Informator - Biblioteka Publiczna
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Biblioteka Publiczna im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ul. Plutonu AK "Torpedy" 47, 02-495 Warszawa
 • Biblioteka Publiczna w Ursusie jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną oraz nabytą częścią mienia. Organizatorem Biblioteki jest Miasto Stołeczne Warszawa a organem nadzorującym Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 • Misją Biblioteki Publicznej w Ursusie jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych lokalnej społeczności oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez udostępnianie zbiorów takich jak książki, prasa, audioksiążki, dokumenty elektroniczne i on-line, filmy DVD oraz poprzez organizowanie dla mieszkańców w różnym wieku zajęć edukacyjno-kulturalnych. W 2012 roku ze zbiorów Biblioteki skorzystało ponad 18 000 czytelników a w zajęciach edukacyjno-kulturalnych uczestniczyło ponad 2 900 osób. Hasłem Biblioteki Publicznej w Ursusie jest: „Pomagamy zrozumieć świat”.


Struktura organizacyjna Biblioteki Publicznej w Ursusie logo


Dyrekcja, sekretariat, księgowość i administracja
ul. Plutonu AK "Torpedy" 47, 02-495 Warszawa
poniedziałek-piątek: 08:00-16:00
tel./faks: +48 22 882-43-00
sekretariat@bpursus.waw.pl ; informatyk@bpursus.waw.pl
www.bpursus.waw.pl ; www.facebook.com/BibliotekaPublicznaWUrsusie

Oddziały BP Ursus:

 • Czytelnia Naukowa nr XIX
  ul. Plutonu AK "Torpedy" 47
  poniedziałek-piątek: 10:00-20:00; sob.: 10:00-14:00
  +48 22 882-43-00;
  czyt19@bpursus.waw.pl
  Winda dla osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózku

 • Biblioteka dla Dorosłych i Młodzieży Nr 116
  ul. Plutonu AK "Torpedy" 47
  poniedziałek-piątek: 10:00-20:00; sob.: 10:00-14:00
  +48 22 662-70-01;
  bdm116@bpursus.waw.pl
  Winda dla osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózku

 • Biblioteka dla Dzieci Nr 64
  ul. Plutonu Ak "Torpedy" 47
  poniedziałek-piątek: 10:00-20:00; sob.: 10:00-14:00
  +48 22 662-70-01;
  bd64@bpursus.waw.pl
  Winda dla osób niepełnosprawnych i osób z dziećmi w wózku

Filie BP Ursus:

Zbiory placówek Biblioteki Publicznej w Ursusie:
Zbiory we wszystkich placówkach udostępniane są na podstawie jednej elektronicznej karty czytelnika. Katalogowanie i udostępnianie zbiorów odbywa się poprzez Elektroniczny System Obsługi Bibliotecznej SOWA 2 opracowany przez firmę Sokrates.

 • nowości wydawnicze, literatura piękna i popularnonaukowa
 • literatura science-fiction, literatura w językach obcych
 • lektury, wydawnictwa poświęcone lokalnej historii
 • filmy DVD, audio-booki, prasa
 • 31 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu dla czytelników
 • usługi biblioteczne: „Książka na telefon” - dostawa do domu książek i audio-książek dla osób chorych i niepełnosprawnych; przygotowanie kwerend bibliograficznych i źródłowych; kserowanie, drukowanie, skanowanie, bindowanie i foliowanie
Działalność edukacyjna placówek BP Ursus
 • Dyskusyjne Kluby Książki
 • Koło Wolontariatu
 • Kursy Komputerowe dla Dorosłych 50+
 • Klub Gier Planszowych
 • zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
 • zajęcia teatrzyku „Iskierka”
 • kluby malucha
 • zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli
 • spotkania poświęcone literaturze, historii i sztuce
 • zajęcia zespołu „Muzyczna Torpeda”
 • działalność wydawnicza na rzecz lokalnej społeczności w tym.: coroczny Biuletyn Informacyjny BP Ursus „Navigator”
 • konkursy, wystawy, projekty unijne w tym: Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Słoneczna Zakładka”, Plebiscyt „Czytelnicy BP Ursus”

Opublikowano: piątek 22 czerwca 2018 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!