Aktualności
Komunikat
27 marca 2020 piątek
grafika

W związku ze zmianami w sposobie realizacji usług przez Pocztę Polską (listonosze nie doręczają listów poleconych, trzeba je odbierać w placówkach) oraz wprowadzonymi ograniczeniami w poruszaniu się osób, chcąc ograniczyć konieczność odbierania przez mieszkańców Warszawy przesyłek pocztowych, Prezydent m.st. Warszawy podjął decyzję o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości za 2020 r.
Generowanie i wysyłka decyzji podatkowych zostaną wznowione po ustaniu lub ograniczeniu zagrożenia epidemicznego.
Oznacza to, że mieszkańcy nie będą musieli odbierać decyzji na poczcie, ale także, że nie będą musieli na razie uiszczać podatku, ponieważ, zgodnie z obowiązującym prawem, pierwszą ratę podatku (1/4 całej kwoty) należy opłacić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.
Do części mieszkańców zostały już wysłane decyzje. Aby uniknąć konieczności dokonywania przez nich wpłat za podatek w obecnej sytuacji, Prezydent zwrócił się do ministra finansów o wydanie rozporządzenia pozwalającego przesunąć o trzy miesiące termin płatności pierwszej i drugiej raty podatku osobom, które decyzję podatkową już otrzymały.
W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie, proszę o kontakt z Centrum Obsługi Podatnika, które odpowiada za wymiar podatku od nieruchomości i generowanie decyzji podatkowych.

1 kwietnia 2020 środa

Złóż zdalnie deklarację dot. gospodarowania odpadami
2 kwietnia 2020 czwartek
grafika

W związku ze zmianą w systemie opłat za gospodarowanie odpadami, właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy mają obowiązek złożyć do 10 kwietnia 2020 r. nową deklarację. Mogą to zrobić elektronicznie z pomocą kreatora. Obowiązek złożenia nowej deklaracji mają np. właściciele budynków jednorodzinnych, a w przypadku budynków wielolokalowych - wspólnoty mieszkaniowe bądź spółdzielnie mieszkaniowe. Mieszkańcy bloków (budynków wielolokalowych) nie składają deklaracji samodzielnie.

KREATOR DEKLARACJI

Mieszkańcy Warszawy mogą w łatwy sposób złożyć dokumenty bez wychodzenia z domu. Na stronie deklaracje2020.um.warszawa.pl/odpady-komunalne/ dostępny jest elektroniczny kreator deklaracji. Platforma ułatwia wypełnianie formularzy i bezpieczne przekazywanie danych przez platformę ePUAP, z użyciem podpisu elektronicznego.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ PRZEZ PLATFORMĘ EPUAP2?

1. Prześlij wypełniony formularz deklaracji na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2.
2. W temacie wpisz „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami” oraz dodaj informację o rodzaju deklaracji: DM lub DJ, DZW, DN, DH, DL”.
3. Deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Wskazówki założenia profilu zaufanego dostępne są na stronie www.gov.pl oraz w filmie.

W przypadku braku podpisu elektronicznego, mieszkańcy po wypełnieniu danych mogą wydrukować deklarację, a następnie wysłać ją pocztą do właściwego Urzędu Dzielnicy.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ DROGĄ POCZTOWĄ?

1. Wydrukuj deklarację – formularze dostępne są tutaj
2. Wypełnij ją i podpisz
3. Wyślij drogą pocztową do właściwego Urzędu Dzielnicy

Data nadania listu jest uznawana jako data złożenia deklaracji. Dokumenty podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy, dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem.

DO KTÓREGO URZĘDU DZIELNICY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

Deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.

Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, deklarację składa się do Urzędu Dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. Natomiast w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, deklarację składa się w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części.

W przypadku domków letniskowych lub innych budynków rekreacyjno-wypoczynkowych, deklarację należy złożyć do Urzędu Dzielnicy właściwego ze względu na położenie tej nieruchomości.

Informacje o deklaracjach, dotyczących gospodarowania odpadami dostępne są na stronie czysta.um.warszawa.pl".

WAŻNE TERMINY

Termin złożenia deklaracji do 10 kwietnia jest wskazany w ustawie, która obowiązuje mieszkańców całego kraju. Jeżeli dla danej nieruchomości deklaracja składana jest po raz pierwszy, to należy złożyć ją w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca w danej nieruchomości lub powstania w niej odpadów komunalnych.

Brak złożenia deklaracji nie wyłącza obowiązku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami. Opłatę za kwiecień br., zgodną z nowo obowiązującymi stawkami, właściciele nieruchomości powinni wnieść do 28 kwietnia 2020 r. na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy, co do numeru rachunku bankowego, istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy – szczegóły dostępne tutaj.

Komunikat dotyczący wniosków i dokumentów składanych w sprawie świadczeń pieniężnych (500+, rodzinne, alimentacyjne
1 kwietnia 2020 środa

Wnioski w sprawie świadczeń pieniężnych (500+, rodzinne, alimentacyjne) składać można za pośrednictwem portalu Empatia lub za pośrednictwem poczty, wnioski o 500+ także za pośrednictwem konta bankowego.
Dokumenty do wniosków, w tym na wezwania można wysyłać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Prosimy o nie wysyłanie żadnych wniosków oraz dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail. Przepisy nie przewidują możliwości składania ww. dokumentów za pośrednictwem e-mail.

Prośba o zdalny kontakt z OPS
1 kwietnia 2020 środa
grafika

Z uwagi na troskę i bezpieczeństwo mieszkańców naszej dzielnicy, w związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z prośbą do osób potrzebujących wsparcia (pomocy usługowej, żywnościowej, finansowej, psychologicznej, specjalistycznej) o nawiązanie kontaktu wyłącznie drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Sekretariat: tel. 22 277-34-40
Punkt przyjęć interesantów: tel. 22 277-34-63
Adres e-mail: sekretariat@ops-ursus.pl

Wolontariat - pomoc w zrobieniu zakupów, wykupieniu lekarstw: 511 863 056 lub 606 768 676

ZDALNA POMOC

Całodobowa Infolinia NFZ - 500 190 590
Dyżurny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - 602 220 181, 502 171 171
Nieodpłatna pomoc prawna - 19115 lub nppar21ursus@um.warszawa.pl
Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów - 510 205 050
Całodobowy telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111
Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich - 800 676 676
Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” - 800 120 002
Infolinia Wsparcia Psychologicznego związana z aktualną sytuacją epidemiologiczną - 222 990 431

Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. ZAKOŃCZONA”
13 marca 2020 piątek
grafika

Zakończona kwalifikacja wojskowa. Wezwania do stawienia się na komisję tracą ważność.

Ministrowie MSWiA Mariusz Kamiński oraz MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie (Dz.U. poz. 423) zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. Na mocy przepisu kwalifikacja w tym roku zostaje zakończona w piątek 13 marca . Wszystkie wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia tracą ważność.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Do pobrania - Rozporządzanie Ministra MSWiA .pdf

Koronawirus – działania w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
11 marca 2020 środa
grafika

Placówki oświatowe na terenie Ursusa zamknięte do 25 marca br.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, placówki oświatowe zostają zamknięte do 25 marca 2020 r. We czwartek (12 marca) i piątek (13 marca) będą działały w trybie dyżurowym (bez zajęć, jedynie opieka nad dziećmi). W związku z trwającą rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych będą czynne sekretariaty we wszystkich placówkach.
Więcej informacji na: www.men.gov.pl

Odwołanie imprez i spotkań

W ramach działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 zostają odwołane wszystkie organizowane przez Urząd Dzielnicy Ursus imprezy, spotkania z udziałem większej liczby osób, koncerty, turnieje sportowe oraz inne wydarzenia gromadzące większą ilość osób do czerwca br. włączenie - termin może ulec zmianie.
Więcej na: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/koronawirus-dzia-ania-warszawy

Placówki Biblioteki Publicznej zamknięte do 2️8️ marca br.

Od dnia 30.03.2020r wszystkie placówki Biblioteki będą pracować w systemie jednozmianowym: Poniedziałek, wtorek w godz. 9:00-16:00; Środa, czwartek, piątek w godz. 13:00-20:00; Sobota w godz. 10:00-14:00. Ponadto wszystkie zajęcia oraz wydarzenia odbywające się na terenie Biblioteki zostają odwołane do dnia 30.04.2020r. Przy zwrocie zbiorów, wszystkie opłaty naliczone za ich przetrzymanie w okresie od 12.03 do 30.03 będą anulowane. Zachęcamy wszystkich czytelników do samodzielnego przedłużania zbiorów poprzez system on-line. W dniu dzisiejszym oraz w okresie od 30.03.2020r. na prośbę czytelnika istnieje możliwość wypożyczenia zbiorów na okres dłuższy niż miesiąc.

Zamknięcie obiektów sportowych

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa poleca się zamknięcie wszystkich pływalni, saun oraz siłowni należących do m.st. Warszawy. W Ursusie zamknięte zostaną m.in. pływalnie: Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 oraz pływalnia Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3. Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ursusie: https://www.osirursus.pl/kontakt

Sesje Rady Dzielnicy bez udziału mieszkańców

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego o unikaniu zgromadzeń publicznych i dużych skupisk ludzkich Sesje Rady Dzielnicy oraz posiedzenia Komisji do odwołania będą odbywały się bez udziału mieszkańców. Jednocześnie informujemy, że posiedzenia Sesji Rady Dzielnicy będą transmitowane na żywo w internecie ( link na stronie www.ursus.warszawa.pl  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!