Aktualności
Dodatkowe dni pracy urzędu
18 lutego 2020 wtorek
grafika

Ze względu na obowiązek składania nowych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Urząd Dzielnicy Ursus będzie otwarty dodatkowo w dwie soboty: 21.03.2020 r. oraz 4.04.2020 r. Pracownicy Wydziału Obsługi Mieszkańców będą przyjmowali dokumenty w godz. 8.00 – 14.00. Przypominamy, że nowe deklaracje należy złożyć w terminie od dnia 1.03.2020 r. do 10.04.2020 r.

Podatki i opłaty lokalne w 2020 roku
13 stycznia 2020 poniedziałek

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie kompetencje wymiaru i księgowości podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty skarbowej, opłaty targowej ze wszystkich dzielnic przejmuje Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57.

Dla ułatwienia załatwiania tych spraw bliżej miejsca zamieszkania ewentualne deklaracje na podatek od nieruchomości „DN-1” i informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych – druki „IN-1” można również składać za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców w dzielnicy.

Szczegółowa karta usługi związana z ustaleniem/określeniem/korektą zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jest dostępna na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pod adresem: www.um.warszawa.pl w zakładce załatw sprawę w urzędzie, podatki i opłaty lokalne.

W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020r. obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych przez Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57 wpłaty z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych tak od osób fizycznych jak i prawnych należy dokonywać na nr konta 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144.

Podstawa prawna:
Centrum Obsługi Podatnika zostało powołane na podstawie Zarządzenia nr 906/2019 zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu miasta stołecznego Warszawy (§ 1 ust.1).
W § 1 ust. 2 pkt 3 ww. zarządzenia wskazane zostały zadania nowotworzonej komórki organizacyjnej m.st. Warszawy.

Kontakt:
Centrum Obsługi Podatnika – ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Tel: 22 443 09 00, 22 443 09 01, 22 443 09 02

Złóż w terminie wniosek o opłatę jednorazową
17 grudnia 2019 wtorek
grafika

Mieszkańcy, którzy dostali już zaświadczenia o przekształceniu i chcą skorzystać z pełnej, wysokiej bonifikaty powinni pamiętać o terminach zgłoszenia i wniesienia opłaty jednorazowej.

Przypominamy. Warszawiacy, którzy otrzymali zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości przed końcem listopada 2019 r. powinni najpóźniej do 31 stycznia 2020 r. zgłosić zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą w urzędzie dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta). Urząd ma 14 dni na poinformowanie o wysokości należności. A następnie wnieść opłatę jednorazową do 29 lutego 2020 r.

Natomiast mieszkańcy, którzy otrzymali dokument po 30 listopada 2019 r. mają 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu) oraz kolejne 2 miesiące na wniesienie opłaty, po otrzymaniu informacji o wysokości należności.

Po wpłacie wszyscy dostaną dokument potwierdzający spłatę należności. Następnym krokiem jest złożenie wniosku w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej, do którego należy załączyć otrzymane potwierdzenie spłaty.

Osoby, które przed otrzymaniem dokumentu wpłaciły opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r., dostaną zwrot nadpłaty na konto lub w kasie urzędu dzielnicy.

Mieszkańcy, którzy nie otrzymali jeszcze zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, mogą sprawdzić, które nieruchomości zostały przekształcone w wyszukiwarce: warszawa19115.pl/przeksztalcenia

Jeśli nieruchomość jest na liście, nie muszą wnosić opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w 2020 r., a z przysługującej bonifikaty skorzystają po otrzymaniu dokumentu. Dane w wyszukiwarce są stale aktualizowane. Jeśli adresu nie ma jeszcze na liście, warto sprawdzić ponownie.

1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stali się ich właścicielami. Warszawianki i warszawiacy otrzymali 98- i 99-procentową bonifikatę od opłaty jednorazowej, która dotyczy zarówno gruntów m.st. Warszawy jak i Skarbu Państwa. Warszawa ma 448 tysięcy użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Do mieszkańców trafiło obecnie ponad 180 tys. zaświadczeń, dotyczących 76 proc. nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności.

Uroczystości patriotyczne w Ursusie
24 lutego 2020 poniedziałek
grafika

W dniu 1 marca (niedziela) w naszej dzielnicy odbędą się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz nadania nazwy alei w Parku Czechowickim im. Haliny Kifer-Pomykalskiej „Kropelki”.

Harmonogram wydarzeń:
godz. 11.30 – pomnik przy ul. Cierlickiej, zapalenie zniczy, złożenie kwiatów, przemówienie Burmistrza. W uroczystości uczestniczyć będą delegacje ze szkół oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich. Modlitwę odmówi ksiądz z parafii św. Józefa Oblubieńca NMP.
godz. 12.00 - uroczystość nadania nazwy alei w Parku Czechowickim im. Haliny Kifer-Pomykalskiej „Kropelki.

Zapraszają Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Fot. Mikołaj Sprudin/Ośrodek KARTA

Praktyki w PIEED – Warszawa
20 lutego 2020 czwartek
grafika

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Warszawa zaprasza na płatne, 3-miesięczne praktyki absolwenckie. Chęć udziału mogą zgłaszać absolwenci, którzy nic ukończyli 3️0. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy. Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego br. pod adresem mailowym: ljanicka@um.warszawa.pl. Praktyki trwają od 1️ kwietnia do końca czerwca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Rekrutacja na praktyki

Zima w mieście
20 lutego 2020 czwartek
grafika

Dobiega końca program „Zima w mieście 2020” realizowany przez siedem placówek szkolnych Ursusa. Burmistrz Bogdan Olesiński wraz zastępcami Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem wizytowali dziś Szkołę Podstawową nr 360 podczas zajęć kabaddi.
Jest to stosunkowo mało znana w Polsce dyscyplina sportu o indyjskich korzeniach, wymagająca zręczności i szybkiego refleksu. W uproszczeniu można ja porównać do naszego berka. Uprawiana rekreacyjnie stanowi świetną zabawę, o czym świadczy jej popularność wśród dzieci biorących udział w zajęciach.
Zapraszamy do galerii - Zima w mieście

Bezpieczni zimą w Ursusie
19 lutego 2020 środa
grafika

W dniu 18 lutego br. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 biorący udział w akcji "Zima w mieście" gościli na zajęciach funkcjonariuszkę policji oraz przedstawicielkę Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus.
Podczas spotkania przypomniano sposób dokonywania zgłoszenia na numer alarmowy 112. Wyjaśniono również, jak niebezpieczne jest wchodzenie na lód pokrywający zbiorniki wodne oraz zapoznano uczniów z Dekalogiem Narciarza. Ponadto policjantka zaprosiła uczniów do udziału w Konkursie plastyczno-filmowym pod hasłem "Stok nie jest dla bałwanów". Pod koniec spotkania przedstawicielka DBBiZK wręczyła dzieciom książeczkę pt. „Kapitan Wyderka" oraz puzzle.
Zapraszamy do galerii - Bezpieczni zimą w Ursusie  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!