Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
Przypominamy, że od początku 2016 roku na terenie Dzielnicy Ursus zostały uruchomione dwa punkty, w których nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w następujących lokalizacjach:
 • siedziba Urzędu Dzielnicy Ursus przy pl. Czerwca 1976 roku nr 1;
 • Dom Kultury „Kolorowa” przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16.

Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
poniedziałek – wtorek godz. 8:00-12:00
środa godz. 8:00-10:00 i 14:00-16.00
czwartek – piątek 8:00-12:00

Dom Kultury „Kolorowa”
poniedziałek 12:00-16:00
wtorek 13:30–17:30
środa 13:30–17:30
czwartek 15:00–19:00
piątek 15:00–19:00

Z nieodpłatnej pomocy prawnej w Warszawie mogą skorzystać:
 • osoby do 26 roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kobiety w ciąży,
 • kombatanci, weterani,
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia. W punktach pomoc prawna udzielana jest również z zakresu praw lokatorów budynków prywatnych zwróconych właścicielom w trybie „dekretu Bieruta”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nieodp-atna-pomoc-prawna-w-warszawie

Opublikowano: środa 6 kwietnia 2016 / Wprowadził: mka 

 
© Copyright 2004-2018, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!