Aktualności
Jesienne zajęcia na Miasteczku Ruchu Drogowego w Ursusie
15 października 2019 wtorek
grafika

Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ursusie we współpracy z Delegaturą BBiZK we Włochach oraz Komendą Stołeczną Policji zorganizował Dzień Otwarty na Miasteczku Ruchu Drogowego.

Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus oraz w Dzielnicy Włochy, Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i zapraszają w sobotę 19 października w godzinach 9.30-13.30 na dzień otwarty „Miasteczka ruchu drogowego” organizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10.
Zajęcia prowadzone przez funkcjonariusza Policji obejmować będą:
- doskonalenie jazdy na rowerze, - instruktaż i zasady poruszania się po drogach publicznych dla kierujących rowerami, - złożenie egzaminu uprawniającego do otrzymania karty rowerowej (dotyczy uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli 10 lat).
Przypominamy o zabraniu legitymacji szkolnej.

Zmiana zasad udzielania dotacji na zabytki
14 października 2019 poniedziałek
grafika

Uchwała nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy zmienia m.in. terminy corocznego naboru wniosków, wprowadza nowe wymagania w przypadku obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz nowe wzory formularzy wniosków. Zgodnie z nową uchwałą, prowadzone będą dwa odrębne nabory – oddzielnie dla prac planowanych oraz oddzielnie dla prac już wykonanych. Ważna zmiana dotyczyć będzie właścicieli obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Od tego roku, wnioskodawcy obiektów ujętych w GEZ będą musieli załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały oraz nowymi formularzami wniosków.

- Uchwała nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019r.
- Wniosek o udzielenie dotacji na planowane prace
- Wniosek o udzielenie dotacji w formie refundacji

Jubileusze małżeńskie w Ursusie
11 października 2019 piątek
grafika

W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbyła się podniosła uroczystość, w trakcie której dziewięć par małżeńskich obchodziło jubileusz co najmniej 50 lat wspólnego życia. Z okazji tej wyjątkowej rocznicy dostojni Jubilaci otrzymali od Zarządu Dzielnicy Ursus listy gratulacyjne, okolicznościową statuetkę oraz kwiaty.

Wyróżnieni zostali: Anna i Stanisław Bzdak, Krystyna i Jan Jaworscy, Barbara i Włodzimierz Kłos, Marianna i Władysław Koczyńscy, Zofia i Stanisław Kołsut, Władysława i Kazimierz Kondej, Mirosława i Lech Michalak, Irena i Edward Tokarscy, Wiesława i Edmund Więckowscy.

Życzenia gościom złożyli burmistrz Bogdan Olesiński i zastępca burmistrza Kazimierz Sternik. Spotkanie uświetnił występ uczniów szkoły Podstawowej nr 11 pod kierownictwem Anny Kałużnej.

Zapraszamy do galerii - Jubileusze małżeńskie w Ursusie

Jesienna inauguracja wizyt dzieci w JRG 16 w Ursusie w ramach realizacji programu "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy"
26 września 2019 czwartek
grafika

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym wznawiamy tegoroczny jesienny cykl czwartkowych spotkań dzieci ze służbami w JRG 16 w Ursusie przy ul. Rynkowej. Program wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Prawie wszystkie terminy już zostały zajęte przez szkoły.

Podczas spotkań strażacy, policjanci i strażnicy miejscy oraz przedstawiciel Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus w ramach realizacji programu "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy" uświadamiają sześcio- i siedmioletnim dzieciom najistotniejsze dotyczące ich zagrożenia. Dzieci zostają zapoznane z zasadami postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnie w bezpośrednim otoczeniu.

Zadaniem programu jest m.in.:

 • zapoznanie dzieci z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w domu, szkole i na ulicy oraz zasadami postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej;
 • nauka ważnych numerów alarmowych oraz numerów telefonów do rodziców;
 • przekazywanie wiedzy i kształtowanie nawyków związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym zarówno pieszych jak i rowerzystów,
 • wskazywanie dzieciom prawidłowych postaw w kontaktach z osobą nieznajomą,
 • przygotowanie dzieci na wypadek ataku agresywnego psa,
 • poznanie różnic w umundurowaniu służb.

 • Serdecznie zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych z Ursusa (klasy pierwsze oraz zerówki).

Filmowe atrakcje dla ursuskich seniorów
2 września 2019 poniedziałek
grafika

Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna serdecznie zaprasza na "Kino Retro" -bezpłatny cykl pokazów filmowych dla seniorów w warszawskim Ursusie. Najbliższa projekcja już 4.09 o godz. 17:00 w Ośrodku Kultury Arsus, ul. Traktorzystów 14.

Jako pierwszy zostanie wyświetlony film pt. „Słodki koniec dnia” w reżyserii Jacka Borcucha. Miejscem akcji filmu jest włoska prowincja, etruskie miasto Volterra. Tu od lat mieszka Maria – polska poetka, laureatka Nagrody Nobla, autorytet moralny. Życie Marii toczy się w rytmie włoskiej prowincji, do czasu gdy na jej relacjach z mężem i córką zaczynają się pojawiać rysy, w miarę jak angażuje się w romantyczny związek z młodym imigrantem Nazeerem. Kreacja Krystyny Jandy w filmie została nagrodzona na festiwalu Sundance.

Po filmie będzie okazja do dyskusji z udziałem dr. Karola Jachymka, kulturoznawcy i filmoznawcy, który zajmuje się społeczną i kulturową historią kina, zwłaszcza polskiego.

Pozostałe projekcje planowane są na 2.10, 23.10 i 30.10. Na wszystkie pokazy wstęp wolny!

Międzypokoleniowe bezpłatne pokazy filmowe w Ursusie Kino Retro. Międzypokoleniowe bezpłatne pokazy filmowe w Ursusie to projekt skierowany przede wszystkim do seniorów, ale także do młodszych mieszkańców dzielnicy czy Warszawy. W międzypokoleniowej grupie oglądamy współczesne, dobre i nagradzane filmy. Po pokazach z udziałem gości specjalnych dyskutujemy na tematy, które oglądane filmy poruszają. Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy oraz dofinansowany przez Ośrodek Kultury Arsus.
Aktualne informacje na temat projektu można znaleźć na stronie: http://etnograficzna.pl/kino-retro .

Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych
17 lipca 2019 środa
Monitoring wizyjny na terenie Urzędu Dzielnicy
29 maja 2019 środa

Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przetwarzania takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz Kodeksie Pracy, Prezydent m.st. Warszawy jako Administrator prowadzi monitoring wizyjny budynku i terenu wokół niego, który obejmuje:

 • teren przed budynkiem Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy al. Czerwca 1976 nr 1,
 • parking Urzędu od zaplecza budynku Urzędu,
 • drzwi wejściowe do budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy al. Czerwca 1976 nr 1,
 • sale obsługi interesantów w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
 • korytarze w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
 • piętra nr 1, 2, 3 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy,
 • windę w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Rejestracji i zapisowi danych na rejestratorze podlega tylko obraz (bez dźwięku), z poszanowaniem praw i wolności osób, których dane dotyczą. Nagrania są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i są przechowywany przez okres niezbędny do ich realizacji, czyli przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Zapis z monitoringu może zostać udostępniony na podstawie pisemnego wniosku (wzór dostępny tutaj lub bezpośrednio w kancelarii Urzędu Dzielnicy) właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie obowiązków (np. Policja, Sąd) lub osobom fizycznym.

Składając przedmiotowy dokument wnioskodawca winien zapoznać się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego zainstalowanego w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy (dostępna tutaj lub bezpośrednio w kancelarii).  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!