Zasób lokalowy - Ursus

Komunikat w sprawie przejęcia dotychczasowych zadań ZGN Ursus przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Szanowni Państwo, na podstawie Uchwały nr XIX/450/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarowania Nieruchomośc iami, z dniem 1 stycznia 2016 Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przejmie zadania i obowiązki ZGN Ursus.
W okresie przejściowym obsługa mieszkańców komunalnego zasobu lokalowego będzie odbywać się w dawnej siedzibie ZGN Ursus, przy ul. Szancera 5.
Do celowo, mieszkańcy wszystkie sprawy będą mogli załatwić w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus na pl. Czerwca 1976 roku nr 1.
Numery kont bankowych do wpłat comiesięcznych i innych opłat wynikających z umów za użytkowanie lokali zasobu oraz numery telefonów interwencyjnych i kontaktowych pozostają bez zmian.
Uwaga. Zmianie ulegnie adres do korespondencji . Od 1 stycznia 2016 roku listy prosimy wysyłać na adres: Urząd Dziel nicy Ursus m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 roku nr 1, 02 - 495 Warszawa.
Przejęcie przez Urząd Dzielnicy Ursus zadań w zakresie zarządzania zasobem lokalowym m.st. Warszawy na terenie dzielnicy, administrowanym dotychczas przez ZGN Ursus, ma na celu zwięk szenie efektywności i jakości obsługi mieszkańców mając na uwadze względy organizacyjno - prawne oraz ekonomiczne.

Komunikat do pobrania
Opublikowano: wtorek 29 listopada 2016 / Wprowadził: lwi 

Pomoc dla najemców
Opublikowano: czwartek 24 listopada 2016 / Wprowadził: lwi 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu nr 5-7/2017. Opublikowany w dniu 24.02.2017r.
Wykaz nr 5/2017 - lokal użytkowy w budynku przy ul. 1 Maja 8 o pow. 9,14m2.
Wykaz nr 6/2017 - lokal użytkowy w budynku przy ul. 1 Maja 10 o pow. 9,14m2.
Wykaz nr 7/2017 - lokal użytkowy w budynku przy ul. Walerego Sławka 8 o pow. 10,30m2.
Opublikowano: czwartek 23 lutego 2017 / Wprowadził: lwi 
Komunikat Komisji Konkursowej
Komunikat Komisji Konkursowej o zamknięciu Konkursu ustanego na najem boksów użytkowych 1/2017 ogłoszonego w dniu 25.01.2017r. i wstępnych wynikach konkursu
Opublikowano: czwartek 23 lutego 2017 / Wprowadził: lwi 
Wykaz boksów użytkowych przeznaczonych do najmu nr 3-4/2017. Opublikowany w dniu 23.02.2017r.
Wykaz nr 3/2017 - boks w budynku przy ul. Kolorowa 18 o pow. 4,60m2.
Wykaz nr 4/2017 - boks w budynku przy ul. Kazimierza Pużaka 3 o pow. 1,85m2.
Opublikowano: wtorek 31 stycznia 2017 / Wprowadził: lwi 
Wolne lokale i boksy użytkowe do wynajęcia
Wolne lokale użytkowe do najmu w drodze poza konkursem ofert.
1. Lokal użytkowy w budynku przy ul. St. Dąbka 5 o pow. 33,48 m2 – przeznaczenie lokalu - magazyn
2. Lokal użytkowy w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 10 o pow. 31,78 m2 – przeznaczenie lokalu – usługi/magazyn

Wolne boksy użytkowe do najmu w drodze poza konkursem ofert.
1. Boks użytkowy w budynku przy ul. Kolorowej 10 o pow. 1,64 m2 – przeznaczenie boksu – pomieszczenie gospodarcze/przechowywanie pojazdów jednośladowych.

W sprawie najmu kontakt - pani Jadwiga Kwiatkowska tel. 224436131
Opublikowano: poniedziałek 13 lutego 2017 / Wprowadził: lwi 
Wykaz 2/2017 lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu. Opublikowany w dniu 10.02.2017r.
Wykaz nr 2/2017 - lokal w budynku przy ul. Bernarda Wapowskiego 4 o pow. 7,17m2.
Opublikowano: poniedziałek 13 lutego 2017 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!