Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.37.2020.URY
aktualizacja: 2020-09-28 11:31:37
2020-10-13
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 2 utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnetrznych.
Opublikowano: 2020-09-28 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.36.2020.URY
aktualizacja: 2020-09-24 10:16:00
2020-10-09
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 1 Wykonanie robót naprawczych nawierzchni dróg na drogach gminnych i wewnętrznych
Opublikowano: 2020-09-24 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.33.2020.JPA.
aktualizacja: 2020-08-28 10:14:43
2020-09-30
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 5: Pielęgnacja i utrzymanie pasów drogowych ulic pozostających w zarządzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2021 do dnia 31.10.2022 r. POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE POD ADRESEM: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Opublikowano: 2020-08-28 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.34.2020.IMA
aktualizacja: 2020-09-03 09:37:11
2020-09-18
Wykonanie wzmocnienia i stabilizacji gruntu metodą iniekcji geopolimerowej pod fundamentem budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 w Warszawie. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej. adres platformy: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Opublikowano: 2020-09-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.35.2020.JSA
unieważniony dnia: 2020-09-28
 
Zakup laptopów w ramach projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych pn. „Interaktywnie zintegrowani” nr RPMA.10.01.01-14-b880/18. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-09-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!