Inwestycje w Dzielnicy Ursus 2014-2018

Oświata i Wychowanie
Kompleks szkolno-sportowy przy ul. Dzieci Warszawy 42
Nowoczesny, rozległy obiekt Szkoły Podstawowej nr 360 pomieścił 2 sale sportowe, 3 boiska sportowe, 2 place zabaw i doskonale wyposażone pracownie. Główne ciągi komunikacyjne i sale sportowe mają specjalne sufity tłumiące dźwięk. Inne nowatorskie rozwiązania to system solarów wytwarzających energię do ogrzewania wody oraz instalacja do odzyskiwania wody szarej.
Realizacja: 2015–2018.
Wartość inwestycji: 38 mln zł.

Nowe skrzydło szkoły i hala sportowa przy ul. Konińskiej 2
Budynek został powiększony o nowe skrzydło dydaktyczne dla 400 uczniów: 15 sal lekcyjnych z zapleczem. Wybudowana została pierwsza w dzielnicy, pełnowymiarowa nowoczesna hala sportowa z trybunami.
Realizacja: 2014–2016.
Wartość inwestycji: 13,28 mln zł.

Zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Hennela
W sąsiedztwie nowego osiedla mieszkaniowego, na terenach pofabrycznych, powstanie dwukondygnacyjne, sześciooddziałowe przedszkole z 3 placami zabaw. W drugim etapie inwestycji zostanie zbudowana szkoła podstawowa.
Realizacja: 2017–2020.
Wartość inwestycji: 3,5 mln zł.

Przedszkole w Parku Achera przy ul. Walerego Sławka
Zbudowany został dwukondygnacyjny, sześciooddziałowy obiekt przedszkolny dla 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z ciekawym wystrojem, salą gimnastyczną i nowoczesnym zapleczem kuchennym.
Realizacja: 2014–2016.
Wartość inwestycji: 5,33 mln zł.

Nowe skrzydło "Gąski Balbinki"
Nowo wybudowane skrzydło Przedszkola nr 200 przy ul. Balbinki 1, dla 75 dzieci, o powierzchni 440 mkw, pomieściło nowe sale dydaktyczne, w tym specjalną salę ćwiczeń edukacji sensorycznej. Powstał zimowy ogród oraz plac zabaw na terenie zewnętrznym.
Realizacja: 2015–2018.
Wartość inwestycji: 7,5 mln zł.

Przedszkole przy ul. Wojciechowskiego 13
W wyniku gruntownej przebudowy odzyskanego przez Urząd Dzielnicy budynku, Przedszkole Nr 137 im. Janusza Korczaka zyskało cztery oddziały zamiejscowe, dla 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Na terenie zewnętrznym został urządzony plac zabaw.
Realizacja: 2016–2017.
Wartość inwestycji: 2,12 mln zł.

Oddziały zamiejscowe Przedszkola nr 418
Powstały w wyniku gruntownego remontu i adaptacji pomieszczeń w lokalach przy ul. Szancera 5, przejętych przez dzielnicę po Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami. Do placówki uczęszcza 50 dzieci.
Realizacja: 2017.
Wartość inwestycji: 0,65 mln zł.

Place zabaw przy szkołach podstawowych
W celu dostosowania placówek oświatowych przy ul. Drzymały 1 i przy ul. Warszawskiej 63 do potrzeb funkcjonowania szkół podstawowych, na terenie zewnętrznym obiektów zostały wybudowane nowoczesne place zabaw.
Realizacja: 2017.
Wartość inwestycji: 0,45 mln zł.

Modernizacja monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych
Trzy szkoły, cztery gimnazja i dziewięć przedszkoli w Ursusie zostało wyposażonych w nowoczesne, cyfrowe systemy monitoringu; zainstalowano łącznie 150 kamer wewnętrznych i 68 kamer
Realizacja: 2016.
Wartość inwestycji: 0,26 mln zł.

Żłobek przy ul. Henryka Pobożnego
W ramach porozumienia z Biurem Pomocy i Spraw Społecznych m.st. Warszawy wybudujemy żłobek dla 150 dzieci w wieku do 3 lat. Inwestycja będzie realizowana we współpracy z Zespołem Żłobków m.st. Warszawy, przyszłym zarządcą budynku.
Realizacja: 2016-2020.
Wartość inwestycji: 6,5 mln zł.

Opublikowano: czwartek 29 listopada 2018 / Wprowadził: lwi 

Budynki Komunalne
Budynek komunalny przy ul. Zagłoby
Powstanie 7-kondygnacyjny blok z 84 lokalami mieszkalnymi i garażem podziemnym, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parter przeznaczony zostanie na miejsce aktywności kulturalnej. Na terenie odtworzony zostanie plac zabaw dla dzieci. Środki na realizacje pochodzą z Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy.
Realizacja: 2017–2019.
Wartość inwestycji: 16 mln zł.

Budynek komunalny przy ul. Orląt Lwowskich
Drugi nowy budynek komunalny został już zaprojektowany, budowa ma ruszyć w roku 2019. Dwa 4-kondygnacyjne bloki mieszkalne, połączone wspólną strefą w parterze pomieszczą prawie 100 lokali mieszkalnych. Lokale o charakterze usługowym na parterze zostaną przeznaczone na cele integracyjne.
Realizacja: 2018–2020.
Wartość inwestycji: 30 mln zł.

Opublikowano: czwartek 29 listopada 2018 / Wprowadził: lwi 

Drogi i komunikacja
Budowa ulicy Orląt Lwowskich, od ul. Warszawskiej do linii trasy POW
Powstało rondo w ciągu ul. Orląt Lwowskich. Zbudowana została nowa pętla autobusowa Ursus-Niedźwiadek, z oświetleniem (13 latarni). Wybudowano m.in. zatoki przystankowe, perony, ciągi chodnikowe, 7 wiat przystankowych, budynek dyspozytorni. Zmodernizowano drogę rowerową 710 m.
Realizacja: 2014–2017.
Wartość inwestycji: 3,9 mln zł.

Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich
Inwestycja międzygminna dla przebudowy rowu wodnego U-1 i budowy zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka w Regułach, z kanałem przerzutowym. Zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód opadowych w Ursusie, Włochach oraz w Piastowie, Pruszkowie i Michałowicach.
Realizacja: 2014–2019.
Wartość inwestycji: 13,4 mln zł.

Modernizacja ul. Zaczarowanej Dorożki
Dzięki gruntownej przebudowie ulica Zaczarowanej Dorożki zyskała nową jezdnię z progami zwalniającymi, chodniki, odwodnienie i oświetlenie. Zarazem wykonano I etap budowy odwodnienia dla Osiedla Gołąbki – powstała kanalizacja deszczowa z kolektorem oraz zbiornik retencyjny 480 m3.
Realizacja: 2014–2018.
Wartość inwestycji: 4,5 mln zł.

Przebudowa kanału Konotopa z jego częściowym ujęciem w rurociąg, na odcinku od granicy m.st. Warszawy do ul. Magnackiej
Długość odcinka wynosi 380 m. Inwestycja przyniosła uporządkowanie i przebudowę kanału, który pełni rolę odbiornika wód deszczowych z terenu Ursusa.
Realizacja: 2014–2017.
Wartość inwestycji: 1,3 mln zł.

Przebudowa ul. Henryka Brodatego na odc. ul. Warszawskiej do Kanału Konotopa, z budową sieci kanalizacji deszczowej
Na ulicy zostanie wykonana warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej, zostaną wybudowane miejsca postojowe i zatoki autobusowe. Skrzyżowanie ulic Warszawskiej, Henryka Brodatego i Orląt Lwowskich zostanie przebudowane na mini rondo.
Realizacja: 2017–2019.
Wartość inwestycji: 1,52 mln zł.

Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD–64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa–Katowice
Ursus zyska trzeci przejazd nad torami kolejowymi, na wysokości Osiedla Niedźwiadek. Dzielnica zbudowała fragmenty dróg dojazdowych na terenie dzielnicy. Zabezpieczono środki finansowe. Wykonane zostały projekty. Realizacja ostatniego etapu inwestycji wymaga pozwolenia GDDKiA na przeprowadzenie prac budowlanych w granicach POW.
Realizacja: 2017–2020.
Wartość inwestycji: ok 10 mln zł.

Remonty, wymiana nawierzchni, frezowanie ulic
Wykonano 5 inwestycji: remont ul. Zagłoby od budynku nr 35 do ul. Keniga; remont ul. H. Brodatego odc. Warszawska–Magnacka; remont ul. Drzymały odc. Kordiana–Sosnkowskiego; wymiana nawierzchni na ul. Starodęby i ul. Składkowskiego oraz wymiana nawierzchni bitumicznych 10 ulic. Do końca 2018 r. zostanie wykonane frezowanie ulic 1-go Maja, Rumiankowej, Orląt Lwowskich, Słupskiej i Bieńczaka.(jest przetarg).
Realizacja: 2015–2018.
Wartość inwestycji: 3,9 mln zł.

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
Nowe oświetlenie uliczne zostało wybudowane na ulicach: ul. Hassa na odcinku: Tomcia Palucha– Skoroszewska, Posag 7 Panien na odcinku: Szamoty–Gierdziejewskiego, Magnackiej, Henryka Brodatego i płk. Stanisława Dąbka.
Realizacja: 2016.
Wartość inwestycji: 0,6 mln zł.

Opublikowano: czwartek 29 listopada 2018 / Wprowadził: lwi 

Zieleń Miejska
EKO-Park przy ul. Gierdziejewskiego
Jedyna taka inwestycja w Warszawie. Ekologiczne ścieżki edukacyjne, panele solarne, naturalny plac zabaw, niecki retencyjne zbierające wodę opadową to główne elementy, które stworzą ekologiczny charakter wielostrefowego, 5-hektarowego parku. Będzie też drugi w dzielnicy wybieg dla psów oraz ogólnodostępne polany piknikowe. Koncepcja i projekt: opracowane w Urzędzie Dzielnicy Ursus.
Realizacja: 2017-2019.
Wartość inwestycji: 9,9 mln zł (w tym 7,7 mln zł z funduszy UE).

Fitness park na Gołąbkach
W ramach realizacji zwycięskiego projektu BP2016 – powstało kolejne miejsce do ćwiczeń w terenie. Zamontowano 5 urządzeń siłowni plenerowej (wyciskacz-podciągacz, orbitek-wahadło, wioślarz-prasa nożna, twister-narciarz, koło Tai Chi do ćwiczeń rąk).
Realizacja: 2016.
Wartość inwestycji: 0,08 mln zł.

Zagospodarowanie skweru z miejscem pamięci, w trójkącie ulic: Wojciechowskiego, Orląt Lwowskich i Zagłoby
W wyniku modernizacji utworzono skwer, „przesunięto” głaz na postumencie, zbudowano alejki piesze i plac wypoczynkowy z ławkami, trawnikiem, nowymi nasadzeniami drzew, krzewów, pnączy, bylin, wymieniono latarnie uliczne na parkowe.
Realizacja: 2016-2017.
Wartość inwestycji: 0,3 mln zł.

Opublikowano: czwartek 29 listopada 2018 / Wprowadził: lwi 

Rekreacja
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Obrońców Helu
Został powiększony istniejący placu zabaw dla dzieci młodszych, poprzez doposażenie w nowe urządzenie zabawowe i w nowe elementy małej architektury, jak ławki i kosze. Wykonano nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniem zabawowym.
Realizacja: 2017.
Wartość inwestycji: 0,18 mln zł.

Rozbudowa placu zabaw "Hasanka"
Obiekt przy ul. Wojciechowskiego zyskał nowe urządzenie zabawowe w piaskownicy – statek piracki, który liczy 9 m długości i 6 m wysokości. Atrakcja przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
Realizacja: 2017.
Wartość inwestycji: 0,15 mln zł.

Pumptrack przy ul. Lipińskiego
Realizacja zwycięskiego projektu BP2017. Asfaltowy, zapętlony tor rowerowy o długości 100 mb składa się z serii odpowiednio rozmieszczonych muld i band, które umożliwiają trening polegający na wykorzystaniu balansu ciała i wykonywaniu intuicyjnych skoordynowanych ruchów góra-dół (tzw. pompowania). Skarpy toru pokryte zostały trawnikiem.
Realizacja: 2018.
Wartość inwestycji: 0,13 mln zł.

Pumptrack przy ul. Gierdziejewskiego
W realizacji zwycięskiego projektu BP2017 powstał pierwszy w Ursusie Północnym nowoczesny tor rowerowy, o podobnym profilu toru i funkcjonalności do obiektu w Ursusie Południowym. Z obu torów pumptrack’owych mogą korzystać wszyscy użytkownicy rowerów, od młodszych dzieci pod opieką dorosłych, do zwinnych pasjonatów jazdy na jednym kole.
Realizacja: 2018.
Wartość inwestycji: 0,13 mln zł.

Plac zabaw dla dorosłych przy ul. Rakuszanki
W realizacji zwycięskiego projektu BP2016 powstał pionierski w stolicy obiekt tego rodzaju dedykowany dorosłych mieszkańcom. Największą atrakcją są cztery autorskie urządzenia zabawowe z drewna akacjowego: komoda z szufladami oraz zjeżdżalnią, huśtawka wieloosobowa pod stołem, duże krzesło z kółkami gimnastycznymi i zjazdem strażackim oraz siedzisko palenisko z dwoma huśtawkami wahadłowymi.
Realizacja: 2017.
Wartość inwestycji: zł.

Skatepark Ursus
Do połowy grudnia 2018 r. przy ul. Dzieci Warszawy, na powierzchni 432 m2, powstanie pierwszy taki w Ursusie obiekt. Zostanie wyposażony w bardzo szerokie rozpędy, urozmaicony funbox, minirampę, dwie poręcze oraz grindbox. Będą z niego korzystać głównie jeżdżący na deskorolkach. Realizacja zwycięskiego projektu BP2017.
Realizacja: 2018.
Wartość inwestycji: 0,32 mln zł.

Opublikowano: czwartek 29 listopada 2018 / Wprowadził: lwi 

Inwestycje Sportowe
Modernizacja trybuny na stadionie OSiR Ursus
Jedyna taka inwestycja w Warszawie. Ekologiczne ścieżki edukacyjne, panele solarne, naturalny plac zabaw, niecki retencyjne zbierające wodę opadową to główne elementy, które stworzą ekologiczny charakter wielostrefowego, 5-hektarowego parku. Będzie też drugi w dzielnicy wybieg dla psów oraz ogólnodostępne polany piknikowe. Koncepcja i projekt: opracowane w Urzędzie Dzielnicy Ursus.
Realizacja: 2015.
Wartość inwestycji: 0,06 mln zł.

Boisko plażowe na terenie OSiR Ursus
Obiekt o powierzchni 263 m2 powstał w wyniku przebudowy istniejącego asfaltowego boiska do koszykówki. Został także zrekultowany trawnik ok. 55 m2. Realizacja zwycięskiego projektu BP2017.
Realizacja: 2018.
Wartość inwestycji: 0,02 mln zł.

Ścianka do tenisa na terenie OSiR Ursus
W ramach realizacji zwycięskiego projektu BP2016 powstała ogólnodostępna ścianka treningowa do gry w tenisa. Przed ścianką wykonano kort o nawierzchni akrylowej w kolorze zielonym.
Realizacja: 2016.
Wartość inwestycji: 0,11 mln zł.

Zadaszenie trybuny na stadionie OSiR Ursus
Nowoczesne zadaszenie na 350 miejsc trybuny głównej stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy ul. Sosnkowskiego 3, o wymiarach w planie 7,7 m x 94,6 m, jest jednokondygnacyjną konstrukcją stalową z dachem jednospadowym na dwóch słupach. Realizacja zwycięskiego projektu BP2017.
Realizacja: 2018.
Wartość inwestycji: 0,35 mln zł.

Boisko trawiaste na terenie OSiR Ursus
Wielofunkcyjne boisko o wymiarach 54 x 35 m pokryte nawierzchnią z trawy naturalnej wyposażone zostało w bramki stałe o wymiarach 5 x 2 m oraz piłkochwyty za bramkami o wysokości 6 m i szerokości 30 m. Realizacja zwycięskiego projektu BP2017.
Realizacja: 2018.
Wartość inwestycji: 0,12 mln zł.

Plenerowy plac do ćwiczeń street workout na terenie OSiR Ursus
Plac został wyposażony w komplet najlepszych w branży przyrządów i urządzeń do ćwiczeń na drążkach w przestrzeni miejskiej. Udostępniony mieszkańcom w realizacji zwycięskiego projektu BP2018.
Realizacja: 2018.
Wartość inwestycji: 0,13 mln zł.

Zadaszenie boiska sportowego na terenie SP 11
W celu zwiększenia możliwości wykorzystania boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 zostanie zainstalowana hala pneumatyczna o wymiarach 41 x 21 m, wraz z instalacją ogrzewania. Realizacja zwycięskiego projektu BP2018.
Realizacja: 2018-2019.
Wartość inwestycji: 0,58 mln zł.

Modernizacja kortów tenisowych na terenie OSiR Ursus
W nowej hali sportowej będą 4 pełnowymiarowe boiska do gry w tenisa oraz trybuny mobilne. Kompleks uzupełnią już wykonane: sala squash oraz zaplecze z 2 szatniami, toaletami i pomieszczeniem gospodarczym.
Realizacja: 2018-2019.
Wartość inwestycji: 3,3 mln zł.

Termoizolacja hali oraz zaplecza sportowego w OSiR Ursus
W budynku wykonano m.in. naprawę i izolację ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz nową elewację.
Realizacja: 2016.
Wartość inwestycji: 1 mln zł.

Opublikowano: wtorek 4 grudnia 2018 / Wprowadził: lwi 

Centrum Lokalne
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"
Jedyna taka inwestycja w Warszawie. Ekologiczne ścieżki edukacyjne, panele solarne, naturalny plac zabaw, niecki retencyjne zbierające wodę opadową to główne elementy, które stworzą ekologiczny charakter wielostrefowego, 5-hektarowego parku. Będzie też drugi w dzielnicy wybieg dla psów oraz ogólnodostępne polany piknikowe. Koncepcja i projekt: opracowane w Urzędzie Dzielnicy Ursus.
Realizacja: 2017-2019.
Wartość inwestycji: 12,5 mln zł.

Opublikowano: wtorek 4 grudnia 2018 / Wprowadził: lwi 

Inne inwestycje
Cyfryzacja kina w Ośrodku Kultury "Arsus"
Dzięki realizacji zwycięskiego projektu BP2015 został zakupiony nowoczesny projektor cyfrowy, co umożliwiło wyświetlanie w dzielnicowym kinie URSUS wszystkich filmów kinowych, zrealizowanych w systemie cyfrowym.
Realizacja: 2015.
Wartość inwestycji: 0,2 mln zł.

Modernizacja budynku urzędu dzielnicy
Wykonane zostały prace modernizacyjne w zakresie: termomodernizacji, remontu wnętrza i budowy przyłącza kanalizacyjnego. Budynek został wyposażony m.in. w wielofunkcyjny system zarządzania kolejką i informowania mieszkańców, w nowy system monitoringu oraz w zintegrowany system regałów rotacyjnych.
Realizacja: 2015-2018.
Wartość inwestycji: 2,6 mln zł.

Opublikowano: wtorek 4 grudnia 2018 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!