Rady Dzielnicy Ursus ≫ Sesje ≫ Porządek sesji
Wybierz rok:
Porządek sesji 31 w dniu 18 lutego 2021 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 29/XXIX/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku z XXIX Sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 158.
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 159.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 170 – wprowadzono na sesji.
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 171 – wprowadzono na sesji.
8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ulicy Ryżowej – część II – druk nr 160.
9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie zapowiadanych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – druk nr 161.
10. Projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 162.
11. Projekt uchwały w sprawie powołania do składu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 163.
12. Projekt uchwały w sprawie odwołania ze składu Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 164.
13. Projekt uchwały w sprawie powołania do składu Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 165.
14. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Oświaty w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 166.
15. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 167.
16. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 168.
17. Projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Mieszkaniowej w Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 169.
18. Interpelacje.
19. Wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie sesji.
w trybie zdalnym, o godz. 18:00
Porządek sesji 30 w dniu 28 stycznia 2021 r.
1. Otwarcie sesji.
2. Złożenie ślubowania przez Panią Agnieszkę Kołaczek.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2021 rok – druk nr 152.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2021 – druk nr 153.
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2021 – 2024 – druk nr 154.
7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. H. na działanie Burmistrza Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy – druk nr 155.
8. Przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2021r.
9. Przedstawienie planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2021r.
10. Przedstawienie planu pracy Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2021r.
11. Przedstawienie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2021r.
12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej za rok 2020.
13. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych za rok 2020.
14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty za rok 2020.
15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020.
17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w okresie od 01 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
18. Interpelacje.
19. Wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie sesji.
w trybie zdalnym, o godz. 18:00
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!