Aktualności
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
20 lutego 2017 -
26 lutego 2017
grafika

W ramach akcji Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie w dniach 20-26 lutego 2017 r. w godzinach 9:30-15:30 pełnione będą przez prokuratorów dyżury, podczas których udzielane będą Zainteresowanym porady.

Pomoc osobom bezdomnym
9 stycznia 2017 -
31 stycznia 2017
grafika

Miasto Stołeczne Warszawa co roku przeznacza pieniądze, które umożliwiają osobom bez dachu nad głową przetrwanie trudnych, zimowych dni. Warszawa zleca to zadanie organizacjom pozarządowym, zapewniającym m.in. schronienie i posiłek.

Warszawa dofinansowuje m.in. 20 placówek noclegowych dla osób bezdomnych (noclegownie, schroniska, schroniska specjalistyczne, mieszkania treningowe) dysponujących łącznie około 1400 miejscami, 7 bezpłatnych jadłodajni wydających ponad 2000 posiłków dziennie, 4 punkty poradnictwa, w tym punkt poradnictwa prowadzony przez Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei, łaźnię oraz dodatkowo w sezonie zimowym dwie dzienne ogrzewalnie. Stołeczny ratusz przeznacza na ten cel blisko 11 milionów złotych.

Straż miejska pomaga
Już 461 osób bezdomnych, wymagających wsparcia, zostało przewiezionych przez funkcjonariuszy straży miejskiej do schronisk, noclegowni i ogrzewalni. Ponad 1600 do Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych. Strażnicy miejscy w 98 przypadkach wzywali pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze wytypowali także miejsca, w których przebywają osoby bezdomne. Sprawdzili nowe lokalizacje oraz te, w których bezdomni w ubiegłym roku szukali schronienia. Lista obejmuje 114 miejsc (m.in.: pustostany, altany działkowe, prowizoryczne namioty), w których przebywa ok. 400 osób i nie jest ona zamknięta. Co roku zimą strażnicy odnajdują kolejne tzw. miejsca niemieszkalne, w których przebywają osoby bezdomne. Część z nich unika noclegowni i schronisk wybierając życie na ulicy. W trakcie kontroli strażnicy miejscy sprawdzają, w jakich warunkach żyją osoby bezdomne i jakiej pomocy potrzebują. Funkcjonariusze przekazują informacje o możliwości skorzystania z noclegowni, schronisk i jadłodajni. Dowiożą ciepłe posiłki osobom mającym problemy z poruszaniem się lub przebywającym z dala od jadłodajni.

Nie przechodź obojętnie. Zareaguj!
Apelujemy, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, leżących na ulicy, nietrzeźwych – niska temperatura może być dla nich śmiertelnym zagrożeniem. Aby pomóc wystarczy powiadomić straż miejską. Numer alarmowy – 986.

Zobacz także:
www.um.warszawa.pl/dla-mediow
www.facebook.com/hanna.gronkiewiczwaltz

Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie
13 stycznia 2017 -
18 stycznia 2017
grafika

Informujemy, że 29 grudnia 2016 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie”. Dzięki współpracy Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, Wydziału Ochrony Środowiska i Zespołu Funduszy Europejskich dla dzielnicy Ursus m.st. Warszawy możliwe było pozyskanie dodatkowych funduszy na budowę pierwszego w Warszawie parku ekologicznego.
Inwestycja zakłada uporządkowanie terenu i podzielenie go na różne strefy, od dzikich łąk, przez obszary mieszane (tereny podmokłe), aż po uporządkowane trawniki pełniące funkcje wypoczynkowe i rekreacyjne. Park będzie miał charakter naturalistyczny, zbliżony do dzikiego z zachowaniem ponad 70% powierzchni biologicznie czynnej. Istniejące cenne przyrodniczo drzewa zostaną zachowane, a gatunki drzew i krzewów inwazyjnych zostaną zastąpione przez gatunki rodzime. Projekt przewiduje, że część istniejących zbiorowisk zostanie zaadoptowana do nowych nasadzeń, co przyczyni się do zwiększenia różnorodności biologicznej.
Projekt „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie” jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Planowany termin zakończenia realizacji prac to IV kwartał 2019 r.
Szczegóły projektu:
Tytuł projektu: „Utworzenie EKOparku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie”
Wartość projektu: 9 932 272,10 zł
Wkład m.st. Warszawy: 2 760 888,32 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 7 171 383,78 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostka realizująca projekt: Biuro Funduszy Europejskiej i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy oraz Dzielnica Ursus m.st. Warszawy

Więcej informacji pod adresem
www.ursus.warszawa.pl/index.php?dzial=fue&p=14

Maratony pisania projektów budżetu partycypacyjnego 2018.
15 stycznia 2017 -
18 stycznia 2017
grafika

Do 23 stycznia br. można składać projekty do budżetu partycypacyjnego 2018. Maratony pisania projektów to świetna okazja, aby skonsultować swój pomysł z pracownikami urzędu, porozmawiać z sąsiadami, przygotować projekt i zebrać brakujące podpisy na liście poparcia.

Zapraszamy na spotkania:

Miejski maraton pisania projektów budżetu partycypacyjnego 2018
15 stycznia (niedziela), godz. 12.00-18:00 w „Warsztacie” przy placu Konstytucji 4
Spotkanie organizuje Urząd m.st. Warszawy

Dzielnicowe maratony pisania projektów budżetu partycypacyjnego 2018
17 stycznia (wtorek), godz. 17.00-19:00 w Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16 (parter)
18 stycznia (środa), godz. 17.00-19:00 w Domu Kultury „Miś” przy ul. Zagłoby 17
Spotkania organizuje Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Zapraszamy!

Chronimy Dzieci – ogólnopolski program certyfikacji placówek oświatowych
1 stycznia 2015 -
31 grudnia 2016
grafika

Fundacja Dzieci Niczyje dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje program Chronimy Dzieci – certyfikacja placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą, w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
Celem programu Chronimy dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony osób dorosłych (rodziców, opiekunów, pracowników placówki) oraz rówieśników. Program realizowany jest poprzez wdrażanie standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w polityce ochrony dzieci ustalonej w placówce.
Placówki, które spełniają standardy ochrony dzieci, otrzymują certyfikaty Chronimy Dzieci.
W ramach programu powstał również portal Chronimy Dzieci (www.chronimydzieci.pl), w którym placówka może założyć indywidualne konto.
Założenie konta na portalu umożliwi:

 • wykonanie diagnozy spełniania przez placówkę standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
 • dostęp do oferty edukacyjnej przygotowanej w ramach programu - szkoleń, scenariuszy zajęć, dokumentów pomocnych w realizacji standardów (m.in. podręcznika dla realizatorów),
 • możliwość wnioskowania o przyznanie certyfikatu Chronimy Dzieci,
 • umieszczenie na mapie placówek realizujących standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem lub posiadających certyfikaty Chronimy Dzieci.
  • Rejestracja w portalu to pierwszy krok, jaki placówka może wykonać, jeśli chce przystąpić do realizacji programu.
   Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się! W razie pytań bardzo prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres www.chronimydzieci@fdn.pl
   Aby wziąć udział w szkoleniach konieczne jest zarejestrowanie placówki w portalu www.chronimydzieci.pl
   Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do programu i skorzystania ze szkoleń.
   Zespół Chronimy Dzieci
   Fundacja Dzieci Niczyje

Zapytanie ofertowe na grupy wsparcia oraz trening motywacji
5 grudnia 2016 -
12 grudnia 2016
grafika

Zapraszamy do składania ofert na prowadzenie treningów motywacji dla uczniów gimnazjum oraz grup wsparcia dla rodziców w ramach projektu edukacyjnego „TIK? Tak!” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.


Do pobrania:
- Zapytanie ofertowe - treningi motywacyjne
- Zapytanie ofertowe - grupy wsparcia dla rodziców
- Formularz oferty - treningi motywacyjne
- Formularz oferty - grupy wsparcia dla rodziców


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!