Obwieszczenia ≫ Archiwum
Data publikacji: 22 grudnia 2006
WOŚ-XI-SR/7624-29-IX/06
Warszawa, dnia 15 listopada 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a.
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek MPWIK w m.st. Warszawie z dnia 17.05.2006 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału ściekowego w ul.Zapustnej na odc. od ul. Tynkarskiej do wysokości parafii Św. Rodziny w Warszawie w Dzielnicy Ursus/Włochy.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 Nr 1 02-495 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00-18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00-16:00
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Publikujący: pjaszczołt
00:00 22 grudnia 2006

WOŚ-XI-SR/7624-41-IX/06
Warszawa, dnia 15 listopada 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a.
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek MPWIK w m.st. Warszawie z dnia 31.05.2006 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału ściekowego w ul. Konotopskiej, ul. K. Sprawiedliwego i st. leszczyńskiego w Warszawie w Dzielnicy Ursus.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 Nr 1 02-495 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00-18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00-16:00.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Publikujący: pjaszczołt
00:00 22 grudnia 2006

WOŚ-XI-SR/7624-44-XI/06
Warszawa, dnia 15 listopada 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a.
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek MPWIK w m.st. Warszawie z dnia 30.06.2006 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu wodociągowego w ul. Piastowskiej, ul. Markera, w drodze dojazdowej na odcinku od ul. Markera do HP za ostatnim projektowanym przyłączem, ul. Włoczewskich i ul. Krawczyka w Warszawie Dzielnica Ursus.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 Nr 1 02-495 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00-18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00-16:00.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Publikujący: pjaszczołt
00:00 22 grudnia 2006


Data publikacji: 22 grudnia 2006
WOŚ-XI-SR/7624-54-XIV/06
Warszawa, dnia 17 listopada 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a.
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek MPWIK w m.st. Warszawie z dnia 11.08.2006 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu wodociągowego w ul. Kościuszki, w Warszawie Dzielnica Ursus.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 Nr 1 02-495 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00-18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00-16:00.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Publikujący: pjaszczołt
00:00 22 grudnia 2006

WOŚ-XI-SR/7624-47-XII/06
Warszawa, dnia 17 listopada 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 46a ust. 5 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a.
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek MPWIK w m.st. Warszawie z dnia 20.07.2006 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu wodociągowego w ul. Rumiankowej i ul. Bodycha, w Warszawie Dzielnica Ursus i gminie Michałowice.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 Nr 1 02-495 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00-18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00-16:00.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Publikujący: pjaszczołt
00:00 22 grudnia 2006

WOŚ-XI-SR/7624-51-XIII/06
Warszawa, dnia 17 listopada 2006

OBWIESZCZENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 K.p.a.
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek MPWIK w m.st. Warszawie z dnia 08.08.2006 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przewodu wodociągowego w ul. Sosnkowskiego i ul. Brzechwy, w Warszawie Dzielnica Ursus.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus Urzędu m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 Nr 1 02-495 Warszawa w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki w godz. 10:00-18:00, w pozostałe dni w godz. 8:00-16:00.
z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st Warszawy
Publikujący: pjaszczołt
00:00 22 grudnia 2006


Data publikacji: 19 grudnia 2006
BG/K-SF-7451/235.1/06
Warszawa, dnia 18 grudnia 2006

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta m.st. Warszawy

Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027)
Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia, że w lokalu Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl.Czerwca 76r. nr 1 (pokój nr 46, parter) w terminie 08.01.2007 - 26.01.2007 r. w godzinach: poniedziałek 11:00 — 17:00, wtorek - piątek 9:00 - 15:00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla całej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy obejmujący 25 obrębów ewidencyjnych.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej opracowana zastała na podstawie art.4 ust.1 i art.20 ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww. dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzania operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Publikujący: pjaszczołt
00:00 19 grudnia 2006


 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!