Fundusze Europejskie
Program Uczenie się przez całe życieFundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Część układanki europejskiej

Wartość całkowita projektu: 84498 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 84498 zł
Źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Program Operacyjny: Program Uczenie się przez całe życie
Priorytet: Comenius
Działanie: Akcja Comeniusa
Poddziałanie: Partnerskie Projekty Szkół
Okres realizacji: 1 września 2013 r. - 31 sierpnia 2014 r.
Jednostka realizująca projekt: 25 Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Beneficjent: Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Opis projektu:
W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego im. Władysława Grabskiego rozpoczął realizację dwuletniego międzynarodowego projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Comenius sfinansowanego ze środków unijnych. Wielostronny projekt zatytułowany jest „Część układanki europejskiej” (A Piece of the European Puzzle) i opiera się na ścisłej współpracy między sześcioma szkołami europejskimi z Polski, Czech, Francji, Łotwy, Turcji oraz Włoch. Współpraca rozpoczęła się we wrześniu 2013 r., zakończenie projektu nastąpi w lipcu 2015. Tematyka, która będzie realizowana w formie treści lekcyjnych oraz zajęć dodatkowych nawiązuje do aktywnego obywatelstwa, rozwija umiejętności artystyczne dzieci oraz zwraca uwagę na tożsamość regionalną.
W pierwszym semestrze nauki 2013/2014 r. zostały zrealizowane m.in. następujące zadania:
  • konkurs dla młodzieży na logo projektu,
  • mobilność dwóch nauczycieli (wyjazd na spotkanie robocze do Francji),
  • utworzono wspólną stronę internetową dla wszystkich sześciu szkół,
  • wysłano listy oraz karty świąteczne.
W trakcie spotkania roboczego każda grupa nauczycieli przedstawiła swój kraj, swoje miasto, swoją szkołę za pomocą prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się wideokonferencje, tj. rozmowy na żywo przeprowadzane przez Internet z uczniami z innych szkół europejskich biorących udział w naszym projekcie. W tej chwili trwają przygotowania do kolejnego spotkania, na które zostaną przygotowane pokazy tańca narodowego w wykonaniu uczniów klas Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Gimnazjalnej Zespołu Szkół.
Cele projektu:
  • odkrywanie śladów „Wielkiej Europy” w „Mojej małej ojczyźnie”- szukanie wpływów różnych kultur na rozwój lokalnych społeczności,
  • wykorzystywanie umiejętności pracy zespołowej uczniów w trakcie przygotowywania i wykonywania działań,
  • rozwijanie zdolności artystycznych uczniów w trakcie zaplanowanych działań (taniec, malowanie,
śpiewanie, granie na instrumentach muzycznych).

Informacje dodatkowe:
Placówka realizująca projekt: 25 Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego


Opublikowano: 29 stycznia 2014 09:08

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!