Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców m.st. Warszawy
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców m.st. Warszawy - plik .docx
Opublikowano: środa 30 października 2019 / Wprowadził: lwi 
Przypominamy, że od początku 2016 roku na terenie Dzielnicy Ursus zostały uruchomione dwa punkty, w których nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom udzielają radcowie prawni i adwokaci.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w następujących lokalizacjach:
  • siedziba Urzędu Dzielnicy Ursus przy pl. Czerwca 1976 roku nr 1;
  • Dom Kultury „Kolorowa” przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16.

Dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkt w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st.Warszawy Pl.Czerwca 1976 roku Nr 1
poniedziałek godz. 14:00-18:00
wtorek godz. 8:00-12:00
środa godz. 8:00-12:00
czwartek 8:00-12:00
piątek 8:00-12:00

Punkt Kamiliańskiej Misji przy ul. Sosnkowskiego 16
poniedziałek 13:00-17:00
wtorek 16:00–20:00
środa 16:00–20:00
czwartek 15:00–19:00
piątek 15:00–19:00

Uprawnieni do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:
Od 01.01.2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017r. poz. 2030 oraz z 2018r. poz. 1467 i 2212) , usługi związane z nieodpłatną pomocą prawną oraz nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim dla mieszkańców będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złożyła oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art.4 ust. 1 ustawy).”

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
  • prawa pracy,
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
  • prawa cywilnego,
  • spraw karnych,
  • spraw administracyjnych,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • spraw rodzinnych,
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia. W punktach pomoc prawna udzielana jest również z zakresu praw lokatorów budynków prywatnych zwróconych właścicielom w trybie „dekretu Bieruta”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nieodp-atna-pomoc-prawna-w-warszawie

Opublikowano: poniedziałek 14 stycznia 2019 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!