Telefony Urzędu
wyślij pocztą
Centrala: +48 22 443 6000
faks: +48 22 443 6011


SprawaNr tel.Stanowisko / pokój
Dowody osobiste+48 22 44 36015
+48 22 44 36017
Działalność gospodarcza+48 22 44 36125stan. 11
Edukacja+48 22 44 36000pok. 14
Ewidencja ludności, zameldowania wymeldowania+48 22 44 36012
Ewidencja ludności, zameldowania wymeldowania +48 22 44 36014
Geodezja+48 22 44 36006stan. 6
+48 22 44 36007stan. 7
Gospodarka odpadami komunalnymi - informacja, reklamacje - Infolinia Miejska19115pok. 15
Gospodarka odpadami komunalnymi - opłaty, deklaracje+48 22 44 36111pok. 15
+48 22 44 36112pok. 15
Gospodarka odpadami w ramach utrzymania czystości i porządku – informacja+48 22 44 36056pok. 15
Informacja Wydziału Obsługi Mieszkańców+48 22 44 36000stan. 12
Kancelaria Urzędu+48 22 44 36100pok. 14
Kultura+48 22 44 36043pok. 14
Nieruchomości+48 22 44 36006stan. 6
+48 22 44 36007stan. 7
Ochrona środowiska+48 22 44 36007stan. 7
Podatki lokalne+48 22 44 36038pok. 37
Prawa jazdy+48 22 44 36003stan. 4
+48 22 44 36003stan. 5
Punkt paszportowy+48 22 44 36193stan. 20
Rejestracja pojazdów+48 22 44 36001stan. 1
+48 22 44 36002stan. 2
+48 22 44 36002stan. 3
Sekretariat Rady Dzielnicy+48 22 44 36070pok. 101
Sekretariat Zarządu Dzielnicy+48 22 44 36060pok. 200
Sport+48 22 44 36173pok. 14
Urbanistyka+48 22 44 36007stan. 7
Urząd Stanu Cywilnego+48 22 44 36008pok. 40
Wyst. faktur, wieczyste użytkowanie, wykup lokali+48 22 44 36036stan. 8
Zasoby lokalowe+48 22 44 36006stan. 6
+48 22 44 36007stan. 7
 
© Copyright 2004-2017, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem !!!