Zasób lokalowy - Ursus

Komunikat w sprawie przejęcia dotychczasowych zadań ZGN Ursus przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Szanowni Państwo, na podstawie Uchwały nr XIX/450/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarowania Nieruchomośc iami, z dniem 1 stycznia 2016 Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy przejmie zadania i obowiązki ZGN Ursus.
W okresie przejściowym obsługa mieszkańców komunalnego zasobu lokalowego będzie odbywać się w dawnej siedzibie ZGN Ursus, przy ul. Szancera 5.
Do celowo, mieszkańcy wszystkie sprawy będą mogli załatwić w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus na pl. Czerwca 1976 roku nr 1.
Numery kont bankowych do wpłat comiesięcznych i innych opłat wynikających z umów za użytkowanie lokali zasobu oraz numery telefonów interwencyjnych i kontaktowych pozostają bez zmian.
Uwaga. Zmianie ulegnie adres do korespondencji . Od 1 stycznia 2016 roku listy prosimy wysyłać na adres: Urząd Dziel nicy Ursus m.st. Warszawy, pl. Czerwca 1976 roku nr 1, 02 - 495 Warszawa.
Przejęcie przez Urząd Dzielnicy Ursus zadań w zakresie zarządzania zasobem lokalowym m.st. Warszawy na terenie dzielnicy, administrowanym dotychczas przez ZGN Ursus, ma na celu zwięk szenie efektywności i jakości obsługi mieszkańców mając na uwadze względy organizacyjno - prawne oraz ekonomiczne.

Komunikat do pobrania
Opublikowano: wtorek 29 listopada 2016 / Wprowadził: lwi 

Restrukturyzacja zadłużenia w mieszkaniach komunalnych
Informacja do pobrania - plik .doc
Wniosek o restrukturyzację do pobrania - plik .pdf
Opublikowano: środa 17 lipca 2019 / Wprowadził: lwi 
Pomoc dla najemców
Opublikowano: czwartek 26 lipca 2018 / Wprowadził: lwi 

Komunikat Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Komunikat Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy o ostatecznych wynikach konkursu ustnego nr 2/2020 na najem lokali użytkowych.
Opublikowano: poniedziałek 28 września 2020 / Wprowadził: lwi 
Konkurs pisemny na najem miejsc postojowych 3/2020
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza konkurs pisemny na najem miejsc postojowych usytuowanych w hali garażowej budynku przy ul. Zagłoby 17 w Warszawie. Termin składania ofert upływa w dniu 06.10.2020r.

Lista plików do pobrania:
Opublikowano: wtorek 15 września 2020 / Wprowadził: lwi 
Wykaz 3/2020 - garażu wolnostojącego przeznaczonego do najmu
Wykaz nr 3/2020 - garaż wolnostojący przy Placu 1905r., o pow. 17,61m2.
Opublikowano: czwartek 10 września 2020 / Wprowadził: lwi 
Informacja dla najemców komunalnych lokali użytkowych
Informacja dla najemców komunalnych lokali użytkowych -plik .docx
Oświadczenie .docx
Wzór wniosku o obniżkę czynszu za najem lokalu użytkowego. docx
Opublikowano: sobota 4 kwietnia 2020 / Wprowadził: lwi 
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE o wyborze najemcy w konkursie ustnym na najem powierzchni 1 m² na okres do lat 3 - nr /1/WAG/2020
Opublikowano: piątek 20 marca 2020 / Wprowadził: lwi 
Konkurs ustny na najem 1m² powierzchni w holu głównym budynku Urzędu Dzielnicy Ursus nr 2/WAG/2020
Konkurs ustny na najem 1m² powierzchni w holu głównym budynku Urzędu Dzielnicy Ursus nr 2/WAG/2020.
Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2020r. do godziny 10.00

Lista plików do pobrania:
Opublikowano: piątek 21 lutego 2020 / Wprowadził: lwi 
Oferty Miejskich Lokali Użytkowych do Wynajęcia
Oferty Miejskich Lokali Użytkowych do Wynajęcia
Opublikowano: wtorek 5 lutego 2019 / Wprowadził: lwi 

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!