Inwestycje w Dzielnicy Ursus 2015-2018

Inwestycje w Dzielnicy Ursus
Szanowni Państwo,

Wraz z końcem roku 2017, mija trzeci rok kadencji samorządowej 2014-2018. Przedstawiamy Państwu podsumowanie wybranych działań inwestycyjnych prowadzonych w tym czasie przez Radę i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; pokazujemy jak bardzo, również dzięki mieszkańcom i m.in. projektom realizowanym w ramach budżetu partycypacyjnego, zmieniła się nasza dzielnica.
Priorytetem tej kadencji są bez wątpienia inwestycje. Dzięki nim Ursus staje się nowoczesnym miejscem z dobrą infrastrukturą. W latach 2014-2017 dzielnica wydała na nie rekordową kwotę ok. 150 mln zł. Najwięcej środków wydaliśmy na inwestycje związane z oświatą. Dążymy do tego, aby ursuskie placówki oświatowe spełniały najwyższe standardy, aby były przestronne, przyjazne i doskonale wyposażone.
Na początku kadencji deklarowaliśmy, jako Zarząd Dzielnicy, że podstawową zasadą, jaką będziemy kierować się w naszych działaniach będzie zasada zrównoważonego rozwoju Ursusa. Z tego powodu nie mogło zabraknąć także inwestycji związanych z rozwojem sieci dróg, rozbudową terenów zielonych czy budownictwem komunalnym. W pierwszej kolejności skupiamy się na podstawowych kwestiach, które ułatwiają mieszkańcom codzienne funkcjonowanie - wygodny dojazd do pracy, dostęp do placówek oświatowych i opiekuńczych, nieustanne rozbudowywanie terenów rekreacyjnych i sportowych oraz poszerzaniu oferty kulturalnej. Dzięki temu w Ursusie jest coraz więcej miejsc, gdzie można wypocząć, spędzić czas z rodzinną i przyjaciółmi.
Zdajemy sobie sprawę, że mimo tak dużego tempa realizowanych zadań, cały czas stoją przed nami kolejne wyzwania. Ursus, jak każda dzielnica ma swoje problemy, aby je rozwiązać i im zapobiegać już teraz przygotowujemy inwestycje na następne lata. Z dużą determinacją Zarząd Dzielnicy zabiega w Urzędzie m.st. Warszawy o zapewnienie dodatkowych środków niezbędnych do wybudowania nowoczesnego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego.
O stanie realizacji już rozpoczętych i planowanych inwestycji będziemy Państwa informować. Jednak nie tylko inwestycje zaplanowane przez Urząd Dzielnicy zmieniają Ursus. Dzięki Państwa pomysłom zgłaszanym w budżecie partycypacyjnym, które często są odważne i nowatorskie, Ursus staje się coraz ciekawszym miejscem do życia. Dziękuję za Państwa zaangażowanie. Zapraszam do dalszej aktywności i wspólnej realizacji Państwa pomysłów w naszej dzielnicy.

Urszula Kierzkowska

Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

12 grudnia 2017 r.
Opublikowano: środa 13 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 

Oświata
Nowe skrzydło szkoły i hala sportowa
Budynek szkoły przy ul. Konińskiej 2 powiększył się o nowe skrzydło dydaktyczne – 15 sal lekcyjnych wraz z zapleczem, gdzie udostępniono ok. 400 nowych miejsc dla uczniów. W ramach inwestycji powstała pierwsza w dzielnicy, pełnowymiarowa, nowoczesna hala sportowa z trybunami. Realizacja: 2014–2016
Koszt inwestycji: 13,28 mln zł

Autor: Kamil Dymek

Kompleks szkolny przy ul. Dzieci Warszawy 42
Na terenie działki, gdzie obecnie znajduje się budynek szkolny, w którym mieści się m.in. gimnazjum oraz liceum - powstaje nowa szkoła podstawowa dla ok. 850 uczniów. W ramach inwestycji powstaną także dwie sale gimnastyczne, trzy boiska, w tym jedno pełnowymiarowe z bieżnią lekkoatletyczną oraz plac zabaw. Powstający budynek zostanie wyposażony m.in. w odnawialne źródło energii – solary, które będą przetwarzać energię słoneczną na energię cieplną do ogrzewania wody na potrzeby szkoły. W 2017 roku wybudowany został stan surowy zamknięty.
Na rok 2018 planowane są prace wykończeniowe obiektu oraz wybudowanie boisk, placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego.
Realizacja: 2015–2018
Koszt inwestycji: 34 mln zł

Fot.: z archiwum Urzędu

Przedszkole w Parku Achera
Budowa sześciooddziałowego przedszkola w Parku Achera zakończyła się kilka miesięcy przed terminem, co umożliwiło 126 najmłodszym mieszkańcom dzielnicy, mimo nie zakwalifikowania się do przedszkola podczas rekrutacji na rok 2016/2017, rozpoczęcie edukacji przedszkolnej w publicznej placówce jeszcze w 2016 roku. Budynek ma dwie kondygnacje, ciekawy wystrój, salę gimnastyczną oraz m.in. nowoczesne zaplecze kuchenne. Placówka przewidziana jest docelowo na sześć oddziałów, czyli 150 dzieci.
Realizacja: 2014–2016
Koszt inwestycji: 5,33 mln zł

Autor: z Archiwum Urzędu

Przedszkole przy ul. Hennela
Inwestycja obejmuje budowę dwukondygnacyjnego, sześciooddziałowego przedszkola dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W obiekcie oprócz sal edukacyjnych znajdzie się także m.in. sala gimnastyczna i sala zajęć integracji sensorycznej, własny blok żywienia. Na terenie zewnętrznym powstaną trzy wydzielone place zabaw, osobno dla każdej grupy wiekowej oraz obszerne tarasy przylegające do sal zlokalizowanych w parterze budynku. Obecnie trwają prace projektowe. Rozpoczęcie budowy planowane jest na rok 2018. Po jej zakończeniu i oddaniu obiektu do użytku, na tej samej działce rozpocznie się budowa szkoły podstawowej.
Realizacja: 2016–2019
Koszt inwestycji: 6,58 mln zł

Autor: wizualizacja Artur Cebula, Anna Kunkel ARCHITEKCI

Rozbudowa Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1
Budynek przedszkola zostanie powiększony o dwukondygnacyjne skrzydło o powierzchni 440 mkw., dzięki czemu w 2018 roku placówka uruchomi 75 dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W ramach inwestycji zostanie zmodernizowana istniejąca część budynku oraz doposażony plac zabaw na terenie zewnętrznym. W 2017 roku wybudowany został stan surowy zamknięty. Na rok 2018 planowane są prace wykończeniowe obiektu, zagospodarowanie terenu zewnętrznego i odtworzenie placu zabaw.
Realizacja: 2015–2018
Koszt inwestycji: 7,65 mln zł

Fot.: z archiwum Urzędu

Przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13
W wyniku gruntownej przebudowy, w odzyskanym przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy budynku, powstało czterooddziałowe przedszkole dla ok. 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na terenie zewnętrznym został urządzony plac zabaw dla adeptów placówki. Przedszkole zostało oddane do użytku we wrześniu 2017 roku.
Realizacja: 2016–2017
Koszt inwestycji: 2,12 mln zł

Fot.: z archiwum Urzędu

Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego
W ramach porozumienia z Biurem Pomocy i Spraw Społecznych m.st. Warszawy dzielnica Ursus wybuduje nowy żłobek dla 150 dzieci w wieku do 3 lat. Inwestycja będzie realizowana we współpracy z Zespołem Żłobków m.st. Warszawy, przyszłym zarządcą obiektu. W 2017 roku została przeprowadzona procedura odrolnienia działki oraz formalności niezbędne do wystąpienia o pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowana jest na 2018 rok.
Realizacja: 2016–2018
Koszt inwestycji: 6 mln zł

Autor: wizualizacja z archiwum Urzędu

Modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych
Wszystkie placówki oświatowe w Ursusie uzyskają jeszcze w tym roku nowoczesny system monitoringu wizyjnego, obejmujący montaż i instalację lokalnych systemów cyfrowych. Szesnaście placówek, trzy szkoły podstawowe, cztery gimnazja i dziewięć przedszkoli, zostanie wyposażonych łącznie w 150 kamer wewnętrznych oraz 68 kamer zewnętrznych na terenach przyszkolnych.
Realizacja: 2016
Koszt inwestycji: 259 tys. zł

Place zabaw przy szkołach podstawowych
W ramach dostosowania dzielnicowych placówek oświatowych do potrzeb funkcjonowania szkół podstawowych przy ul. Drzymały 1 oraz przy ul. Warszawskiej 63 wybudowano place zabaw o powierzchni - 787,0 m2 i 800,90 m2. Na ich terenie zainstalowane zostały między innymi zabawki takie jak: zestaw „statek”, huśtawka wagowa, auto terenowe, karuzela, zestaw wspinaczkowy, bramka z koszem, mini domek z liczydłami. Place posiadają bezpieczną nawierzchnię poliuretanową.
Realizacja: 2017
Koszt inwestycji: 0,45 mln zł

Fot.: z archiwum Urzędu

Przedszkole nr 418
W roku 2017 przeprowadzono gruntowny remont i adaptację pomieszczeń w lokalach przy ul. Szancera 5, przejętych przez dzielnicę po ZGN. Utworzono w nich oddziały zamiejscowe dla Przedszkola nr 418.
Realizacja: 2017
Koszt inwestycji: 0,65 mln zł

Fot.: z archiwum Urzędu

Opublikowano: środa 13 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 

Budynki Komunalne
W Ursusie powstaną dwa budynki komunalne: przy ul. Zagłoby oraz przy ul. Orląt Lwowskich. Łącznie powiększą dzielnicowy zasób lokalowy o 180 mieszkań komunalnych. Pierwszy budynek przy ul. Zagłoby będzie gotowy w 2018 roku, prace budowlane już się rozpoczęły. Budynek przy ul. Orląt Lwowskich ma powstać w 2019 roku.
Realizacja: 2016–2019
Koszt inwestycji: 22,65 mln zł

Budynek Komunalny przy ul. Orląt Lwowskich
Autor: Wizualizacja: Woźnicki, Zdanowicz Architekci


Budynek Komunalny przy ul. Zagłoby
Autor: Wizualizacja: Woźnicki, Zdanowicz Architekci
Opublikowano: poniedziałek 18 grudnia 2017 / Wprowadził: lwi 

Drogi i komunikacja
Pętla autobusowa w ul. Orląt Lwowskich
W czerwcu 2016 roku zakończyła się budowa nowej pętli autobusowej Ursus – Niedźwiadek. W ramach inwestycji wybudowano m.in. zatoki przystankowe i perony dla oczekujących pasażerów o dł. 195 m, ciągi chodnikowe, siedem wiat przystankowych oraz budynek dyspozytorni. Ponadto wykonano oświetlenie obiektu – 13 latarni oraz instalację elektryczną.
Realizacja: 2015–2016
Koszt inwestycji: ok. 2,5 mln zł

Autor: Kamil Dymek

Trzeci przejazd nad torami. Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa–Katowice zakłada wybudowanie dróg dojazdowych do istniejącego wiaduktu kolejowego, który usytuowany jest równolegle do Południowej Obwodnicy Warszawy. W wyniku realizacji zadania dzielnica zyska trzeci przejazd nad torami kolejowymi, na wysokości Osiedla Niedźwiadek, od ulicy Orląt Lwowskich do ul. Witosa i dalej do ul. Piastowskiej, co znacznie ułatwi komunikację wewnątrz dzielnicy. Obecnie trwają prace projektowe oraz podziały geodezyjne niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W 2017 r. zawarto porozumienie umożliwiające przeprowadzenie prac na terenach leżących w obrębie Miasta Piastowa. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w roku 2018, po otrzymaniu stosownej zgody od GDDKiA.
Realizacja: 2016–2018
Koszt inwestycji: ponad 10 mln zł

Autor: Kamil Dymek

Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki
Inwestycja oznacza gruntowną przebudowę ul. Zaczarowanej Dorożki, która zyska nową jezdnię, chodniki, oświetlenie i odwodnienie. W ramach inwestycji powstał kolektor deszczowy i zbiornik retencyjny o pojemności 480 metrów sześciennych. Tym samym został zrealizowany pierwszy etap budowy odwodnienia dla Osiedla Gołąbki. Wykonano także kanalizację deszczową, parking wraz ze skrzyżowaniem z ul. Królów Polskich, ułożono kable SN, kable nN oraz oświetleniowe. Obecnie budowany jest chodnik. W 2017 przeprowadzono także prace związane z usunięciem odkrytej w trakcie robót kolizji z infrastrukturą podziemną, co spowodowało wydłużenie planowanego czasu realizacji inwestycji.
Realizacja: 2016–2017
Koszt inwestycji: 3,48 mln zł

Budowa oświetlenia ulicznego
Nowe oświetlenie uliczne zostało zbudowane w ulicach: Hassa na odcinku: Tomcia Palucha - Skoroszewska, Posag 7 Panien na odcinku: Szamoty – Gierdziejewskiego, Henryka Brodatego, Magnackiej, płk. Stanisława Dąbka.
Czas realizacji: grudzień 2016
Koszt inwestycji: ok. 600 tys. zł
Opublikowano: czwartek 4 stycznia 2018 / Wprowadził: lwi 

Zieleń Miejska
Skwer przy ul. Wojciechowskiego
Nowy wygląd zyskał teren w trójkącie ulic: Wojciechowskiego, Orląt Lwowskich i Zagłoby, na którym znajduje się miejsce pamięci Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W wyniku przeprowadzonej modernizacji utworzono skwer zieleni z alejkami, ławkami oraz nową szatą roślinną.
Realizacja: 2016-2017
Koszt inwestycji: ok. 286 tys. zł

Autor: Z archiwum Urzędu

Nowy park
Nowy park w Ursusie – EKO-Park – powstanie na obszarze 5 ha, wzdłuż ul. Gierdziejewskiego. Na jego terenie utworzone zostaną ekologiczne ścieżki edukacyjne oraz pierwszy w dzielnicy wybieg dla psów. Obiekt będzie miał charakter otwarty, m.in. dzięki wyznaczeniu polan piknikowych, miejsc do rozpalenia grilla czy utworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. W parku zostaną zastosowane rozwiązania przyjazne środowisku, takie jak niecki retencyjne, zbierające wodę opadową z ulic, która po oczyszczeniu utworzy środowisko dla roślin zalewowych. Elementy małej architektury zostaną wykonane z materiałów recyklingowych, a do oświetlenia parku zostaną wykorzystane latarnie z panelami solarnymi.
Realizacja: 2016–2019
Koszt inwestycji: ok. 10 mln zł

Autor: wizualizacja Rafał Mroczkowski, Maciej Nonas


Autor: wizualizacja Rafał Mroczkowski, Maciej Nonas
Opublikowano: wtorek 10 stycznia 2017 / Wprowadził: lwi 

Ochrona Środowiska
Budowa kolektora deszczowego
Trwają prace związane z realizacją kolejnego etapu międzygminnej inwestycji przebudowy rowu wodnego U1 – budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki w Regułach wraz z kanałem przerzutowym. Wykonanie tego zadania zapewni ochronę przeciwpowodziową i możliwość prawidłowego zagospodarowania wód opadowych na terenie Piastowa, Pruszkowa, Michałowic oraz warszawskich dzielnic – Ursusa i Włoch.
Realizacja: 2004–2017
Koszt inwestycji: ok. 13 mln zł

Autor: Z archiwum Urzędu

Przebudowa kanału Konotopa
Przedsięwzięcie polega na przebudowie kanału Konotopa wraz z jego częściowym ujęciem w rurociąg na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ulicy Magnackiej. Długość odcinka objętego pracami wynosi 379,5 m. Inwestycja ma na celu uporządkowanie i przebudowę kanału, który pełni rolę odbiornika wód deszczowych z terenu Ursusa.
Realizacja: 2014–2016
Koszt inwestycji: ok. 1 mln 280 tys. zł.

Autor: Z archiwum Urzędu
Opublikowano: wtorek 10 stycznia 2017 / Wprowadził: lwi 

Inwestycje Sportowe
Modernizacja trybuny
Projekt zrealizowany w ramach warszawskiej Inicjatywy Lokalnej – formy współpracy samorządu lokalnego z mieszkańcami, polegającej na wspólnej realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. W ramach współpracy Urzędu Dzielnicy Ursus z mieszkańcami zmodernizowano część trybuny sportowej na boisku głównym Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3, dzięki czemu powstało 140 nowych miejsc siedzących.
Realizacja: 2015
Koszt inwestycji: ok. 61 tys. zł, wkład pracy mieszkańców 16 tys. zł

Autor: Z archiwum Urzędu

Termomodernizacja hali oraz zaplecza sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ursusie
W budynku wykonano m.in.: naprawę i izolację ścian fundamentowych, termomodernizację ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania. oraz nową elewację.
Realizacja: 2016
Koszt inwestycji: ponad 1 mln zł

Autor: Z archiwum Urzędu

Modernizacja szatni sportowej
Zakres prac modernizacji szatni sportowej na ternie OSiR Ursus obejmował: docieplenie dachu, zamontowano instalacje kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, instalację oświetleniową i elektryczną. Wykonano ściany działowe, sanitariaty oraz przeprowadzono prace wykończeniowe w pomieszczeniach. W szatni zamontowano 48 szafek dla zawodników.
Realizacja: 2015
Koszt inwestycji: ok. 302 tys. zł

Autor: Z archiwum Urzędu
Opublikowano: środa 11 stycznia 2017 / Wprowadził: lwi 

Centrum Lokalne
Centrum Lokalne „Niedźwiadek”
Na terenie Parku Hassów, pływalni „Albatros”, targowiska „Centrum Handlowego – Spółka Kupców Ursus”, placu zabaw „Hasanka” oraz wzdłuż torów PKP realizowany jest pilotażowy projekt utworzenia Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych w 2016 roku i akceptacji wypracowanej w nich koncepcji zagospodarowania terenu przez mieszkańców i Radnych dzielnicy we wrześniu br. roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dzięki otrzymanym środkom, w latach 2018 -2019 obszar zostanie zmodernizowany.
Projekt zakłada zmiany architektoniczne na obszarze blisko 9 ha. Osiedla Niedźwiadek, które mają na celu zwiększenie funkcjonalności przestrzeni.
Realizacja: 2016–2019
Koszt inwestycji: 12 mln zł

Autor: Kamil DymekMakieta koncepcyjna.
Autor: wizualizacja 22ARCHITEKCIAutor: wizualizacja 22ARCHITEKCI
Opublikowano: wtorek 12 września 2017 / Wprowadził: lwi 

Inwestycje: środki bieżące
Zadania inwestycyjne zrealizowane przez Urząd Dzielnicy Ursus w latach 2015–2016 ze środków bieżących:
 1. Remont ulicy Piastowskiej, przebudowa chodników i zjazdów, ok. 275 tys. zł.
 2. Utwardzenie terenu na sięgaczu od ul. Al. Bzów, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, ok. 70 tys. zł.
 3. Modernizacja ul. Słupskiej na odcinku od ul. Michałowicza do ul. Szomańskiego – wymiana konstrukcji jezdni, ułożenie nawierzchni jezdni z asfaltobetonu, budowa dwustronnego chodnika i zjazdów, 460 tys. zł.
 4. Remont ulicy Zagłoby na odcinku od budynku nr 35 do ul. Keniga – wykonanie nakładki asfaltowej. Remont ulicy H. Brodatego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Magnackiej – wykonanie nakładki asfaltowej. Łącznie 344 tys. zł.
 5. Remont ul. Drzymały, na odcinku od ul. Kompanii Kordian do ul. Sosnkowskiego, wykonanie nakładki asfaltowej, ok. 156 tys. zł.
 6. Remont ul. Dzieci Warszawy na odcinku od ul. Wiosny Ludów do ul. Plutonu Torpedy, przebudowa chodników i zjazdów, 40 tys. zł.
 7. Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie dzielnicy Ursus w roku 2015, ok. 222 tys. zł.
 8. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2015, 600 tys. zł.
 9. Utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na terenie dzielnicy Ursus w roku 2016, 430 tys. zł.
 10. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2016, 546 tys. zł.
 11. Remont nawierzchni chodników na terenie gminy Ursus w roku 2016, 143 tys. zł.
 12. Wykonanie dokumentacji projektowej dróg: ul. Hermana odc. ul. Warszawska – ul. Królów Polskich, ul. Brodatego odc. ul. Warszawska – kanał Konotopa, ul. Keniga odc. ul. Orląt Lwowskich – ul. Wojciechowskiego. Łączna kwota 87 tys. zł.
 13. Modernizacja ul. Siłaczki, na odcinku od ul. Wojciechowskiego do ul. Jagiełły, ul. Górna Droga na odcinku ul. Bodycha – parking wielopoziomowy, wymiana nawierzchni jezdni, ok. 443 tys. zł.
 14. Remont ul. Starodęby i ul. Składkowskiego, na odcinku od ul. Starodęby do ul. Hassa, wymiana nawierzchni asfaltowej, ok. 545 tys. zł.
 15. Utwardzenie terenu w rejonie Placu Zabaw dla Dorosłych oraz Fitness Parku, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej, 65 tys. zł.
Opublikowano: środa 11 stycznia 2017 / Wprowadził: lwi 

Inwestycje. Budżet Partycypacyjny 2016
Przypomnijmy.
Pula środków w Ursusie przeznaczona na budżet obywatelski realizowany w 2016 roku wyniosła 1 524 253 zł. W wyniku głosowania w roku 2015, w którym wzięło udział 4908 osób (8,7% mieszkańców), do realizacji wybrano w sumie 21 projektów.

 1. Realizacja projektu „Plac Zabaw Dla Dorosłych” (BPA.XI.I.P/1199/15.ELE)
  Nowatorski projekt w skali Warszawy. Plac Zabaw Dla Dorosłych będzie ogólnodostępny dla mieszkańców przez 24h na dobę. Zasady korzystania określi regulamin PZDD.
  Rok rozpoczęcia – 2016
  Rok zakończenia – 2016
  Plan budżetu na rok 2016 – 218 400 zł
  Opis zadania – obejmuje wykonanie placu zabaw, w tym: budowa chodników o długości 300 m², wykonanie ogrodzenia 250 m wraz z montażem bramy wjazdowej, zakup i montaż elementów małej architektury i urządzeń zabawowych, renowacja terenu.
  Lokalizacja: ul. Rakuszanki, przy osiedlu Szałas.
  Realizacja projektu:
  1. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wraz z uzgodnieniami. Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Termin: maj 2016.
  2. Przygotowanie procedury zamówień publicznych. Termin: czerwiec 2016.
  3. Realizacja inwestycji: w okresie lipiec-wrzesień 2016.
  Komórka realizująca projekt: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus.

  (Grafika: autorska, wstępna wizualizacja)

 2. Realizacja projektu „Ścianka dla tenisa” (BPA.XI.P.P/2109/15.***)
  Do użytku publicznego. Lokalizacja: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus, ul. Sosnkowskiego 3.
  Rok rozpoczęcia – 2016
  Rok zakończenia – 2016
  Plan budżetu na rok 2016 – 110 810 zł
  Opis zadania - budowa ścianki tenisowej o wysokości 3 metrów i szerokości 8 metrów, z piłkochwytem (siatka stalowa o wysokości 1 metra montowana nad ścianką), wraz z budową bezpiecznej nawierzchni akrylowej (wymiary 10x12 metrów).

 3. Harmonogram realizacji:
  1. Badanie rynku i wyłonienie wykonawcy
  2. Przygotowanie terenu pod realizację
  3. Montaż i wykonanie poszczególnych elementów: ścianka, piłkochwyt, montaż ścianki łącznie z robotami ziemnymi i wykończeniowymi, budowa akrylowej nawierzchni do grania.
  Termin wstępny realizacji: wrzesień 2016.
  Stan realizacji: Dokumentacja projektowa przygotowana, rozesłano zapytania ofertowe na przebudowę boiska. Komórka realizująca projekt: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus.

 4. Realizacja projektu "Budowa Fitness Parku na Gołąbkach" (BPA.XI.I.P/1754/15.ELE)
  Dostępny cały czas dla wszystkich zainteresowanych.
  Lokalizacja: ul. Orłów Piastowskich 47.
  Rok rozpoczęcia – 2016
  Rok zakończenia – 2016
  Plan budżetu na rok 2016 – 85 500 zł
  Opis zadania – montaż elementów małej architektury i ośmiu urządzeń do ćwiczeń siłowych, wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni ok. 150 m² oraz ogrodzenia panelowego.

  Harmonogram realizacji:
  1. Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wraz z uzgodnieniami. Termin: 25 maja.
  2. Przygotowanie procedury zamówień publicznych. Termin: czerwiec 2016.
  3. Realizacja inwestycji. Termin: lipiec – wrzesień 2016.
  Stan realizacji: podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
  Komórka realizująca projekt: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus.

 5. Realizacja projektu "Fortepian dla Ursusa" (BPA.XI.I.P/403/15.ELE)
  PROJEKT ZREALIZOWANY

  Lokalizacja: Sala Imprez Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16
  Rok rozpoczęcia – 2016
  Rok zakończenia – 2016
  Plan budżetu na rok 2016 – 40 000 zł
  Opis zadania - zakup fortepianu elektronicznego dla Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16, co umożliwi prowadzenie lekcji muzyki, prowadzenie warsztatów wokalno-instrumentalnych oraz organizację koncertów muzycznych dla mieszkańców Ursusa.
  Komórka realizująca projekt: Ośrodek Kultury Arsus.

 6. Realizacja projektu „Klimatyzacja sali imprez w Domu Kultury KOLOROWA” (BPA.XI.I.P/480/15.ELE)
  Projekt obejmuje montaż i uruchomienie klimatyzatorów oraz systemu wentylacji w celu poprawienia komfortu uczestników i odbiorców wszelkich działań odbywających się w Sali Imprez Domu Kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16.
  Rok rozpoczęcia – 2016
  Rok zakończenia – 2016
  Plan budżetu na rok 2016 – 24 810 zł
  Opis zadania - wyposażenie Domu Kultury „Kolorowa” w kompletny system klimatyzacji.
  Realizacja projektu: zostanie zawarta i zrealizowana umowa z wykonawcą. Trwa zbieranie ofert.
  Termin realizacji: lipiec – sierpień 2016.
  Komórka realizująca projekt: Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus.

 7. Realizacja projektu "Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Społecznego Klubu Seniora PROMYK” (BPA.XI.I.P/809/15.ELE)
  Lokalizacja projektu: „Acherówka”, ul. Walerego Sławka 2
  Rok rozpoczęcia – 2016
  Rok zakończenia – 2016
  Plan budżetu na rok 2016 – 19 750 zł
  Opis zadania - zakup na potrzeby Społecznego Klubu „Promyk” zestawu sprzętu nagłaśniającego, niezbędnego do prowadzenia działalności skierowanej do seniorów a także do prowadzenia imprez plenerowych, organizowanych w Parku „Achera”.
  Realizacja projektu: zostanie zrealizowany zakup sprzętu. Trwa zbieranie ofert.
  Termin realizacji: maj 2016.
  Komórka realizująca projekt: Ośrodek Kultury Arsus.

Opublikowano: wtorek 10 stycznia 2017 / Wprowadził: mka 

 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!