Komisje Rady Dzielnicy Ursus

Do zadań Komisji w szczególności należą sprawy z zakresu:

  • kultury fizycznej, rekreacji,
  • pomocy społecznej wraz z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki medycznej i prawnej,
  • ochrony zdrowia,
  • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
  • opiniowania i wnioskowania w sprawach przedmiotu działania Komisji, a w szczególności w odniesieniu do załącznika dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy i jego zmian,
  • opiniowanie nazewnictwa ulic, placów publicznych, parków, obiektów kultury, sportu i rekreacji.
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!