Fundusze Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Inwestycja w przyszłość”

Wartość całkowita projektu: 11207960.5 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 8966368.4 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: X Edukacja dla rozwoju
Działanie: 10.3.1
Okres realizacji: 1 września 2017 r. - 30 sierpnia 2019 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy we współpracy z Urzędami Dzielnic - Bielany, Ochota, Praga Południe, Targówek oraz Powiatami – garwolińskim, grójeckim, mińskim, zwoleńskim oraz gminą Siennica i firmami - Syntea, BI Architects, Arcus.
Beneficjent:

Opis projektu:


Celem projektu jest podniesienie zdolności 1450 uczestników (667 kobiet) z 17 placówek z woj. mazowieckiego, z powiatów: m. Warszawa (dzielnica Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), grójecki, garwoliński, zwoleński, miński do przyszłego zatrudnienia do końca sierpnia 2019r. poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego obejmującego:

- dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie),
- staże/praktyki dla min. 70% uczestników projektu (1160 osób) realizowane u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy,
- oraz doposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego.

W ramach projektu Technikum nr 8 z Zespołu Szkół nr 42 w Ursusie otrzyma wsparcie w wysokości 657 303,97 zł, z czego 165 000 zł zostanie przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla tejże placówki oświatowej. Grupę docelową w Dzielnicy Ursus będzie stanowiło 70 uczniów z ww. szkoły z klas o profilach: technik informatyk i technik obsługi turystycznej.

Informacje dodatkowe:
Regulamin projektu „Inwestycja w przyszłość”


Opublikowano: 21 grudnia 2017 11:01

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!