Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr : UD-XI-WZP.271.24.2020.JPA
aktualizacja: 2020-06-30 14:31:00
2020-07-07
Kompleksowa organizacja plenerowo-rekreacyjnej imprezy kulturalnej „I Zlot Zabytkowych Traktorów Ursus 2020” w ramach projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020 (projekt w załączeniu) w dniu 20 września 2020 r. w Dzielnicy Ursus w godz. 1000 – 19:00. Teren imprezy objęty ulicami: Gierdziejewskiego – Warszawska.
Opublikowano: 2020-06-30 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.17.2020.JSA
aktualizacja: 2020-05-29 09:36:48
2020-07-06
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 4: „Pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków i zieleńców w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2021 do dnia 30.04.2022 r. POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Opublikowano: 2020-05-29 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.22.2020.JPA
aktualizacja: 2020-06-22 11:57:07
2020-07-02
Wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu terenu dz. ew. na 124/3 z obrębu 2-09-09 jedn. ew. 146512_8 Dzielnica Ursus pod budowę budynku Przedszkola publicznego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-06-09 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.23.2020.IMA
aktualizacja: 2020-07-01 11:19:55
2020-07-01
Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-06-15 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.21.2020.JSA
rozstrzygnięty dnia: 2020-06-03
 
Realizacja zadania pn. „Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 4 administrowanego przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego 80”. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-06-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.20.2020.IMA
unieważniony dnia: 2020-06-24
 
I. Remont nawierzchni bitumicznych jezdni a) al. Bzów odc. ul. Żurawicka – ul. K. Kordian w Warszawie b) ul. Zagłoby odc. ul. M. Keniga – ul. Orląt Lwowskich w Warszawie II. Remont nawierzchni jezdni ul. Markerta w Warszawie – ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego z odzysku. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-06-02 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.19.2020.URY
aktualizacja: 2020-05-29 12:24:06
2020-06-16
Budowa budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową fragmentu chodnika przy ul. H. Pobożnego w Warszawie- 2 etap – realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-05-29 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.18.2020.URY
unieważniony dnia: 2020-06-19
 
Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zagłoby w Warszawie W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-05-27 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!