Interpelacje i Zapytania

Interpelacje Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2018 – 2023.
Opublikowano: wtorek 4 grudnia 2018 / Wprowadził: lwi 
Radny Piotr Adamus
 • w sprawie naprawy „uskoku” wzdłuż ul. Rakietników 38 w okolicy ul. Opieńskiego jadąc w kierunku ul. Dzieci Warszawy
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: czwartek 6 czerwca 2019 / Wprowadził: lwi 
Radna Urszula Bodych
 • w sprawie typowania osób do odznaczenia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie sprawdzenia lamp oświetleniowych w chodnikach
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: piątek 18 stycznia 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Krzysztof Cegiełka
 • w sprawie usunięcia gałęzi nad oświetlonym przejściem dla pieszych przy ulicy Sosnkowskiego
  interpelacja
Opublikowano: poniedziałek 1 lipca 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Adam Chmielewski
 • w sprawie analizy sytuacji oraz poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego - Przejazdowa z ul. Leszczyńskiego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie poprawy bezpieczeństwa i doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Orłów Piastowskich bezpośrednio za skrzyżowaniem z ul. Pobożnego w kierunku SP nr 2
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie poprawy (naprawy) stanu nawierzchni ul. Krzywoustego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wykonania remontu ulicy Bony, polegającej na wybudowaniu odwodnienia
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej w okolicy szkoły Montessori na osiedlu Gołąbki – ul. Henryka Pobożnego, Orłów Piastowskich i Bony
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań w celu zagospodarowania (wybudowania) miejsc parkingowych dla samochodów przy stacji Warszawa Ursus Gołąbki
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie rozważenia wykonania ścieżki rowerowej w ciągu ul. Warszawskiej od ronda (skrzyżowanie z ul. Orląt Lwowskich / ul. H. Brodatego) do przejazdu kolejowego w granicy z Piastowem
  interpelacja
 • w sprawie wyjaśnienia stanu inwestycji – budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gierdziejewskiego z ciągiem ulic Czerwona Droga i Posag 7 Panien
  interpelacja
 • w sprawie podjęcia działań, w celu zorganizowania (wybudowania) miejsc parkingowych przy stacji PKP Warszawa Ursus Gołąbki
  interpelacja
Opublikowano: poniedziałek 23 września 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Tomasz Dąbrowski
 • w sprawie udzielenia informacji, jakie prace będą prowadzone na ul. Legnickiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań związanych z naprawą nawierzchni lub remontem ul. Chmiela na całej jej długości
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia działań umożliwiających dojazd do nieruchomości przy ul. Tomcia Palucha dla służb obsługujących np. wywóz nieczystości stałych
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie przeprowadzenia kontroli drzewostanu oraz uzupełnienie koszy na śmieci wzdłuż ulic gminnych na terenie osiedla Czechowice
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wyjaśnienia stanu inwestycji – budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Gierdziejewskiego z ciągiem ulic Czerwona Droga i Posag 7 Panien
  interpelacja
Opublikowano: poniedziałek 23 września 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Dariusz Grylak
 • w sprawie typowania osób do odznaczenia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie umieszczenia artykułu informacyjnego odnośnie lotniska, stref ograniczonego użytkowania i odszkodowań na łamach Dziennika Ursusa
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
Opublikowano: wtorek 16 kwietnia 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Stanisław Jasiński
 • w sprawie typowania osób do odznaczenia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie podjęcia prac naprawczych w nawierzchni dróg oraz udzielenie informacji odnośnie wiaduktu nad torami bez dróg dojazdowych
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie odmówienia mieszkańcowi dzielnicy przyjęcie zużytych tonerów od drukarki laserowej w punkcie odbioru elektryczności na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursus
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Miejskich z informacją o konieczności zmiany tablic informacyjnych, na których jest umieszczona nazwa ZPC Ursus
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie utrzymania parku przy ul. Wojciechowskiego
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: środa 28 sierpnia 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Maciej Jakaczyński
 • w sprawie zainstalowania wrzutomatów do książek w bibliotekach publicznych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zapewnienia dostępności bibliotek publicznych w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
Opublikowano: wtorek 28 maja 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Dawid Kacprzyk
Opublikowano: piątek 11 października 2019 / Wprowadził: lwi 
Radna Anna Kałużna
Opublikowano: piątek 11 października 2019 / Wprowadził: lwi 
Radna Wanda Kopcińska
Opublikowano: czwartek 6 czerwca 2019 / Wprowadził: lwi 
Radna Anna Lewandowska
 • w sprawie terenów przy ul. Dzieci Warszawy 24
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie usprawnienia komunikacji z kompleksem oświatowym przy ul. Dzieci Warszawy 42 oraz poprawy bezpieczeństwa pieszych
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie przywrócenia strefy zamieszkania na osiedlu Gawra po przebudowie ul. Henryka Brodatego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie budowy chodnika oraz zwiększenia liczby miejsc postojowych na ul. Ryżowej, na odcinku od ul. Prystora do ul. Dzieci Warszawy
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie opasek monitorujących podstawowe funkcje życiowe przeznaczonych dla seniorów
  interpelacja
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie utrzymania bezpieczeństwa na osiedlu Skorosze
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie uciążliwości przystanku autobusowego Skorosze 01, zlokalizowanego na ul. Skoroszewskiej dla mieszkańców sąsiadujących bloków
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Skoroszewskiej z ul. J. Chełmońskiego
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie modernizacji i połączenia ul. Tomcia Palucha z ul. Starodęby
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Warszawskiej od ronda na skrzyżowaniu ul. Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich w kierunku Piastowa
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie poparcia budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Stanisława Wojciechowskiego 15
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: wtorek 15 października 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Kazimierz Markowski
 • w sprawie złożonych wniosków o wydanie warunków zabudowy na działce nr ew. 34/8 w obrębie 2-11-16 przy ul. Prystora / Al. Jerozolimskie
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: poniedziałek 2 września 2019 / Wprowadził: lwi 
Radna Maria Miszkiewicz
Opublikowano: środa 12 grudnia 2018 / Wprowadził: lwi 
Radny Marek Mucha
 • w sprawie typowania osób do odznaczenia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie nieprawidłowości związanych z nowo powstałym rondem na skrzyżowaniu ulic Orląt Lwowskich, Henryka Brodatego oraz Warszawskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie pozostawiania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, tj. na nasypie POW od strony ROD "PROMYK"
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie planów zagospodarowania terenu wokół hydroforni w pasie zieleni między stacja Orlen na ul. Orląt Lwowskich a nasypie POW
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie planów zagospodarowania terenów działkowych ROD "PROMYK" oraz na jakim etapie są prace związane z oddaniem w użytkowanie wieczyste terenów ROD "PROMYK"
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie demontażu nieużywanych torów kolejowych, które przebiegają w poprzek ul. Posag 7 Panien
  interpelacja
  Odpowiedź
 • w sprawie montażu chodnika przy ul. Warszawskiej na wysokości przystanku „Śmigielska”
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie oprzątnięcia nasypów Południowej Obwodnicy Warszawy w miejscu równoległym z ul. Orląt Lwowskich
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie niedostatecznego oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 383
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie jakości wody ze studni oligoceńskich na terenie Dzielnicy Ursus
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie możliwości dosadzenia drzew i wysokich krzewów wzdłuż ulicy Warszawskiej od strony osiedla Niedźwiadek
  interpelacja
 • w sprawie odrestaurowania (odnowienia) pomnika Jana Onufrego Zagłoby, który znajduje się w okolicy pasażu przy ul. Zagłoby, a także o przycięcie gałęzi drzew przy wspomnianym pomniku
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wnikliwej analizy sprzętu ujęcia wody oligoceńskiej, która mieści się na pasażu przy ul. Zagłoby i rozpatrzenie możliwości modernizacji tej studni
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie informacji, jakie są postępy prac zamontowania lustra drogowego przy wyjeździe z parkingu między blokami przy ul. Warszawskiej 39, 41, 43 i przy ul. Zagłoby 6 i 10
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie informacji, jakie są postępy prac zamontowania lustra drogowego przy wyjeździe z parkingu między blokami przy ul. Warszawskiej 39, 41, 43 i przy ul. Zagłoby 6 i 10
  interpelacja
 • w sprawie zamkniętej (nieczynnej) studni oligoceńskiej na osiedlu Gołąbki.
  interpelacja
Opublikowano: piątek 11 października 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Łukasz Nejman
Opublikowano: poniedziałek 14 października 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Michał Osiński
 • w sprawie typowania osób do odznaczenia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: środa 12 grudnia 2018 / Wprowadził: lwi 
Radny Dariusz Pastor
 • w sprawie przedstawienia postępów prac/przygotowań wydłużenia II linii Metra do stacji PKP Ursus
  interpelacja
  odpowiedź
Opublikowano: środa 28 sierpnia 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Grzegorz Puchalski
 • w sprawie typowania osób do odznaczenia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wniosku do ZTM o wyposażenie przystanku "Keniga 4" zlokalizowanego przy budynku ul. Wojciechowskiego 58 w wiatę przystankową
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie naprawy nawierzchni asfaltowej ul. Orłów Lwowskich na wysokości dworca PKP Ursus Niedźwiadek
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wezwania osoby wynajmującej grunt przy ul. Keniga, na którym umieszczony jest sklep z alkoholem całodobowy i lokal gastronomiczny do utrzymywania czystości na w/w terenie
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie planów zagospodarowania terenów działkowych ROD "PROMYK" oraz na jakim etapie są prace związane z oddaniem w użytkowanie wieczyste terenów ROD "PROMYK"
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie wystąpienia do Biura Gospodarki Odpadami i przekazanie uwag mieszkańców do zasad segregacji i odbioru odpadów przez MPO Warszawa
  interpelacja
Opublikowano: środa 28 sierpnia 2019 / Wprowadził: lwi 
Radna Aneta Wachnicka
 • w sprawie zorganizowania na wiosnę pikników / targów śniadaniowych w parkach po obu stronach Dzielnicy Ursus
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie montażu tablic informujących o prędkości samochodów zbliżających się do przejścia dla pieszych
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie zamontowania słupków z łańcuchami w rejonie zlikwidowanego przejścia dla pieszych przy ulicy Skoroszewskiej
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie uporządkowania i zagospodarowania terenu przy ul. Tomcia Palucha (w okolicy budynku nr 14)
  interpelacja
  odpowiedź
 • w sprawie remontu fragmentu chodnika przy ul. Wapowskiego
  interpelacja
Opublikowano: poniedziałek 18 marca 2019 / Wprowadził: lwi 

Zapytania Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2018 – 2023.
Opublikowano: wtorek 4 grudnia 2018 / Wprowadził: lwi 
Radny Piotr Adamus
 • w sprawie wymalowanej ścieżki rowerowej na ul. Braterstwa Broni oraz likwidacji dwóch kwietników przy aptece na ulicy Bohaterów Warszawy 9
  zapytanie
  odpowiedź
  odpowiedź
Opublikowano: środa 20 marca 2019 / Wprowadził: lwi 
Radna Urszula Bodych
Opublikowano: piątek 29 marca 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Adam Chmielewski
 • w sprawie miejsc parkingowych przy nowo wybudowanym przedszkolu / budynku szkolnym Montessori przy ul. Królowej Bony
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie miejsc postojowych dla inwestycji Przedszkole Montessori przy ul. Bony
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: wtorek 16 kwietnia 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Marek Mucha
 • w sprawie negatywnego zaopiniowania przez ZDM ustawienia lustra drogowego przy ul. Warszawskiej w rejonie 41 i 43
  zapytanie
 • w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Zagłoby przy zjeździe z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
  zapytanie
Opublikowano: wtorek 8 października 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Tomasz Dąbrowski
 • w sprawie wysp spowalniających na ul. Prystora, ul. Poczty Gdańskiej oraz ul. Wojciechowskiego
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: wtorek 16 lipca 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Dariusz Grylak
 • w sprawie wyznaczenia miejsca na terenie dzielnicy do składania odpadów
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie zorganizowania na terenie Dzielnicy Ursus punktu odbioru odpadów nieselekcjonowanych na zasadach dotychczasowej zbiórki elektrośmieci
  zapytanie
  odpowiedź
 • ww sprawie skutków dla Dzielnicy Ursus, jakie będzie miała podpisana przez Prezydenta m.st. Warszawy „deklaracja LGBT+”
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie cieknącego dachu na stacji PKP Ursus Niedźwiadek”
  zapytanie
Opublikowano: piątek 11 października 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Stanisław Jasiński
 • w sprawie przeglądu stanu technicznego dróg będących w Zarządzie Dzielnicy
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie zdjęcia obrazów polskiej malarki ze ścian Biblioteki Publicznej na Gołąbkach
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie wcześniej zgłaszanego zapadnięcia się kostki brukowej przy studzience kanalizacyjnej między blokami przy ul. Wojciechowskiego 40 i 42
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie zgłaszanego wcześniej ubytku w podłożu z pianki poliuretanowej na placu zabaw „Hasanka"
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: środa 11 września 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Maciej Jakaczyński
 • w sprawie informacji czy i kiedy planowane są zmiany w zakresie trybu zawierania umowy z prowadzącym zajęcia TAICHI na terenie Domu Kultury „Kolorowa” na kolejny okres
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: piątek 29 marca 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Dawid Kacprzyk
 • w sprawie informacji, które z boisk szkolnych w 2018r. były udostępnione dla mieszkańców poza godzinami pracy szkól w okresie wakacyjnym oraz poza wakacyjnym
  zapytanie
  odpowiedź
  odpowiedź
 • w sprawie jakie działania prowadzi m.st. Warszawa w ramach walki ze smogiem na terenie Warszawy oraz czy planowany jest montaż czujników jakości powietrza
  zapytanie
  odpowiedź
  odpowiedź
Opublikowano: piątek 5 kwietnia 2019 / Wprowadził: lwi 
Radna Anna Lewandowska
Opublikowano: czwartek 6 czerwca 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Łukasz Nejman
 • w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Traktorzystów w rejonie stacji PKP Ursus
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie wsparcia dla OSP Ursus
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie projektu do budżetu partycypacyjnego pn.: „budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Traktorzystów”.
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: poniedziałek 23 września 2019 / Wprowadził: lwi 
Radny Grzegorz Puchalski
 • w sprawie informacji w/s kosztów i zakresu prac wykonanych przy modernizacji ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Zagłoby
  zapytanie
  odpowiedź
 • w sprawie opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu za 2019r.
  zapytanie
  odpowiedź
Opublikowano: piątek 29 marca 2019 / Wprowadził: lwi 
Radna Aneta Wachnicka
Opublikowano: piątek 29 marca 2019 / Wprowadził: lwi 

Interpelacje i zapytania Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2014 – 2018.
Link - Interpelacje i zapytania Radnych Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w kadencji 2014 – 2018.
Opublikowano: poniedziałek 3 grudnia 2018 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!