Aktualności
Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS
8 stycznia 2018 poniedziałek
grafika

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:

- ubezpieczenia społeczne,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- Fundusz Emerytur Pomostowych.

Więcej na: http://www.zus.pl/eskladka

ZTM: organizacja komunikacji miejskiej od 16.12.2017 do 26.01.2018
18 grudnia 2017 poniedziałek

Komunikat Zarządu Transportu Miejskiego. Przedstawiamy organizację komunikacji miejskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Święta Trzech Króli oraz Ferii 2018, tj. w dniach od 16 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.

W dniach 16÷17.12.2017r. (sobota÷niedziela):
- autobusy - kursować będą wg rozkładu dnia świątecznego,
- linie: 189, 190 zasilone zostaną dodatkowym taborem,

W dniach 18÷22.12.2017r. (poniedziałek÷piątek):
- autobusy, tramwaje, metro i SKM kursować będą wg rozkładu jazdy dnia powszedniego, bez zmian,
- w dniach 21-22.12.2017r. zostaną zawieszone wytypowane kursy linii 114,

W dniu 23.12.2017r. (sobota):
- autobusy – kursować będą wg rozkładu jazdy soboty,
- linie lokalne typu L-x - kursować będą bez zmian,
- linia 180 zostanie dodatkowym taborem,
- do obsługi linii: 110/132, 227, 240 zostanie skierowany tabor o większej pojemności,
- uruchomiona zostanie linia C40 (podjazdy pod wszystkie bramy cmentarza Północnego),
- linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy,
- tramwaje, metro – kursować będą bez zmian,

W dniu 24.12.2017r. (Wigilia – niedziela):
- autobusy, tramwaje, metro - kursować będą wg. rozkładu jazdy dnia świątecznego,
- zawieszone będzie kursowanie linii: 13, 14, 18, 25, 118, 121, 182, 195, 196, 201, 205, 206, 207, 209, 212, 214, 225, 256, 262, 501,735, 900,
- linie: 1, 2, 9, 17, 33, 105, 109, 112, 114, 126, 131, 149, 165, 171, 180, 189, 190, 191, 192, 193, 218, 503, 507, 509, 520, 523, 717, ZP kursować będą wg specjalnego rozkładu jazdy,
- linia: 7 od ok. godz. 16:00 kursować będzie na trasie skróconej Kawęczyńska – Pl.Narutowicza,
- linia: 522 zostanie zwiększona pojemość taboru,
- uruchomiona zostanie linia C40 (podjazdy pod wszystkie bramy cmentarza Północnego),
- ograniczenie kursowania od ok. godz. 16:00 w całości linii: 4, 6, 10, 24, 27, 28, 102, 107, 117, 119, 129, 139, 166, 168, 184, 193, 204, 219, 221, 222, 227, 504, 514, 518, 736, L-8, L-16, L-17, L-18, L-19, L-39
- od ok. godziny 17:00 zawieszenie wytypowanych kursów linii: 108, 116, 153, 161, 169, 180, 181, 198, 500, 517, 700, 709, 730, L-20, L-22 (odwołane kursy oznaczone są w rozkładach jazdy specjalnymi symbolami, których objaśnienie podano w informacji przystankowej),
- od godz. 17:00 autobusy linii typu 5xx zatrzymywać się będą na żądanie pasażera na wszystkich przystankach na trasie,
- pozostałe linie autobusowe, tramwajowe oraz metro będą utrzymane do końca kursowania bez zmian,
- linia 156 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy linii (zmiana trasy przez krańce Pratulińska i Targówek w zastępstwie linii 256),
- linia 157 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (zmiana trasy przez ul.Hłaski w zastępstwie linii 205),
- linia 218 od ok godz. 17:00 podjazdy do pętli „Spartańska” ( za linie 168 i 222),
- linia 739 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (wybrane kursy odbywać się będą przez ul.Karczunkowską w zastępstwie linii 209),
- od ok. godz. 17:00 linie metra (M1 i M2) będą kursowały co ok. 7-8 min.

W dniach 25-26.12.2017r. (Boże Narodzenie - poniedziałek÷wtorek):
- autobusy, tramwaje, metro, SKM – kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego,
- zawieszone będzie kursowanie linii: 13, 14, 18, 25, 118, 121, 126, 182, 195, 196, 201, 205, 206, 207, 209, 212, 214, 225, 256, 262, 501, 517, 735, 900, oraz kursy skrócone linii 517,
- linie: 1, 2, 9, 17, 33, 105, 109, 112, 114, 131, 149, 165, 171, 189, 190, 191, 192, 193, 218, 500, 503, 507, 509, 520, 523, 717, ZP oraz metro (M1 i M2) kursują wg specjalnych rozkładów jazdy,
- linia: 518 zostanie zwiększona pojemość taboru,
- linia 156 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy linii (zmiana trasy przez krańce Pratulińska i Targówek w zastępstwie linii 256),
- linia 157 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (zmiana trasy przez ul.Hłaski w zastępstwie linii 205),
- linia 739 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (wybrane kursy odbywać się będą przez ul.Karczunkowską w zastępstwie linii 209),
- linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy,

Uwaga: w dn. 26.12.2017r. kursować będzie specjalna linia tramwajowa „M”

W dniach 27÷29.12.2017r. (środa÷piątek):
- autobusy, tramwaje, metro – kursować będą wg rozkładu jazdy dnia powszedniego,
- linia: 154 kursować będzie wg specjalnego rozkładu jazdy (wprowadzono podjazdy do Fortu Radiowo za linię 320),
- zawieszone będzie kursowanie linii: 14, 25, 304, 320, 323, 332, 334, 379, 412, ZW,
- zawieszone będą wytypowane kursy/podjazdy linii: 114, 115, 120, 121, 153, 162, 163, 164, 211, 326, 401, 411, 504, L20 (odwołane kursy oznaczone są w rozkładach jazdy specjalnymi symbolami, których objaśnienie podano w informacji przystankowej),
- linie: 1, 9, 17, 31, 33, 182, 507, 523, 709, 713, 717, ZP oraz metro (M1 i M2) kursują wg specjalnego rozkładu jazdy,

W dniu 30.12.2017r. (sobota):
- autobusy, tramwaje, metro (z kursami nocnymi) - kursować będą wg. rozkładu jazdy soboty,
- linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy,
- zawieszone będzie kursowanie linii: 14, 25,
- linie 717 i ZP będą kursowały wg specjalnych rozkładów jazdy,

W dniu 31.12.2017r. (Sylwester - niedziela):
- autobusy, tramwaje, metro, – kursować będą wg. rozkładu jazdy dnia świątecznego,
- linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy, (wytypowane linie nocne zasilone zostaną dodatkowym taborem, a w rejonie imprezy sylwestrowej wprowadzona będzie specjalna organizacja komunikacji),
- zawieszone będzie kursowanie linii: 14, 25,
- linie: 1, 2, 9, 17, 33, 717, ZP - kursować będą wg specjalnego rozkładu jazdy,
- metro kursować będzie przez całą noc,

W dniu 1.01.2018r. (Nowy Rok - poniedziałek):
- autobusy, tramwaje, metro, – kursować będą wg. rozkładu jazdy dnia świątecznego,
- Organizacja komunikacji tak jak w dn. 25-26.12.2016r.

W dniach 2÷5.01.2018r. (wtorek÷piątek):
- autobusy, tramwaje, metro – kursować będą wg rozkładu jazdy dnia powszedniego,
- linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy,

W dniu 6.01.2018r. (Trzech Króli - sobota):
- autobusy, tramwaje, metro (z kursami nocnymi), - kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego,
- zawieszone będzie kursowanie linii: 126, 256,
- linia 156 zmiana trasy przez krańce Pratulińska i Targówek w zastępstwie linii 256,
- linie nocne kursować będą wg weekendowych rozkładów jazdy

W dniach 7÷14.01.2018r. – komunikacja miejska kursuje bez zmian

W dniach 15÷26.01.2018r. – w okresie zimowych ferii szkolnych:

AUTOBUSY:
- zawieszone będzie kursowanie linii: 205, 256, 304, 320, 323, 332, 334, 379, 412,
- zawieszone będą wytypowane kursy/podjazdy linii: 115, 120, 121,153,162, 163, 164, 211, 326, 401, 411, L20 (odwołane kursy oznaczone są w rozkładach jazdy specjalnymi symbolami, których objaśnienie podano w znajdujących się na przystankach cennikach i informacji przystankowej),
- zmiana trasy linii: 154 (wprowadzenie podjazdów do krańca Fort Radiowo w zastępstwie kursów zawieszonej linii 320),
- zmiana trasy linii: 156 ( trasa przez krańce Pratulińska i Targówek w zastępstwie linii 256),
- zmiana trasy linii: 157 (trasa przez ul.Hłaski w zastępstwie linii 205),
- linie: 182, 507, 523 kursują wg specjalnego rozkładu jazdy,

TRAMWAJE:
- zawieszone będzie kursowanie linii: 14, 25,
- linie: 1, 9, 17, 31, 33 kursują wg specjalnego rozkładu jazdy,

METRO: kursuje bez zmian.

Zastrzeganie dokumentów tożsamości
12 grudnia 2017 wtorek
grafika

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?
UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:
1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Więcej wiadomości znajdą Państwo na stronie: http://www.dokumentyzastrzezone.pl"

Prace ciepłownicze przy ul. Dzieci Warszawy
14 grudnia 2017 czwartek
grafika

Informujemy, że od 14.12.2017r do 31.03.2018r. będą prowadzone przez Veolia Energia Polska S.A. prace związane z budową sieci ciepłowniczej od ul. Dzieci Warszawy, wzdłuż ul. Walerego Sławka do wysokości ul. Konińskiej.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zgłoś najlepszą polską książkę 2017 roku!
11 grudnia 2017 poniedziałek
grafika

Właśnie ruszyła 11. edycja wyjątkowego konkursu - Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. To prestiżowe wyróżnienie, którego historia sięga czasów przedwojennych. Kandydatów do nagrody zgłaszają wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz czytelnicy. Pula nagród w konkursie wynosi 200 tys. zł.

Nagrody w konkursie przyznawane są w pięciu kategoriach. W regulaminie przewidziano miejsce nie tylko dla kategorii tradycyjnych jak proza, poezja, literatura dla dzieci i młodzieży, ale również stworzono kategorię wyłącznie dla pozycji varsavianistycznych - edycja warszawska. Szczególnym wyróżnieniem jest tytuł Warszawskiego Twórcy za całokształt twórczości literackiej, przeznaczony dla wybitnych pisarzy w szczególny sposób związanych z Warszawą. Kandydatów w tej kategorii wyłania jury konkursu. Pierwszym uhonorowanym tym tytułem był Tadeusz Konwicki. W kolejnych latach tytuł Warszawskiego Twórcy otrzymali: Józef Hen (2009), Marek Nowakowski (2010), Janusz Głowacki (2011), Janusz Tazbir (2012), Joanna Kulmowa (2013), Wiesław Myśliwski (2014), Jarosław Marek Rymkiewicz (2015), Eustachy Rylski (2016). W dziesiątej edycji ten zaszczytny tytuł trafił do wybitnej pisarki Hanny Krall.

Pula nagród w konkursie wynosi 200 tys. zł. Laureaci poszczególnych kategorii (literatura piękna – proza, literatura piękna – poezja, literatura dziecięca – tekst i ilustracje oraz edycja warszawska) otrzymują po 20 tys. zł. W kategorii literatura dziecięca nagroda trafia zarówno do autora tekstu (20 tys.), jak i ilustratora (20 tys.). Zdobywca tytułu Warszawskiego Twórcy, poza okolicznościowym medalem i dyplomem, otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 100 tys. zł.

Rusza przyjmowanie zgłoszeń!
Propozycje do nagrody (w kategoriach: literatura piękna – proza, literatura piękna – poezja, literatura dziecięca – tekst i ilustracje oraz edycja warszawska) można zgłaszać do 31 stycznia 2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego lub pocztą tradycyjną na adres: Biuro Kultury, Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa z dopiskiem „Nagroda Literacka m.st. Warszawy”. Zgłaszane książki powinny być napisane w języku polskim, przez żyjących autorów i wydane w 2017 roku. Jeśli zgłaszającym jest wydawca, powinien przesłać osiem egzemplarzy zgłaszanej do nagrody książki. Liczba zgłoszeń nie ma wpływu na decyzję jury. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: nagrodaliteracka@um.warszawa.pl, tel. 22 443 03 66.

Nagroda Literacka m.st. Warszawy to prestiżowe wyróżnienie, którego historia sięga czasów przedwojennych. Konkurs jest kontynuacją tradycji nagrody o tej samej nazwie, przyznawanej w latach 1926-38, a przerwanej przez wybuch II wojny światowej. Pierwszym jej laureatem był najstarszy syn Adama Mickiewicza - Władysław, ostatnim zaś przed wojną - Leopold Staff. Nagrodą tą wyróżniono także twórców takich jak: Wacław Berent (1929), Tadeusz Boy-Żeleński (1933), Pola Gojawiczyńska (1935), Maria Kuncewiczowa (1937). Nagroda Literacka m.st. Warszawy w obecnej formie przyznawana jest od 2008 roku, kiedy to Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyjęła uchwałę reaktywującą to wyróżnienie.

Fundator i organizator: Miasto Stołeczne Warszawa Patroni medialni: Radio dla Ciebie; Lubimy czytać Współpraca: Biblioteka Narodowa; Czytam, bo lubię; CzytamRecenzuję.pl

Nowa Uchwała Zarządu Dzielnicy w sprawie bp2019
15 listopada 2017 środa
grafika

W środę 15 listopada br. Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy podjął Uchwałę nr 1146/2017 w sprawie określenia kwoty przeznaczonej na realizację budżetu partycypacyjnego oraz zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na rok 2019. Zarząd Dzielnicy przeznaczył na realizację bp2019 środki finansowe w wysokości 1 700 000 zł, wprowadził podział Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na dwa obszary terytorialne: Ursus Północny i Ursus Południowy z równym podziałem kwoty ogólnej w wysokości 850 000 zł. Zgłoszone projekty powinny być zlokalizowane na nieruchomościach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny do dysponowania i znajdować się na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Uwaga: ustalony został górny limit wartości jednego projektu w każdym obszarze w wysokości 500 000 zł. Jednocześnie Zarząd Dzielnicy ustalił nowe definicje ogólnodostępności projektów, dla projektów inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, a także ustalił Regulamin prac Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Pełny tekst Uchwały nr 1146/2017 z załącznikami do pobrania - plik PDF

Pieszy widoczny to pieszy bezpieczny
30 października 2017 poniedziałek
grafika

Używanie odblasków zwiększa nasze bezpieczeństwo. Jest to szczególne istotne jesienią i zimą, gdy warunki atmosferyczne i szybko zapadający zmierzch ograniczają kierowcom widoczność.

Jesień i zima to niebezpieczny czas dla wszystkich użytkowników dróg. Jak wskazują policyjne statystyki, najwięcej wypadków zdarza się właśnie o tej porze roku. Zmienne warunki atmosferyczne, intensywne opady deszczu, mgła, porywisty wiatr, szybko zapadający zmierzch utrudniają dostrzeżenie pieszego poruszającego się po drodze.

Szczególnie zagrożoną grupą uczestników ruchu drogowego są piesi. Ciemne ubrania, parasole, kaptury ograniczają możliwość ich szybkiego zauważenia. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo pieszych zależy nie tylko zachowania kierowców, ale także od nich samych. Zgodnie z przepisami elementy odblaskowe obowiązani są używać piesi prowadzący poboczem rower, skuter, motocykl czy wózek.

Pieszy bez odblasków jest widoczny przez kierowcę z odległości tylko kilku, kilkunastu metrów. W przypadku używania odblasków ta odległość może wzrosnąć kilkukrotnie, nawet do 200 metrów. Używanie odblasków jest niezwykle istotnie nie tylko gdy jest ciemno, ale również podczas opadów deszczu. Ważne jest ich umieszczenie na wysokości kolan, dłoni, w okolicy klatki piersiowej i pleców. Wtedy odblaski będą dobrze widoczne dla kierujących pojazdami.

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w trosce o bezpieczeństwo, po raz kolejny przypomina o zaletach korzystania z odblasków. Na ekranach w komunikacji miejskiej będzie wyświetlany spot zachęcający do ich używania.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Za brak elementu odblaskowego może być nałożony mandat karny w wysokości do 100 zł.

Do pobrania - Spot "Pieszy widoczny to pieszy bezpieczny"  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!