziałek
grafika

W poniedziałek, 14 listopada, członkowie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego rozpoczęli pracę nad IV edycją Budżetu Partycypacyjnego. Zespół określił szczegółowe zasady przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus. Kwota, która została przeznaczona na realizację BP w 2018 wynosi 1 655 677 zł, co stanowi 1% planowanego na rok 2018 budżetu Dzielnicy Ursus.

W tym roku, tak jak w ubiegłym, członkowie zespołu podjęli decyzje o podziale dzielnicy na dwa obszary terytorialne: Ursus Północny i Ursus Południowy. Kwota przypisana każdemu z nich wynosi po 827 838,5 zł. Podjęto również decyzje o nie wprowadzaniu limitu kwoty na projekt. W trakcie spotkania odbyło się głosowanie, podczas którego jednogłośnie stanowisko przewodniczącego Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego objęła Areta Wasilewska-Gregorowicz (mieszkanka Dzielnicy Ursus). Wiceprzewodniczącym Zespołu został wybrany Mikołaj Wojciechowski (mieszkaniec Dzielnicy Ursus), a sekretarzem Zespołu została wybrana Iwona Jabłonowska (pracownik Urzędu Dzielnicy Ursus).Członkowie Zespołu wspólnie wypracowali projekt Regulaminu pracy Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2018. 5 października ukazało się zarządzenie nr 1500/2016 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018, którego załącznikiem jest Regulamin przeprowadzenia Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 w m.st. Warszawie. Tekst ww. zarządzenia dostępny jest na stronie BIP: Link do strony - Zarządzenie nr 1500/2016 z dnia 05-10-2016.

W dniu 12.10.2016 r. Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął Uchwałę nr 656/2016 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2018. Informujemy, iż w tym roku nastąpiły zmiany w porównaniu do poprzedniej edycji Budżetu Partycypacyjnego w następującym zakresie:

 • Wydłużenie etapu głosowania;
 • Definicja ogólnodostępności w każdej dzielnicy będzie znana przed etapem składania projektów - każdy zespół ds. budżetu partycypacyjnego, uwzględniając rekomendacje Rady ds. budżetu partycypacyjnego, ustali ją do 23 listopada br. Na podstawie tej definicji weryfikowana będzie ogólnodostępność projektów;
 • Zrezygnowanie z podawania nr PESEL na listach poparcia projektu;
 • Włączenie etapu dyskusji o projektach do etapu weryfikacji;
 • Konieczność zachowania oryginału listy poparcia do każdego projektu w przypadku składania projektu elektronicznie do dnia ogłoszenia wyników głosowania;
 • Zmiana formuły procedury odwołań od wyników weryfikacji. Autor projektu lub jego przedstawiciel prezentuje wniosek o ponowną weryfikację na posiedzeniu Zespołu. Dodatkowo w tym spotkaniu będzie uczestniczył także pracownik, który przeprowadzał weryfikacje szczegółową oraz członek Zarządu Dzielnicy.
 • Próg 10% głosów w trakcie głosowania. Konieczność uzyskania przez projekty przynajmniej 10 % głosów ważnych oddanych w danym obszarze terytorialnym. Nawet jeżeli pozostaną środki finansowe, które pozwoliłyby na jego realizację.

Poniżej przedstawiamy harmonogram Budżetu Partycypacyjnego na rok 2018 w Warszawie:

 • Określenie szczegółowych zasad przeprowadzania BP w dzielnicach - do 23.11.2016r.;
 • Zgłaszanie projektów- od 01.12.2016r. do 23.01.2017r.;
 • Weryfikacja projektów i dyskusje mieszkańców- od 24.01.2017r. do 08.05.2017r.;
 • Odwołania i ponowna weryfikacja- od 08.05.2017r. do 26.05.2017r.;
 • Spotkania promocyjne - od 01.06.2017r. do 30.06.2017r.;
 • Głosowanie - od 16.06.2017r. do 30.06.2017r.;
 • Ogłoszenie wyników do 15.07.2017r.

Zapraszamy do udziału w Budżecie Partycypacyjnym 2018!

Ruszyła nowa edycja Budżetu Partycypacyjnego
7 października 2016 piątek
grafika

Już po raz czwarty mieszkańcy zadecydują o przeznaczeniu części środków finansowych dzielnicy. Tym razem na realizację projektów Zarząd Dzielnicy przeznaczył 1% prognozowanego budżetu Dzielnicy Ursus, co daje kwotę 1 655 677, 00 zł. Spotkanie otworzyła burmistrz dzielnicy Urszula Kierzkowska, która zachęciła mieszkańców do aktywnego udziału w kolejnej edycji.
Dzięki możliwości składania projektów, dyskusji nad nimi, a następnie oddaniu na nie głosu, stajemy się autorami wielu ciekawych pomysłów.
6 października br. w Domu Kultury „Kolorowa” odbyło się pierwsze spotkanie w nowej edycji budżetu. Wyłoniono członków dzielnicowego zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego. W jego skład weszło, sześcioro mieszkańców, trzech radnych dzielnicy, pięciu urzędników wskazanych przez burmistrza, jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy oraz jeden przedstawiciel Rady Seniorów. Do 23 listopada powołany Zespół ustali regulamin prac zespołu oraz podejmie decyzję o podzieleniu Dzielnicy na mniejsze obszary. Obrady będą otwarte dla mieszkańców.
Projekty do sfinansowania w ramach budżetu partycypacyjnego mogą dotyczyć wszystkich dziedzin życia: infrastruktury, edukacji, ekologii, kultury, zdrowia czy sportu. Jeśli od dawna myślicie o realizacji projektów, które będą służyły mieszkańcom Ursusa, to koniecznie wykorzystajcie możliwości, jakie daje budżet partycypacyjny i zgłoście swój projekt. Więcej informacji na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Harmonogram IV edycji.

Fortepian dla Ursusa
30 marca 2016 środa
grafika

Kolejny projekt budżetu partycypacyjnego 2016 zrealizowany. Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus zakupił w ramach projektu nr 403 pod nazwą „Fortepian dla Ursusa” instrument Fortepian Yamaha GC-1PE. Przeznaczony on będzie do realizacji koncertów, prób i nauki gry dla chętnych zespołów, grup zainteresowań i osób indywidualnych. Koszt to 49,2 tys. zł. Instrument będzie służyć mieszkańcom korzystajacym z bezpłatnych koncertów w DK „kolorowa” takich jak np. „Spotkania z muzyką kameralną” lub „Piosenki Retro w Kolorowej”.

Veturilo wystartowało! W tym sezonie 3039 rowerów!
10 marca 2016 czwartek
grafika

W poniedziałek 29 lutego ruszył nowy sezon Warszawskiego Roweru Publicznego. Nextbike Polska w tym roku przekazał do dyspozycji użytkowników 3039 rowerów i 204 wypożyczalnie. Ponownie można korzystać także z tandemów (rowerów dwuosobowych) oraz rowerów dziecięcych „Veturilko” (na stacji „Al. Niepodległości – Batorego”).
Przypominamy. W naszej Dzielnicy działa 5 wypożyczalni Veturilo, każda wyposażona w 15 stanowisk:

 • PKP Ursus (przy ul. Wiosny Ludów);
 • PKP Ursus Niedźwiadek (przy pętli autobusowej - ul. Keniga) – wraz ze stacja naprawczą;
 • Skrzyżowanie ul. Skoroszewskiej i ul. Prystora;
 • Przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy;
 • Pas drogowy ul. Sosnkowskiego (okolice wjazdu na parking OSiR od strony basenu).
W roku 2015 w Warszawie było rekordowe zainteresowanie rowerami miejskimi: prawie dwa miliony wypożyczeń (dokładnie 1 975 083). W sumie od roku 2012 Veturilo wypożyczano 6 069 514 razy, a liczba zarejestrowanych użytkowników sięgnęła 374 821.
System Veturilo działa na podstawie umowy Zarządu Transportu Miejskiego z firmą Nextbike, która świadczy usługę operowania systemem rowerów miejskich do końca 2016 r.
Już teraz zapowiadamy: od 2017 roku mają być nowe lokalizacje...

Budżet Partycypacyjny 2017. Spotkanie Dyskusyjne: Ursus Południowy
1 marca 2016 wtorek
grafika

Za nami ostatnie spotkanie z autorami projektów dla Ursusa Południowego. W poniedziałek 29 lutego w Domu Kultury „Kolorowa” ul. K. Sosnkowskiego 16 autorzy projektów zaprezentowali swoje pomysły.

Obecny na spotkaniu Wiesław Krzemień w swoim wystąpieniu podkreślił, że budżet partycypacyjny to inicjatywa umożliwiająca mieszkańcom decydowanie o wydatkowaniu części środków z dzielnicowego budżetu. - To dzięki takim inicjatywom Urzad Dzielnicy może wdrażać te projekty, które są Państwu najbardziej potrzebne. Te inicjatywy są szczególnie cenne, bo rodzą się wśród mieszkańców, jednocząc ich wokół jednej idei – poprawy swojej okolicy - dodał

Tym razem zaprezentowano 15 projektów:

 • Lepsza szkoła! Ocenianie kształtujące dla rodziców
 • Alternatywna świetlica sensoryczna
 • Warsztaty dla młodzieży z zakresy finansów i prawa
 • Łąka kwietna Park Czechowicki
 • Udar mózgu? Demencja? o co chodzi, jak z tym żyć? Nie boimy się!
 • Gra planszowa integrująca, stymulująca funkcje poznawcze osób po udarach mózgu/z chorobą otępienną
 • Pikniki rodzinne
 • Szafki na podręczniki szkolne w Ursusie/sp4/sp14/Ursus Południowy
 • Planszowe granie w każdej szkole w Ursusie
 • Boisko dla sp14-zagospodarowanie terenu przy sp14
 • Powiększenie bazy sportowej, ogólnodostępnej poprzez adaptacje terenu nieużytku na terenie OSIR Ursus
 • Boisko plażowe na terenie OSIR
 • Zieleń wokół budynku wspólnoty mieszkaniowej Walerego Sławka 3/5
 • Zieleń dla Skoroszy
 • Odbudowanie chodnika miedzy ulicą Sosnkowskiego a ulicą Drzymały, biegnącego w szczytach bloków Sosnkowskiego 7, Drzymały 8
W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani mieszkańcy, a także: zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień, radni dzielnicy: Anna Lewandowska, Maria Miszkiewicz, Łukasz Nejman oraz członkowie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.

Ostatnie spotkanie w Dzielnicy odbędzie się w środę, 2 marca i będzie dotyczyło budżetu partycypacyjnego na terenie Ursusa Północnego.

Spotkanie informacyjne w sprawie pofabrycznych terenów w Ursusie
25 lutego 2016 czwartek
grafika

W dniu 25 lutego 2016 r. w Ośrodku Kultury „Arsus” w Ursusie odbyło się spotkanie informacyjne, dedykowane wszystkim osobom fizycznym i prawnym, które są obecnie odbiorcami usług Spółki Energetyki Ursus Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.
W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Leszek Drogosz, Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Kazimierz Sternik, przedstawiciele przedsiębiorstw i firm z Ursusa które są w tym zakresie obsługiwane oraz przedstawiciele gestorów mediów (RWE, MPWiK, VEOLIA) oraz Energetyki Ursus Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!