Zasób lokalowy - Ursus

Komunikat w sprawie przejęcia dotychczasowych zadań ZGN Ursus przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Szanowni Państwo, na podstawie Uchwały nr XIX/450/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarowania Nieruchomośc iami, z dniem 1 stycznia 2016 Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przejmie zadania i obowiązki ZGN Ursus.
W okresie przejściowym obsługa mieszkańców komunalnego zasobu lokalowego będzie odbywać się w dawnej siedzibie ZGN Ursus, przy ul. Szancera 5.
Do celowo, mieszkańcy wszystkie sprawy będą mogli załatwić w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus na pl. Czerwca 1976 roku nr 1.
Numery kont bankowych do wpłat comiesięcznych i innych opłat wynikających z umów za użytkowanie lokali zasobu oraz numery telefonów interwencyjnych i kontaktowych pozostają bez zmian.
Uwaga. Zmianie ulegnie adres do korespondencji . Od 1 stycznia 2016 roku listy prosimy wysyłać na adres: Urząd Dziel nicy Ursus m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 roku nr 1, 02 - 495 Warszawa.
Przejęcie przez Urząd Dzielnicy Ursus zadań w zakresie zarządzania zasobem lokalowym m.st. Warszawy na terenie dzielnicy, administrowanym dotychczas przez ZGN Ursus, ma na celu zwięk szenie efektywności i jakości obsługi mieszkańców mając na uwadze względy organizacyjno - prawne oraz ekonomiczne.

Komunikat do pobrania
Opublikowano: wtorek 29 listopada 2016 / Wprowadził: lwi 

Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych
Informacja do pobrania - plik .doc
Opublikowano: środa 17 lipca 2019 / Wprowadził: lwi 
Pomoc dla najemców
Opublikowano: czwartek 26 lipca 2018 / Wprowadził: lwi 

Wykaz boksów przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców
Wykaz boksów przeznaczonych do najmu na rzecz dotychczasowych najemców
Opublikowano: piątek 20 września 2019 / Wprowadził: lwi 
Wykaz 5/2019 - lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
Wykaz nr 5/2019 - lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 10, o pow. 9,14m2.
Opublikowano: piątek 20 września 2019 / Wprowadził: lwi 
Oferty Miejskich Lokali Użytkowych do Wynajęcia
Oferty Miejskich Lokali Użytkowych do Wynajęcia
Opublikowano: wtorek 5 lutego 2019 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!