Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ) oraz ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie m.st. Warszawy stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

Nieodpłatne porady są adresowane do osób, które nie są w stanie z własnych środków ponieść kosztów pomocy prawnej i obywatelskiej.

Na czas obowiązywania stanu epidemii, został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, należy zwrócić się o poradę pod jeden z poniżej podanych adresów mailowych wskazując preferowaną formę kontaktu (telefon, mail) lub w przypadku braku dostępu do Internetu zadzwonić pod numer 19115.

Po uzyskaniu pomocy prawnej lub obywatelskiej istnieje możliwość wyrażenia anonimowej opinii na temat udzielonej porady. Należy wskazać imię i nazwisko osoby udzielającej porady, adres pocztowy lub mailowy punktu oraz datę udzielenia porady.

Opinię należy przesłać mailowo na adres: pomocprawna@um.warszawa.pl lub listownie na jeden z poniższych adresów:
1) Jeżeli pomoc prawna była świadczona przez punkt prowadzony przez adwokata lub radcę prawnego:
Biuro Prawne m.st Warszawy
Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa
2) Jeżeli pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie były świadczone przez punkt prowadzony przez organizację pozarządową (NGO):
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy
ul. Kruczkowskiego 2
00-412 Warszawa

Adresy mailowe punktów można pobrać tutaj - plik .pdf
Opublikowano: piątek 22 maja 2020 / Wprowadził: lwi 
Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy
Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy - plik .docx
Opublikowano: poniedziałek 6 kwietnia 2020 / Wprowadził: lwi 
Zawieszona działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje na terenie m.st. Warszawy stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona.

W celu uzyskania nieodpłatnej porady za pośrednictwem środków komunikacji na odległość (telefon, mail) należy przesłać skan podpisanego oświadczenia (format: .pdf lub.jpg) na adres mailowy wybranego punktu:

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez adwokata i radcę prawnego:


W wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych brakiem dostępu do Internetu należy wystąpić z wnioskiem o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz złożyć oświadczenie telefonicznie pod nr: 19115

Uwaga: zarówno w przypadku składania wniosku telefonicznie jak i drogą mailową wymagane jest podanie pracownikowi Urzędu m.st. Warszawy danych osobowych wskazanych na wniosku, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz nr PESEL (w przypadku jego braku nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości).

Do pobrania:
- Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowy
- Wniosek o potzrebę uzyskania porady prawnej
Opublikowano: piątek 20 marca 2020 / Wprowadził: lwi 
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców m.st. Warszawy
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców m.st. Warszawy - plik .docx
Opublikowano: środa 30 października 2019 / Wprowadził: lwi 
Przypominamy, że od początku 2016 roku na terenie Dzielnicy Ursus zostały uruchomione dwa punkty, w których nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w następujących lokalizacjach:
  • siedziba Urzędu Dzielnicy Ursus przy pl. Czerwca 1976 roku nr 1;
  • Dom Kultury „Kolorowa” przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16.

Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkt w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy Pl.Czerwca 1976 roku Nr 1
poniedziałek godz. 14:00-18:00
wtorek godz. 8:00-12:00
środa godz. 8:00-12:00
czwartek 8:00-12:00
piątek 8:00-12:00

Punkt Kamiliańskiej Misji przy ul. Sosnkowskiego 16
poniedziałek 13:00-17:00
wtorek 16:00–20:00
środa 16:00–20:00
czwartek 15:00–19:00
piątek 15:00–19:00

Uprawnieni do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:
Od 01.01.2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017r. poz. 2030 oraz z 2018r. poz. 1467 i 2212) , usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną oraz nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim dla mieszkańców będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złożyła oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art.4 ust. 1 ustawy).”

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
  • prawa pracy,
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia. W punktach pomoc prawna udzielana jest również z zakresu praw lokatorów budynków prywatnych zwróconych właścicielom w trybie „dekretu Bieruta”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nieodp-atna-pomoc-prawna-w-warszawie

Opublikowano: poniedziałek 14 stycznia 2019 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!