Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 2 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 3 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
  • korekta nr 4 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.16.WAG.2017
aktualizacja: 2017-07-21 11:48:44
2017-08-17
Dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego fabrycznie nowego zintegrowanego systemu regałów rotacyjnych do przechowywania dokumentacji Działu Rejestracji Pojazdów i Wydawanych Uprawnień dla Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Plac Czerwca 1976 Roku nr 1 w Warszawie.
Opublikowano: 2017-07-21 / Wprowadził : JPAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.15.WOŚ.2017
aktualizacja: 2017-07-18 10:10:24
2017-08-07
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego „Niedźwiadek” na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”.
Opublikowano: 2017-07-18 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.13.WIR.2017
aktualizacja: 2017-07-07 12:05:54
2017-07-25
„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( komunalnego) z częścią usługową (klub mieszkańca), garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną., na dz. ew.nr 14 w obrębie 2-09-06 przy ul. Zagłoby 17 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. W zakres zadania wchodzi również rozbiórka istniejących naniesień, zagospodarowanie przyległego terenu, które obejmuje budowę chodników i dojazdów do budynku, parkingu, placu zabaw oraz urządzenie zieleni.
Opublikowano: 2017-07-07 / Wprowadził : URYwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.14.WGN.2017
aktualizacja: 2017-07-05 11:07:32
2017-07-20
Wykonanie I etapu remontu budynku przy ul. Regulskiej 44 polegającego na wykonaniu robót zewnętrznych związanych między innymi z izolacją poziomą i pionową piwnic, wykonaniem opaski, rozebraniem i odtworzeniem schodów zewnętrznych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz dociepleniem ścian.
Opublikowano: 2017-07-05 / Wprowadził : IMAwięcej
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!