Edukacja - Aktualności
XIII Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny „Ursus - moja ojcowizna"
W Zespole Szkół nr 80 odbył się konkurs pod hasłem „Ursus - moja ojcowizna”. To już 13 edycja tego wydarzenia. Reprezentanci 4 placówek oświatowych z terenu dzielnicy odpowiadali na pytania związane m.in. z Ursusem oraz historią fabryki ciągników. W inauguracji uczestniczył m.in. zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień. Pomysłodawca i organizatorem konkursu jest p. Irena Jarzębak.

Zaprasamy do galerii: XIII Dzielnicowy Konkurs Ekologiczny „Ursus - moja ojcowizna"
Opublikowano: piątek 21 kwietnia 2017 / Wprowadził: rtr 
Karta Ucznia - jak ją uzyskać?
Od 1 września tego roku uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą podróżowali komunikacją miejską bezpłatnie.

Bezpłatne przejazdy – na podstawie Karty Ucznia (czyli specjalnej spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej z dedykowanym nadrukiem i wgranym uprawnieniem) przysługują:
- uczniom warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów, publicznych i niepublicznych

- uczniom mieszkającym w Warszawie i uczącym się w innych, nie stołecznych placówkach oświatowych.

Obowiązują na obszarze 1. i 2. strefy.

Karty będą wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego, za pośrednictwem warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów będą wgrywane na okres nauki w szkole (nie dłużej niż na cztery lata). Karta Ucznia będzie ważna przez cały okres, także podczas wakacji.

Jak otrzymać kartę?
Rodzice lub opiekunowie prawni powinni wypełnić i złożyć wniosek w szkole, która przekaże go do ZTM. Do dokumentu należy dołączyć aktualne zdjęcie (o wymiarach 3,5 x 4,5 cm) z danymi i nr PESEL dziecka. Wniosek jest dostępny na stronie http://www.ztm.waw.pl/?c=697&l=1

Dzieci, które mieszkają na terenie Warszawy a uczęszczają do szkół poza miastem, będą mogły wyrobić kartę w każdym POP ZTM.

Jeśli dziecko korzysta już ze zniżek wynikających z Karty Młodego Warszawiaka (KMW), rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram” (wówczas uprawnienie zostanie przekodowane na kartę).

Jeśli dziecko posiada uprawnienia dla dzieci z rodzin 4+ lub z tytułu niepełnosprawności nie ma konieczności wyrabiania Karty Ucznia.
Opublikowano: poniedziałek 10 kwietnia 2017 / Wprowadził: rtr 
Bukiet Pani Wiosny
W piątek 31 marca br. w Domu Kultury „Kolorowa” odbyło się uroczyste wręczenie nagród i dyplomów połączone z wernisażem tegorocznej XIII edycji konkursu dla przedszkoli z cyklu „Wiosenne Tradycje”. W tym roku konkurs nosił nazwę „Bukiet Pani Wiosny”.

Organizatorem corocznego konkursu jest Dom Kultury „Kolorowa” Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Na spotkanie przybyły delegacje dzieci z przedszkoli biorących udział w konkursie.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością i wręczali dyplomy i nagrodę:
- Urszula Kierzkowska – Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
- Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursus
- Aleksandra Magierecka – Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Dzielnicy Ursus
- Marianna Jaguścik – Przewodnicząca Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus
- Elżbieta Zdanowska-Cozac – Kierownik Domu Kultury „Kolorowa”.
W tym roku na konkurs zgłoszono 434 prace z 98 przedszkoli, nie tylko z Ursusa.

Gościmy prace z przedszkoli: dzielnic m.st. Warszawy, Latchorzewa, Sokołowa Podlaskiego, Milanówka, Blizne, Piastowa, Płocka, Ożarowa Mazowieckiego, Jabłonny, Wyszyny, Sierpca, Legionowa, Radomia, Wołomina, Sochaczewa, Ostrołęki, Chynowa, Długosiodła, Kobyłki, Radziejowic, Grabowa nad Pilicą, Łysych, Szydłowca, Mińska Mazowieckiego, Żyrardowa, Małkini Górnej. Jury postanowiło przyznać nagrodę główną dla Przedszkola „Delfinki” w Warszawie Ursusie.

Jury doceniając wkład pracy w wykonanie pięknych bukietów postanowiło pozostałym przedszkolom przyznać dyplomy – wyróżnienia.

Jerzy Gajewski

Opublikowano: środa 5 kwietnia 2017 / Wprowadził: rtr 
Nabór do przedszkoli w Ursusie
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty od 1 września br. gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego każdemu dziecku 3-letniemu. Dotychczas prawo takie przysługiwało dzieciom 4-letnim, 5-letnim i 6-letnim. W praktyce oznacza to, że organ prowadzący będzie zobowiązany zapewnić już nie trzem ale czterem rocznikom dzieci miejsce w przedszkolu.

Biorąc pod uwagę demografię Dzielnicy Ursus oraz dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego zapewnienie miejsca w placówce publicznej dla wszystkich dzieci stanowi duże wyzwanie dla m.st. Warszawy. Z analizy danych statystycznych wynika, że do placówek publicznych trafia ok. 75 % dzieci danego rocznika. Jest więc możliwe, że uda się w 100 % pokryć zapotrzebowanie na miejsca dla dzieci 3-letnich w przedszkolach. Aby realizacja tego zadania była możliwa we wszystkich przedszkolach publicznych zostały powołane oddziały zamiejscowe dla dzieci 6-letnich, które będą zlokalizowane w szkołach podstawowych.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy 16 marca 2017 r. podjęła uchwałę nr XLV/1082/2017 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie. Dodatkowo zostanie utworzonych 11 oddziałów w przedszkolach. Remontowany budynek przy ul. Wojciechowskiego wzbogaci się o 4 oddziały podlegające pod Przedszkole nr 137, 2 oddziały powstaną przy ul. Szancera jako oddziały zamiejscowe Przedszkola nr 418, 1 oddział w Przedszkolu nr 168, 2 oddziały w Przedszkolu nr 343 oraz 2 oddziały w Przedszkolu nr 194.

Dodatkowe oddziały są tworzone z myślą o dzieciach 4-letnich i 5-letnich, które obecnie korzystają z wychowania przedszkolnego w innych dzielnicach lub przedszkolach niepublicznych i chciałyby skorzystać z oferty na terenie Ursusa.

Rodzice chcący zapisać swoje dziecko do przedszkola powinni w terminie do 10 kwietnia br. odwiedzić stronę przedszkola.edukacja.warszawa.pl, gdzie można dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz harmonogramem rekrutacji znajdującymi się na tej witrynie. Zarejestrowany wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Opublikowano: środa 5 kwietnia 2017 / Wprowadził: rtr 
Uczniowie z Ursusa wyróżnieni w konkursie "Poznajemy Ojcowiznę"
Dwoje uczniów z Ursusa, Martyna Ścibisz i Łukasz Wojciewski zostało wyróżnionych w Ogólnopolskim Konkursie Krajoznawczym "Poznajemy Ojcowiznę". Uczniowie na prezentacjach multimedialnych zaprezentowali dzielnicę Ursus oraz osiedle Gołąbki. Jedna z nagród dla wyróżnionych uczniów była całodniowa wycieczka zagraniczna.

Finał konkursu odbył się 25 marca w Wołominie. Łącznie na konkurs zorganizowany przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK wpłynęło 69 prac. Gratulujemy laureatom oraz ich opiekunowi p. Irenie Jarzębak.
Opublikowano: wtorek 28 marca 2017 / Wprowadził: lwi 
Ruszyła budowa nowego kompleksu szkolnego w Ursusie
Z początkiem marca br. rozpoczęła się budowa nowej szkoły podstawowej przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Ursusie. To największa w dzielnicy inwestycja oświatowa od lat, której wartość szacowana jest na 32 mln zł. Placówka dla 850 uczniów zostanie wyposażona w rozbudowaną bazę sportową. Na terenie inwestycji realizowanej w systemie „projektuj i buduj” powstaną dwie sale gimnastyczne, trzy boiska sportowe oraz dwa place zabaw. Oddanie do użytku placówki planowane jest na II połowę 2018 roku.

Z postępem prac na budowie zapoznali się burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska oraz zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik.

To pierwsza szkoła podstawowa dedykowana mieszkańcom Osiedla Skorosze. Będzie to nowoczesna, przestronna placówka, która pozwoli zmniejszyć zmianowość w szkołach południowej części dzielnicy. To nie koniec dobrych wiadomości dla mieszkańców osiedla. Jeszcze w tym roku dzielnica stanie się właścicielem 2 ha działki, także z przeznaczeniem na cele oświatowe w rejonie Skoroszy, gdzie w przyszłości powstanie kolejny kompleks edukacyjny – powiedziała burmistrz Ursusa Urszula Kierzkowska.

Nowy kompleks szkolny powstaje w sąsiedztwie funkcjonującego Zespołu Szkół nr 42, na tej samej działce. Projektowany budynek stanowi zwartą bryłę o wysokości dwóch kondygnacji w części szkolonej oraz jednej kondygnacji w części mieszczącej hale sportowe. Serce budynku stanowi dwupoziomowy, przestrzenny hol główny, otwierający się na centralny dziedziniec wewnętrzny, wokół którego zostaną zorganizowane główne funkcje obiektu. Bezpośrednio z holu dostępne będą szatnie, częściowo doświetlone naturalnym światłem. Niewątpliwie największa atrakcja budynku to dwupoziomowe patio - doskonałe miejsce do wspólnego spędzania wolnego czasu i nawiązywania przyjaźni. Dolne patio to prostokątny, duży, dobrze doświetlony dziedziniec wewnętrzny, gdzie na powierzchni bezpiecznej powstanie plac zabaw. Drugie, tzw. małe patio przeznaczone dla dzieci młodszych z bezpośrednim dostępem do dwóch świetlic powstanie na pierwszym piętrze.

Atutem powstającej placówki jest rozbudowana infrastruktura sportowa. Zaprojektowano dwie sale gimnastyczne przylegające do siebie - jedna na użytek szkoły podstawowej, druga na użytek zespołu szkół ponadpodstawowych. Taki układ umożliwi ekonomiczną dystrybucję mediów w budynku, komfort użytkowy dla nauczycieli i uczniów, a także zmniejszy w przyszłości koszty eksploatacji i konserwacji obiektu. Na terenie zewnętrznym powstaną trzy boiska sportowe, w tym jedno pełnowymiarowe z bieżnią lekkoatletyczną.

W nowej placówce zaplanowano także instalacje proekologiczne w postaci paneli słonecznych, które wspomogą ogrzewanie wody na użytek szkolny oraz system odzyskiwania wody szarej, który pozwoli zaoszczędzić zużycie wody wodociągowej.

Szkoła będzie w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieści łącznie 42 sale lekcyjne, 6 sal do zajęć indywidualnych, bibliotekę z czytelnią, gabinet lekarski, wspomniane patio górne i dolne oraz wszelkie potrzebne pomieszczenia gospodarcze, sanitarne, administracyjne oraz zaplecze cateringowe ze stołówką. Powierzchnia użytkowa obiektu to 9 320 mkw. Teren zewnętrzny placówki wzbogaci się o ok. 50 miejsc parkingowych, ok. 70 stojaków na rowery oraz nowe nasadzenia zieleni.

Inwestor: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Wykonawca inwestycji: firma SKANSKA S.A.
Projekt: Piotr Bujnowski – Architekci z Zespołem

Zapraszany do galerii: Ruszyła budowa nowego kompleksu szkolnego w Ursusie
Opublikowano: wtorek 21 marca 2017 / Wprowadził: rtr 
Reforma oświaty w Ursusie
Znamy już projekt nowej siatki dzielnicowych szkół, który zostanie wprowadzony w życie w związku z ogólnopolską reformą edukacji. Rada m.st. Warszawy 9 lutego br. podjęła pakiet uchwał oświatowych w tej sprawie.

Rozwiązania zawarte w podjętych projektach uchwał, które zostały wypracowane we współpracy z dzielnicami mają za zadanie dostosować sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe. Projekty uchwał po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty zostaną ponownie poddane pod głosowanie Rady Miasta do ostatecznego zatwierdzenia. Po tym będzie możliwe przeprowadzenie rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z projektem nowej siatki szkół na terenie Dzielnicy Ursus będzie siedem szkół podstawowych: SP nr 381 przy ul. Drzymały ( przekształcona z gimnazjum), SP nr 14 przy ul. Sosnkowskiego, SP nr 4 przy ul. W. Sławka, SP nr 382 przy ul. Konińskiej ( wyodrębniona z filii SP 4), SP nr 383 przy ul. Warszawskiej ( przekształcona z gimnazjum), SP nr 11 przy ul. Keniga 20 oraz SP nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich. Zmianie ulegną także obwody szkół, adekwatnie do liczby placówek będzie ich w sumie siedem. Ulice do nowych obwodów szkół przydzielono zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie Prawo oświatowe, uwzględniają one m.in. odległość do szkoły ( nie więcej niż 3 km) oraz demografię dzielnicy, także intensywnie rozwijające się budownictwo mieszkaniowe na ternie Ursusa.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się w kwietniu br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji będą dostępne na stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy od 28 lutego 2017 r.

Do pobrania: Mapa placówek
Opublikowano: czwartek 2 marca 2017 / Wprowadził: lwi 
Uczniowie zaprojektują swoją kartę miejską
Warszawscy uczniowie od nowego roku szkolnego będą podróżować po mieście korzystając z bezpłatnych przejazdów. Umożliwi im to spersonalizowana karta miejska, którą będzie mógł zaprojektować każdy uczeń. Musi jedynie wziąć udział w konkursie i go wygrać!

Stołeczny ratusz zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w konkursie na projekt graficzny karty miejskiej. Prace powinny być związane z tematyką warszawską – przedstawiać stolicę, taka jaka jest widziana dziś, a także marzenia, oczekiwania i wizje na jej temat. Do stworzenia rysunku bądź malunku powinna zostać wybrana jedna z technik plastycznych: kredki, pastele, farby, tempera, pisaki bądź grafika, w tym komputerowa.

Spośród nadesłanych prac, komisja konkursowa wybierze 6 prac: trzy w kategorii „szkoła podstawowa” i trzy w kategorii „gimnazjum”. Następnie pod koniec marca odbędzie się głosowanie internetowe, w którym mieszkańcy wybiorą dwa wzory, po jednym w każdej kategorii. Zwycięskie projekty ozdobią kary miejskie, które trafią do uczniów wszystkich warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów. Warunkiem przyjęcia pracy będzie jej oryginalność – grafika nie może być plagiatem lub być wcześniej zgłoszoną na inny konkurs. Nagrodami – za pierwsze miejsce w kategoriach szkoła podstawowa oraz gimnazjum – są hulajnoga z kaskiem i zestawem ochraniaczy.

Uczniowie z pisemną zgodą rodziców swoje prace mogą nadsyłać do piątku, 17 marca 2017 r. na adres podany w regulaminie (w załączeniu).

Dystrybucja kart będzie polegać na tym, że szkoły prześlą do Zarządu Transportu Miejskiego wypełnione wnioski wraz ze zdjęciem dzieci (wzór wniosku i instrukcja zostaną dostarczone do szkół) oraz informację na jaki okres należy zakodować uprawnienie. Będą one wgrywane na okres nie dłuższy niż cztery lata. ZTM dostarczy do szkół gotowe, spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie.

Do pobrania - regulamin konkursu
Opublikowano: poniedziałek 20 lutego 2017 / Wprowadził: rtr 
Premiera filmu edukacyjnego „Ewakuacja szkoły”
Przyczyn ewakuacji szkoły może być kilka. Jednym z nich może być podłożenie ładunku wybuchowego. Właśnie z takim przypadkiem mają do czynienia dzieci ze szkoły przedstawionej w filmie, którego premiera odbyła się dzisiaj w OK. „Arsus”.

Film został realizowany w Zespole Szkół nr 80 w Ursusie. W realizacji wzięło udział około 300 uczniów tej placówki, nauczyciele i pracownicy szkoły, a także przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz pogotowia ratunkowego Meditrans.

Zapraszamy do galerii - Premiera filmu edukacyjnego „Ewakuacja szkoły”
Opublikowano: poniedziałek 13 lutego 2017 / Wprowadził: lwi 
Akcję Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”
Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie oraz Warszawska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK zaprasza wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z terenu Warszawy, w okresie 27.02-4.06.2017r do włączenia się w akcję Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”.

Akcja ta polega na zbieraniu złotych monet o nominale 1, 2, 5-groszowych, które po zwarzeniu i przeliczeniu zostaną przeznaczone dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży z Warszawy. W tym roku Warszawska Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK przede wszystkim skieruje zebrane środki na akcję letnią dla dzieci i wyprawki szkolne. Przewidujemy organizację twórczych warsztatów dla dzieci, zajęć z pierwszej pomocy, gier i zabaw a swoją opieką szczególnie chcielibyśmy wesprzeć dzieci ze szkół, które wezmą udział w akcji Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do podjęcia współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem i do śledzenia akcji na Facebooku (Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”). Pełna informacja oraz dokumenty do pobrania na stronie www.pck-warszawa.pl - zakładka „edukacja” oraz tel. 22/50-65-198, 505-144-517,

Do pobrania:
Regulamin
Plakat
Opublikowano: poniedziałek 13 lutego 2017 / Wprowadził: lwi 
IV edycja konkursu „Ze Strażą Miejską Bezpiecznie”
2 lutego, 68 drużyn z warszawskich podstawówek, wzięło udział w II etapie IV Edycji Konkursu „Ze Strażą Miejską Bezpiecznie". Do III etapu zakwalifikowały się szkoły, których uczniowie zdobyli najwięcej punktów w danej dzielnicy. W kolejnym etapie Dzielnicę Ursus, będzie reprezentowała Szkoła Podstawowa nr 11 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej.

Do 10 marca drużyna powinna dostarczyć pracę plastyczną na temat: „Bezpiecznie na drodze ze Strażą Miejską”. Natomiast 23 marca, odbędzie się druga część trzeciego etapu konkursu, polegająca na prezentacji sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz prawidłowym przejeździe rowerem w Miasteczku Ruchu Drogowego.

Wszyscy, którzy podjęli niełatwe wyzwanie i przystąpili do konkursu, zostaną nagrodzeni. Każdy uczeń weźmie udział w losowaniu roweru górskiego. Zwycięzcy otrzymają nagrody specjalne, przekazane przez partnerów konkursu.

Tegoroczną IV Edycję Konkursu patronatem honorowym objęła Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast patronat medialny objęły: Radio Kolor i portal jedz-bezpiecznie.pl .

Ponadto konkurs wspiera: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Urzędy Dzielnic, Tramwaje Warszawskie, MPWiK, PKiN, Biedronka, Teatr Kamienica, Automobilklub Polski, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, Haribo, Poland Bike, Biegnij Warszawo, Fundacja Jedź Bezpiecznie, Fundacja Drogi Mazowsza.

W tym roku finał konkursu odbędzie się 20 kwietnia w Teatrze Kamienica.
Opublikowano: poniedziałek 13 lutego 2017 / Wprowadził: lwi 
Warszawscy aktorzy oceniali talenty recytatorskie uczniów ursuskich szkół
6 lutego odbył się XIII Dzielnicowy Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej, którego organizatorem jest Gimnazjum nr 132 z OI. reprezentowane przez panie: K. Gontarską, R. Kocełuch, J. Romanowską. Mottem tegorocznej edycji były słowa św. Bernadetty Kochać i być kochanym to czuć słońce z dwóch stron. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku wzięło w nim udział 11 uczniów V i VI klas szkół podstawowych oraz 18 gimnazjalistów.

Przybyli na zaproszenie organizatorów jurorzy: Zbigniew Kozłowski i Joanna Kupińska – aktorzy teatralni, telewizyjni i filmowi oraz Barbara Konarska – producentka filmowa, audiowizualna, autorka tekstów dzielą się z młodzieżą swoim czasem, doświadczeniem i wiedzą. Spotkania z nimi przybierają formę warsztatów recytatorsko-aktorskich, które są szczególnie cenione przez uczniów.

To profesjonalne, niezależne Jury wyłoniło najlepszych recytatorów konkursu. W kategorii szkół podstawowych na podium stanęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4: I miejsce zajęła Wiktoria Zuba, II-Aleksandra Sznajder, III – Marek Spychała. Wyróżnieni zostali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2: Szymon Bloch i Karolina Majorowska. Wśród gimnazjalistów najlepsi okazali się: Weronika Kędziora – I miejsce, Małgorzata Mortka – II miejsce, Jagoda Tomaszewska – III miejsce. Laureatki są uczennicami Gimnazjum nr 133. Wyróżnieni zostali: Maria Sieczka i Grzegorz Szymanek – uczniowie Gimnazjum nr 131.

Wszystkim uczestnikom, laureatom i wyróżnionym oraz ich opiekunom gratulujemy. Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.
Opublikowano: poniedziałek 13 lutego 2017 / Wprowadził: lwi 
Reforma oświaty w Dzielnicy Ursus
W związku z wprowadzaną zmianą struktury szkolnictwa w systemie oświaty szkoły w Dzielnicy Ursus również czekają zmiany. Od 1 września 2017 r. system szkolny ulegnie zmianie na mocy ustaw z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Najważniejszą i największą zmianą w strukturze szkół jest wygaszanie gimnazjów oraz wydłużenie nauki w szkołach podstawowych do 8 lat. Na terenie Dzielnicy Ursus działają obecnie cztery gimnazja. W przyszłym roku szkolnym 2017/2018 naukę będą kontynuować w nich gimnazjaliści w klasach II i III. W ramach reorganizacji szkół dwa gimnazja zostaną przekształcone w szkoły podstawowe: Gimnazjum nr 131 w Szkołę Podstawową nr 381, natomiast Gimnazjum nr 133 w Szkołę Podstawową nr 383. Gimnazjum nr 130 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 80 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 2 znajdującej się w Zespole. Gimnazjum nr 132 mieszczące się przy ul. Dzieci Warszawy 42 zostanie włączone do LVI Liceum Ogólnokształcącego znajdującego się w tym samym budynku.

Dzięki takiemu rozwiązaniu wszyscy uczniowie gimnazjów z naszej Dzielnicy będą mogli dokończyć edukację w tych szkołach, w których ją rozpoczęli. Obwody dotychczasowych gimnazjów włączonych do innych szkół lub przekształconych w szkoły podstawowe w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. pozostaną bez zmian.

W związku z utworzeniem w Dzielnicy Ursus nowych szkół podstawowych ulegną zmianie dzielnicowe obwody szkolne. Nowa sieć będzie obejmowała 7 szkół podstawowych. W wyniku tych zmian budynki szkół będą efektywniej wykorzystane, ponieważ w określaniu nowych obwodów uwzględniono aktualną demografię dzielnicy i związane z tym potrzeby edukacyjne. Propozycja nowej sieci szkół uwzględnia także intensywnie rozwijające się budownictwo mieszkaniowe w dzielnicy Ursus.

Kolejną istotną zmianą jest utworzenie nowej szkoły podstawowej przy ul. Konińskiej 2. Będzie to Szkoła Podstawowa nr 382, powstała w siedzibie obecnie funkcjonującej Szkoły Filialnej podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej nr 4. 19 stycznia 2017 r. Rada m.st. Warszawy podjęła dwie ważne uchwały w tej sprawie. Od nowego roku szkolnego będzie funkcjonować w tym miejscu samodzielna placówka, co stało się możliwe dzięki niedawno zakończonej rozbudowie budynku szkoły. W rezultacie wprowadzonych zmian zmniejszy się liczby uczniów w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4, w której obecnie uczy się 1740 uczniów ( w tym 745 w filii).

Nowa szkoła w tym rejonie to wymierna korzyść dla otoczenia – wzbogacenie bazy (lokalowej i kadrowej) do rozwoju zajęć pozalekcyjnych i międzyszkolnych oraz udostępnienie mieszkańcom kolejnego zespołu obiektów sportowych i gimnastycznych.

Wprowadzenie reformy oświatowej wiąże się z poważnymi wydatkami. Na ten cel dzielnica Ursus otrzymała z budżetu m.st. Warszawy kwotę 2 170 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację i dostosowanie budynków oświatowych. Powstaną place zabaw, świetlice oraz pracownie przedmiotowe. Dzięki temu budynki, w których mieściły się gimnazja będą przystosowane do nauki dla dzieci najmłodszych. Możliwy też będzie nabór do oddziałów przedszkolnych, dla których w każdej szkole podstawowej na terenie Dzielnicy zostały przygotowane sale lekcyjne i świetlice.

Przeprowadzenie tak dużej zmiany strukturalnej w szkołach nie będzie łatwym zadaniem. Wypracowane rozwiązania nie są jedynie odwzorowaniem reformy i jej założeń. W Dzielnicy Ursus dyskusje na ten temat rozpoczęły się w sierpniu 2016 roku. Zorganizowano wiele spotkań w szkołach z rodzicami, nauczycielami i Radnymi Dzielnicy, tak aby można było wybrać optymalne rozwiązania. Dzięki temu plan działań w Dzielnicy był opracowany i skonsultowany jeszcze zanim ustawa została podpisana przez Prezydenta, co znacznie ułatwi wprowadzenie reformy.

Obecnie w dalszym ciągu trwają spotkania Zarządu Dzielnicy Ursus z rodzicami uczniów, gdzie przedstawiane są szczegółowe plany wdrażania reformy. Spotkania z rodzicami dzieci, które są w klasach VI są szczególnie ważne, ponieważ niezbędna jest deklaracja z ich strony o kontynuacji nauki w macierzystej szkole lub zmianie szkoły.

Jest to rozwiązanie korzystne ze względu na większy komfort nauki i duże prawdopodobieństwo uniknięcia zmianowości.
Opublikowano: czwartek 9 lutego 2017 / Wprowadził:  
Koncert w Gimnazjum 131
W dniu 18 stycznia w Gimnazjum nr 131 odbył się uroczysty koncert poetycko- muzyczny „ Boże... Boże Narodzenie”. Zespół wokalny „ Cantemus ” i grupa teatralna „ Baczyniak” zaprezentowali niezwykle różnorodny repertuar, oparty na dawnych tradycyjnych utworach, jak i przedstawili ciekawe współczesne spojrzenie na te niezwykle urokliwe święta.

Wśród licznie zgromadzonej publiczności byli m.in. zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski, przewodnicząca Komisji Kultury i Spraw Społecznych Marianna Jaguścik oraz radny Dzielnicy Ursus Paweł Dilis. Nie zabrakło oczywiście rodziców naszych gimnazjalistów, którzy ze wzruszeniem i nieukrywanym zachwytem wysłuchali koncertu młodzieży.

Zapraszamy do galerii - Koncert w Gimnazjum 131
Opublikowano: środa 25 stycznia 2017 / Wprowadził: rtr 
Koncert kolęd i pastorałek
We wtorek, 17 stycznia w Domu Kultury „Miś” odbył się koncert kolęd i pastorałek „Śpiewajcież i grajcież Mu...” w wykonaniu uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 14 pod kierunkiem Anny Dudek. Występ spotkał się z żywiołowym zainteresowaniem zebranej publiczności, która brawami nagrodziła występ młodych artystów.

Zapraszamy do galerii - www.ursus.warszawa.pl/galeria/2017/Koncertkoled
Fot. Paweł Wyrzykiewicz – DK „Miś”
Opublikowano: środa 18 stycznia 2017 / Wprowadził:  
Prośba o wsparcie ursuskich uczniów oraz pomoc w głosowaniu
Młodzi autorzy, z pomocą i wsparciem nauczyciela - opiekuna drużyny, napisali opowiadania i zaprojektowali książkę od pierwszej do ostatniej strony w inteligentnym systemie wydawniczym Ridero.
Uczniowie klasy pierwszej, drugiej oraz trzeciej Gimnazjum nr 132 w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Literackiego "Misja – Książka!” przygotowali trzy książki. Każdy zespół poruszył zupełnie inną tematykę. Z całej Polski napłynęło ponad 300 zgłoszeń. Aby książki zostały poddane ocenie jury i mogły walczyć o „Laur złotego pióra” muszą znaleźć się w pięćdziesiątce najpopularniejszych. Wystarczy oddać głos wpisując adres e-mail, a następnie go potwierdzić. Liczymy na mieszkańców naszej dzielnicy i zapraszamy do lektury! Głosowanie trwa do 15 stycznia.

Z podziękowaniami
Autorzy książek, uczniowie Gimnazjum nr 132 oraz opiekun, Anna Lewandowska.

https://ridero.eu/pl/books/avengers_przygoda_nowych_pokolen/
https://ridero.eu/pl/books/Projekt_PISZEMY/
https://ridero.eu/pl/books/Romantyzm_az_do_dna/"

Książki można znaleźć również na naszym fanpage https://www.facebook.com/ALE-biblioteka-w-Gimnazjum-nr-132-277190902683400/
Opublikowano: wtorek 17 stycznia 2017 / Wprowadził: lwi 
Koncert Wigilijny w Filii Szkoły Podstawowej nr 4
W dniu 15 grudnia 2016r. odbył się w Filii SP4 przy ul. Konińskiej Koncert Wigilijny, którego mottem przewodnim była sentencja: ”Na próżno Chrystus rodzi się w żłobie, jeśli nie narodzi się w Tobie”.

Koncertu wysłuchali honorowi goście: ks. Wiesław Szewczyk - proboszcz parafii p.w. Świętej Rodziny, dyrekcja SP4: Dyrektor Ewa Gerełło, Wicedyrektorki Bogumiła Wodyńska i Agnieszka Jasitczak-Wolska oraz Przewodnicząca Rady Rodziców - Edyta Bartos, nauczyciele, rodzice i dziadkowie uczniów. W klimat bożonarodzeniowy widzowie zostali wprowadzeni słowami piosenki „Bóg jest tu”.

W przedstawieniu, którego nastrój tworzyły świąteczne dekoracje, młodzi artyści starali się przybliżyć zebranym piękno wartości symboliki Bożonarodzeniowej. Treści kolęd, pastorałek przeplatane poezją dostarczyły wszystkim wielu wzruszeń i refleksji, że Boże Narodzenie to nie tylko wydarzenie historyczne i religijne, ale czas rodzenia się dobra tu i teraz w każdym z nas.

Po wspólnym wykonaniu finałowej pieśni „Przekażmy sobie znak pokoju” świąteczne i noworoczne życzenia wszystkim obecnym złożyli: Pani Dyrektor, Ksiądz Proboszcz oraz Przewodnicząca Rady Rodziców. Ciszę betlejemskiej nocy i radość z narodzin Jezusa przeżyliśmy dzięki uczniom klas 3b, 3e, 3f, klas czwartych oraz chóru Filii SP4 , którzy pod kierunkiem nauczycieli muzyki i wychowawców przygotowali Misterium Bożonarodzeniowe.

Szczególnie w serca zapadła piosenka Seweryna Krajewskiego „Jest taki dzień” w wykonaniu uczniów klas czwartych Janka Morawskiego i Stasia Raka.

Po koncercie odbył się kiermasz bożonarodzeniowy, podczas którego można było zakupić różnego rodzaju świąteczne stroiki, ozdoby, dekoracje, pierniki i ciasta wykonane przez uczniów i rodziców. Dochód z kiermaszu został przeznaczony na cel charytatywny – wsparcie dzieci z chorobą nowotworową.

Beata Obiedzińska-Pokorska

Zapraszamy do galerii - Koncert Wigilijny w Filii Szkoły Podstawowej nr 4
Opublikowano: środa 4 stycznia 2017 / Wprowadził: rtr 
Nietypowa lekcja historii w SP4
W dniu 6 grudnia odbyła się w Filii SP4 przy ul. Konińskiej oryginalna lekcja historii, w której uczestniczyła Wicemarszałek Sejmu RP Pani Małgorzata Kidawa Błońska.

Pani Dyrektor Ewa Gerełło wraz z Panią Wicedyrektor Bogumiłą Wodyńską i Panią Wicedyrektor Agnieszką Jasitczak-Wolską powitały wszystkich przybyłych. Honorowym gościem była Pani Wicemarszałek, a towarzyszyli jej przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Dzielnicy Ursus Pani Urszula Kierzkowska, Zastępcy Burmistrza Panowie Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus Pani Wanda Kopcińska oraz wiceprzewodniczący Pan Robert Faliszewski, Pani Katarzyna Cichocka z Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Ursus oraz Dyrektor Zespołu Szkół nr 80 Pani Magdalena Grabska. Lekcja, w postaci przedstawienia uczniów klas czwartych, dotyczyła historii naszego Sejmu. Widowisko zawierało różnorodne formy artystyczne: śpiew, taniec, dramę. Uczniowie w ciekawy sposób zaprezentowali krótką historię Sejmu, a po wysłuchaniu piosenki Marka Grechuty „Ojczyzna”, odegrali dramę i przenieśli zebranych w czasy Konstytucji 3 Maja i obrad Sejmu Wielkiego. Artystyczna część „lekcji” zakończyła się odśpiewaniem przez uczniów pieśni patriotycznej „Jak długo w sercach naszych”.

Jak każda lekcja, także i ta zawierała elementy sprawdzające wiedzę, przygotowanie i kompetencje. Tym razem rolę nauczyciela pełnili uczniowie, a odpytywaną była oczywiście Pani Wicemarszałek. Dzieci w formie specjalnie przygotowanego Quizu pytali Panią Wicemarszałek o pracę w Sejmie, jej ulubione zajęcia i życie prywatne. Pani Małgorzata Kidawa Błońska opowiedziała o trudnej i odpowiedzialnej pracy Wicemarszałka i zaprosiła uczniów na kontynuację lekcji – tym razem w Sejmie RP. Zaproszenie do Sejmu nie było jedynym mikołajkowym prezentem [sic!], wszak był to 6 grudnia.

Na zakończenie grupa uczniów zaprezentowała mikołajkowe przedstawienie połączone z wręczeniem upominków od Świętego Mikołaja. Mały uczniowski Mikołaj przekazał wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Beata Obiedzińska-Pokorska

Zapraszamy do galerii - Nietypowa lekcja historii w SP4
Opublikowano: środa 4 stycznia 2017 / Wprowadził:  
Wieczór kolęd w SP nr 14
W dniu 13 grudnia 2016 r. tradycyjnie odbył się Koncert Kolęd i Pastorałek w SP 14 w Ursusie. Wykonawcami świątecznych utworów byli uczniowie należący do szkolnego chóru Czternastka, koła wokalnego oraz chóru dziecięcego klas I- III. Koncert uświetnił występ absolwentów szkoły. W role na scenie wcielili się także nauczyciele. Koncertowi towarzyszył świąteczny kiermasz rękodzieła autorstwa nauczycieli i uczniów.

Wspólnie z rodzicami, nauczycielami i uczniami kolędował tego dnia gość specjalny, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień. Był to bardzo miły i sentymentalny wieczór, który przygotował wszystkich obecnych na narodziny Jezusa.

Zapraszamy do galerii - Wieczór kolęd w SP nr 14
Opublikowano: wtorek 20 grudnia 2016 / Wprowadził: rtr 
Koncert Wigilijny w Szkole Podstawowej nr 4
Od lat tradycją w Szkole Podstawowej nr 4 jest uroczysty Koncert Wigilijny, podczas którego uczniowie śpiewają kolędy i pastorałki razem z zaproszonymi gośćmi, nauczycielami i rodzicami. W dniu 14 grudnia 2016 roku występy uczniów podziwiali Pani Dyrektor Ewa Gerełło wraz z zastępcami - panią Edytą Gawlicką i panem Januszem Gutkowskim. Na widowni zasiedli również nauczyciele i rodzice. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Wiceburmistrz Dzielnicy Ursus pan Wiesław Krzemień, a także członkowie prezydium Rady Rodziców: pani Izabela Limanowska oraz panowie Robert Zawistowski i Bartosz Gorzkowski.
Na scenie ustawiono szopkę, którą ożywili uczniowie przebrani za postacie biblijne. Dzieci wprowadziły gości w świąteczny nastrój, grając i śpiewając kolędy i pastorałki. Szczególnie wzruszające były występy dziecięcych zespołów i solistów, którzy zaprezentowali tradycyjne polskie kolędy. Koncert rozbrzmiewał dźwiękiem fletów i dzwonków. Kolędę „Wśród nocnej ciszy” wspaniale zagrał młody akordeonista - Staś Jankowski. Następnie zaprezentowały się solistki, grając popularne kolędy – Olga Gabryś zagrała na ksylofonie „Przybieżeli do Betlejem”, Wiktoria Walczuk na skrzypcach – „Lulajże Jezuniu” oraz Kinga Gabryś na wiolonczeli - „Cichą noc”. Usłyszeliśmy także wiele pięknych współczesnych, w tym także góralskich pastorałek w wykonaniu Oliwii Kucińskiej, Szymona Szczepańskiego, Kornelii Rolki, Aleksandry Sznajder i Julii Cichanowskiej. Do wspólnego kolędowania przyłączyli się również nauczyciele, którzy zaśpiewali utwór „Biały śnieg i ty”.
Wesołą niespodzianką podczas koncertu były występy uczniów klas młodszych, przygotowujących się do koncertu pod kierunkiem swoich nauczycielek i przy ogromnym wsparciu rodziców. Dzieci z kl. IIi zaśpiewały piosenkę z repertuaru zespołu Desu „Kto wie”, zaś maluchy z klasy 0g wykonały urzekający taniec z szarfami. Na zakończenie wystąpiły dwa zespoły taneczne przygotowane przez panią Annę Indrę. Swoim występem utalentowane tancerki wniosły w ten wyjątkowy wieczór wiele dziecięcego wigoru i nieskrępowanej radości.
Oprawę muzyczną koncertu przygotowały wieloletnie nauczycielki muzyki – pani Dorota Męckowska i pani Małgorzata Kołacińska. Nad całością czuwali wychowawcy klas czwartych.
Po uroczystym koncercie odbył się kiermasz ozdób świątecznych wykonanych wspólnie przez uczniów szkoły i ich rodziców w ramach konkursu plastycznego. Ogromne zainteresowanie kiermaszem tym bardziej ucieszyło autorów prac, że dochód z przedsięwzięcia zostanie przekazany na cele charytatywne.

Zapraszamy do galerii - Koncert Wigilijny w Szkole Podstawowej nr 4
Opublikowano: piątek 16 grudnia 2016 / Wprowadził: rtr 
Młodzi wolontariusze uczą technologii osoby 60+
Kontakt młodzieży z seniorami, nawiązanie więzi i przekazywanie kompetencji cyfrowych przerosło oczekiwania organizatorów kursu obsługi komputera w Bibliotece Publicznej w dzielnicy Ursus przy ul: Plutonu Torpedy 47. Zajęcia odbywały się w październiku i listopadzie dla 11 osób 60+. Pomagało 10 wolontariuszek i wolontariuszy z Gimnazjum nr 133 z klasy 2d i Szkoły Podstawowej nr 14. Zajęcia prowadziła mieszkanka Ursusa - Areta Wasilewska-Gregorowicz jako Animatorka Integracji Cyfrowej.

Kursanci byli zachwyceni, bo młodzież była świetna, miła, wykazała się systematycznością w przychodzeniu na zajęcia, dużą chęcią współpracy, pomysłowością w rozwiązywaniu problemów, odpornością na powtarzające się trudności i miłym uśmiechem. Gratulujemy Marcie, Oli, Laurze, Oli, Piotrkowi, Piotrkowi , Adamowi , Łukaszowi, Cypisowi i Kostkowi tak owocnej pracy społecznej!

Zajęcia odbyły się przy współfinansowaniu z rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych w ramach projektu „e-Senior – integracja dla edukacji”, prowadzonego przez Urząd Miasta i Fundację AVE. Głównym celem projektu jest wykorzystanie nowych technologii do integracji międzypokoleniowej, której płaszczyzną będą działania o charakterze edukacyjnym.
Opublikowano: środa 30 listopada 2016 / Wprowadził: rtr 
Sukces sportowy SP4 – IV miejsce wśród warszawskich szkół podstawowych w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży za rok szk.2015/2016
WOM to to największa impreza sportowa szkół, zgromadziła prawie 25 tysięcy zawodników i zawodniczek ze 181 szkół. 27 X 2016 r. odbyło się podsumowanie XLIX edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, która była dla naszej szkoły niezwykle owocna. Na uroczystość zostali zaproszeni nauczyciele wychowania fizycznego, którzy odebrali puchar z rąk złotego olimpijczyka Tomasza Majewskiego. Szkoła Podstawowa nr 4 zajęła IV miejsce wśród 181 szkół biorących udział w WOM w minionym roku szkolnym.
Szczególne podziękowanie należy się uczniom, którzy reprezentowali naszą szkołę najpierw w zawodach dzielnicowych, a później finałowych. Warto w tym miejscu wymienić ich najważniejsze sportowe sukcesy minionego roku.
Uczniowie zajmowali pierwsze miejsca w biegach przełajowych indywidualnych i drużynowych. Dziewczęta wygrywały dzielnicowe zawody w tenisie stołowym, badmintonie, mini piłce siatkowej, mini piłce ręcznej i – przede wszystkim – w piłce koszykowej, zajmując I miejsce w Warszawie, I miejsce w województwie, by na koniec zdobyć wicemistrzostwo Polski w mini koszykówce. Jest to największy dotychczasowy sukces uczennic i pani trener Małgorzaty Boniowskiej.
Chłopcy trenowani przez pana Piotra Kędrackiego wygrywali w dzielnicy zawody w pływaniu, mini koszykówce, unihokeju, mini piłce siatkowej (w finałach zajęli V miejsce w Warszawie), mini piłce nożnej (w finałach II miejsce w Warszawie). Nasz zespół mieszany szachistów wygrał zawody dzielnicowe i w Warszawie zajął II miejsce.
Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego przyznał pani Małgorzacie Boniowskiej i panu Piotrowi Kędrackiemu Odznakę Honorową za zasługi w rozwoju sportu wśród młodzieży szkolnej, a szkoła otrzymała nagrodę pieniężną na zakup sprzętu sportowego.

Zapraszmy do galerii: Sukces sportowy SP4 – IV miejsce wsrod warszawskich szkol podstawowych
Opublikowano: czwartek 10 listopada 2016 / Wprowadził: lwi 
Ślubowanie pierwszoklasistów w SP nr 4
W dniu 14 października 2016 r. pierwszoklasiści Szkoły Podstawowej nr 4 im. W. Broniewskiego w Warszawie mieli swoje święto, podczas którego złożyli uroczyste ślubowanie. Wraz z najmłodszymi uczniami naszej szkoły byli ich rodzice i wychowawcy, jak również dyrektor szkoły Pani Ewa Gerełło, wicedyrektorzy: Pani Edyta Gawlicka i Pan Janusz Gutkowski. Swoją obecnością zaszczycili również zastępca burmistrza dzielnicy Ursus Pan Wiesław Krzemień oraz przedstawiciel Rady Rodziców Pani Izabela Limanowska.

Uczniowie wraz z wychowawcami zaprezentowali program artystyczny, gdzie przy dźwiękach instrumentów muzycznych umilili czas swoim gościom. Na koniec pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne.

Zapraszamy do galerii: Ślubowanie pierwszoklasistów w SP nr 4
Opublikowano: środa 9 listopada 2016 / Wprowadził: lwi 
Honorowe wyróżnienie „Szkoły z pomysłem” dla Szkoły Podstawowej nr 4
21 października 2016 roku w Centrum Nauki Kopernik Nasza Szkoła odebrała Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”. Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała je w kategorii „Szkoła z pomysłem na uczenie”.

„Szkoła z pomysłem" to prestiżowe wyróżnienie przyznawane szkołom, które wykazały się oryginalnością, kreatywnością i innowacyjnością działań uczniów i nauczycieli. Nasza szkoła otrzymując je, znalazła się w gronie najlepszych szkół z pomysłem na uczenie. Nominacje uzyskało 17 szkół warszawskich. Wśród nich tylko cztery w kategorii „ Szkoła z pomysłem” na uczenie, w tym nasza placówka - jako jedyna szkoła podstawowa w Warszawie.

Wprowadzone w SP nr 4 innowacje, różnorodne inicjatywy, metody i techniki pobudzające kreatywność oraz wyobraźnię, a także inspirowanie do różnych form aktywności i ciekawości w odkrywaniu świata pozwalają naszym uczniom osiągać sukcesy i dostrzegać, że nauka nie musi być nudna. Zachęceni wynikami chcemy promować uczenie przez zabawę i aktywne działanie, pobudzać myślenie krytyczne, logiczne rozumowanie oraz twórcze rozwiązywanie zadań na wszystkich płaszczyznach edukacyjnych. Misją placówki jest wyposażenie absolwenta Szkoły Podstawowej nr 4 w wiedzę i kompetencje pozwalające na bycie człowiekiem twórczym, poszukującym i ciekawym. Dbamy o wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania na wielu płaszczyznach, wykorzystując różnorodne nowoczesne metody wspomagane technologią informacyjno-komunikacyjną.

Przezwyciężamy schematy i rutynę, zachęcając do samodzielnych poszukiwań, kreatywności i aktywności. Uatrakcyjniamy i bawimy się wraz z uczniami nauką. Prowadzimy wiele równoległych działań na terenie szkoły, aby wykształcić dziecko mądre, ciekawe, świadome, wrażliwe, otwarte kulturowo i światopoglądowo. Budujemy pozytywną, wewnętrzną motywację do nauki i wzbudzamy ciekawość. Angażujemy uczniów do wdrażania własnych pomysłów i uczymy odpowiedzialności za nie.

Działania te przynoszą wymierne rezultaty. Uczniowie uzyskują pożądaną wiedzę i pewność siebie w jej operowaniu coraz liczniej uczestnicząc z sukcesami w olimpiadach, konkursach oraz zdobywając bardzo wysokie wyniki w sprawdzianie po klasie szóstej. W oparciu o różnorodne i nowoczesne metody przekazujemy rzetelną wiedzę, a uczniowie nabywają umiejętności twórczego rozwiązywania zadań, rozbudzają wyobraźnię i umiejętność samodzielnego myślenia, poszukują i testują skuteczne metody uczenia się.

Przykładowe działania projektu „Szkoła z pomysłem na uczenie” dotyczyły głównie matematyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego, a także zagadnień związanych z rozwojem kreatywności, logicznego myślenia i sposobów uczenia się. Podejmowaliśmy następujące działania: Z matematyką za Pan Brat - innowacja matematyczna, Święto liczby π – 14 marca, program mPotęga, Szkolna Matematyczna Liga Zadaniowa, Cogito ergo sum w SP 4 - innowacja edukacyjna, Webquest w historii, międzynarodowy projekt e-Twinning, Treasure Quest – Poszukiwacze Skarbu, Master Kitchen, Ursus słowem malowany, Sprawa dla reportera, W powietrzu wszystko gra.

W przedsięwzięciach tych, ale i w codziennej pracy skupiamy się na uczniu, pozwalając mu na bycie aktywnym uczestnikiem podejmowanych działań. Prowokujemy do twórczego myślenia podczas następujących zajęć: Cogito ergo sum w SP 4, Szkolna matematyczna liga zadaniowa, Mnożenie to prosta gra, Geometria w 3 D, Sudoku. Staramy się wzbudzać ciekawość, kształtujemy wewnętrzną motywację i odkrywamy jego predyspozycje oraz rozwój zainteresowań uczniów poprzez: Mam talent, Koncert wigilijny, Tablica talentów, Finanse na wesoło.

Wprowadzamy na lekcjach nowoczesne metody pracy dostosowane do możliwości i wieku uczniów. Proces uczenia matematyki i nauk przyrodniczych włącza również przedmioty artystyczne (plastyka, technika) i naukę języków. W naszej szkole realizowaliśmy zagadnienia: Kubizm bliski matematyce, Limeryki zgodne z regułą liczby π, Sławni matematycy.

Wspieramy uczniów w rozwoju poprzez bieżące określanie indywidualnych deficytów wiedzy i umiejętności oraz przedstawiamy skuteczne sposoby uzupełniania braków, czego przykładem będą zajęcia : Instrukcja obsługi mózgu, Sprawa dla reportera, Detektywi.

Stosujemy różnorodne środki dydaktyczne, które ułatwiają zapamiętywanie i późniejsze odtwarzanie informacji. Wykorzystanie najnowszych technologii oraz synestezji w przekazywaniu wiedzy, pozwala uczniowi utrwalić treści programowe oraz uświadamia możliwość wykorzystania jej na co dzień.

Dzięki Honorowemu Wyróżnieniu „Szkoły z pomysłem” nasza szkoła kolejny raz udowodniła, że wspieramy rozwój uczniów o różnorodnych zdolnościach i predyspozycjach twórczych. Jesteśmy niezwykle dumni z tego wyróżnienia.

Koordynatorzy:
Nauczyciel logopeda: Agnieszka Tarczyńska – Płatek
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: Karolin Gutwin
Nauczyciel historii: Agata Więcek
Fotografie – Archiwum Szkoły Podstawowej nr 4

Zapraszamy do galerii: Honorowe wyróżnienie „Szkoły z pomysłem” dla Szkoły Podstawowej nr 4
Opublikowano: środa 9 listopada 2016 / Wprowadził: lwi 
Pierwszy dzwonek na Konińskiej tuż, tuż…
Już 1 września br. zostanie oddany do użytku nowe skrzydło z halą sportową w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Konińskiej 2, gdzie edukację rozpocznie blisko 400 uczniów. Budynek składa się m.in. z pełnowymiarowego boiska do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. Ponadto sala gimnastyczna wyposażona w stałe trybuny mieszczące ponad 200 osób. Inwestycja została zrealizowana w niespełna 2 lata. Obecnie trwają ostatnie odbiory techniczne, a w placówce pojawią się niedługo ławki, krzesła, tablice i inne urządzenia.

Zapraszamy do galerii: Pierwszy dzwonek na Konińskiej tuż, tuż…
Opublikowano: wtorek 20 września 2016 / Wprowadził: mka 
126 dzieci przyjętych do przedszkola w Parku Achera
Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy informuje, że w związku z naborem do nowego Przedszkola Publicznego w Parku Achera, w dniu 19 sierpnia 2016 r. o godz. 10:00 odbyło się posiedzenie komisji rekrutacyjnej.

W wyniku obrad komisji do Przedszkola przyjęto 126 dzieci.

informujemy, że lista dzieci przyjętych będzie wywieszona o godz. 13:00 na drzwiach wejściowych Przedszkola nr 194 przy ul. Walerego Sławka 7.
Opublikowano: wtorek 20 września 2016 / Wprowadził: mka 
Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Ursusie
W nowo wybudowanym skrzydle szkoły odbyła się oficjalna inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Obecna na uroczystości zastępca dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy Beata Murawska doceniła starania Zarządu Dzielnicy Ursus w sprawie poprawy infrastruktury oświatowej w Ursusie. Jej zdaniem, obecne władze potrafią zadbać o finansowanie oświaty w dzielnicy, czego przykładem jest rozbudowana placówka przy ul. Konińskiej.

W inauguracji uczestniczyli m.in. wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Burmistrz Dzielnicy Urszula Kierzkowska, zastępcy burmistrza Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik, stołeczna radna Maria Łukaszewicz, przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus Henryk Linowski oraz radni Dzielnicy Ursus: Jolanta Dąbek, Waldemar Humięcki, Maria Miszkiewicz, Wanda Kopcińska i Ryszard Rogal.

Zapraszamy do galerii: Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Ursusie
Opublikowano: wtorek 20 września 2016 / Wprowadził: mka 
Festiwal Oświatowy Przedszkoli i Szkół z Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
W sobotę 24 września 2016 r. zapraszamy na kolejny Festiwal Oświatowy, który odbędzie się w Parku Hassów. Zaczynamy o godz. 11:00, zabawa potrwa do 16:00.

Jak co roku w imprezie biorą udział przedszkola i szkoły z Dzielnicy Ursus. W tym roku Festiwal przebiega pod hasłem "Lektury z klasą".

Zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do wspólnej zabawy. Nie zabraknie atrakcji sportowych, a na scenie jak zwykle pojawią się utalentowani uczniowie ze swoimi występami oraz Zarząd i Radni Dzielnicy Ursus, którzy będą czytali prozę Henryka Sienkiewicza.
Opublikowano: wtorek 20 września 2016 / Wprowadził: mka 
Nagroda dla Szkoły Podstawowej nr 4 za projekt edukacyjny eTwinning
Rok szkolny zaczął się dla Szkoły Podstawowej nr 4 wyjątkowo pomyślnie – uhonorowaniem Pani Anny Tarczałowicz – nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej - Krajową Odznaką Jakości eTwinning.

Program eTwinning to jest edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Program ten łączy we współpracy bliźniacze szkoły w Europie (i nie tylko) za pośrednictwem mediów elektronicznych, ponadto promuje różnorodne szkolenia dla nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projektach eTwinning wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Takie zaangażowanie motywuje do nauki i otwierania się na Europę, poszerza horyzonty.

W roku szkolnym 2015/16 uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 zaangażowani byli w kilka projektów edukacyjnych. W projekcie „Autumn Richness” placówka współpracowała ze szkołami z Rumunii, Polski, Turcji. „Festivals Around World” połączył nas z trzema szkołami w Polsce (Inowrocław, dwie placówki w Łąkach), w Turcji, Portugalii, Rumunii i Bułgarii. Zaprezentowaliśmy na nim zdjęcia z Pikniku Oświatowego, który odbył się w Parku Czechowickim. „Songs of the world – chansons du monde” to projekt, który realizowano we współpracy ze szkołami z Tunezji, Turcji, Francji, Polski, Niemiec, Rumunii, Hiszpanii i Czech. Piosenki umieszczone na portalu powstały dzięki zaangażowaniu świetlicy filii naszej szkoły przy ul. Konińskiej.

Koordynatorem projektu "Most beautiful places of our country" realizowanego w Szkole przy ulicy Walerego Sławka była Ewa Koszowska, która nawiązała współpracę ze szkołą podstawową - Jurmala primary "Atvase" z Łotwy. Piękne prace plastyczne, przedstawiające dziesięć najciekawszych miejsc naszego kraju, przygotowali uczniowie z klas trzecich.

W ostatnim projekcie „The world around us - season” współpracowaliśmy ze szkołami z Estonii, Mołdawii, Litwy, Turcji, Grecji, Polski (Oleśnica, Pogwizdów). Prace do projektu zostały wykonane w klasach Małgorzaty Dębowskiej, Agnieszki Jaworskiej oraz Anity Zielińskiej. Działania podjęte przy realizacji tego projektu, to m. in. cztery prace techniką the scrapbook zatytułowane „Cztery pory roku”, wiosenny pokaz mody - czapki wykonane techniką kirigami, zakładki do książek, które wysłano do Grecji. Szkoła również otrzymała z Turcji oraz Grecji zakładki, które zostały rozdane zaangażowanym dzieciom.

Praca nad tym projektem została w szczególny sposób doceniona – otrzymaliśmy jako szkoła Krajową Odznakę Jakości. W liście gratulacyjnym dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji czytamy: „ Praca i działania podjęte w ramach projektu nie tylko spełniają kryteria Odznaki Jakości eTwinning, ale także stanowią doskonały potencjał rozwojowy dla kolejnych projektów. Zastosowane inicjatywy edukacyjne są dobrym przykładem, godnym naśladowania przez inne szkoły zarówno w kraju, jak i za granicą.”
Opublikowano: wtorek 20 września 2016 / Wprowadził: mka 

 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!