Interpelacje i Zapytania

Interpelacje Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2014 – 2018.
Opublikowano: piątek 6 maja 2016 / Wprowadził: mka 
Radny Piotr Adamus
 • w sprawie informacji o stanie wykonania zadań w budżecie partycypacyjnym
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie naprawy / sprawdzenia klapy od studzienki kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy z ul. Rakietników
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie naprawy, wymiany, uszczelnienia studzienki - klapy na skrzyżowaniu Bohaterów Warszawy - Rakietników
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: środa 24 maja 2017 / Wprowadził: lwi 
Radna Urszula Bodych
 • w sprawie spowodowania usunięcia dwóch skrajnych paneli ekranów oddzielających ścieżkę rowerową od zatoczki przystanku autobusowego Śmigielska 01
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie programu rozwoju zadań z zakresu aktywnego wypoczynku mieszkańców Dzielnicy Ursus na terenie Ekoparku
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wykonania plenerowych siłowni w Parku Hassów
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wykonania chodnika dla pieszych – spacerujących i wychodzących z Parku Hassów w kierunku ulic: Warszawskiej / Jagiełły
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: wtorek 25 kwietnia 2017 / Wprowadził: mka 
Radny Adam Chmielewski
 • w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Orłów Piastowskich oraz ul. Warszawska
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie doprowadzenia do właściwego stanu ulicy Bony wraz z zabezpieczeniem przejazdu przez tory kolejowe w ciągu tej ulicy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zapewnienia dogodnego połączenia obszaru osiedla Gołąbki z cmentarzem parafialnym Parafii Św. Jana Ewangelisty
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie wyjaśnienia zakresu terminów prac remontowych linii średnicowej, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na komunikację dzielnicy z Centrum Miasta
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań, w celu zorganizowania (wybudowania) miejsc parkingowych przy stacji PKP Warszawa Ursus Gołąbki
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wykonania remontu ul. Bony na odcinku od ul. Przemysława do granic m.st. Warszawy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie remontu chodnika na ul. Bony pomiędzy ulicami Zaczarowanej Dorożki a Przemysława
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie niewykonanego remontu chodnika w ul. Bony pomiędzy ul. Zaczarowanej Dorożki a ul. Przemysława
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie naprawy chodnika w ul. Bony oraz naprawy dziury w ul. Przemysława na wysokości przedszkola
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia stosownych działań, w celu zapewnienia dogodnego połączenia obszaru osiedla Gołąbki z cmentarzem parafialnym Parafii Św. Jana Ewangelisty
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań w celu zorganizowania (wybudowania) miejsc parkingowych dla samochodów przy stacjach PKP Warszawa Ursus gołąbki oraz Warszawa Ursus Północny
  interpelacja
 • w sprawie remontu ul. Bony
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań w celu przejęcia w Zarząd Dzielnicy ulic: Bony i Sosnkowskiego.
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wyremontowania kładki nad torami na stacji PKP W-wa Ursus Gołąbki.
 • interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie naprawy chodnika w ul. bony (dokończenie prac przed okresem zimowym)
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie przygotowania miejsc parkingowych przy stacji PKP Warszawa Ursus Gołąbki od strony osiedla Gołąbki
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie przekazania informacji na temat prac inwestycyjno – remontowych wykonanych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w latach 2014-2017
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie chodnika przy ul. Bony
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: czwartek 26 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
Radna Jolanta Dąbek
 • w sprawie programu rozwoju zadań z zakresu aktywnego wypoczynku mieszkańców Dzielnicy Ursus na terenie Ekoparku
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wykonania plenerowych siłowni w Parku Hassów
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wykonania chodnika dla pieszych – spacerujących i wychodzących z Parku Hassów w kierunku ulic: Warszawskiej / Jagiełły
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zmiany trasy kursowania linii autobusowej 127
  interpelacja

Opublikowano: czwartek 24 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
Radny Tomasz Dąbrowski
 • w sprawie możliwości przejęcia budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 31 do dyspozycji dzielnicy oraz wyjaśnienia stanu prawnego i dalszego przeznaczenia nieruchomości przy ul. Regulskiej 39
  interpelacja
  odpowiedź
 • odpowiedź
 • w sprawie terminu zamontowania ekranów akustycznych w obrębie ulicy Wiosny Ludów od stacji PKP do granicy Dzielnicy oraz na odc. pomiędzy Czechowicami i Niedźwiadkiem do granicy dzielnicy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie możliwości wymiany nawierzchni z piasku na nawierzchnię bezpieczną z materiałów gumowych na terenie placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań związanych z doświetleniem i oznakowaniem przejść dla pieszych na ul. Traktorzystów oraz skrzyżowania z ulicami Jagiełły i Wojciechowskiego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie uwzględnienia wymiany nawierzchni z piasku na nawierzchnię bezpieczną z materiałów gumowanych na terenie placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy 42
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Czerwona Droga, Gierdziejewskiego i Posagu 7 Panien
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie udzielenia informacji na temat losu budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 31 oraz jakie działania zostały podjęte odnośnie nieruchomości przy ul. Regulskiej 39
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań związanych z postawieniem znaku parkowania na odc. ul. Tomcia Palucha (przy ogrodzeniu przedszkola)
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań odnośnie powstawania dużej kałuży przy przystanku autobusowym przy PKP Ursus na ul. Traktorzystów oraz usunięcie dziur w ww. ulicy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie uruchomienia windy przy kładce nad Al. Jerozolimskimi oraz udzieleniu informacji n/t możliwości i ewentualnego planu wykonania ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jerozolimskich
  interpelacja
 • w sprawie nieogrodzonego terenu sąsiadującego z CH Skorosze w obrębie ul. Prystora i ul. Składkowskiego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie przygotowania wykonanych w obecnej kadencji tj. 2014-2017 remontów infrastrukturalnych w zadaniach dotyczących remontów ulic, placów i chodników
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie przygotowania zestawienia nieruchomości zbudowanych budynkami mieszkalnymi i użytkowymi będących własnością m.st. Warszawy leżących na terenie Dzielnicy Ursus.
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie nieruchomości przy ul. Regulskiej 39
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zmiany organizacji ruchu na odcinku Dzieci Warszawy, obręb budynku Dzieci Warszawy 11
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: wtorek 12 czerwca 2018 / Wprowadził: lwi 
Radny Paweł Dilis
Opublikowano: piątek 2 marca 2018 / Wprowadził: lwi 
Radny Stanisław Dratkiewicz
 • w sprawie poprawy bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie parkingu P&R przy ulicy Orląt Lwowskich
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie prośby o udostępnienie boiska przy ul. Dzieci Warszawy 42 dla mieszkańców i ich dzieci w godzinach popołudniowych w dni robocze oraz w weekendy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie prośby o rozważenie zmiany organizacji ruchu na ul. Bora Komorowskiego w okolicy Mostu Siekierkowskiego na czas remontu Mostu Łazienkowskiego
  interpelacja
  odpowiedź
 • odpowiedź
 • w sprawie ulicy Kaczorowskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie przejść podziemnych na terenie Dzielnicy Ursus
  interpelacja
  odpowiedź
 • odpowiedź
 • w sprawie karuzeli na podwórku bloku przy ul. Jacka i Agatki 6
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie korekty ustawienia sygnalizacji świetlnej na odc. Al. Jerozolimskich do Pomnika Lotnika
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zieleńca na Skoroszach
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie naprawy odpływu wody deszczowej w budynku komunalnym przy ul. Szancera 5
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie malej ilości koszy na śmieci w ciągach pieszych i okolicach miejsc publicznych w dzielnicy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wyjaśnienia statusu realizacji naprawy odwodnienia ulicy Kaczorowskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie przebudowy ulicy Sosnkowskiego wraz z poszerzeniem na odcinku od Alej Jerozolimskich chodnika oraz wykonaniem ścieżki rowerowej lub pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie prośby o pilne podjęcie działań usprawniających komunikację z Dzielnicy Ursus w trakcie remontu linii kolejowej na kierunku grodziskim
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie dodatkowych kursów linii 177 w soboty w godzinach funkcjonowania bazarku przy ul. Gierdziejewskiego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia rozmów z PP "Porty Lotnicze" w sprawie startów samolotów nad Ursusem
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań w celu wykonania brakującej części chodnika na wysokości cmentarza przy ul. Ryżowej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie naprawy stanu nawierzchni ulic w Ursusie
  interpelacja

Opublikowano: czwartek 24 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
Radny Robert Faliszewski
 • w sprawie udzielenia kompletu informacji dotyczących rozbudowy filii SP nr 4 w Ursusie
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie usprawnienia i zmodernizowania komunikacji mieszkańców ul. Gołąbki z cmentarzem parafialnym Parafii Św. Jana Ewangelisty
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w rejonie ul. Jesiennej oraz Orłów Piastowskich
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Walerego Sławka w obrębie Szkoły Podstawowej 4 i jej filii przy ul. Konińskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Orłów Piastowskich w pobliżu Szkoły Podstawowej 2
  interpelacja
  odpowiedź
 • odpowiedź
 • w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w rejonie ul. Jesiennej oraz Orłów Piastowskich
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie udzielenia informacji, które kluby sportowe czy stowarzyszenia otrzymujące dotacje z Urzędu i w jakiej wysokości pokrywały ze środków dotacyjnych wydatki związane z opieką medyczną
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie udzielenia informacji czy Radni Dzielnicy Ursus w latach 2014 - 2015 podpisywali umowy (pracę, zlecenia, dzieła itp.) z placówkami oświatowymi oraz placówkami kulturalnymi w Dzielnicy Ursus
  interpelacja
  odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Dariusz Grylak
  • w sprawie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Michałowicza 55 będącego w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie osób zatrudnionych w Urzędzie Dzielnicy Ursus
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie wskazanie osób, które sprawują stanowiska kierowników i naczelników w Urzędzie Dzielnicy Ursus od dnia powołania Pani Burmistrz
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie warunków zabudowy wydawanych dla planowanych inwestycji w Dzielnicy Ursus
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Dyrektora Ośrodka Kultury „Arsus”
   interpelacja
   odpowiedź
   Opublikowano: poniedziałek 14 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
   Radny Waldemar Humięcki
   • w sprawie przekazania treści uchwał Rad Rodziców w poszczególnych szkołach opiniujących plany finansowe dla poszczególnych placówek na bieżący rok szkolny
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych na terenie całej dzielnicy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie wyjaśnienia powstałych rozbieżności w działalności Urzędu dotyczące pozwów o zapłatę odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości
    interpelacja
    odpowiedź
    odpowiedź
   • w sprawie Portów Lotniczych
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie budowy dodatkowych miejsc parkingowych w ciągu ul. Zagłoby oraz zniszczonych podjazdów
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości nr 65 w Dzielnicy Ursus
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie informacji o zaangażowaniu prac Urzędu Dzielnicy w realizację połączenia Ursusa Północnego z częścią południową dzielnicy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie przekazania informacji na temat stopnia zaawansowania prac związanych z dostosowaniem działalności Urzedu Dzielnicy jak i szkół w Dzielnicy Ursus w zakresie przetwarzania danych osobowych do wymogów nowej regulacji
    interpelacja
    odpowiedź
   Opublikowano: czwartek 19 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
   Radna Marianna Jaguścik
   • w sprawie adaptacji budynku przy ul. Prawniczej 54
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie skrzyżowania ul. Ryżowej i Al. Jerozolimskich.
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie podjęcia działań zmierzających do spowodowania, aby dodatkowy autobus linii 178 kursował na terenie dzielnicy zgodnie ze stałym rozkładem jazdy a nie kończył bieg na Skoroszach
    interpelacja
    odpowiedź
   Opublikowano: piątek 2 marca 2018 / Wprowadził: lwi 
   Radny Stanisław Jasiński
   • w sprawie wykonania przejścia podziemnego pod torami umożliwiającego dojście do cmentarza mieszkańcom Gołąbek
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie wyjaśnienia nieprawidłowości działania fotoradaru na skrzyżowaniu ulic Globusowej i Zdobniczej
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie przeniesienia znaku B-21 „zakaz skrętu w lewo” bliżej skrzyżowania ulicy Traktorzystów i Alei 4 czerwca 1989r.
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie wykonania oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Warszawskiej i Orłów Piastowskich
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie udzielenia odpowiedzi na interpelację dotyczącą przeniesienia znaku "zakaz skrętu w lewo" bliżej skrzyżowania ulicy Traktorzystów i Alei 4 Czerwca 1989r.
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie chodnika w parku przy ul. Wojciechowskiego
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie projektu ścieżki rowerowej na ul. Wojciechowskiego 32
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie informacji odnośnie ilości oddania głosów za zamontowaniem spowalniaczy w ul. Wojciechowskiego w ramach budżetu partycypacyjnego
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie złego stanu chodnika przy ul. Jagiełły
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie niewykonania połączenia drogowego Ursusa Północnego z Ursusem Południowym na wysokości os. Niedźwiadek
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie nieudzielenia odpowiedzi odnośnie przekazania wykazu nieruchomości własności m.st. Warszawy i Skarbu Państwa położonych w Dzielnicy Ursus
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie budowy chodnika w ul. Jagiełły ze zmianą lokalizacji
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie kanalizacji deszczowej w ul. Traktorzystów
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie informacji o zaangażowaniu prac Urzędu Dzielnicy w realizację połączenia Ursusa Północnego z częścią południowa dzielnicy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie informacji w sprawie budowy chodnika wzdłuż ogrodzenia parku przy ul. Jagiełły na przedepcie powstałym z ruchu mieszkańców
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie ZGN Włochy.
    interpelacja
    interpelacja
    interpelacja
    odpowiedź
   Opublikowano: wtorek 12 czerwca 2018 / Wprowadził: lwi 
   Radna Irena Jarzębak
   • w sprawie prośby skierowanej do Zarządu ZTM, aby autobusy linii 197 miały większą pojemność w godzinach szczytu
    interpelacja
    odpowiedź
   Opublikowano: piątek 15 czerwca 2018 / Wprowadził: lwi 
   Radna Wanda Kopcińska
   • w sprawie możliwości zorganizowania przystanku na żądanie przy cmentarzu (Zapustna) wszystkich linii autobusowych
    interpelacja
   • w sprawie ponownego rozważenia poprawy uliczek znajdujących się w ciągu chodnika przy ul. Wojciechowskiego w ramach wyrównywania barier architektonicznych
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie uczczenia 100 rocznicy Objawień Fatimskich poprzez zorganizowanie koncertu
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Zagłoby 18 i przy parafii Matki Bożej Fatimskiej
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie remontu chodnika przy ul. Keniga 17
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie sfinansowania koncertu w wykonaniu Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego poświęconego św. Janowi Pawłowi II
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie remontu chodnika przy ul. Keniga 17 oraz doświetlenia przejścia dla pieszych prowadzącego do pętli autobusowej i kościoła
    interpelacja
    odpowiedź
   Opublikowano: piątek 2 marca 2018 / Wprowadził: lwi 
   Radna Anna Lewandowska
   • w sprawie liczby operacji lotniczych wykonywanych nad Dzielnicą Ursus w porze nocnej 22:00 – 6:00, przestrzegania norm hałasu oraz procentowego udziału ruchu lotniczego nad terenami dzielnic (Ursus, Ursynów)
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie zmiany linii autobusowej zwykłej okresowej 307 na linię zwykła
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie planowanej liczby oddziałów dla pięciolatków objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz klas pierwszych szkoły podstawowej w roku 2015-2016
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie uruchomienia kolejnej stacji Veturilo na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie terenów przy ul. Dzieci Warszawy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie remontu chodnika przy ul. Regulskiej
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie wystosowania postulatu o konieczność zmiany procedury startów, w celu omijania przez samoloty gęsto zaludnionych obszarów dzielnicy Ursus
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie uciążliwości akustycznej w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie zapewnienia właściwej komunikacji z nowo budowaną szkołą przy ulicy Dzieci Warszawy 42
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie fatalnego stanu skrzyżowania ul. Królów Polskich i Zaczarowanej Dorożki
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej przy ul. Warszawskiej i ul. W. Hermana (na wysokości Galerii Gawra)
    interpelacja
    odpowiedź
   Opublikowano: czwartek 17 sierpnia 2017 / Wprowadził: lwi 
   Radny Kazimierz Markowski
   Opublikowano: wtorek 25 kwietnia 2017 / Wprowadził: mka 
   Radna Maria Miszkiewicz
   • w sprawie zainstalowania windy przy schodach stacji PKP Ursus
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie realizowania Ustawy z dnia 06.01.2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
    interpelacja
    odpowiedź
    odpowiedź
   • w sprawie inwestycji przewidzianych do realizacji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w latach 2015-2020
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie postawienia barierek ochronnych wzdłuż ul. Dzieci Warszawy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie instalacji siłowni plenerowych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie budowy miejsc parkingowych / postojowych przy ul. Dzieci Warszawy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie przywrócenia pierwotnej nawierzchni placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie remontu chodnika przy ul. Rakietników
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie zwiększenia ilości koszy na śmiecie i koszy na psie odchody na terenie dzielnicy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie zwiększenia ilości ławek oraz naprawę ławek już ustawionych na terenie dzielnicy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii 517
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie remontu i modernizacji parkingu dla samochodów przy ul. 1 Maja w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie zwiększenia na terenie Dzielnicy Ursus miejsc do parkowania samochodów
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie remontu chodnika przy ul. W. Sławka 3/5
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Skoroszewskiej i W. Hassa
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie poprawy komunikacji miejskiej na terenie Osiedla Skorosze
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie uruchomienia przystanku warunkowego Czerwona Droga 03 dla linii autobusowej nr 194
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie programów wspierających osoby z niepełnosprawnością ruchową
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie planowanego na 2017 rok remontu trasy kolejowej
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie poprawy komunikacji miejskiej na terenie Osiedla Skorosze poprzez przedłużenie trasy autobusu linii 177 lub 207.
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie uruchomienia przystanku warunkowego Czerwona Droga 03 dla linii autobusowej nr 194
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie postawienia luster ulicznych / drogowych na skrzyżowaniu ulic Skoroszewskiej i W. Hassa
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie rewitalizacji przestrzeni miejskiej obejmującej teren pomiędzy budynkami przy ul. Sosnkowskiego 16 a budynkiem przy Placu 1905r. nr 1 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Skoroszewskiej i Prystora
    interpelacja
   Opublikowano: wtorek 19 czerwca 2018 / Wprowadził: lwi 
   Radny Łukasz Nejman

   odpowiedź
   Opublikowano: czwartek 9 listopada 2017 / Wprowadził: lwi 
   Radny Dariusz Pastor
   Opublikowano: wtorek 25 kwietnia 2017 / Wprowadził: mka 
   Radny Grzegorz Puchalski
   • w sprawie wykonania prac porządkowych i konserwacyjnych na pasażu przy ul. Zagłoby na Osiedlu Niedźwiadek
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie działań zmierzających do naprawy nawierzchni ścieżek rowerowych na os. Niedźwiadek
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie ul. Zagłoby 23, 25, 35 w związku z nową organizacją ruchu na remontowanym odcinku powyższej ulicy
    interpelacja
    odpowiedź
    odpowiedź
   • w sprawie zapewnienia w budżecie na 2016r. środków finansowych na organizację na os. „Niedźwiadek” dwóch festynów w ramach środków na prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie wykonania chodnika z kostki brukowej na pasie zieleni przy przejściu dla pieszych przy ul. Warszawskiej
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców ul. Zagłoby
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie inwestycji budowy zajezdni przy ul. Orląt Lwowskich
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie pochylonego znaku drogowego przy ul. Orląt Lwowskich
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie podjęcia działań w celu doprowadzenia do przebudowy skrzyżowania ulic: Orląt Lwowskich, Warszawskiej i H. Brodatego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo)
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie podjęcia działań w celu doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Warszawskiej na wysokości budynku Warszawska 41
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie zapewnienia prawidłowej obsługi osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych.
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie podania informacji, z jaką firma jest podpisana umowa na sprzątanie chodników i terenów zieleni w Dzielnicy Ursus.
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie podjęcia działań w celu naprawy zapadniętego chodnika przed budynkiem przy ul. Keniga 17.
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie podania informacji, kiedy rozpoczną się prace polegające na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic: Orląt Lwowskich, Warszawskiej i Henryka Brodatego.
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie prac porządkowych na terenie Dzielnicy Ursus
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie modernizacji budynku studni oligoceńskiej zlokalizowanej przy ul. Zagłoby
    interpelacja
    odpowiedź
   Opublikowano: środa 11 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
   Radna Anita Wachnicka
   • w sprawie odmalowania przejścia dla pieszych na ul. Tomcia Palucha w rejonie skrzyżowania z ul. Kolorową
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie remontu chodnika przy ul. Tomcia Palucha
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie zlecenia remontu podjazdów dla wózków i rowerów znajdujących się przy kładce dla pieszych usytuowanej nad torami kolejowymi, biegnącej od ul. Wiosny Ludów do ul. Traktorzystów
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie rozwiązania problemu zalegającej wody deszczowej na chodniku przy ul. Dzieci Warszawy
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy ul. Warszawskiej na wysokości ul. Hermana i Galerii Gawra
    interpelacja
    odpowiedź
   • w sprawie rozwiązania problemu zalegającej wody deszczowej na chodniku i zatoce autobusowej przystanku Adamieckiego 01 przy ul. Walerego Sławka
    interpelacja
    odpowiedź
   Opublikowano: wtorek 12 czerwca 2018 / Wprowadził: lwi 
   Radny Rafał Włodarczyk
   Opublikowano: czwartek 21 czerwca 2018 / Wprowadził: lwi 

   Zapytania Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2014 – 2018.
   Opublikowano: piątek 6 maja 2016 / Wprowadził: mka 
   Radny Piotr Adamus
   • w sprawie braku koszy na śmieci w Dzielnicy Ursus
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie uszczegółowienia pomysłu płatnego parkowania przy Urzędzie oraz ewentualną możliwość modyfikacji czasu "palenia się świateł" na Al. Czerwca 89r. w kierunku z Włoch do Al. Jerozolimskich
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie ponownej naprawy klapy do studzienki - klapy na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy – Rakietników
    zapytanie
    odpowiedź
   Opublikowano: poniedziałek 26 czerwca 2017 / Wprowadził: lwi 
   Radna Urszula Bodych
   Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
   Radny Adam Chmielewski
   • w sprawie dróg wyjazdowych w rejonie cmentarza – dotyczy terenu na Gołąbkach
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie znaku „zakazu zatrzymywania się i postoju” na chodniku przy ul. Warszawskiej naprzeciwko wjazdów na bazarek przy ul. Gierdziejewskiego
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Warszawskiej przed skrzyżowaniem z ul. Orląt Lwowskich na wysokości Gimnazjum 133
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie uporządkowania drzew (morw) w ul. H. Pobożnego, pomiędzy ulicami Koronacyjna, B. Krzywoustego
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie informacji na temat właścicieli pojemników na ubrania oraz egzekwowania porządku oraz częstszych kontroli parku i placu zabaw na skrzyżowaniu ul. Bony – Koronacyjna
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie naprawy nawierzchni jezdni w ul. Rakietników oraz naprawy chodnika w ul. Bony
    zapytanie
    odpowiedź
    odpowiedź
   Opublikowano: czwartek 17 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
   Radna Jolanta Dąbek
   • w sprawie możliwości umieszczenia zegara na fasadzie budynku Urzędu
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie nazwy Dzielnicy oraz organizacji projekcji adaptacji filmowej powieści Henryka Sienkiewicza
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie spowolnienia ruchu samochodów na ulicy Traktorzystów
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie współorganizacji i sfinansowania Ursuskich Warsztatów Muzyki Chóralnej
    zapytanie
    odpowiedź
   Opublikowano: wtorek 24 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
   Radny Tomasz Dąbrowski
   • w sprawie kontroli i naprawy oświetlenia w Parku Czechowickim oraz informacji na temat planu modernizacji ul. Regulskiej
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie budynku przy ul. Regulskiej
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie udzielenia informacji na temat remontu nawierzchni drogi powiatowej ul. Warszawskiej na odcinku od ronda do okolic sklepu „Biedronka”
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie nawierzchni ul. Bodycha na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Regulskiej
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie możliwości zorganizowania zadania odnośnie profilaktyki stomatologicznej w przedszkolu i szkołach podstawowych
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie skontrolowania połączenia nowej nawierzchni w ul. Słupskiej podczas jej realizacji z ulicami, które będą się krzyżować oraz oświetlenia przejścia przy stadionie
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie przekazania na skrzynkę mailową sprawozdania z działalności ZGN za 2015 rok wraz z sprawozdaniem z likwidacji zakładu oraz zajęcia stanowiska w sprawie zgłaszanych dziur w jezdni ul. Słupskiej, Al. Bzów i Legnickiej
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie wykonania ronda na skrzyżowaniu ul. Gierdziejewskiego, Posag 7 Panien
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie udzielenia informacji na temat stanu technicznego placu zabaw dla dorosłych
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie podjęcia działań związanych z naprawą chodnika przy szkole podstawowej przy ul. Drzymały 1 (chodnik od strony północnej)
    zapytanie
    odpowiedź
   Opublikowano: piątek 13 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
   Radny Paweł Dilis
   Opublikowano: wtorek 25 kwietnia 2017 / Wprowadził: lwi 
   Radny Stanisław Dratkiewicz
   • w sprawie wykonania wysepek na wszystkich przejściach dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie monitorowania pracy pracowników MPO
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie otwarcia boiska przy ul. Dzieci Warszawy 42
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie prowadzenia nadzoru na firmą wybraną do pielęgnacji terenów zielonych w dzielnicy
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie przekazania informacji dotyczącej planowania zmiany trasy autobusu linii 401
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie poprawy nadzoru nad naprawą jezdni przez wykonawców przeprowadzających prace wiążące się z ulepszeniem stanu powierzchni dróg w Ursusie
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie doraźnego rozwiązania problemu dużej kałuży powstającej po opadach deszczu na wysokości posesji przy ul. Kaczorowskiej 3
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie rozmów z ZTM ws. racjonalnego wykorzystania zasobów parkingu P&R na Niedźwiadku
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie naprawy drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych znajdujących się pomiędzy budynkami Konińska 1 i Adamieckiego 2
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie treści nowej tablicy na pomniku przy ul. Cierlickiej
    zapytanie
    odpowiedź
   Opublikowano: środa 24 maja 2017 / Wprowadził: lwi 
   Radny Dariusz Grylak
   • w sprawie zapadniętej kostki przy wyjeździe z parkingu Urzędu Dzielnicy Ursus
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie zapadniętego asfaltu na ul. Piastowskiej
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie braku oświetlenia skrzyżowania ul. Kadłubka i ul. Odnowiciela oraz zapadniętej kostki na wysokości ul. Kadłubka 11
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie przekazania zestawienia prac jakie zostały wykonane ze środków za kary umowne z wykonania elewacji urzędu
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie przedstawienia kosztorysów powykonawczych dla prac związanych z remontem pomieszczeń Zarządu
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie podania dat i sygnatur wystąpień Urzędu do odpowiednich instytucji w sprawie cieknącego dachu na stacji Ursus – Niedźwiadek
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie działań podjętych odnośnie wyjazdu i skrętu w lewo ze stacji benzynowej ORLEN przy Al. Jerozolimskich
    zapytanie
   • w sprawie braku udzielenia informacji odnośnie wykonania rowów odwadniających na ul. Piastowskiej
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie nie wykonania obiecanych w 2015 roku rowów odwadniających na ul. Piastowskiej
    zapytanie
    odpowiedź
   • w sprawie lokalizacji miejsca pod nowy bazarek w chwili likwidacji obecnie istniejącego przy ul. Gierdziejewskiego
    zapytanie
    odpowiedź
    Opublikowano: wtorek 25 kwietnia 2017 / Wprowadził: mka 
    Radny Waldemar Humięcki
    • w sprawie doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych w Ursusie lampami wysokiej jaskrawości
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie czy Zarząd podejmuje działania prawne w sprawie odszkodowania od PPL z tytułu hałasu i ewentualnie jakie planuje
     zapytanie
     odpowiedź
    Opublikowano: środa 17 sierpnia 2016 / Wprowadził: mka 
    Radna Marianna Jaguścik
    • w sprawie szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie udzielania przez prawnika bezpłatnych porad
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie terminu budowy wiat przystankowych
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie usunięcia rośliny w pasie zieleni wzdłuż ogrodzenia OSiR na wysokości Alei Bzów 15
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie problemu z parkowaniem przed Urzędem Dzielnicy Ursus
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie części drzew rosnących wzdłuż płd. granicy OSiR, które są chore
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie przekazania informacji nt aktualnego stanu prawnego i przeznaczenia obiektu w którym mieścił się posterunek Policji przy ul. Bohaterów W-wy
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie celowości dzierżawy nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy 31 na potrzeby Dzielnicy
     zapytanie
    • odpowiedź
    • w sprawie usunięcia ubytków w jezdni w ul. Słupskiej oraz ubytków, zapadnięć w Alei Bzów
     zapytanie
    • odpowiedź
    • w sprawie usunięcia dwóch suchych drzew, które stoją w pasie zieleni przy ul. Pużaka obok ogrodzenia szkoły podstawowej nr 14
     zapytanie
    • odpowiedź
    • w sprawie remontu pomieszczeń w Domu Dziennego Pobytu Seniora w Acherówce
     zapytanie
    • odpowiedź
    • w sprawie remontu chodnika w Al. Bzów na wysokości nr 36-38 i przy skrzyżowaniu Kompanii Kordian AK i Al. Bzów
     zapytanie
     odpowiedź
     odpowiedź
    Opublikowano: piątek 15 czerwca 2018 / Wprowadził: lwi 
    Radna Irena Jarzębak
    • w sprawie terminu zwiększenia częstotliwości jazdy pociągów PKP ze stacji Gołąbki
     zapytanie
    • w sprawie zmiany trasy autobusu 207, który podwoziłby starszych mieszkańców i dzieci do kościoła Parafii św. Rodziny
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie zwiększenia ilości koszy przy chodnikach
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie windy przy przejściu wiaduktem – kładka nad torami kolejowymi na stacji PKP Gołąbki
     zapytanie
     odpowiedź
    Opublikowano: środa 11 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
    Radny Stanisław Jasiński
    • w sprawie byłej mieszkanki Ursusa
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie podania terminu załatania dziury w ulicy Wojciechowskiego przy sklepie API
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie wykonania chodnika tj. przedłużenia chodnika z parku przy ul. Wojciechowskiego wychodzącego w kierunku ul. Jagiełły
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie terminu wykonania naprawy oświetlenia w ogrodzeniu parku przy ul. Wojciechowskiego
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie zmiany projektu organizacji ruchu na ulicach przyległych do bazarku przy ul. Gierdziejewskiego
     zapytanie
     odpowiedź
     odpowiedź
    • w sprawie ilości punktów sprzedaży alkoholu na terenie Dzielnicy Ursus
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie powołania biegłego w sprawie naruszenia stosunku wodnego na działce mieszkańca, ul. Pobożnego 13
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie zwrotu rolby do dzielnicy do obsługi lodowiska w miejscu przeznaczenia
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie postawionego znaku B-21 „zakaz skrętu w lewo” na skrzyżowaniu Al. 4 Czerwca 1989r. i ul. Świerszcza
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie „spaceru konsultacyjnego” dotyczącego Centrum Lokalnego Niedźwiadek
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie terminu zwrotu rolby z Dzielnicy Żoliborz oraz możliwości ponownego uruchomienia lodowiska w parku przy ul. Wojciechowskiego
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie podania długości w metrach nowoprojektowanych dróg gminnych wg. załącznika nr 2 do uchwały Zarządu Dzielnicy Ursus z dnia 5 lipca 2017r.
     zapytanie
     odpowiedź
    Opublikowano: poniedziałek 4 września 2017 / Wprowadził: lwi 
    Radna Wanda Kopcińska
    • w sprawie wyrównania barier architektonicznych na chodniku przy ul. Wojciechowskiego
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie naprawy chodnika przy bloku ul. Keniga 17
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie umieszczenia w Dzienniku Ursus informacji o kursowaniu autobusów po oddaniu nowej pętli oraz planów zagospodarowania ternu po byłej pętli
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie bazarku przy ul. Gierdziejewskiego
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie dziur na jezdni na przystanku przy ul. Keniga i ich naprawy
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie co będzie się mieściło w budynku po dawnej telekomunikacji na Osiedlu Niedźwiadek
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie sfinansowania koncertu patriotycznego w parafii Matki Bożej Fatimskiej z okazji 100lecia odzyskania niepodległości
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie wybrania wykonawcy naprawy dróg dzielnicowych
     zapytanie
     odpowiedź
    Opublikowano: czwartek 19 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
    Radna Anna Lewandowska
    • w sprawie przygotowania się bądź planowania wsparcia uchodźców z Ukrainy
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie terenów zielonych w Dzielnicy Ursus
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie naprawienia oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 4
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich – Warszawskiej – Henryka Brodatego
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie remontu chodnika przy ul. Regulskiej
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Warszawska – Henryka Brodatego – Orląt Lwowskich
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie zmian w kursowaniu autobusów po oddaniu do użytku pętli autobusowej przy ul. Orląt Lwowskich
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie poprawy nawierzchni na krótkim odcinku vis a vis Biedronki przy ul. Orląt Lwowskich przy nowej pętli autobusowej w celu połączenia odcinków ścieżki rowerowej
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie montażu przed przejściami dla pieszych na ul. Poczty Gdańskiej tzw. "kocich oczu" w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie inwestycji przy ul. Zaczarowanej Dorożki
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie rozważenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Henryka Brodatego, Orląt Lwowskich, Warszawskiej
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie ponownego rozważenia możliwości montażu tzw. "kocich oczu" na ul. Poczty Gdańskiej przed przejściami dla pieszych
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie odcinka drogi ul. H. Brodatego 53 do ul. Bony
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie mandatów, które otrzymują mieszkańcy parkujący przy dworcu PKP Warszawa – Gołąbki
     zapytanie
     odpowiedź
     odpowiedź
    • w sprawie inwestycji oświatowej dobiegającej końca przy ul. Dzieci Warszawy 42
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie rozważenia przeznaczenia wskazanej przez PKP PLK S.A. nie zagospodarowanej działki na parking dla podróżnych korzystających ze stacji PKP Gołąbki
     zapytanie
     odpowiedź
    Opublikowano: poniedziałek 14 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
    Radna Maria Miszkiewicz
    • w sprawie możliwości organizowania imprezy sylwestrowej przez dzielnicę
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie planowanej modernizacji ul. Orłów Piastowskich szczególnie na odc. Czerwona Droga – Leszka Czarnego
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie dyżurów pracownika Urzędu Skarbowego w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w miesiącu kwietniu
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie złożonego przez mieszkańca pisma w kancelarii Urzędu adresowane do Przewodniczącej Komisji Mieszkaniowej, które nie zostało przekazane
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie ilości braku miejsc dla dzieci w przedszkolach na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie zgłoszonego do remontu / modernizacji parkingu znajdującego się pomiędzy budynkiem mieszkalnym przy ulicy 1 Maja 15 a Dąbka 3
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie listu mieszkańca dotyczącego kosztów obiadów w szkołach
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie pawilonu handlowego przy ul. 1-go Maja 13a
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie uruchomienia przystanku "na żądanie" Czerwona Droga 03 dla linii autobusowej nr 194
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie nieruchomości przy ul. 1 Maja 13A
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie braku odpowiedzi na zapytanie nr 40 z dnia 09.07.2015r. dotyczące uruchomienia przystanku „na żądanie” Czerwona Droga 03 dla linii autobusowej nr 194
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie utrzymania czystości terenów zielonych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursus
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie udzielenia informacji, kiedy powstanie oznakowanie dla przystanku "na żądanie" Czerwona Droga 03
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie udzielenia odpowiedzi ws. budowy infrastruktury miejskiej na osiedlu Skorosze – place zabaw dla dzieci oraz ogólnodostępnych terenów zieleni (park, skwery)
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie możliwości udostępnienia klientom terenu pod parking znajdujący się na terenie przychodni rejonowej przy ul. Sosnkowskiego / 1-go Maja
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie wybudowania przystanku warunkowego CZERWONA DROGA 03
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie podania terminu udostępnienia placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy 42.
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie pisma Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Zorza" dotyczące prośby o pomoc w sprawie przeprowadzenia remontu w pomieszczeniach przy ul. Sosnkowskiego.
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie opóźnienia przekazania odpowiedzi na zapytanie nr 128
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie braku odpowiedzi na zapytanie nr 127.
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie możliwości zainstalowania monitoringu na parkingu przy ul. Dąbka 3 i 5.
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie możliwości dostępu do pediatry w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej oraz dyżuru lekarza pediatry w przychodni „HIPOKRATES”
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie braku udzielenia odpowiedzi na zapytanie 136 z dnia 21.09.2017r. w sprawie dostępu do lekarza pediatry w przychodni „HIPOKRATES””
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie informacji odnośnie realizacji zwycięskich projektów złożonych w ramach budżetu partycypacyjnego na 2017 rok
     zapytanie
     odpowiedź
    Opublikowano: piątek 13 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
    Radny Łukasz Nejman
    • w sprawie remontu ul. Słupskiej
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie likwidacji kortów tenisowych w Parku Achera w celu przygotowania gruntu pod budowę przedszkola
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie postawienia lustra dla kierowców na skrzyżowaniu ul. Czerwona Droga i ul. Orłów Piastowskich
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie powstania ścieżki rowerowej na ul. Spisaka
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie nielegalnego wysypiska odpadów przy ulicy Balbinki 2
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie naprawy nie świecącej latarni na ul. Spisaka przy skrzyżowaniu z ul. Kompanii Kordian
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie wybudowania bezpiecznego (oświetlonego) przejścia dla pieszych pomiędzy ulicami Robinii i Spisaka
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie usunięcia drzewa znajdującego się na ul. Sosnkowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Rakietników
     zapytanie
     odpowiedź
    Opublikowano: poniedziałek 14 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
    Radny Grzegorz Puchalski
    • w sprawie uporządkowania terenów działkowych przy ul. Orląt Lwowskich
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie podpisania umowy z firmą na odśnieżanie chodników przy ul. Keniga
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie umycia kloszy lamp na terenie pasażu przy ul. Zagłoby
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie naprawy fragmentu ścieżki rowerowej na terenie pasażu przy ul. Zagłoby w pobliżu mniejszego ujęcia wody oligoceńskiej
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie naprawy fragmentów chodników po usunięciu powalonych drzew
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie naprawy chodnika przy budynku Keniga 17 oraz udrożnienia studzienki ściekowej na dojeździe do żłobka
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie naprawy zapadniętego chodnika przy budynku Keniga 17 oraz oczyszczenie studzienki między budynkami Keniga 7 a Keniga 17
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie dokonania naprawy nawierzchni asfaltowej na ulicach Keniga, Wojciechowskiego, Zagłoby, warszawska oraz zwiększenia nadzoru nad pracą firmy sprzątającej tereny gminne na terenie osiedla Niedźwiadek
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie sklepu alkoholowego całodobowego zlokalizowanego przy przystanku autobusowym na ul. Keniga
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ulicy Keniga i ul. Zagłoby
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie placu zabaw na terenie, na którym planowane jest rozebranie budynku, w którym mieści się Dom Kultury „Miś”
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie nie zakończenia inwestycji budowy pętli autobusowej przy ul. Orląt Lwowskich
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie wykonania modernizacji latarni polegającej na wymianie lamp na pasażu przy ul. Zagłoby
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie wykonania naprawy chodnika przy budynku Keniga 17 polegającej na przedłużeniu kostki brukowej
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie przedstawienia informacji na podstawie, jakiej decyzji zostały zamontowane progi ograniczające prędkość na ul. Wojciechowskiego
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie odśnieżania chodników oraz zapytanie, kto z pracowników Urzędu zobowiązany jest do kontroli i nadzoru powyższej sprawy
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie naprawy nawierzchni ul. Keniga, skrzyżowanie z ul. Zagłoby oraz naprawy nawierzchni ulicy Zagłoby na przejściu dla pieszych
     zapytanie
     odpowiedź
    Opublikowano: czwartek 19 kwietnia 2018 / Wprowadził: lwi 
    Radna Aneta Wachnicka
    • w sprawie wystąpienia do PKP z zapytaniem o planowane terminy zamykania ul. Cierlickiej w związku z remontem wiaduktu
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie terminu zakończenia prac na ul. Traktorzystów oraz informacji o ewentualnych opóźnieniach
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie prośby o wystąpienie do ZTM m.st. Warszawy z wnioskiem o zwiększenie liczby autobusów linii 178 w porannych godzinach szczytu
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu pojazdów wjeżdżających na ul. Traktorzystów z drogi podporządkowanej (na wysokości posesji nr 26)
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie terminu planowanej wymiany nawierzchni jezdni ul. Traktorzystów
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie możliwości parkowania na chodniku przy ul. Dzieci Warszawy (tuż za skrętem z ul. Walerego Sławka)
     zapytanie
    Opublikowano: czwartek 24 maja 2018 / Wprowadził: lwi 
    Radny Rafał Włodarczyk
    • w sprawie podania przybliżonej daty rozpoczęcia budowy pętli autobusowej na oś. „Niedźwiadek”
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie wymiany 2 biało – czerwonych słupków zlokalizowanych przy stacji Veturilo na skrzyżowaniu ulic Skoroszewska / Prystora
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie budowy miejsc parkingowych w miejscu pętli autobusowej przy ul. Keniga naprzeciwko stacji PKP Niedźwiadek
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie poszerzenia chodnika w ciągu ul. Prystora na Skoroszach od strony Centrum Handlowego Skorosze
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie udzielenia informacji odnośnie wykonania zatoki autobusowej i poszerzenia chodnika na ul. Prystora oraz wyznaczenie miejsc parkingowych w miejscu starej pętli autobusowej przy ul. Keniga
     zapytanie
     odpowiedź
    • w sprawie budowy ulicy Henryka Brodatego
     zapytanie
     odpowiedź
    Opublikowano: czwartek 9 listopada 2017 / Wprowadził: lwi 

     
    © Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
    Zgłoś problem!