Informator - Komisja Dialogu Społecznego
Pierwsze spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
W dniu 29 stycznia 2020 r. w Sali MAL w Ośrodku Kultury „Arsus” odbyło się zebranie Sprawozdawcze z działalności Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Ursus za rok 2019. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele 10 organizacji z dzielnicy. Przedstawiono sprawozdanie KDS za rok 2019, zaktualizowano listę ngo dzielnicy, omówiono sprawy bieżące i konkursy ogłaszane w dzielnicy, a także działania ogólno miejskie.

Załączniki:
Lista obecności
Sprawozdanie z działalności DKDS
Porządek zabrania KDS
Opublikowano: czwartek 30 stycznia 2020 / Wprowadził: lwi 
Protokoły z posiedzeń Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego

Rok 2019

Rok 2018Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2009

Opublikowano: środa 22 maja 2019 / Wprowadził: lwi 
Doklumenty z zebrania DKDS
Do pobrania materiały z zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
data zebrania: 16 stycznia 2019r. materiały ze spotkania
Opublikowano: środa 30 stycznia 2019 / Wprowadził: lwi 
Nowy skład prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego
16 stycznia odbyło się spotkanie, na którym wybrany został nowy skład prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Bożena Iwaniukowicz – Przewodnicząca Prezydium DKSD
Tel. 602 353 348
e-mail: bozenaskomra@poczta.onet.pl lub bozena.iwaniukowicz@arsus.pl

Izabela Gromek – Z-ca Przewodniczącego Prezydium DKDS
Katarzyna Winek – sekretarz Prezydium DKDS
Zofia Bednarska – członek Prezydium DKDS
vacat – członek Prezydium DKDS
Piotr Pełka – delegat Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Opublikowano: czwartek 24 stycznia 2019 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!