Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy -
do pobrania
- korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
- korekta nr 2 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.12.WIR.2017
aktualizacja: 2017-05-23 13:41:59
2017-06-08
Roboty drogowe związane z przebudową ul. Brodatego na odcinku od ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową skrzyżowania ul. Brodatego i ul. Warszawskiej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: 2017-05-23 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.11.WOŚ.2017
aktualizacja: 2017-05-18 09:38:39
2017-06-02
Zagospodarowanie terenu oraz założenie szaty roślinnej nad kanałem Konotopa po jego przebudowie”. Zadanie realizowane w ramach zadania głównego pod nazwą: Przebudowa kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m. st. Warszawy do ul. Magnackiej.
Opublikowano: 2017-05-18 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.10.WIR.2017
aktualizacja: 2017-05-05 11:33:24
2017-05-23
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Szancera 5 na cele przedszkolne w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: 2017-05-05 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.05.WIR.2017
aktualizacja: 2017-04-07 10:31:31
2017-05-15
Realizacja w systemie projektuj i buduj zadania inwestycyjnego na opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Projekt budowlano-wykonawczy budynku przedszkola z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz z realizacją (w oparciu o wykonaną dokumentację), budowy budynku przedszkola z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach zadania pn.: „Budowa zespołu szkolno–przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, dz. 124/3 obr 20909 przy ul. T. Hennela”. W zakres zadania wchodzi również zagospodarowanie przyległego terenu, które obejmuje budowę chodników i dojazdów do budynku, parkingu, ogrodzenia terenu przedszkola, urządzenie zieleni, placu zabaw oraz niezbędnej infrastruktury technicznej.
Opublikowano: 2017-04-07 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.07.WIR.2017
unieważniony dnia: 2017-05-16
 
Roboty drogowe związane z przebudową ul. Brodatego na odcinku od ul.Warszawskiej do Kanału Konotopa wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową skrzyżowania ul. Brodatego i ul.Warszawskiej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: 2017-04-21 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.08.WIR.2017
rozstrzygnięty dnia: 2017-05-22
 
Część I Wydzielenie i dostosowanie oddziału zerowego oraz remont szatni w Gimnazjum nr 131 ul. Drzymały 1 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Część II Wydzielenie i dostosowanie oddziału zerowego w Gimnazjum nr 133 ul. Warszawskiej 63 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy .
Opublikowano: 2017-04-20 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.06.WGN.2017
rozstrzygnięty dnia: 2017-05-23
 
Remont pustostanów lokali mieszkalnych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z podziałem na niżej wymienione części: Część I Lokale nr 5 i 6 w budynku przy ul. Wiosny Ludów 17. Część II Lokale w budynkach przy ul. Dzieci Warszawy 45 m. 19 i 25; Bohaterów Warszawy 10 m.33; Adamieckiego 1 m.20. Część III Lokale w budynkach przy ul. Szancera 5 m.23; Szancera 5 m.40; Szancera 9 m.50; Rynkowa 7 m.4; Spisaka 54 m.2.
Opublikowano: 2017-04-13 / Wprowadził : IMAwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.04.WIR.2017
rozstrzygnięty dnia: 2017-04-27
 
Zadanie nr 1 Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej przy ul.Drzymały 1 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie nr 2 Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej przy ul.Warszawskiej 63 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Opublikowano: 2017-03-31 / Wprowadził : URYwięcej
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!