Aktualności
Dzień Ziemi w Ursusie
24 kwietnia 2018 wtorek
grafika

Teren dawnych ogródków działkowych przy ulicy Orląt Lwowskich został uporządkowany. Sprzątanie odbyło się 21 kwietnia 2018 r. w ramach obchodów Dnia Ziemi w Ursusie. Sprzątanie Ziemi to cykliczne wydarzenie, które ma przede wszystkim zwrócić uwagę na efekty niszczenia środowiska naturalnego, a także uczyć postaw proekologicznych.

Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności, działaczy i społeczników w tym roku udało się zebrać aż 42 m3 śmieci, czyli dwa olbrzymie, wypełnione po brzegi kontenery. Do akcji sprzątania Ziemi przyłączyli się zastępcy burmistrza Kazimierz Sternik oraz Wiesław Krzemień, a także radni dzielnicy Irena Jarzębak, Anna Lewandowska, Wanda Kopcińska i Adam Chmielewski. W sprzątaniu pomagali też uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II.

Wszyscy uczestnicy otrzymali rękawice ochronne, worki na śmieci oraz kamizelki odblaskowe. Organizatorem akcji był Urząd Dzielnicy Ursus.

Rajd szlakiem historii
24 kwietnia 2018 wtorek
grafika

Tradycyjnie w kwietniu na terenie Ursusa, Włoch, Piastowa, Pruszkowa i innych okolicznych miejscowości odbywa się rajd „Szlakiem Naszej Historii”. Tegoroczna edycja miała miejsce 21 kwietnia i przebiegała pod hasłem „1918 – 2018 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości". W imprezie udział wzięło ponad 4 tysiące uczestników. W rajdzie uczestniczyła burmistrz Urszula Kierzkowska, która wraz z patrolem podążała jedną z wyznaczonych tras.
Rajdy „Szlakiem Naszej Historii" stały się wielką imprezą historyczno – turystyczną. Z każdym rokiem zwiększa się udział rodziców i opiekunów oraz młodzieży starszej opiekującej się miejscami pamięci i przekazującej swą wiedzę uczestnikom rajdu. W ciągu ostatnich kilku lat, obszar objęty rajdem znacznie się powiększył. W tym roku, podobnie jak w poprzedniej edycji, oprócz tras pieszych i rowerowych, opracowane zostały trasy samochodowe dla patroli rodzinnych. Rajd, mimo podkreślenia wydarzeń historycznych, ma także charakter imprezy turystyczno-sportowej.
Organizatorami Rajdu byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Koło Nr.6 „Helenów", Koło Nr 6 „Piechocin", Koło Nr 7 „Jaworzyn" i Środowisko "Grupy Kampinos" oraz pozostałe organizacje i instytucje wchodzące w skład Zespołów Terenowych Rajdu: Środowisko Kombatantów 7 pp. AK „Garłuch" i Bazy Lotniczej „Łużyce”, Związek Sybiraków, Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych - Koła: Ursus, Włochy, Okęcie oraz Koło Lotnicze, Harcerskie Kręgi Seniorów i Starszyzny Harcerskiej oraz Komendy Hufców ZHP: Ursus, Piastów, Pruszków i Ożarów Mazowiecki, a także Urząd Dzielnicy Ursus i Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy i miasto Pruszków oraz Miejskie i Gminne Ośrodki Kultury z Piastowa, Raszyna, Lesznowoli i Ożarowa Mazowieckiego.
Rajd „Szlakiem Naszej Historii” po raz pierwszy odbył się 19 kwietnia 1986 roku. Niezmiennie przez ponad 30 lat cieszy się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród młodzieży, która odwiedzając Miejsca Pamięci Narodowej oddaje swoisty hołd poległym.

Komunikacja Miejska w dniach 28.04.-06.05.2018r.
24 kwietnia 2018 wtorek
grafika

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że w dniach 28.04-06.05.2018 roku obowiązywać będą zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej zgodnie z poniższym wykazem:

W dniach 28-29.04.2018 (sobota-niedziela) oraz 02.,04.05.2018r. (środa, piątek) autobusy, tramwaje, metro i SKM będą kursować bez zmian

W dniu 30.04.2018r. (poniedziałek):

- autobusy, metro, tramwaje oraz linie lokalne typu L-x kursować będą według rozkładu jady soboty

- SKM kursować będzie wg rozkładu jazdy dnia powszedniego

- zawieszona będzie linia 300

- zasilone będą linie: 24, 26, 105, 122, 132, 138, 140, 145, 155, 160, 162, 167, 178, 186, 189, 190, 504, 507, 512, 520, 523, 527, 709, 710, 717, 719, 723, 739, ZP

- uruchomienie kursowania linii według rozkładów specjalnych: 2, 31, 193, 317, 326, 331, 345, 397, 401, 402, E-1, E-9, Z-1, Z-2.

W dniu 1 i 3.05.2018r. (wtorek i czwartek) autobusy, tramwaje, metro i SKM kursują według rozkładu jazdy dnia świątecznego. Zawieszona będzie linia 126, a według specjalnego rozkładu jazdy będzie kursować linia 193

W dniach 05-06.05.2018r.(sobota-niedziela) autobusy, tramwaje, metro, i SKM kursować będą bez zmian, a według specjalnego rozkładu jazdy będzie kursować linia 193

Konkurs Ekologiczny „Cztery pory roku”
24 kwietnia 2018 wtorek
grafika

W Domu Kultury „Miś”, w dniu 23 kwietnia odbyło się wręczenie nagród i dyplomów w Konkursie Ekologicznym „Cztery pory roku”.

To już czternasta edycja tego wydarzenia, którego celem jest zwiększenie świadomość ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych. W tegorocznej edycji wzięło udział siedem placówek oświatowych z terenu dzielnicy.

Osobom wyróżnionym nagrody wręczyli: zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik oraz radna dzielnicy Irena Anna Jarzębak, która jest pomysłodawczynią i organizatorem konkursu ekologicznego.

VIII Dzielnicowa Olimpiada Historyczna oraz konkurs wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim
24 kwietnia 2018 wtorek
grafika

W dniu 23 kwietnia w LVI Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego odbyło się podsumowanie VIII Dzielnicowej Olimpiady Historycznej oraz konkursu wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

Zwycięzcom tegorocznej edycji nagrody wręczyli: zastępcy burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik.

Impreza ma charakter cykliczny a temat tegorocznej edycji brzmiał: „Polaków drogi do niepodległości (1795-1918). W finałowych zmaganiach wzięło udział 11 uczniów, reprezentujących 4 ursuskie gimnazja: Gimnazjum 131 (obecnie SP 381), Gimnazjum 133 (obecnie SP 383), Gimnazjum nr 4 STO oraz Gimnazjum 132 (obecnie LVI LO w Ursusie). Uczniowie biorący udział w olimpiadzie najpierw pisali test, po którym nastąpiła część ustna. Wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani i reprezentowali wysoki poziom wiedzy, związanej z tematyką konkursu.

Do dnia 27 kwietnia br. można wziąć udział w konsultacjach społecznych nt. ul. Prystora
20 kwietnia 2018 piątek
grafika

Jaka organizacja ruchu na ul. Aleksandra Prystora? Konsultacje są adresowane do mieszkańców Dzielnicy Ursus, przede wszystkim do zamieszkujących na osiedlu Skorosze. Prosimy o przekazywanie uwag i opinii mailem do dnia 27 kwietnia br. na adres mailowy: ursus.konsultacje@um.warszawa.pl
Komplet dokumentacji jest dostępny na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl
Najbliższe wydanie „Dziennika Ursusa” przyniesie relację ze Spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbyło się w środę 18 kwietnia w godz. 18:30-21:00 w budynku LVI LO im Leona Kruczkowskiego, ul. Dzieci Warszawy 42.

Konkurs Piosenki Ekologicznej
19 kwietnia 2018 czwartek
grafika

Okaż Kulturę i Chroń Naturę” – pod takim hasłem odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Ekologicznej 2018. Dzieci z ursuskich przedszkoli prezentowały nie tylko swój talent wokalny, ale też aktorski i taneczny. Ideą konkursu jest rozwijanie zamiłowania do muzyki, za pomocą której najmłodsi promowali ekologię.

- To już ósma edycja Konkursu. Mam nadzieję, że dzieci zapamiętały jedno ważne przesłanie, że Ziemię trzeba szanować. Wszystkim serdecznie gratuluję fantastycznych występów i jednocześnie zapraszam na obchody Dnia Ziemi w Ursusie, które odbędą się w najbliższą sobotę przy ulicy Orląt Lwowskich w godzinach od 10:00 do 14:00 – powiedział zastępca burmistrza Wiesław Krzemień.

Gośćmi honorowymi byli: zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień oraz prezes Fundacji Strefa Ziemi Ewa Sufin-Jacquemart.

Patronat nad wydarzeniem objęła burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska.

Zapraszamy do galerii - Konkurs Piosenki Ekologicznej  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!