Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2018 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI--ZZP.271.16.WIR.2018
aktualizacja: 2018-04-26 12:56:59
2018-05-14
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie 2 - Remont i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.
Opublikowano: 2018-04-26 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.15.WGN.2018
aktualizacja: 2018-04-19 11:36:56
2018-05-11
„Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy z podziałem na niżej wymienione części: Część I wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 45, Część II wymiana instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Dzieci Warszawy 55 i Dzieci Warszawy 55A, Część III wymiana instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Żurawickiej 23”.
Opublikowano: 2018-04-19 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.13.WGN.2018
aktualizacja: 2018-04-16 09:50:42
2018-05-07
Remont pustostanów lokali mieszkalnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy ul. 1 Maja 9 m.21; 1 Maja 13 m.16; 1Maja 15 m.2; ul. Bohaterów Warszawy 11 m.17; ul. Walerego Sławka 6 m.20
Opublikowano: 2018-04-16 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.12.WOŚ.2018
aktualizacja: 2018-04-11 09:13:30
2018-04-26
Remont, naprawa i konserwacja małej architektury, ogrodzeń i nawierzchni z kostki betonowej w parkach, zieleńcach, placach zabaw, terenach zieleni osiedlowej, terenach zieleni niskiej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: 2018-04-11 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.14.ZFE.2018
aktualizacja: 2018-04-16 13:36:45
2018-04-24
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, audio-video i oprogramowania na potrzeby przedszkoli z Dzielnicy Ursus w ramach projektu Jutro idę do szkoły
Opublikowano: 2018-04-16 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.11.ZFE.2018
aktualizacja: 2018-04-12 12:07:53
2018-04-17
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Technikum nr 8 z Zespołu Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie w ramach projektu Inwestycja w przyszłość.
Opublikowano: 2018-04-09 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-X-ZZP.271.10.WAG..2018
rozstrzygnięty dnia: 2018-04-18
 
Przebudowa, wydzielenie i oddymianie klatki schodowej nr 2 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przy Plac Czerwca 1976 r. nr 1 w Warszawie.
Opublikowano: 2018-03-21 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.9.WGN.2018
rozstrzygnięty dnia: 2018-04-19
 
Wymiana instalacji kanalizacyjnej, zimnej wody oraz zmiana sposobu zasilania w ciepłą wodę budynku przy ul. 1 Maja 13, administrowanego przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: 2018-03-16 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!