Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień od 130000 złotych i powyżej dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2021 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień od 130000 złotych i powyżej - do pobrania
  • korekta nr 2 do Planu postępowań o udzielenie zamówień od 130000 złotych i powyżej - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.47.2020.URY
rozstrzygnięty dnia: 2021-02-15
 
Przygotowanie terenu – usunięcie i wywóz odpadów budowlanych o kodzie 17, hałdy znajdującej się na dz. ew. nr 124/3 z obrębu 2-09-09 przy ul. T. Hennela i Silnikowej w Warszawie, przeznaczonej pod budowę szkoły podstawowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela” W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-12-18 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.1.2021.IMA
aktualizacja: 2021-02-17 13:11:31
„Budowa placu zabaw przy budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni i wód opadowych”– realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego” Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Opublikowano: 2021-02-17 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!