Aktualności
Właściciele działki zgłosili zamiar wycięcia drzew z posesji przy ul. Dzieci Warszawy 42
11 lutego 2021 czwartek
grafika

Właściciele działki przy ul. Dzieci Warszawy 42 zgłosili zamiar wycięcia kolejnych, tym razem 204 drzew ze swojej posesji. Zgodnie  z ustawą* wycinka drzew z własnej posesji przez osoby prywatne nie wymaga zgody urzędu.  Jedyną formą prawną, jaką w obecnej sytuacji mógłby zastosować Urząd, jest wniesienie tzw. sprzeciwu do wycinki. Prawo określa dokładnie podstawy wniesienia takiego sprzeciwu. Można to zrobić tylko,  jeśli drzewa rosną na:

 • nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • terenie chronionym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • terenach objętych ochroną (np. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000),
 • jeśli drzewa mogą zostać uznane za pomniki przyrody.

W obecnej sytuacji nie możemy powołać się na żadną z tych przesłanek – teren należy do  właścicieli prywatnych, drzewa nie są objęte ochroną prawną.

Monitorujemy sprawę. W wyniku przeprowadzanych kilkakrotnie oględzin  pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska tutejszego urzędu stwierdzili obecność dwóch ptasich gniazd w koronach drzew, a w ostatnim czasie potwierdzili także obecność  na tym terenie gatunków ściśle chronionych  -  sikorki modraszki i sikorki bogatki. Informację o tym fakcie przekazaliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ), który jest władny podjąć dalsze decyzje w tej sprawie.

Burmistrz  dzielnicy stosując zasadę przezorności **, mówiącej o tym, że  ten kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze, zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  z prośbą o pilne podjęcie działań mających na celu ochronę siedlisk ptasich i tym samym drzewostanu przy ul. Dzieci Warszawy w Ursusie.  Na podstawie protokołu sporządzonego przez urząd dzielnicy, DROŚ powiadomił policję o nielegalnym wycięciu drzewa, na którym zlokalizowane było ptasie gniazdo (przy poprzedniej wycince).

*art. 83f ust. 14 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55)

** art. 6 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219-j.t.)  

 

 

Apel Policji - kradzieże mienia i włamania do mieszkań w Ursusie
1 lutego 2021 poniedziałek
grafika

Policjanci obok wykrywania sprawców, prowadzą działania profilaktyczno – informacyjne mające na celu zwrócenie uwagi mieszkańców naszej dzielnicy m. in. na kradzieże mienia oraz włamania do mieszkań. Każdy przekazany sygnał, dotyczący podejrzenia co do złych intencji osób pojawiających się w rejonie bloku bądź domu – będzie przez policjantów sprawdzany.  Jednocześnie policjanci przypominają o prawidłowym zabezpieczeniu i zamykaniu furtek, klatek schodowych, piwnic, schowków a przede wszystkim mieszkań i domów. Złodzieje chętnie też skorzystają z okazji, jaką będzie pozostawienie np. roweru w miejscu publicznym lub ogólnodostępnym. Dlatego pamiętajmy o kilku radach które mogą uchronić nas przed włamaniem  i kradzieżą :

 • Zadbaj o zabezpieczenie techniczne – wyposaż drzwi i okna w odpowiednie zamki, zainstaluj w drzwiach wejściowych łańcuch ograniczający stopień otwarcia drzwi oraz wizjer.
 • Zanim otworzysz drzwi nieznajomemu, spójrz przez wizjer, jeżeli jest to nieznana osoba zapytaj o cel wizyty. Jeżeli obawiasz się nieznajomego, nie wpuszczaj go, nie każdy kto puka do twoich drzwi ma uczciwe zamiary.
 • Wychodząc z domu zamknij wszystkie drzwi i okna, nie zostawiaj kluczy w „dobrych schowkach” pod wycieraczką, za doniczka itp.
 • Poznaj swojego sąsiada – dobrze znający się i zorganizowani sąsiedzi, mogą skutecznie przeciwdziałać włamaniom czy kradzieżom.
 • Unikaj przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i biżuterii znacznej wartości.

Skontaktuj się z Policją/zadzwoń pod nr 112 zawsze:

 • Kiedy zauważysz cokolwiek, co wzbudzi Twój niepokój w rejonie zamieszkania
 • Kiedy usłyszysz hałasy w mieszkaniu sąsiadów a wiesz,  że mieszkańcy wyjechali
 • Jeżeli zobaczysz nieznajomego, przebywającego w bloku bez określonego celu
 • Jeżeli zauważysz podejrzanie zachowujące się osoby na klatce schodowej, na ulicy lub na parkingu

Zastosowanie tych kilku prostych zasad może pomóc skutecznie uchronić albo przynajmniej utrudnić działania złodzieja a nas ustrzec przed utratą mienia oraz włamaniem.

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III                   
ul. Opaczewska 8                                                 

tel.: 47 723-93-50                                               
tel.: 47 723-93-51                                               

Komisariat Policji Warszawa Ursus
ul. Sosnkowskiego 16

tel.: 47 723-21-01
tel.: 47 723-21-05

Dyplomy uznania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej „Ursus”
28 stycznia 2021 czwartek
grafika

To jedne z najmilszych chwil w Urzędzie Ursusa, kiedy możemy uhonorować osoby związane z naszą dzielnicą. Z rąk burmistrza Bogdana Olesińskiego i wiceburmistrzów –  Wiesława Krzemienia i Kazimierza Sternika – dwaj strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus otrzymali dyplom uznania za gotowość do działania na rzecz innych i udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku autobusu w Warszawie.

 Na uroczystym spotkaniu gościliśmy Jakuba Dominiaka i przedstawiciela OPS Ursus Grzegorza Jasiaka, który odebrał dyplom w imieniu nieobecnego Mateusza Szypra. Burmistrz Olesiński podkreślił radość i dumę, z jaką może uhonorować młodych ludzi, mieszkańców Ursusa, którzy na co dzień są zaangażowaniu w działalność na rzecz lokalnej wspólnoty poprzez uczestnictwo w OSP Ursus, a w tak nieoczekiwanej i trudnej sytuacji bez wahania udzielili pomocy osobom poszkodowanym i rannym w wypadku.

Na miejscu kolizji autobusu koledzy znaleźli się przypadkowo. I natychmiast zaoferowali wsparcie. Zanim do akcji wkroczył Zespół Ratownictwa Medycznego, Jakub Dominiak i Mateusz Szyper zajęli się pomocą najbardziej poszkodowanym, ułatwiając późniejszą pracę ratownikom.

Tym razem wypadek nie okazał się bardzo groźny. Ale sytuacja pokazała codzienne zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności ochotniczych strażaków z Ursusa.

 

Warszawski program antysmogowy – dotacje na kopciuchy i odnawialne źródła energii
28 stycznia 2021 czwartek
grafika

Formalności związane z dotacją na wymianę kotłów, palenisk na paliwo stałe lub olej opałowy można załatwić zdalnie, wnioski będą przyjmowane aż do odwołania. Podobnie jak dotacje na odnawialne źródła energii.

wysokość dotacji w 2021 roku

W obecnym roku możemy starać się o dotację w wysokości 90% kosztów inwestycji, w 2022 roku już tylko o 70%.

terminy

Obecnie wnioski można składać do 31 marca 2021, kolejna tura na rok 2022 rozpoczyna się we wrześniu. Zasadą jest, ze nabór trwa od 1 września roku poprzedzającego inwestycję do 31 marca roku, w którym planowany jest montaż odnawialnych źródeł energii.

 formalności bez wychodzenia z domu

Wniosek dotacyjny, który dostępny jest na stronie: http://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne do odwołania można złożyć na kilka sposobów:

 • mejlowo – wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać na adres: bopipk@um.warszawa.pl,
 • telefonicznie – pod numerem 22 325 96 06 - dyżurujący specjaliści w godz. 8.00-16.00 odpowiedzą na pytania i wypełnią papierowy wniosek na podstawie danych, które zostaną podyktowane. Wniosek będzie można uzupełnić i podpisać w późniejszym terminie,
 • korespondencyjnie – w wersji papierowej wypełniony wniosek można przesłać na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

Ewentualne braki w przesłanym wniosku nie powodują jego odrzucenia. Kwestie będą wyjaśniane na bieżąco telefonicznie lub mejlowo, a oryginalne podpisy uzupełnione przed rozpoczęciem inwestycji, podczas spotkania z przedstawicielami urzędu.

 dodatkowe korzyści

Mieszkańcy, którzy nie ogrzewają kotłami lub paleniskami na paliwo stałe albo olej opałowy  lub zdecydują na likwidację kotła lub paleniska, mogą również otrzymać środki na:

 • odnawialne źródła energii, tj. kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe, współpracujące z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania,
 • wykonanie lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Lekcje powtórzeniowe "Powtórki z Pileckim" - terminarz
8 stycznia 2021 piątek
grafika

LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie przedstawia terminarz kolejnych lekcji powtórzeniowych do egzaminu ósmoklasisty "Powtórki z Pileckim", które odbywają się w każdy wtorek o godzinie 18:00. Lekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Zapraszamy i oczekujemy w przyszłym roku szkolnym na tych uczniów, którzy poprzez naukę w liceum chcą dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego.

Punkty szczepień na COVID-19 w Ursusie
8 stycznia 2021 piątek
grafika

W dzielnicy Ursus szczepienia przeciw Covid-19 będą wykonywane w 7 placówkach:

- Lecznica Ursus Przychodnie Filia nr 2 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Plutonu AK Torpedu 47

- Centrum Medyczne Rafał Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Viamed Przychodnia Ursus
Wiosny Ludów 69

- CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA Punkt szczepień - Oddział Ursus
ul. Aleksandra Prystora 8

- Centrum Medyczne Platany - Punkt szczepień
Ryżowa 44

- FAMILY MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Family Medica
Aleksandra Prystora 4/4

- Poradnia ( gabinet ) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej SZPZLO
Wincentego Kadłubka 18

- Nowoczesne Centrum Medyczne Okoklinik
ul. Jagiełly 2 lok. 2

Została utworzona strona internetowa https://www.gov.pl/web/szczepimysie , na której mieszkańcy mogą przeczytać najnowsze i najważniejsze informacje na temat szczepień.

Narodowy Fundusz Zdrowia utworzył bezpłatną, całodobową infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Numer infolinii: 989 lub (22) 62-62-989.

W sprawie szczepień można kontaktować się po 15 stycznia 2021 r.

Nowe stawki za śmieci
3 grudnia 2020 czwartek
grafika

kto musi złożyć deklaracje i kiedy?

Od 1 kwietnia zmieniają się stawki za gospodarowanie odpadami. Nowe deklaracje zgłoszone muszą być osobiście przez właścicieli budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, natomiast w imieniu mieszkańców osiedli deklaracje takie składane są przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Deklaracje można składać online lub papierowo w urzędzie od kwietnia do 10 maja 2021 roku. Nowi właściciele nieruchomości mają na to 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub powstania na niej odpadów komunalnych.

Szczegółowe informacje na stronie: warszawa19115.pl/wszystko-o-odpadach

krok po kroku

 • Wypełnij deklarację - wnioski wraz z instrukcją dostępne są na stronie "Wszystko o odpadach".
 • Gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości – dołącz opłacone pełnomocnictwo do podpisania deklaracji.
 • Złóż deklarację (wraz z pełnomocnictwem) w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Ursus. W naszym urzędzie można zarezerwować wizytę.
 • Comiesięczne opłaty wpłacaj na przydzielony indywidualny nr konta lub konto Urzędu Dzielnicy (niżej).

zasady opłat za śmieci

Do końca marca za śmieci płacimy starym trybem – do 28. dnia każdego miesiąca. Gdy nadanie indywidualnego numeru bankowego nie było możliwe, opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (OZGOK) wnosimy na rachunek dzielnicy, dla Ursusa jest to:

Urząd Dzielnicy Ursus - 76 1030 1508 0000 0005 5003 0411.

Nowa stawka dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów będzie liczona wg wzoru: 12,73 zł x 1m³.

Kalkulacja przygotowana będzie na podstawie średniego zużycia wody z 6 kolejnych miesięcy z okresu ostatniego roku. Jednak mieszkańcy nie zapłacą za wodę bezpowrotnie zużytą (czyli np. wykorzystywaną do podlewania ogródka), zmierzoną przez dodatkowy wodomierz. Będzie ona odliczona. Natomiast w opłacie za odpady uwzględnia się ilość zużytej wody technicznej (używanej np. do mycia klatek schodowych).

warszawska pomoc osłonowa

Dla rodzin wieloosobowych, posiadających Kartę Dużej Rodziny, Urząd Miasta wprowadził program ochronny. Każda osoba otrzyma wsparcie w wysokości ok. 25 zł miesięcznie.  Kryterium dochodowe programu wynosi 1848 zł netto za osobę w gospodarstwie domowym.

zgłoszenie nowej nieruchomości

Wcześniej nieruchomość powinna zostać zgłoszona do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Aby odpady były regularnie odbierane, operator musi otrzymać z gminy informację o konkretnym miejscu gromadzenia i dostarczyć pojemniki lub worki na odpady. Właściciele, których nieruchomości dotąd nie były zarejestrowane w warszawskim systemie gospodarki odpadami komunalnymi, mogą to zrobić:

 • telefonicznie pod numer 19115,
 • przez portal https://warszawa19115.pl/incydenty,
 • poprzez aplikację mobilną Warszawa19115,
 • mailowo na adres kontakt@um.warszawa.pl,
 • za pomocą czatu z konsultantem.

dlaczego nowe stawki?

Na koszt zagospodarowania odpadów komunalnych składa się wiele czynników. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

 • Od 2020 r. roku gminy w całej Polsce muszą prowadzić narzuconą przepisami segregację odpadów na frakcje, co oznacza dużo wyższe koszty odbioru odpadów. W związku z tym ponad dwukrotnie wzrosła liczba kursów, jakie muszą wykonać operatorzy. To przekłada się na koszty paliwa i pracy, które są pokrywane z miejskiego budżetu.
 • W Polsce producenci opakowań, np. firmy produkujące kosmetyki, produkty spożywcze czy środki czystości, praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności finansowej za wprowadzanie na rynek tworzyw sztucznych. Stawki są skandalicznie niskie, a cały koszt późniejszego zajmowania się odpadami spada na gminy i ich mieszkańców. W Polsce koszty utylizacji odpadów, np. butelek plastikowych, pokrywają mieszkańcy, natomiast w Niemczech czy Austrii – producenci odpadów, czyli koncerny.
 • Na rynku gospodarki odpadami jest coraz więcej surowców, których nikt nie kupuje lub kupuje za bezcen. Warszawa ponosi koszty za ich przetworzenie. Ceny np. papieru czy plastiku spadły poniżej zera. Kiedyś stolica otrzymywała za tonę sprzedanej foli 240 zł, obecnie miasto dopłaca firmie 240 zł. Sprzedaż tylko niektórych frakcji surowców jest opłacalna, ale tylko po dokładnym ich oczyszczaniu w miejscu sortowania.
 • Przyczyną wzrostu opłat są też problemy ze zbytem i zagospodarowaniem odpadów.

Gminy sąsiadujące ze stolicą, np. Jabłonna, Marki, Łomianki, Radzymin i Góra Kalwaria, również wprowadziły podwyżki opłat za odbiór odpadów. Stawki w tych gminach wzrosły już wcześniej i to nawet 4-krotnie.  archiwum     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!