Aktualności
Ruszyły konsultacje społeczne: Cele strategiczne i operacyjne Projektu strategii #Warszawa2030
12 kwietnia 2017 środa
grafika

Pierwsze z 18 dzielnicowych spotkań odbyło się w Ursusie w środę 12 kwietnia w Ursusie w Domu Kultury "Kolorowa" przy ul. Sosnkowskiego. Konsultacje potrwają od 11 kwietnia do 15 maja 2017 r. Poniżej relacja fotograficzna z wydarzenia.

Analiza i dyskusja w celu sformułowania celów strategicznych i operacyjnych, których realizacja pozwoli osiągnąć stan opisany w wizji #Warszawa2030 - to kluczowe zadanie tej fazy budowy Programu. Oprócz spotkań w dzielnicach, przed nami jeszcze: Warszawskie Burze Mózgów, Warsztaty, zogniskowane wywiady grupowe, spotkania z gremiami doradczymi, elektroniczne wnoszenie uwag oraz prace grup roboczych.

Szczegółowe informacje:
http://2030.um.warszawa.pl/…/konsultacje-spoleczne-projekt…

Dzień Pamięci Ofiar Katynia
19 kwietnia 2017 środa
grafika

Z okazji przypadającego 13 kwietnia Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, w Ursusie przy pomniku położonym przy ul. Cierlickiej upamiętniono polskich oficerów zamordowanych w 1940 r. m.in. w Katyniu, w Miednoje koło Tweru i w pobliżu Charkowa.

- Funkcjonariusze NKWD rozstrzelali ok. 22 tys. polskich obywateli przetrzymywanych w obozach i więzieniach na terenie Związku Sowieckiego. Była to zaplanowana akcja likwidacji polskich elit. Wśród zamordowanych byli lekarze, prawnicy i inżynierowie. Pamiętajmy, że jedyną ich winą było to, że byli Polakami. - przypomniała Burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska.

W obchodach uczestniczyli m.in. burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska, zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik oraz radny Dzielnicy Ursus Grzegorz Puchalski, a także przedstawiciele środowisk kombatanckich, organizacji politycznych i społecznych z terenu Dzielnicy oraz młodzież szkolna.

Zaprasamy do galerii: Dzień Pamięci Ofiar Katynia”

Gala XL Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
11 kwietnia 2017 wtorek
grafika

W Ośrodku Kultury „Arsus” odbyła się gala Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Nagrody wyróżnionym uczniom wręczyli zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień oraz radna Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przewodnicząca komisji oświaty Wanda Kopcińska.

Zaprasamy do galerii: Gala XL Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”

Otwarty konkurs ofert dla niepublicznych placówek oświatowych
7 kwietnia 2017 piątek
grafika

W dniu 7 kwietnia 2017 został ogłoszony konkurs dla niepublicznych placówek oświatowych na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2017 do godz. 16:00 w urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, ul. Plac Czerwca 1976r nr 1.

Do pobrania:
- Zarządzenie Przeydent Miasta st. Warszawy 691/2017
- Ogłoszenie o konkursie
- Oferta reazlizacji zadania publicznego
- Zobowiązanie oferenta
- Oświadczenie oferenta

Karta Ucznia - jak ją uzyskać?
10 kwietnia 2017 poniedziałek
grafika

Od 1 września tego roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą podróżowali komunikacją miejską bezpłatnie.

Bezpłatne przejazdy – na podstawie Karty Ucznia (czyli specjalnej spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej z dedykowanym nadrukiem i wgranym uprawnieniem) przysługują:
- uczniom warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i niepublicznych

- uczniom mieszkającym w Warszawie i uczącym się w innych, nie stołecznych placówkach oświatowych.

Obowiązują na obszarze 1. i 2. strefy.

Karty będą wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego, za pośrednictwem warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów będą wgrywane na okres nauki w szkole (nie dłużej niż na cztery lata). Karta Ucznia będzie ważna przez cały okres, także podczas wakacji.

Jak otrzymać kartę?
Rodzice lub opiekunowie prawni powinni wypełnić i złożyć wniosek w szkole, która przekaże go do ZTM. Do dokumentu należy dołączyć aktualne zdjęcie (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm) z danymi i nr PESEL dziecka. Wniosek jest dostępny na stronie http://www.ztm.waw.pl/?c=697&l=1

Dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, będą mogły wyrobić kartę w każdym POP ZTM.

Jeśli dziecko korzysta już ze zniżek wynikających z Karty Młodego Warszawiaka (KMW), rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram” (wówczas uprawnienie zostanie przekodowane na kartę).

Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia.

Konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 382 w Warszawie
10 kwietnia 2017 poniedziałek
grafika

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 382 w Warszawie, ul. Konińska 2.

Oferty należy składać w kancelarii Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. nr 1 w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Szczegóły w pliku PDF  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!