Informator - Organizacje pozarządowe
drukuj wszystko 
Fundacja CultureLab

Adres:
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 63, 02-495 Warszawa

Telefony:
500 196 735

WWW:
http://www.tuptuptup.org.pl

email:
tuptuptup@culturelab.pl

Godz. otwarcia:

Władze:

  • Monika Miłowska - Członkini Zarządu Fundacji
  • Maria Shmel’ova - Członkini Zarządu Fundacj

Cele :
Celem Fundacji jest działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz demokracji, w tym popieranie rozwoju otwartego społeczeństwa, przeciwstawiającego się postawom dyskryminacji, wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu oraz ksenofobii, posiadającego wiedzę z zakresu różnorodności kulturowej, etnicznej i narodowej, respektującego prawa człowieka i m. in. prawa mniejszości. Fundacja w sposób szczególny w swej działalności uwzględnia dzieci.
Realizując powyższy cel Fundacja szerzy wiedzę z zakresu:
- wyzwań stojących przed światem w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju,
- czterech głównych obszarów działań uwzględnianych przez United Nations Global Compact: prawa człowieka, w szczególności prawa dziecka, standardy pracy, ochrona środowiska i przeciwdziałanie korupcji,
- różnorodności etnicznej, kulturowej i religijnej, występującej na świecie,
- pomocy humanitarnej, współpracy rozwojowej i edukacji globalnej,
- procesów integracyjnych Unii Europejskiej oraz różnorodności narodowej, kulturowej i politycznej wewnątrz Unii,
- kultury i sztuki w szczególności państw europejskich oraz krajów rozwijających się
- tematyki wchodzącej w zakres: geografii politycznej i ekonomicznej, nauk politycznych, socjologii, stosunków międzynarodowych i międzykulturowych.

Działalność:
Fundacja CultureLab prowadzi portal TupTupTup.org.pl – największy w Polsce i jeden z nielicznych na świecie w całości poświęcony edukacji o zrównoważonym rozwoju.
Portal przeznaczony jest dla rodziców, nauczycieli i edukatorów najmłodszych dzieci. TupTupTup.org.pl to portal o ważnych sprawach przedstawianych jednak w prosty i przystępny sposób. Dzięki autorskim bajkom, grom i zabawom oraz zadaniom ruchowym i artystycznym najmłodsi zapoznają się z takimi tematami, jak zmiany klimatu, energia odnawialna, prawo do życia w rodzinie czy miasta przyjazne dziecku.
Fundacja CultureLab tworzy społecznie odpowiedzialną wspólnotę przedszkoli, firm i instytucji wspierających mądrą edukację dla dzieci. Działa na poziomie makro, wprowadzając zmiany w ogólnym systemie kształcenia najmłodszych dzieci, oraz na poziomie mikro, prowadząc liczne warsztaty dla dzieci w Warszawie i innych miastach Polski. Fundacja należy do sieci organizacji The World’s Largest Lesson, która przy wsparciu UNICEF i UNESCO edukuje dzieci o zrównoważonym rozwoju na całym świecie.

Projekty:
Wszystkie projekty realizowane na terenie Warszawy przez Fundację CultureLab można włączyć do wspólnej inicjatywy - „SDG dla dzieci – zmień Gwar-Szawę w Naszą-Wawę ”.
Jest to pierwsza inicjatywa na terenie Warszawy, w sposób kompleksowy podchodząca do edukowania najmłodszych dzieci i ich rodziców, na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG) .
SDG, to nic innego jak mapa rozwoju świata zaakceptowana przez wszystkie Państwa ONZ do 2030 roku. Przez rozpowszechnienie wiedzy na temat SDG Fundacja zwraca uwagę najmłodszych dzieci i ich rodziców na konieczność likwidacji ubóstwa i głodu, ograniczenia dyskryminacji czy nietolerancji, przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony różnorodności biologicznej oraz zapewnienia by na kwestie wody, energetyki czy infrastruktury patrzeć przez pryzmat dobra społeczeństwa, środowiska i gospodarki.
W 2017 roku Fundacja stworzyła i udostępniła bezpłatnie materiały edukacyjne, dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym, które nawiązują do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Dzięki autorskim bajkom, grom i zabawom oraz zadaniom ruchowym i artystycznym najmłodsi Warszawiacy i Warszawianki zapoznali się z takimi tematami, jak zmiany klimatu, energia odnawialna, segregacja śmieci czy miasta przyjazne dziecku.
Z punktu widzenia strategicznego, Inicjatywa wspiera trzy ważne strategie rozwoju miasta. Po pierwsze, Inicjatywa wpisuje się w wizję Warszawy (#Warszawa 2030) nawiązując do Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej, lata 2015–2020; Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013–2020 jak i Programu Ochrony Środowiska 2017-2023. Po drugie Inicjatywa wsparła dążenia miasta st. Warszawy do zajmowania najwyższych miejsc w rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, obejmującego trzy obszary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy; jak również ranking Miast Przyjaznych Dzieciom UNICEF (Child Friendly Cities). Po trzecie, poprzez powyższą inicjatywę Fundacja CultureLab włącza warszawskich nauczycieli, bibliotekarzy i wychowawców w działania edukatorów z całego świata. W 2017 roku wspólnie z min. 350 edukatorami, zaczęliśmy uczyć najmłodsze pokolenie Warszawiaków i Warszawianek wiedzy, umiejętności, zachowań i postaw, umożliwiających podejmowanie w młodym wieku świadomych decyzji dotyczących środowiska lokalnego.

W ramach inicjatywy SDG dla dzieci – zmień Gwar-Szawę w Naszą-Wawę
- Fundacja pisze, publikuje i rozdysponowuje wśród warszawskich przedszkoli, bibliotek i szkół podstawowych bezpłatne książki z bajkami edukacyjnymi
- Poprzez portal edukacyjny tuptuptup.org.pl Fundacja rozpowszechnia scenariusze lekcji uwzględniające elementy zabawy, eksperymentów i zadań plastycznych dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju,
- Poprzez portal edukacyjny tuptuptup.org.pl, dedykowany rodzicom i nauczycielom dzieci w wieku 3-10 lat, Fundacja dociera do min 30 000 warszawskich rodziców i edukatorów rocznie. Jedynie w 2017 roku 33 000 osób pobierało i wykorzystywało do zajęć indywidualnych i grupowych edukacyjne bajki, gry i zabawy
- W przedszkolach Fundacja poprowadzi warsztaty o tematyce Zrównoważonego Rozwoju
- prowadzi warsztaty w ramach wydarzeń plenerowych
- Fundacja tworzy materiał dydaktyczny w postaci książek – min. „ Zrównoważony Rozwój dla dzieci”, który służy do prowadzenia szkoleń dla warszawskich nauczycieli przedszkolnych w oparciu o współpracę z WCIES
- Będąc partnerem World Largest Lesson, Fundacja tłumaczy filmy, animuje i promuje wysokiej jakości materiały artystyczne i filmowe, nawiązujące do Celów Zrównoważonego Rozwoju
- Fundacja jest aktywnym członkiem KDS Edukacji.

Konto bankowe:
15 1050 1025 1000 0090 3091 4577

Typ organizacji:
Fundacja

 
© Copyright 2004-2019, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!