Aktualności
Zmiany w sposobie funkcjonowania urzędów
16 marca 2020 poniedziałek
grafika

Zmieniamy sposób funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy i podległych mu instytucji. Chcemy pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronowirusa, ale też zapewnić ciągłość działania usługowych funkcji miasta, ciągłość działania administracji. Chcemy zagwarantować rzetelną informację i opiekę nad mieszkańcami I wszystkimi użytkownikami miasta.

Apelujemy do mieszkańców, żeby nie przychodzili do urzędów bez pilnej potrzeby.

Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (e-Puap). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu.

Część spraw można załatwić zwykłym e-mailem. Od poniedziałku obowiązują nowe zasady rekrutacji do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych – dokumenty będzie można przesyłać elektronicznie. Ze względu na sytuację, urząd wprowadza procedury rozszerzające możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy przez telefon.

Jeżeli sprawa nie jest terminowa lub termin jej realizacji jest instrukcyjny – odłóżcie jej załatwienie na później. Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – prosimy o rezerwację terminu wizyty poprzez system rezerwacje.um.warszawa.pl.

Uwaga! W urzędach dzielnic i w biurach wprowadzone zostają specjalne zabezpieczenia.

Załatwiane będą następujące sprawy:
– akty urodzeń i zgonów, śluby w wyjątkowych sytuacjach,
– wydawanie praw jazdy i wydawanie dowodów osobistych (po uprzednim telefonicznym umówieniu się)
- rejestracja fabrycznie nowych pojazdów oraz sprowadzanych z zagranicy (po uprzednim telefonicznym umówieniu się z dowodem wpłaty)
– opieka nad osobami niesamodzielnymi

Działać będą:
- Ośrodki Pomocy Społecznej w dzielnicach,
- Domy Pomocy Społecznej,
- Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze w pieczy zastępczej.

W ograniczonym zakresie będą załatwiane następujące sprawy:
– decyzje administracyjne i czynności z zakresu prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie specustawy drogowej,
– czynności i decyzje wynikające z prawa geodezyjnego,
– czynności związane z podziałami nieruchomości,
– sprawy z zakresu podatków lokalnych (w tym podatek od nieruchomości),
– sprawy z zakresu ustawy o lasach pozostające w kompetencjach starosty,
– rejestracja osób bezrobotnych.

Ograniczony zakres oznacza, że będzie możliwość tylko złożenia pism I wniosków.

Do odwołania nie będą procedowane następujące sprawy:
– zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
– bezpłatne porady prawne,
– przyjmowanie wniosków o najem lokali komunalnych,
– nowe konkursy dla organizacji pozarządowych na projekty społeczne.

Uwaga! Ze względu na warunki lokalowe (niemożność przeorganizowania pracy) od poniedziałku do odwołania zamykamy siedziby Urzędu Stanu Cywilnego w następujących dzielnicach Warszawy: Ochota, Bielany, Białołęka, Wesoła, Wilanów oraz Wola. Mieszkańcy, którzy chcą załatwić ww. sprawy z zakresu stanu cywilnego, mogą skorzystać z pozostałych siedzib USC w ratuszach dzielnic: Targówek, Praga-Południe, Wawer, Ursus, Ursynów oraz do siedzib USC zlokalizowanych poza ratuszami: na Pradze-Północ przy ul. Kłopotowskiego 1, w Śródmieściu przy ul. gen. Andersa 5, na Mokotowie, ul. Falęcka 10.

Uwaga! W najbliższych dniach nie będzie możliwości płatności w kasach urzędów.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu urzędów będą dostępne na stronach dzielnic.

Miejski Rzecznik Konsumenta zawiesza spotkania osobiste, wciąż będą jednak udzielane porady pod numerem (22) 44 33 444.

Izba Wytrzeźwień zawiesza przyjmowanie osób nietrzeźwych – jej pracownikom zostaną powierzone zadania związane z zabezpieczeniem potrzeb osób starszych i o ograniczonej mobilności.
Szczegółowe informacje na: http://www.um.warszawa.pl/koronawirus/

Pismo Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie obsługi interesantów - plik .pdf

Komunikat
27 marca 2020 piątek
grafika

W związku ze zmianami w sposobie realizacji usług przez Pocztę Polską (listonosze nie doręczają listów poleconych, trzeba je odbierać w placówkach) oraz wprowadzonymi ograniczeniami w poruszaniu się osób, chcąc ograniczyć konieczność odbierania przez mieszkańców Warszawy przesyłek pocztowych, Prezydent m.st. Warszawy podjął decyzję o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości za 2020 r.
Generowanie i wysyłka decyzji podatkowych zostaną wznowione po ustaniu lub ograniczeniu zagrożenia epidemicznego.
Oznacza to, że mieszkańcy nie będą musieli odbierać decyzji na poczcie, ale także, że nie będą musieli na razie uiszczać podatku, ponieważ, zgodnie z obowiązującym prawem, pierwszą ratę podatku (1/4 całej kwoty) należy opłacić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
Do części mieszkańców zostały już wysłane decyzje. Aby uniknąć konieczności dokonywania przez nich wpłat za podatek w obecnej sytuacji, Prezydent zwrócił się do ministra finansów o wydanie rozporządzenia pozwalającego przesunąć o trzy miesiące termin płatności pierwszej i drugiej raty podatku osobom, które decyzję podatkową już otrzymały.
W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie, proszę o kontakt z Centrum Obsługi Podatnika, które odpowiada za wymiar podatku od nieruchomości i generowanie decyzji podatkowych.

Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. ZAKOŃCZONA”
13 marca 2020 piątek
grafika

Zakończona kwalifikacja wojskowa. Wezwania do stawienia się na komisję tracą ważność.

Ministrowie MSWiA Mariusz Kamiński oraz MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie (Dz.U. poz. 423) zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy przepisu kwalifikacja w tym roku zostaje zakończona w piątek 13 marca . Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia tracą ważność.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Do pobrania - Rozporządzanie Ministra MSWiA .pdf

Koronawirus – działania w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
11 marca 2020 środa
grafika

Placówki oświatowe na terenie Ursusa zamknięte do 25 marca br.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, placówki oświatowe zostają zamknięte do 25 marca 2020 r. We czwartek (12 marca) i piątek (13 marca) będą działały w trybie dyżurowym (bez zajęć, jedynie opieka nad dziećmi). W związku z trwającą rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych będą czynne sekretariaty we wszystkich placówkach.
Więcej informacji na: www.men.gov.pl

Odwołanie imprez i spotkań

W ramach działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 zostają odwołane wszystkie organizowane przez Urząd Dzielnicy Ursus imprezy, spotkania z udziałem większej liczby osób, koncerty, turnieje sportowe oraz inne wydarzenia gromadzące większą ilość osób do czerwca br. włączenie - termin może ulec zmianie.
Więcej na: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/koronawirus-dzia-ania-warszawy

Placówki Biblioteki Publicznej zamknięte do 2️8️ marca br.

Od dnia 30.03.2020r wszystkie placówki Biblioteki będą pracować w systemie jednozmianowym: Poniedziałek, wtorek w godz. 9:00-16:00; Środa, czwartek, piątek w godz. 13:00-20:00; Sobota w godz. 10:00-14:00. Ponadto wszystkie zajęcia oraz wydarzenia odbywające się na terenie Biblioteki zostają odwołane do dnia 30.04.2020r. Przy zwrocie zbiorów, wszystkie opłaty naliczone za ich przetrzymanie w okresie od 12.03 do 30.03 będą anulowane. Zachęcamy wszystkich czytelników do samodzielnego przedłużania zbiorów poprzez system on-line. W dniu dzisiejszym oraz w okresie od 30.03.2020r. na prośbę czytelnika istnieje możliwość wypożyczenia zbiorów na okres dłuższy niż miesiąc.

Zamknięcie obiektów sportowych

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa poleca się zamknięcie wszystkich pływalni, saun oraz siłowni należących do m.st. Warszawy. W Ursusie zamknięte zostaną m.in. pływalnie: Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 oraz pływalnia Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3. Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ursusie: https://www.osirursus.pl/kontakt

Sesje Rady Dzielnicy bez udziału mieszkańców

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego o unikaniu zgromadzeń publicznych i dużych skupisk ludzkich Sesje Rady Dzielnicy oraz posiedzenia Komisji do odwołania będą odbywały się bez udziału mieszkańców. Jednocześnie informujemy, że posiedzenia Sesji Rady Dzielnicy będą transmitowane na żywo w internecie ( link na stronie www.ursus.warszawa.pl

Koronawirus - działania Warszawy
11 marca 2020 środa
grafika

W związku z kolejnymi zakażeniami koronawirusem SARS-Cov-2 w naszym kraju, przypominamy, że za kwestie dotyczące bezpieczeństwa epidemiologicznego odpowiada administracja rządowa.

Ściśle współpracując z administracją rządową w ramach swoich kompetencji i w trosce o mieszkańców m.st. Warszawa podjęło następujące kroki:

 • Prezydent m.st. Warszawy R. Trzaskowski zwrócił się do wojewody mazowieckiego K. Radziwiłła i za jego pośrednictwem do administracji rządowej, by rozważyła zawieszenie działalności szkół, przedszkoli, żłobków na terenie Warszawy i woj. mazowieckiego.
 • Prezydent Warszawy zarekomendował dyrektorom, by w przypadku podejrzenia obecności koronawirusa w szkole, władze placówek zawieszały ich funkcje, do czasu uzyskania wyników testu.
 • Dyrektorom szkół przekazano zalecenia, jak należy zachować się w momencie podejrzenia zachorowania wśród uczniów lub kadry.

Ochrona seniorów

 • Ochrona osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) polegająca na m.in. ograniczeniu wizyt. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.

Imprezy masowe i kultura

 • Odwołujemy imprezy masowe w rozumieniu ustawy, zgodnie z decyzją rządu. Odwoływane są wcześniej planowane spotkania, takie jak Komisje Dialogu Społecznego, konsultacje i konferencje.
 • Instytucjom kultury przekazano zalecenia sanepidu dotyczące zasad higieny i obowiązujących procedur. Rozesłano także informację o uelastycznieniu sprzedaży biletów.

ZTM i WOM-y

 • ZTM zwrócił się do wszystkich operatorów komunikacji miejskiej o zwiększenie nadzoru nad służbami sprzątającymi oraz podjął decyzję o używaniu środków dezynfekcyjnych przy czyszczeniu powierzchni, z którymi pasażerowie mają najczęściej na bezpośredni kontakt - kasowniki, poręcze, przyciski.
 • Na monitorach w komunikacji miejskiej prezentowane są rekomendacje Ministerstwa Zdrowia, w jaki sposób chronić się przed wirusem oraz jak postępować, gdy istnieje podejrzenie zakażenia (szczegółowe informacje w załącznikach).
 • Zalecenia dla burmistrzów w zakresie obsługi interesantów: zorganizowania obsługi tak, aby osoby mogły utrzymywać od siebie dystans 1-1,5 m. W WOM-ach zostały postawione pojemniki z płynem dezynfekującym do rąk.
 • Miasto prowadzi także akcję edukacyjno-informacyjną w WOM-ach, placówkach oświaty, kultury i sportu, pomocy społecznej i innych jednostkach miejskich poprzez zamieszczenie plakatów oraz informacji na ekranach (tam gdzie są one dostępne).

Aktualizacja informacji pozyskiwanych z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego o liczbie osób zakażonych, hospitalizowanych, objętych kwarantanną i objętych nadzorem przez sanepid.

Informacja wojewody mazowieckiego o koronawirusie:

Jeśli masz pytania dotyczące koronawirusa zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 190 590 lub wejdź na stronę https://www.gov.pl/koronawirus.

Informacja o koronawirusie:
Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody lub środków dezynfekujących na bazie alkoholu. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli masz pytania dotyczące koronawirusa zadzwoń na bezpłatną infolinię 800 190 590 lub wejdź na stronęhttps://www.gov.pl/koronawirus.

Zalecenia wojewody mazowieckiego dotyczące przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek doskonalenia nauczycieli o wstrzymaniu od 9 marca do odwołania:
 • wycieczek, wymiany i wyjazdów zagranicznych
 • przyjmowania wycieczek i wymiany zagranicznej.

Główny Inspektorat Sanitarny zamieszcza na swojej stronie aktualne informacje o koronawirusie, komunikaty dla podróżujących oraz zalecenia dla podróżnych, ludności, służb medycznych i instytucji https://gis.gov.pl/
Bieżące informacje związane z nowym wirusem zamieszcza także Powiatowa Stacja Stanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie https://www.pssewawa.pl/

Złóż nową deklarację o wysokości opłat za odpady komunalne
25 marca 2020 środa
grafika

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 10 kwietnia 2020 r.

Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej jedynie w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2, zgodnie z instrukcją:
- pobierz wzór deklaracji elektronicznej
- zapisz go na komputerze
- otwórz plik przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader
- wypełnij aktywny dokument deklaracji
- zapisz plik na komputerze w formacie pdf -> należy to uczynić zgodnie z komunikatem Adobe Acrobat Reader, czyli wybrać opcję 'Drukuj formularz', w polu 'Drukarka' wybrać 'Microsoft Print to PDF' i zapisać na dysku.
- prześlij jako formularz ogólny na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2 https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
- wpisz jako temat „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami DM (lub DJ, DZW, DN, DH, DL)”.
- deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego

W przypadku gdy do właściwego Urzędu Dzielnicy przesłany zostanie tylko skan deklaracji mailem, konieczne będzie przesłanie podpisanej deklaracji, albo osobiste podpisanie deklaracji na przesłanym skanie. Brak złożenia deklaracji nie wyłącza konieczności wniesienia opłaty w wysokości wynikającej z deklaracji.

Termin wniesienia opłaty za marzec br. nie może zostać wydłużony i upływa 28.03.

Opłatę należy wnieść na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy co do numeru rachunku bankowego istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy, co pozwoli zachować termin do wniesienia opłaty i uniknąć odsetek za opóźnienie.
Więcej informacji: https://warszawa19115.pl/-/deklaracje">https://warszawa19115.pl/-/deklaracje">https://warszawa19115.pl/-/deklaracje

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem
25 marca 2020 środa
grafika

Ze względu na epidemię koronawirusa rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące do 11 kwietnia 2020.

Ograniczenie swobodnego przemieszczania się z wyjątkiem:

-dojazdu do pracy,

-wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem, potrzebujących itp.,

-załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (zakupy, opieka nad bliskimi, wyprowadzenie psa itp.),

- przemieszczanie się w grupie maksimum dwóch osób.

Całkowity zakaz zgromadzeń (nie dotyczy osób najbliższych).

Ograniczone korzystanie z komunikacji miejskiej (tyle osób, ile wynosi połowa miejsc w autobusie, tramwaju itp.).

Ograniczenie liczby osób uczestniczących w obrzędach religijnych do pięciu.

Ograniczenia nie dotyczą zakładów pracy, jednakże należy stosować się w nich do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują, w tym 14-dniowa kwarantanna dla powracających z zagranicy.

Szczegóły i odpowiedzi na najważniejsze pytania znajdziecie na stronie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!