Zasób lokalowy - Ursus

Komunikat w sprawie przejęcia dotychczasowych zadań ZGN Ursus przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Szanowni Państwo, na podstawie Uchwały nr XIX/450/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarowania Nieruchomośc iami, z dniem 1 stycznia 2016 Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przejmie zadania i obowiązki ZGN Ursus.
W okresie przejściowym obsługa mieszkańców komunalnego zasobu lokalowego będzie odbywać się w dawnej siedzibie ZGN Ursus, przy ul. Szancera 5.
Do celowo, mieszkańcy wszystkie sprawy będą mogli załatwić w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus na pl. Czerwca 1976 roku nr 1.
Numery kont bankowych do wpłat comiesięcznych i innych opłat wynikających z umów za użytkowanie lokali zasobu oraz numery telefonów interwencyjnych i kontaktowych pozostają bez zmian.
Uwaga. Zmianie ulegnie adres do korespondencji . Od 1 stycznia 2016 roku listy prosimy wysyłać na adres: Urząd Dziel nicy Ursus m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 roku nr 1, 02 - 495 Warszawa.
Przejęcie przez Urząd Dzielnicy Ursus zadań w zakresie zarządzania zasobem lokalowym m.st. Warszawy na terenie dzielnicy, administrowanym dotychczas przez ZGN Ursus, ma na celu zwięk szenie efektywności i jakości obsługi mieszkańców mając na uwadze względy organizacyjno - prawne oraz ekonomiczne.

Komunikat do pobrania
Opublikowano: wtorek 29 listopada 2016 / Wprowadził: lwi 

Pomoc dla najemców
Opublikowano: czwartek 24 listopada 2016 / Wprowadził: lwi 

Wykaz lokalu użytkowego i garażu przeznaczonych do najmu nr 9-10/2017. Opublikowany w dniu 11.04.2017r.
Wykaz nr 9/2017 - lokal użytkowy w budynku przy ul. Kazimierza Pużaka 2 o pow. 7,95m2.
Wykaz nr 10/2017 - garaż w budynku przy ul. Balbinki 6 o pow. 11,33m2.
Opublikowano: czwartek 30 marca 2017 / Wprowadził: lwi 
Konkurs ustny na najem boksów użytkowych 4/2017
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem boksów użytkowych. Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2017r.

Lista plików do pobrania:
Opublikowano: czwartek 30 marca 2017 / Wprowadził: lwi 
Konkurs ustny na najem lokali użytkowych 3/2017
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem lokali użytkowych. Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2017r.

Lista plików do pobrania:
Opublikowano: czwartek 30 marca 2017 / Wprowadził: lwi 
Wykaz 8/2017 boksu użytkowego przeznaczonego do najmu. Opublikowany w dniu 30.03.2017r.
Wykaz nr 8/2017 - boks użytkowy w budynku przy ul. Kolorowa 18 o pow. 3,76m2.
Opublikowano: poniedziałek 20 marca 2017 / Wprowadził: lwi 
Wolne lokale i boksy użytkowe do wynajęcia
Wolne lokale użytkowe do najmu w drodze poza konkursem ofert.
1. Lokal użytkowy w budynku przy ul. St. Dąbka 5 o pow. 33,48 m2 – przeznaczenie lokalu - magazyn
2. Lokal użytkowy w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 10 o pow. 31,78 m2 – przeznaczenie lokalu – usługi/magazyn

Wolne boksy użytkowe do najmu w drodze poza konkursem ofert.
1. Boks użytkowy w budynku przy ul. Kolorowej 14 o pow. 4,27 m2 – przeznaczenie boksu – pomieszczenie gospodarcze/przechowywanie pojazdów jednośladowych.
2. Boks użytkowy w budynku przy ul. Kazimierza Pużaka 7 o pow. 1,60 m2 – przeznaczenie boksu – pomieszczenie gospodarcze/przechowywanie pojazdów jednośladowych.

W sprawie najmu kontakt - pani Jadwiga Kwiatkowska tel. 224436131
Opublikowano: poniedziałek 20 marca 2017 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!