Interpelacje i Zapytania

Interpelacje Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2014 – 2018.
Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
Radny Piotr Adamus
Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
Radna Urszula Bodych
 • w sprawie spowodowania usunięcia dwóch skrajnych paneli ekranów oddzielających ścieżkę rowerową od zatoczki przystanku autobusowego Śmigielska 01
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
Radny Adam Chmielewski
 • w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Orłów Piastowskich oraz ul. Warszawska
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie doprowadzenia do właściwego stanu ulicy Bony wraz z zabezpieczeniem przejazdu przez tory kolejowe w ciągu tej ulicy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zapewnienia dogodnego połączenia obszaru osiedla Gołąbki z cmentarzem parafialnym Parafii Św. Jana Ewangelisty
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie wyjaśnienia zakresu terminów prac remontowych linii średnicowej, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na komunikację dzielnicy z Centrum Miasta
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań, w celu zorganizowania (wybudowania) miejsc parkingowych przy stacji PKP Warszawa Ursus Gołąbki
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: wtorek 10 maja 2016 / Wprowadził: mka 
Radny Tomasz Dąbrowski
 • w sprawie możliwości przejęcia budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 31 do dyspozycji dzielnicy oraz wyjaśnienia stanu prawnego i dalszego przeznaczenia nieruchomości przy ul. Regulskiej 39
  interpelacja
  odpowiedź
 • odpowiedź
 • w sprawie terminu zamontowania ekranów akustycznych w obrębie ulicy Wiosny Ludów od stacji PKP do granicy Dzielnicy oraz na odc. pomiędzy Czechowicami i Niedźwiadkiem do granicy dzielnicy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie możliwości wymiany nawierzchni z piasku na nawierzchnię bezpieczną z materiałów gumowych na terenie placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań związanych z doświetleniem i oznakowaniem przejść dla pieszych na ul. Traktorzystów oraz skrzyżowania z ulicami Jagiełły i Wojciechowskiego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie uwzględnienia wymiany nawierzchni z piasku na nawierzchnię bezpieczną z materiałów gumowanych na terenie placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy 42
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa oraz sprawnej organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Czerwona Droga, Gierdziejewskiego i Posagu 7 Panien
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: wtorek 10 maja 2016 / Wprowadził: mka 
Radny Stanisław Dratkiewicz
Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
Radny Robert Faliszewski
 • w sprawie udzielenia kompletu informacji dotyczących rozbudowy filii SP nr 4 w Ursusie
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie usprawnienia i zmodernizowania komunikacji mieszkańców ul. Gołąbki z cmentarzem parafialnym Parafii Św. Jana Ewangelisty
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w rejonie ul. Jesiennej oraz Orłów Piastowskich
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Walerego Sławka w obrębie Szkoły Podstawowej 4 i jej filii przy ul. Konińskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Orłów Piastowskich w pobliżu Szkoły Podstawowej 2
  interpelacja
  odpowiedź
 • odpowiedź
 • w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w rejonie ul. Jesiennej oraz Orłów Piastowskich
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie udzielenia informacji, które kluby sportowe czy stowarzyszenia otrzymujące dotacje z Urzędu i w jakiej wysokości pokrywały ze środków dotacyjnych wydatki związane z opieką medyczną
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie udzielenia informacji czy Radni Dzielnicy Ursus w latach 2014 - 2015 podpisywali umowy (pracę, zlecenia, dzieła itp.) z placówkami oświatowymi oraz placówkami kulturalnymi w Dzielnicy Ursus
  interpelacja
  odpowiedź
  Opublikowano: czwartek 12 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Dariusz Grylak
  • w sprawie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Michałowicza 55 będącego w zarządzie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie osób zatrudnionych w Urzędzie Dzielnicy Ursus
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie wskazanie osób, które sprawują stanowiska kierowników i naczelników w Urzędzie Dzielnicy Ursus od dnia powołania Pani Burmistrz
   interpelacja
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Waldemar Humięcki
  • w sprawie przekazania treści uchwał Rad Rodziców w poszczególnych szkołach opiniujących plany finansowe dla poszczególnych placówek na bieżący rok szkolny
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych na terenie całej dzielnicy
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie wyjaśnienia powstałych rozbieżności w działalności Urzędu dotyczące pozwów o zapłatę odszkodowania z tytułu spadku wartości nieruchomości
   interpelacja
   odpowiedź
   odpowiedź
  • w sprawie Portów Lotniczych
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie budowy dodatkowych miejsc parkingowych w ciągu ul. Zagłoby oraz zniszczonych podjazdów
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości nr 65 w Dzielnicy Ursus
   interpelacja
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radna Marianna Jaguścik
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Stanisław Jasiński
  • w sprawie wykonania przejścia podziemnego pod torami umożliwiającego dojście do cmentarza mieszkańcom Gołąbek
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie wyjaśnienia nieprawidłowości działania fotoradaru na skrzyżowaniu ulic Globusowej i Zdobniczej
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie przeniesienia znaku B-21 „zakaz skrętu w lewo” bliżej skrzyżowania ulicy Traktorzystów i Alei 4 czerwca 1989r.
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie wykonania oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Warszawskiej i Orłów Piastowskich
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie udzielenia odpowiedzi na interpelację dotyczącą przeniesienia znaku "zakaz skrętu w lewo" bliżej skrzyżowania ulicy Traktorzystów i Alei 4 Czerwca 1989r.
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie chodnika w parku przy ul. Wojciechowskiego
   interpelacja
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radna Anna Lewandowska
  • w sprawie liczby operacji lotniczych wykonywanych nad Dzielnicą Ursus w porze nocnej 22:00 – 6:00, przestrzegania norm hałasu oraz procentowego udziału ruchu lotniczego nad terenami dzielnic (Ursus, Ursynów)
   interpelacja
  • w sprawie zmiany linii autobusowej zwykłej okresowej 307 na linię zwykła
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie planowanej liczby oddziałów dla pięciolatków objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz klas pierwszych szkoły podstawowej w roku 2015-2016
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie uruchomienia kolejnej stacji Veturilo na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie terenów przy ul. Dzieci Warszawy
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie remontu chodnika przy ul. Regulskiej
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie wystosowania postulatu o konieczność zmiany procedury startów, w celu omijania przez samoloty gęsto zaludnionych obszarów dzielnicy Ursus
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie uciążliwości akustycznej w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy
   interpelacja
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Kazimierz Markowski
  • w sprawie wydatków realizowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus, których wartość nie przekracza 30 000 euro netto
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie dostępu do decyzji związanych z najmem lokali mieszkaniowych
   interpelacja
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 16 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radna Maria Miszkiewicz
  • w sprawie zainstalowania windy przy schodach stacji PKP Ursus
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie realizowania Ustawy z dnia 06.01.2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
   interpelacja
   odpowiedź
   odpowiedź
  • w sprawie inwestycji przewidzianych do realizacji w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w latach 2015-2020
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie postawienia barierek ochronnych wzdłuż ul. Dzieci Warszawy
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie instalacji siłowni plenerowych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie budowy miejsc parkingowych / postojowych przy ul. Dzieci Warszawy
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie przywrócenia pierwotnej nawierzchni placu zabaw przy ul. Dzieci Warszawy
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie remontu chodnika przy ul. Rakietników
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie zwiększenia ilości koszy na śmiecie i koszy na psie odchody na terenie dzielnicy
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie zwiększenia ilości ławek oraz naprawę ławek już ustawionych na terenie dzielnicy
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii 517
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie remontu i modernizacji parkingu dla samochodów przy ul. 1 Maja w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie zwiększenia na terenie Dzielnicy Ursus miejsc do parkowania samochodów
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie remontu chodnika przy ul. W. Sławka 3/5
   interpelacja
  • w sprawie wprowadzenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Skoroszewskiej i W. Hassa
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie poprawy komunikacji miejskiej na terenie Osiedla Skorosze
   interpelacja
  • w sprawie uruchomienia przystanku warunkowego Czerwona Droga 03 dla linii autobusowej nr 194
   interpelacja
  • w sprawie programów wspierających osoby z niepełnosprawnością ruchową
   interpelacja
  Opublikowano: poniedziałek 16 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Łukasz Nejman
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Dariusz Pastor
  Opublikowano: poniedziałek 16 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Grzegorz Puchalski
  • w sprawie wykonania prac porządkowych i konserwacyjnych na pasażu przy ul. Zagłoby na Osiedlu Niedźwiadek
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie działań zmierzających do naprawy nawierzchni ścieżek rowerowych na os. Niedźwiadek
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie ul. Zagłoby 23, 25, 35 w związku z nową organizacją ruchu na remontowanym odcinku powyższej ulicy
   interpelacja
   odpowiedź
   odpowiedź
  • w sprawie zapewnienia w budżecie na 2016r. środków finansowych na organizację na os. „Niedźwiadek” dwóch festynów w ramach środków na prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie wykonania chodnika z kostki brukowej na pasie zieleni przy przejściu dla pieszych przy ul. Warszawskiej
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców ul. Zagłoby
   interpelacja
   odpowiedź
  • w sprawie inwestycji budowy zajezdni przy ul. Orląt Lwowskich
   interpelacja
  • w sprawie pochylonego znaku drogowego przy ul. Orląt Lwowskich
   interpelacja
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Rafał Włodarczyk
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 

  Zapytania Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2014 – 2018.
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Piotr Adamus
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radna Urszula Bodych
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Adam Chmielewski
  • w sprawie dróg wyjazdowych w rejonie cmentarza – dotyczy terenu na Gołąbkach
   zapytanie
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 16 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radna Jolanta Dąbek
  • w sprawie możliwości umieszczenia zegara na fasadzie budynku Urzędu
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie nazwy Dzielnicy oraz organizacji projekcji adaptacji filmowej powieści Henryka Sienkiewicza
   zapytanie
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Tomasz Dąbrowski
  • w sprawie kontroli i naprawy oświetlenia w Parku Czechowickim oraz informacji na temat planu modernizacji ul. Regulskiej
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie budynku przy ul. Regulskiej
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie udzielenia informacji na temat remontu nawierzchni drogi powiatowej ul. Warszawskiej na odcinku od ronda do okolic sklepu „Biedronka”
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie nawierzchni ul. Bodycha na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Regulskiej
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie możliwości zorganizowania zadania odnośnie profilaktyki stomatologicznej w przedszkolu i szkołach podstawowych
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie skontrolowania połączenia nowej nawierzchni w ul. Słupskiej podczas jej realizacji z ulicami, które będą się krzyżować oraz oświetlenia przejścia przy stadionie
   zapytanie
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Paweł Dilis
  • w sprawie zorganizowania kampanii informacyjnej na rzecz osób starszych, zagrożonych oszustwami
   zapytanie
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Stanisław Dratkiewicz
  • w sprawie wykonania wysepek na wszystkich przejściach dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej nr 4
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie monitorowania pracy pracowników MPO
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie otwarcia boiska przy ul. Dzieci Warszawy 42
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie prowadzenia nadzoru na firmą wybraną do pielęgnacji terenów zielonych w dzielnicy
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie przekazania informacji dotyczącej planowania zmiany trasy autobusu linii 401
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie poprawy nadzoru nad naprawą jezdni przez wykonawców przeprowadzających prace wiążące się z ulepszeniem stanu powierzchni dróg w Ursusie
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie doraźnego rozwiązania problemu dużej kałuży powstającej po opadach deszczu na wysokości posesji przy ul. Kaczorowskiej 3
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie rozmów z ZTM ws. racjonalnego wykorzystania zasobów parkingu P&R na Niedźwiadku
   zapytanie
   odpowiedź
  Opublikowano: czwartek 12 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Dariusz Grylak
  • w sprawie zapadniętej kostki przy wyjeździe z parkingu Urzędu Dzielnicy Ursus
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie zapadniętego asfaltu na ul. Piastowskiej
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie braku oświetlenia skrzyżowania ul. Kadłubka i ul. Odnowiciela oraz zapadniętej kostki na wysokości ul. Kadłubka 11
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie przekazania zestawienia prac jakie zostały wykonane ze środków za kary umowne z wykonania elewacji urzędu
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie przedstawienia kosztorysów powykonawczych dla prac związanych z remontem pomieszczeń Zarządu
   zapytanie
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Waldemar Humięcki
  • w sprawie doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych w Ursusie lampami wysokiej jaskrawości
   zapytanie
   odpowiedź
  Opublikowano: wtorek 24 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radna Marianna Jaguścik
  • w sprawie szatni w budynku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie udzielania przez prawnika bezpłatnych porad
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie terminu budowy wiat przystankowych
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie usunięcia rośliny w pasie zieleni wzdłuż ogrodzenia OSiR na wysokości Alei Bzów 15
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie problemu z parkowaniem przed Urzędem Dzielnicy Ursus
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie części drzew rosnących wzdłuż płd. granicy OSiR, które są chore
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie przekazania informacji nt aktualnego stanu prawnego i przeznaczenia obiektu w którym mieścił się posterunek Policji przy ul. Bohaterów W-wy
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie celowości dzierżawy nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy 31 na potrzeby Dzielnicy
   zapytanie
  • odpowiedź
  Opublikowano: wtorek 24 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Stanisław Jasiński
  • w sprawie byłej mieszkanki Ursusa
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie podania terminu załatania dziury w ulicy Wojciechowskiego przy sklepie API
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie wykonania chodnika tj. przedłużenia chodnika z parku przy ul. Wojciechowskiego wychodzącego w kierunku ul. Jagiełły
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie terminu wykonania naprawy oświetlenia w ogrodzeniu parku przy ul. Wojciechowskiego
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie zmiany projektu organizacji ruchu na ulicach przyległych do bazarku przy ul. Gierdziejewskiego
   zapytanie
   odpowiedź
   odpowiedź
  • w sprawie ilości punktów sprzedaży alkoholu na terenie Dzielnicy Ursus
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie powołania biegłego w sprawie naruszenia stosunku wodnego na działce mieszkańca, ul. Pobożnego 13
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie zwrotu rolby do dzielnicy do obsługi lodowiska w miejscu przeznaczenia
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie postawionego znaku B-21 „zakaz skrętu w lewo” na skrzyżowaniu Al. 4 Czerwca 1989r. i ul. Świerszcza
   zapytanie
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 16 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radna Wanda Kopcińska
  • w sprawie wyrównania barier architektonicznych na chodniku przy ul. Wojciechowskiego
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie naprawy chodnika przy bloku ul. Keniga 17
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie umieszczenia w Dzienniku Ursus informacji o kursowaniu autobusów po oddaniu nowej pętli oraz planów zagospodarowania ternu po byłej pętli
   zapytanie
  Opublikowano: poniedziałek 16 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radna Anna Lewandowska
  • w sprawie przygotowania się bądź planowania wsparcia uchodźców z Ukrainy
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie terenów zielonych w Dzielnicy Ursus
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie naprawienia oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 4
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich – Warszawskiej – Henryka Brodatego
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie remontu chodnika przy ul. Regulskiej
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Warszawska – Henryka Brodatego – Orląt Lwowskich
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie zmian w kursowaniu autobusów po oddaniu do użytku pętli autobusowej przy ul. Orląt Lwowskich
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie poprawy nawierzchni na krótkim odcinku vis a vis Biedronki przy ul. Orląt Lwowskich przy nowej pętli autobusowej w celu połączenia odcinków ścieżki rowerowej
   zapytanie
  • w sprawie montażu przed przejściami dla pieszych na ul. Poczty Gdańskiej tzw. "kocich oczu" w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych
   zapytanie
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radna Maria Miszkiewicz
  • w sprawie możliwości organizowania imprezy sylwestrowej przez dzielnicę
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie planowanej modernizacji ul. Orłów Piastowskich szczególnie na odc. Czerwona Droga – Leszka Czarnego
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie dyżurów pracownika Urzędu Skarbowego w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w miesiącu kwietniu
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie złożonego przez mieszkańca pisma w kancelarii Urzędu adresowane do Przewodniczącej Komisji Mieszkaniowej, które nie zostało przekazane
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie ilości braku miejsc dla dzieci w przedszkolach na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie zgłoszonego do remontu / modernizacji parkingu znajdującego się pomiędzy budynkiem mieszkalnym przy ulicy 1 Maja 15 a Dąbka 3
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie listu mieszkańca dotyczącego kosztów obiadów w szkołach
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie pawilonu handlowego przy ul. 1-go Maja 13a
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie uruchomienia przystanku "na żądanie" Czerwona Droga 03 dla linii autobusowej nr 194
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie nieruchomości przy ul. 1 Maja 13A
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie braku odpowiedzi na zapytanie nr 40 z dnia 09.07.2015r. dotyczące uruchomienia przystanku „na żądanie” Czerwona Droga 03 dla linii autobusowej nr 194
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie utrzymania czystości terenów zielonych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursus
   zapytanie
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Łukasz Nejman
  • w sprawie remontu ul. Słupskiej
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie likwidacji kortów tenisowych w Parku Achera w celu przygotowania gruntu pod budowę przedszkola
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie postawienia lustra dla kierowców na skrzyżowaniu ul. Czerwona Droga i ul. Orłów Piastowskich
   zapytanie
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 16 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Grzegorz Puchalski
  • w sprawie uporządkowania terenów działkowych przy ul. Orląt Lwowskich
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie podpisania umowy z firmą na odśnieżanie chodników przy ul. Keniga
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie umycia kloszy lamp na terenie pasażu przy ul. Zagłoby
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie naprawy fragmentu ścieżki rowerowej na terenie pasażu przy ul. Zagłoby w pobliżu mniejszego ujęcia wody oligoceńskiej
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie naprawy fragmentów chodników po usunięciu powalonych drzew
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie naprawy chodnika przy budynku Keniga 17 oraz udrożnienia studzienki ściekowej na dojeździe do żłobka
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie naprawy zapadniętego chodnika przy budynku Keniga 17 oraz oczyszczenie studzienki między budynkami Keniga 7 a Keniga 17
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie dokonania naprawy nawierzchni asfaltowej na ulicach Keniga, Wojciechowskiego, Zagłoby, warszawska oraz zwiększenia nadzoru nad pracą firmy sprzątającej tereny gminne na terenie osiedla Niedźwiadek
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie sklepu alkoholowego całodobowego zlokalizowanego przy przystanku autobusowym na ul. Keniga
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu ulicy Keniga i ul. Zagłoby
   zapytanie
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 
  Radny Rafał Włodarczyk
  • w sprawie podania przybliżonej daty rozpoczęcia budowy pętli autobusowej na oś. „Niedźwiadek”
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie wymiany 2 biało – czerwonych słupków zlokalizowanych przy stacji Veturilo na skrzyżowaniu ulic Skoroszewska / Prystora
   zapytanie
   odpowiedź
  • w sprawie budowy miejsc parkingowych w miejscu pętli autobusowej przy ul. Keniga naprzeciwko stacji PKP Niedźwiadek
   zapytanie
   odpowiedź
  Opublikowano: poniedziałek 9 maja 2016 / Wprowadził: mka 

   
  © Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zgłoś problem !!!